tisdag, augusti 14, 2007

Det är lite bättre i Norge

Norge är som bekant inte med i EU. Det ger landet en större frihet från marknadsfundamentalistiska tvångströjor. Dock är Norge anslutet till EES-avtalet, vilket gör att Efta-domstolen kan ha synpunkter på vissa ekonomiska förhållanden i landet.

För flera år sedan startades det en process mot Norge gällande en gammal norsk lag med anor från den nationella frihetsrörelsen på 1890-talet, kodifierad 1909 och uppdaterad med bibehållen grundbetydelse sedan dess. Den går inder namnet Hjemfallsretten. För att säkra den centrala naturresurs som vattenkraften är, bestämdes det att privata koncessioner för dess utnyttjande endast fick ges för begränsad tid, nu högst 60 år. Därefter skulle rätten återgå till staten. I de fall staten eller kommunerna redan kontrollerade företag med koncessioner undantogs dessa, denna rätt skulle vara tills vidare. I början av sommaren beslutade de klåfingrigt marknadsfundamentalistiska juristerna i Efta-domstolen att denna ordning stred mot konkurrensneutraliteten – i det här fallet mellan verksamma privata och offentligtägda bolag.

I Norge har beslutet mötts av bestörtning. LO-ledaren i Trondheim krävde nyligen att staten skulle köpa upp all vattenkraft, såväl från kommunala och privata intressenter – med tvångsinlösen om så krävdes. Det norska centerpartiets ledare, kommunministern Åslaug Haga kallade beslutet för ”ett angrepp på norsk suveränitet”. Statsministern Stoltenberg tvingades understryka att han inte var enig med domen, och uttryckte att det varit bra att Norge drivit saken så långt. Faktum är att (EU-vännen) Stoltenberg meddelade att
Nasjonal kontroll over naturressursene, gjennom lokalt og nasjonalt offentlig eierskap, er avgjørende viktig for Norge. Dagens dom i EFTA-domstolen er så alvorlig at den rokker ved grunnlaget for inngåelsen av EØS-avtalen. Norge må nå ta en tenkepause og drøfte nøye hvordan vi skal håndtere den oppståtte situasjonen
Förnyade röster har hörts om att Norge borde lämna EES-avtalet, som Bruntland-regeringen en gång lovade inte skulle få några effekter på hjemfallsretten.

Nu har den norska regeringen tänkt ut och lanserat en radikal lösning. Man har med omedelbar verkan beslutat att inga nya koncessioner ska ges till privata företag. På så sätt menar man sig ha gjort norsk lag förenlig med domen (som ju inte säger att offentligt ägande i sig är otillåtet). Det är ganska stor skillnad på läget, får man ju säga, när en minister uttrycker sig så här på regeringens hemsida:
Dette er en stor og viktig sak for regjeringen og Norge. Gjennom dagens vedtak beholdes hjemfallsordningen og våre energiressurser forblir i folkets eie. Vi følger med dette opp Soria Moria-erklæringen på et viktig punkt, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.
Den här lösningen kommer, som SV:s vice ordförande Audun Lysbakken konstaterar, att leda till en successiv nationalisering av norsk vattenkraft, då nu gällande privata koncessioner så småningom förfaller, utan att förnyas.

Den norska regeringens arbete vilar på Europas mest progressiva regeringsförklaring. Samtidigt är det uppenbart att manöverutrymmet för en progressiv politik inte finns av sig självt, utan måste erövras. Regeringen har fattat många viktiga beslut i rätt riktning, men i ekonomisk-politiska frågor har reformerna varit mer beskedliga. Det här beslutet innebär förstås inte någon jätteförändring i människors vardag. Det återstår också att se var detta slutar. Den juridiska tvisten lär fortsätta. Tidningen Nationen påpekar att det kan uppstå problem med olika ersättningskrav. Men helt klart är att detta är ett principiellt betydelsefullt agerande, som både stärker respekten för regeringen och skapar en glädjande turbulens i EU-systemet (Efta-domstolens utslag baserar sig på tolkningen av marknadsimperativet i EU:s fördrag).

Och Unge Høyre, norska Muf, säger att detta är ”kommunism”.


- - - - -
Det är ganska symptomatiskt att det nästan inte har hörts någonting om detta i Sverige. Jag hittar en gammal grej på Ekot från 2005. Och så blev det en notis efter domen i juni, med vinkeln att Vattenfall nu såg möjligheter att ge sig in på norska vattenkraftsmarknaden!

