onsdag, december 28, 2005

Demokratiuppropet

Respekten för grundläggande rättssäkerhet och medborgerliga demokratiska rättigheter har alltsedan 11 september utsatts för allt allvarliga inskränkningar. Regeringar i många västländer – inklusive vårt eget – går i täten för denna utveckling. Det är upp till varje medborgare att ta ställning och höja sin röst.

När Sverige på initiativ från EU och USA forcerade en så kallade ramlagstiftning för att bekämpa ”finansiering av terrorism” var det ett juridiskt moras som öppnade för uppenbart politiskt godtycke. Mot detta protesterade jag och en kamrat genom att demonstrativt testa lagen med en symbolisk insättning till ett biståndskonto med den palestinska befrielseorganisationen PFLP som innehavare. Det startades en förundersökning, men inget åtal väcktes, bland annat för att åklagaren menade att summan var att betrakta som ringa. Läs om processen här, här och här.

För en tid sedan startade den danska föreningen Oprør ett upprop med rubriken ”Befrielsekamp är inte terrorism”: ”’Kriget mot terrorismen’ hotar oss alla. Försvara yttrandefriheten, de mänskliga rättigheterna och den internationella solidariteten!”. Man gjorde en aktion med uppmaningen att insamla pengar till PFLP och Farc, för att trotsa terrorlagstiftningen.

En dansk domstol har gett den danska polisen rätt att beslagta delar av Oprørs hemsida. Den del det handlar om är det upprop som finns med i detta PM. Oprørs talesman Patrick Mac Manus står dessutom inför två olika åtal i sammanhanget. Det ledde till att andra organisationer publicerade uppropet. Polisen har krävt att tolv andra föreningars hemsidor ska ta ned uppropet. (Jag skrev förresten i juni om hur danska Greenpeace (!) också hotades av terroråtal).

Nu har ett svenskt initiativ tagits till stöd för Oprør. Hoten gäller naturligtvis oss alla, och alla som vill försvara sina egna och andras medborgerliga rättigheter bör vara beredda att agera. Uppropet, med länkar till den danska uppmaningen finns här, och man kan också se undertecknarna. Av ovan angivna skäl publicerar jag dock hela uppropet nedan. Sprid gärna!

UPPROP TILL DEMOKRATISKA KRAFTER I SVERIGE
gemensam kamp mot terroristlagstiftningen
Befrielsekamp är inte terrorism


Vi, undertecknade privatpersoner, vänder oss till alla i Sverige som vill försvara demokratin. Vi uppmanar er att tillsammans med oss stå upp till försvar av grundläggande demokratiska fri- och rättigheter.

I EU-Sverige är genom den nya terroristlagstiftningen grundläggande mänskliga och politiska rättigheter som yttrandefrihet, föreningsfrihet starkt hotade, för några är hotet redan verklighet. I EU-Danmark har Köpenhamns tingsrätt gett polisen rätt att stänga delar föreningen Oprørs hemsida. Anledningen är att man har pläderat för insamling av pengar till demokratiska och sekulära befrielserörelser på EU:s terrorlista. Tidigare har föreningen på liknande sätt genomfört insamlingar till PFLP i Palestina och Farc i Colombia, vilket en av deras talesmän Patrik Mac Manus nu åtalats för. Vårt upprop, som är en del i en internationell aktion, syftar till att stödja Oprør och att i Sverige väcka opinion mot terroristlagarna.

Sveriges och den Europeiska Unionens terroristlagstiftning är en parodi på allt vad rättvisa heter. EU:s terroristlagar som 2002 implementerades i Sverige har införts på uppmaning av och i tätt samarbete med USA:s regering.

Vem som ska stämplas som terrorist i Sverige och EU bestäms de facto av de listor på organisationer och personer som efter 11 september 2001 upprättas i Vita Huset i Washington. Så har svenska myndigheter, domstolar åklagare, polis och svenska företag och institutioner och ställt tre Somaliasvenskar utanför samhälle och rätt, utan tillstymmelse till bevis på deras terroristanknytning. En av dessa, Ahmed Yusuf, står fortfarande utan medborgerliga rättigheter.

