tisdag, januari 23, 2007

Meddelanden från Unionen

Det är inte så många som läser EU-dokument – inte ens de dokument som är offentliga. Det är en del av den europeiska unionens funktionssätt. Viktiga politiska processer fortgår under en medvetet svårgenomtränglig byråkratisk yta. Bärande i unionens konstruktion är att det är Kommissionen – en icke-vald församling av mäktiga politiker i tjänstemannaskrud, med självutformat politiskt mandat – som utgör drivmotorn i arbetet. Kommissionen appellerar till och binder samma nationella eliters intressen. Den behöver inte utsätta sig för val och ”upplöser” i sin krets de politiska motsättningarna – dess herre är fördragen och den tolkning som kommissionen själv gör av dem. Med andra ord: marknadsliberalismen och strävan efter överstatlighet i dennas tjänst.

Men det är nyttigt förstås, att titta in och se den glasklara inriktning som återfinns i kommissionens malande arbete. Så till exempel i Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén - Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2007. I detta dokument, som antogs i oktober, och som alltså kommer att ha stor påverkan på svensk verklighet, vars resulterande lagstiftningsprodukter blir bindande för svensk del att följa, kan vi bland annat läsa följande som kan vara bra att hålla utkik efter (det som inte står i klammer är direkta citat):
- En rad inbördes beroende åtgärder kommer att vidtas för att öka kunskaperna och innovationen samt skapa hållbara förutsättningar för tillväxt. Där ingår även att inrätta en europeisk ram för migration föranledd av ekonomiska skäl. [Är det inom denna ”ram” som man sätter in allt större militära resurser i medelhavet?]

- Eftersom 2007 utnämnts till ”Europeiska året för lika möjligheter” kommer européerna att få en påminnelse om den sociala kärna som finns i det EU sysslar med. [Med något i den här stilen?]

- Brottsbekämpning och brottsutredningar inom hela EU kommer att fortsätta användas i kampen mot brott och våld. Gränskontrollerna prioriteras under 2007, tillsammans med utvidgningen av Schengenområdet. [Det här är ju verkligen vad vi alla har saknat; mer av paneuropeisk repression. Kommissionen vill stärka Europol. Statewatch skriver också om det, här. Länkarna via Erik Berg, som själv skriver mer om den ”inre gränskontrollen”]

- EU måste tala med en stark och enad röst i världen. [USA:s alltså?]
Några av prioriteringarna för 2007:
- Som en fortsättning på arbetet med de sektorer där den inre marknaden till fullo ännu inte införts kommer man år 2007 att inrikta sig på försvarsindustrin och dess marknader.

- Under de senaste åren har EU genomfört en stor reform av jordbruksmarknaderna. Processen fortsätter med förslag som avser vinsektorn, som skall säkra framtiden på ett område där Europa verkligen ligger långt framme i konkurrensen.

- Kommissionen kommer att lägga förslag som skall främja gemensamma principer för att stimulera flexicurity. [Och tolkningen av vad detta innebär är naturligtvis inte en politisk fråga, utan en administrativ; det ska bli bra för alla]

- Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behovet av högkvalificerade invandrare, och snabbare reaktionstid på förändringar i behovet – en sorts ”green card-system”. [Smaka på det där: ’behovet av högkvalificerade invandrare’. Vi noterar här att det uselt genomtänkta förslag som Centern slängde fram i den svenska valrörelsen men sedan tvingades låta försvinna, kanske kan återkomma med hjälp från EU och användas till selektiv lönedumpning dirigerad av arbetsgivarna]
Sist i texten återfinns sammanställt i tabellform de strategiska initiativ som Kommissionen planerar för 2007. Min favorit är detta:
Benämning: Förslag till ändring av rådets rambeslut om bekämpande av terrorism
Typ av förslag eller rättsakt: Lagstiftningsförslag: beslut
Tillämpningsområde och mål: Att ta fram effektiva lösningar i kampen mot propaganda för terrorism via olika medier. Att begränsa spridningen av expertis, särskilt vad gäller sprängmedel och bombtillverkning, för terrordåd.
Så gott folk, snart kommer ny Eurolag om ”effektiva lösningar i kampen mot propaganda för terrorism via olika medier”. Det blir säkert minst lika rättssäkert som de lagar om ”finansiering av terrorism” som lett till frysta tillgångar för människor på lösa grunder, stoppat privat och offentligt bistånd till behövande runt om i världen och gett allmänt friare händer till stater att slå ned på för tillfället misshagliga organisationer. Nu får vi goda sådana möjligheter när det gäller medier. Detta är förstås helt i linje med de ”gemensamma värderingar och principer” som nämns i dokumentets inledning. Det är roligare att säga ja!


Uppdatering: Erik Berg utvecklar ämnet. Notera särskilt citatet från Economist om den svenska postavregleringen.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Ojdå!! Det är väl inte från din politiska skolbänk du hämtat detta!? Från gamla Sovjet och dess lydstater från det förra sovjetimperialistiska väldet. För då var det ju "en icke-vald församling av mäktiga politiker i tjänstemannaskrud, med självutformat politiskt mandat" som styrde och ställde; inte fanns det någon möjlighet till val av politiker i detta imperium. Eller har du glömt det också? I EU har man i alla fall möjlighet att som medborgare delta i sitt lands val och i val till EU-parlamentet. Hur var det i Polen, DDR, Tjeckoslovakine, Ungern, Estland, Lettland m.fl?

Anonym sa...

LLB: Det var värre i Sovjet, så därför gör det ingenting att EU är odemokratiskt?

Anonym sa...

Tung intellektuell kritik från Lasse Lunchblogg. Hoppas punschen smakade.

Anonym sa...

"i saudiarabien får man ju inte bygga några kyrkor, så varför ska man få bygga moskéer i sverige? i sovjet fanns det ingen demokrati, så varför ska det finns demokrati i eu?"

snacka om korkad debatteknik. snacka om att se ner på sig själv och sitt eget hemland.
VI PRATAR OM EU HÄR, INTE OM SOVJET SOM INTE LÄNGRE EXISTERAR

Anonym sa...

"I EU har man i alla fall möjlighet att som medborgare delta i sitt lands val och i val till EU-parlamentet. Hur var det i Polen, DDR, Tjeckoslovakine, Ungern, Estland, Lettland m.fl?"


SEDAN NÄR HAR ETT "´VAL" HAFT LEGITIMITETR I €u? De länder som inte röstar enligt marknadsdiktaturens EUs fastslagna kurs får rösta om in absurdum tills resultatet blir "rätt" eller åtminstione 49-50.

Öststaterna tvingas in i fållan av IMF och får välja mellan pest eller kolera. De pengar och arbeten EU lovade om folken "röstade rätt" och gick från kommunistdiktatur till marknadsdiktatur har inte dykt upp och hotelserna om att "gå tillbaka till nationalism" dvs sammarbeta österut under självständighet skulle leda till stagnation var bara tomma hot.

Hellre full sysselsättning och mat på bordet än massarbetslöshet nyfattigdom och misär resoneras det nu i öst. €Urokraterna och bankirmaffian kommer att få det tufft framöver...