- - - - -
Förkovrande läsning:

- Ledare i Dagbladet, från juni.
- Artikel i Klassekampen: ”Bryter grunnloven”
- Faktahäfte från Nei till EU

22 kommentarer:

jeppen sa...

Norge har klarat sig relativt bra med tanke på att landet har stora naturresurser. Det är ett etablerat faktum att länder med stora naturresurser har sämre tillväxt och ekonomi, även rensat för faktorer som utvecklingsgrad, konflikter etc.

Skälet är väldigt intuitivt. Stora naturresurser förstärker socialistiska strömningar och viljan att sitta på sin röv och kräva försörjning från den "gemensamma egendomen". Små naturresurser medför att arbetet och dess värde hamnar mer i centrum. Japan är ett utmärkt exempel.

Ali Esbati sa...

Herregud.

Anonym sa...

Norge, den sista Sovjetstaten...

Sorgligt att se en så nära granne ta till Chavezfasoner. Och ja, att ha naturresurser är snarast en förbannelse.

Pengar måste skapas och den insikten når man enklare om man inte har en massa naturresurser att bråka om. Schweiz och Hong Kong har blivit jätterika trots att de i princip har saknat naturresurser, medan naturresursrika Afrika och oljerika mellanöstern dras med och krig och outvecklade ekonomier.

Ayn Rand sammmanfattar läget bra:

"If you ask me to name the proudest distinction of Americans, I would choose - because it contains all the others - the fact that they were the people who created the phrase 'to make money.' No other language or nation had ever used these words before; men had always thought of wealth as a static quantity - to be seized, begged, inherited, shared, looted or obtained as a favor. Americans were the first to understand that wealth has to be created. The words 'to make money' hold the essence of human morality."

Johan Persson sa...

Haha, japp. Det har ju ingenting att göra med det faktum att Japan var det enda landet som lyckades motstå den europeiska och amerikanska kolonialismen och på så sätt kunde byggas upp till en industrikapitalistisk nation på sina egna villkor vilket gjorde att Japan blev till en centrumpol i den imperialistiska världsordningen.

Nä, det beror naturligtvis på att Japan inte har så mycket naturersurser (förutom fisk och ninjor) så folk är inte så socialistiska där.

Nu har ju Japan i och för sig ett av de största icke-statsbärande kommunistpartierna i hela världen med 400 000 medlemmar. Och de japanska kapitalisterna fick ta hjälp av de amerikanska ockupationstrupperna för att slå ner landets arbetarrörelse. Men vem fan bryr sig om empirin när man har en snygg teori som passar bra in på ideologin.

Anonym sa...

Det råder hopp för Norge, och det visar väl bara hur illa ute Sverige är, med partier med medhåll från lagrådet som struntar i grundlagen pga 10 kap, § 5 i regeringsformen som de la till 2002. Vi kan räkna med skrotade av både riksbanken och kronan utan att grundlagen där det står att riksbanken är vår centralbank och att det bara är de som får ge ut pengar ändras i grundlagstexten, men det kan ju gå mer illa än att vi får annan valuta med sådana regler.

Att hävda att vi är en suverän stat verkar meningslöst med den hållning en kvalificerad majoritet av partierna har. Eftersom de hävdar att grundlagen inte behöver ändras kan vi inte ens få fram bindande folkomröstningar i grundlagsfrågor även om så (s) skulle splittras till ett eupositiv och ett eukritisk parti, dock skulle det försvåra att flytta makt till EU. Utan en fungerande folksuveränitetsprincip kan vi inte ens hävda att vi är ett demokratiskt land. Så man kan undra hur illa det kommer bli i framtiden.

Anonym sa...

Norge har ju framförallt en mycket bra långsiktig strategi. Man spenderar inte alla pengar & naturresurser NU, utan tänker också på framtida generationer.

NoBlog sa...
Neoliberal Agenda said...

Norge, den sista Sovjetstaten... Ayn Rand sammmanfattar läget bra:Det är alltid lika roligt när ni understryker er på gränsen till sjukliga verklighetsuppfattning med ett Rand citat.

När ni gör det fattas bara dom blå "volontär för friheten" uniformerna.

Viftar ni med "Atlas" på mötena också?

Anonym sa...

Norway is still the best country in the world to live in according to the annual Human Development Report produced by the United Nations Development Programme (UNDP).

Each year, UNDP produces the Human Development Report, which ranks the countries of the world according to such factors as income, education and life expectancy. Norway is top of the list for the sixth year running.

http://www.norway.org/policy/news/undp.htm

http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/

Anonym sa...