Svenska myndigheter har medverkat till USA:s kidnappning av två egyptier. Två irakier har på ytterst vaga grunder av svensk domstol dömts till mångåriga fängelsestraff och livstids utvisning för penningstöd till terroristorganisationer. I slutet av september avslöjades hur den svenska medborgaren och Guantanamofången Mehdi Ghezali efter frisläppandet förföljs av Säpo på regeringens order enligt ett hemligt uppdrag från USA:s regering.

I Danmark har alltså i skrivande stund undertryckandet av grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter gått längre än i vårt land. Men inget talar mot att terroristlagarna också i vårt land kommer att användas mot frihetskämpar och demokrater som i någon form stödjer legal befrielsekamp mot utländska ockupationsstyrkor.

Vi vill genom detta upprop söka samla ett antal demokrater till stöd för föreningen Oprør och i förlängningen till försvar av yttrandefriheten och andra grundläggande politiska fri- och rättigheter också i vårt land. Tanken från initiativtagarna i Danmark är att i så många EU-länder som möjligt samla ett brett spektrum av demokrater av skilda uppfattningar till ett ekonomiskt till någon av de demokratiska och sekulära befrielserörelser på EU:s terrorlista, vilket alltså är förbjudet enligt EU:s terroristlagar. Förslagsvis skänker varje person 100 kronor. De svenska namnen publiceras på lämpligt sätt i Sverige. Pengarna från alla deltagande länder överlämnas i samband med en konferens i Danmark någon gång 2006 för vidare befordran till respektive befrielserörelse.

Svar till nedanstående e-postadress. demokratiuppropet@demokratiuppropet.se
Stockholm och Göteborg 19 december 2005

15 kommentarer:

Anonym sa...

Viktigt. Det här handlar om ett försvar för grundläggande demokratiska principer.

Dock: Jag känner inte till någon organisation på terroristlistan som jag skulle vilja stödja. Det gäller att inte legitimera något som är värre än det man bekämpar, av bara farten!

Robin Hood sa...

Undrar om det är uppmärksamhet kring sin person som Ali är ute efter?

Tur att vi slipper bli utsatta för Vänsterpartiets "demokratiska" metoder i Sverige.

Anonym sa...

Anon 10:44, du verkar ha lite betänkligheter. Fortsätt tänka så kommer du fram till att Ali förespråkar något mycket vidrigt. Man behöver inte stödja folkmördare, terrorister och rasister för att man är för frihet.

Detta inslag är svårt att ens hitta ord för. Om man som Ali inte bara accepterar det oacceptabla utan stödjer PFLP som mördade två dussin människor i bara ett anfall, vad kan man säga annat än att protestera, trots att man vet att Ali inte bryr sig om offren. Snarare hetsar han mot dem.

Tänk på kapningen av PFLP av planet, färden av gisslan till Entebbe, Uganda, där en gammal kvinna blev bortförd och mördad ensam på ett sjukhus. Resten räddades av israeliskt kommando. Ali måste se kapningarna från PFLP i ett romantiskt skimmer om han öppet kan stödja denna grupp. Han borde inte ha en enda följeslagare i Sverige.

Som du skrev gäller det att inte legitimera något som är värre än det man bekämpar. Det är säkert till en del partisolidariteten som gör att folk tappar förmågan att se vad de gör. Eller så saknar de empatisk förmåga.

Magnus Ahlkvist sa...

Robin Hood: Om du med "Vänsterpartiets 'demokratiska' metoder" menar höjda statsbidrag till kommuner och landsting, eller ett försvar av fackliga rättigheter så är du redan idag i högsta grad utsatt för detta..
Vad annars du kan tänkas mena är höljt i dunkel..

Anonym sa...