Just det här problemet verkar väl inte sa stort, reglerna kräver neutralitet, det innebär att offentligägda företag kan omfattas av samma begränsningar som privata. Det innebär att man i sadana fall kan bestämma att ocksa offentliga företag omfattas av detta och att koncessionerna atergar till staten efter 60 ar för dem ocksa. Visst, det kan försvara för staten att systematiskt bygga stora energiföretag, men det är ju ocksa möjligt att sätta koncessionerna kortare (om än pa för staten sämre villkor) och därmed öka kontrollen om man vill. Problemet är väl i det fall kommuner och län äger energibolag, jag kan första att lokalpolitiker blir irriterade. Men det minskar ju knappast möjligheterna för statlig styrning.

Anonym sa...

mer förkovrande läsning, nämligen den aktuella domen:

http://www.dinesider.no/customer/770660/archive/files/Decided%20Cases/2007/02%2006_judgment%20final%2025%2006.pdf

Anonym sa...

I Norge, Storbritannien och Australien blev det på 70-talet med stigande oljepriser intressant att utvinna offshore olja. Dessa 3 valde olika strategier för hur denna nyfunnen resurs skulle förvaltas och utvinnas, inte minst privat relativt offentligt förvaltande. Det har skrivits om detta och i det stora hela är det Notge som förvltat sitt pund bäst till nytta för hela nationen.

Sundevall sa...

Norge är ett lustligt land. Bl a har man handelskvoter med tomater från EU. Äter norrmännen för många hamburgare tar helt enkelt tomaterna slut, och priset shockhöjs för att kompensera ökade införselpriser. Allt för att skydda de tappra norska tomatbönderna.

Av någon anledning tycker även norrmän att det är omöjligt att driva biografer i privat regi. Det är inte komersiellt gångbart, eller nåt. Resultatet blir att staten är ägare till absoluta majoriten av alla biografer i landet.

Kanske inte en sovjetstat, men bra mycket sjukare land än Sverige på många punkter.

Anonym sa...

Tycker nog att den här debatten sammanfattar nyliberal världsbild ganska bra:

• Norge är en teoretisk anomali eftersom man har naturresurser. Bör därför bortses ifrån.
• Beklaga eller ignorera att norrmän har det bra eftersom man således fått det bra på fel sätt
• och tydligen med fel attityd
• gör en stor grej av vem som äger biografer
• bortse från att varje land utvecklar sig på egna villkor (naturresurser, klimat, geografi, utbildningsväsende, maktposition osv) och att det faktiskt går att göra på olika sätt

Men framför allt: bortse från att norrmännen uppenbarligen vill ha den politik som förs. Vad är väl demokrati, folkvilja och suveränitet mot Ayn Rands sköna "one size fits all"-maximer?

HUR UNDERSTÅR DE SIG, DESSA F-E LUSEKOFTOR?

Bomba! Bomba!

Galaxa sa...

Vattenkraften ska tillhöra oss alla - d.v.s. staten. Dessutom bör hanteringen kring den ses över - den kan effektiviseras och en del dammar är onödiga. Det finns en massa dammar och jävelskap uppbyggda på 60-70-talet på ställen som idag aldrig skulle godkännas p.g.a. miljö- och kulturhänsyn. I Jämtland har man dränkt tusenåriga boplatser utan föregående arkeologiska undersökningar och tvingat samebyar att flytta samtidigt som man förstör en utkomstmöjlighet, nämligen fisket. Det är statens oförmåga att skydda sina egna som har skuld till detta. Samt förvisso även att advokaterna på motstående sidor i förhandlingarna var far och son...

Anonym sa...

Jag har alltid tyckt om Norge. Jag har varit där mycket och besökt städer och byar från Bergen och Oslo till Narvik och Tromsö och delar därimellan. Det jag tycker om Norge för är dess storslagna natur samt att längdskidåkningen har en så imponerande stark ställning i samhället. Det är två skäl. Nu finns kanske ett till: nyliberalernas ilska och förtret för att den råa kapitalismen ej har exklusiv makt över landets näringar och folk. Uppenbart återigen, för folkpartistgänget och dess Ayn Rand-viftande hang-arounds är att deras ideologiskt drivna svammel (snälla kalla det aldrig för teori...) inte stämmer med verkligheten; empirin och faktan. Således, tre skäl att digga Norge. Sweet... att föreställa sig dom nördiga Timbro-fundamentalisterna tugga den dammiga mattan igen.

Anonym sa...