Klart vi ska ha mer pengar till offentlig verksamhet. The sky's the limit!! Se hur underbart det blir i länder med 100% offentlig sekto!! Rädda Sverige! Minst 90% offentlig sektor!!!

Anonym sa...

Ali gör ett upprop för stöd av terror i Mellanöstern och få reagerar! Kritik tystas, raderas. Alis sorts "demokrati" kan vi vara utan.

Anonym sa...

Jag rekomenderar uppmärksamhet på de schweiziska konstnärerna Gianni Motti och Christoph Buchels pågående konstprojekt Guantanamo Initiative. Grundformuleringen från 2004 finns att läsa här. Jag förespråkar Alis aktivism på samma vis men det jag vet om Farc gör att greppet hamnar i en annan dager. Det är ingen rolig rörelse.

Anonym sa...

Gianni Motti är förövrigt samma konstnär som gjort tvål på Berlusconis fettsugna fett. Väldigt roligt.

Robin Hood sa...

Magnus Ahlkvist!

Jag menar de metoder som används av den organisation som av Esbati beskrivs som demokratiska.

Anonym sa...

Robin Hood,

Ockupationsmakten måste bekämpas! Orsaken till våldet är den israeliska ockupationsmakten. Egentligen är det väldigt enkelt: sluta ockupera, så slutar motståndet!

Robin Hood sa...

"Motståndet" har inget med ockupationen att göra. "Motståndet" fanns innan ockupationen.

Robin Hood sa...

FARC:s aktiviteter

Ändamålet helgar medlen eller?

En militär kommunistisk gerillagrupp som vill införa en militär kommunistisk diktaturregim beskrivs av Ali Esbati som demokratisk...

Många av de som vanligtvis brukar heja på Ali verkar ha uteblivit här.. Jag hoppas att det betyder att det ändå finns en viss sans hos extremvänstern, och att man inte stöder vad som helst.

Ali Esbati sa...

Jag har naturligtvis aldrig gett något oreserverat stöd till Farc:s eller för den delen PFLP:s aktiviteter. Det minns mycket att säga - av olika skäl - om dessa båda organisationer. Här är dock inte tillfället att göra så. Frågan handlar om vår lagstiftning i Sverige och EU. Den som läser innantill kan tillgodogöra sig det budskapet.

Fredrik Lindholm sa...

Äntligen någon som sätter ner foten mot de där egenrättfärdiga massmediadomptörerna som välte kioskar långt innan någon kunde stava till "dokusåpekändis".

Anonym sa...

Ali: Så istället för USA´s moraliska logik: "De som gynnar våra intressen är goda - de som inte gör det är onda", sätter du logiken "De som går emot USA´s intressen är värda vårt stöd, oavsett deras övriga agenda"?

Du skriver "Det finns mycket att säga - av olika skäl - om dessa båda organisationer. Här är dock inte tillfället att göra så". Men om man uppmanar människor att skänka pengar till FARC måste man väl vara beredd att försvara det faktum att FARC kidnappar politiska motståndare - oavsett politisk kulör och demokratisk trovärdighet - och att de ekonomiska bidrag man uppmanar till kan gå till aktioner med syfte att röva bort eller mörda demokratiskt valda-och-sinnade aktiva politiker, om dessa råkar ha mage att agera på ett sätt som FARC anser stå i konflikt med sina intressen.

Jag är lika kritisk mot de nya terrorlagarna som du - men man måste ju faktiskt visa lite omdöme i de aktioner man använder för att kritisera dem. Det är inte direkt så att den här aktionen kommer att omvända någon som inte redan sett problemen med den nya lagstiftningen - snarare hjälper man polisstatsapologeterna på traven genom att ge dem ett bra argument för att vänstermänniskor fortfarande är lika blinda för totalitära och terroristiska metoder - så länge de utförs av organisationer eller stater som målar sig själva med röd färg - som någonsin Jan Myrdal & co.