Jag har alltid tyckt om Norge. Jag har varit där mycket och besökt städer och byar från Bergen och Oslo till Narvik och Tromsö och delar därimellan. Det jag tycker om Norge för är dess storslagna natur samt att längdskidåkningen har en så imponerande stark ställning i samhället. Det är två skäl. Nu finns kanske ett till: nyliberalernas ilska och förtret för att den råa kapitalismen ej har exklusiv makt över landets näringar och folk. Uppenbart återigen, för folkpartistgänget och dess Ayn Rand-viftande hang-arounds är att deras ideologiskt drivna svammel (snälla kalla det aldrig för teori...) inte stämmer med verkligheten; empirin och faktan. Således, tre skäl att digga Norge. Sweet... att föreställa sig dom nördiga Timbro-fundamentalisterna tugga den dammiga mattan igen.

Walle sa...

Bra inlægg Ali, lite mer utvecklande och, framførallt- mer læst æn det jag skrev før sisådær snart två månader sedan: http://valfarden.blogspot.com/2007/06/allvarligt-bakslag-fr-norge-i-efta.html

Sedan- det ær inte staten som æger biograferna, utan kommunerna. Hær i Hadsel kommune innebær det att det finns en fin biograf med långsiktighet. Sækert många som tycker det ær jobbig. Obs: Hadsel har borgerligt styre med en vice ordførande från Frp!

Anonym sa...

Det ar val inte sa konstigt att man kan driva en socialistisk ekonomi i Norge.
Till skillnad fran praktiskt taget alla andra lander med mycket naturtillgangar ar Norge varken korrumperat eller odemokratiskt.
Venezuela, Bolivia, Cuba ar exempel pa lander dar det inte fungerar pga av bristande demokrati.

Den Norska staten har en sjo av pengar att ta ifran vilket betalar for den slosaktiga hanteringen av statskassan. Norge behove ju alltsa inte "skapa" pengar efterssom pengar kommer direkt fran naturtillgangarna.
Det ar val knappast ett tillfalle att Norge ar nastan utan industrier och de ar praktiskt taget inte duktiga pa nagot annat an att utvinna olja och bygga stora skepp att frakta denna olja pa.

Det gar ju uppenbarligen inte att infora samma slags socialism i Sverige det skulle ju ga kappratt at helvete.
Var skulle alla pengar tas ifran?

Anonym sa...

* Det har skrivits om detta och i det stora hela är det Notge som förvltat sitt pund bäst till nytta för hela nationen.

* Tycker nog att den här debatten sammanfattar nyliberal världsbild ganska bra:
• Norge är en teoretisk anomali eftersom man har naturresurser. Bör därför bortses ifrån.
• Beklaga eller ignorera att norrmän har det bra eftersom man således fått det bra på fel sätt


Varför se saker ur ett snävt nationellt perspektiv? Nyliberaler ser det hela globalt. Om ett företag tex. utanför Norge kan exploatera en naturresurs effektivare så ska de självklart göra det. Målet är att priset för världens konsumenter ska vara så lågt som möjigt, inte att bygga upp statliga företag så att norska staten kan samla pengar på hög.

Samma sak med OPEC och Chavez nationliseringar i Venezuela. Varför krama en statlig producentkartell som vill suga ut konsumenterna maximalt? Om man tänker på miljön så är inte centralplanerad produktion en speciellt bra lösning. Det går utmärkt att hantera kostnader för utsläpp genom tex, bensinskatter även fast produktionen sker i privat regi.

Anonym sa...

Nej du Neoliberal,
jag ser inte saker snävt nationellt. Ej heller snävt globalt. Jag är mycket mer open-minded än så och tillämpar ett intergalaktiskt perspektiv.

Här står vi till och med över de futtiga nyliberala gudarna och deras enkelriktade uttolkare.
Här uppe är "Målet" inte att det ska vara billigt för konsumenterna utan att folk själva ska bestämma vad de tycker är viktigt. Kanske billiga priser, kanske något annat.

Så pilutta dig.

Sundevall sa...

Fast.. "resource curse" är ett vedertaget begrepp, och någonting mycket reellt som drabbar många resurstarka länder. Nu är Norge inte ett lysande exempel på detta, då det är ett välutvecklat och modernt land. Men att vänstern skulle börja plocka ur godispåsen förväntade sig nog de flesta. Det är en vansklig väg att gå, då det öppnar upp för korruption, inneffektiv lagstiftning, priviligestatstänkande, osv.

Googla uttrycket. Det står massor skriver om det.

Anonym sa...

Man kan ju undra varför Venezuelas grundlag får mycket större utrymme i Svenska medier än våran egen. När Venezuela ändrar sin via folkomröstning är ledaren ond, när vi ändrar våran via riksdagsbeslut på sådant sätt att den sätts ur spel så spelar det ingen roll.