söndag, november 18, 2007

Framsteg i Latinamerika

Frasse skriver om en ny FN-rapport som visar att antalet och andelen fattiga sjunkit kraftig under senare år. Venezuela och Argentina är de länder som har gjort de snabbaste framstegen. Rapporten visar också att BNP-tillväxten i Latinamerika 2003-2007 varit den högsta sedan 1970-talet. Lågtillväxtperioderna är alltså – även om det inte sägs på det sättet i rapporten – de nyliberala åren; åren då det var Världsbankens och IMF:s ”rekommendationer” som gällde för fulla muggar. Flertalet latinamerikanska länder har kunnat minska de sociala klyftorna – som dock ännu är mycket stora. De offentliga sociala satsningarna på utbildning, sjukvård, bostäder med mera har ökat i de latinamerikanska länderna generellt även om det är stora skillnader mellan länderna. Sådana satsningar har haft stor effekt men är alltså otillräckliga. Rapporten konstaterar att det fortfarande finns starka budgetrestriktioner när det gäller sociala investeringar, ofta som ett resultat av alltför låga skatter.

Vågen av vänsterregeringar i Latinamerika spelar alltså roll för vanligt folk i Latinamerika. Folk får det bättre, men det finns lång väg att gå.

Räkna alltså med att fortsätta höra om hur det faktum att fattigdomen minskar och marknadsfundamentalismen utmanas, blir ett ”hot mot demokratin” och med att fortsatt bevittna hur rapporteringen övergår till skamlös, närmast sinnesrubbad propagandaproduktion.

Här är FN-rapporten på engelska.


(Här är förresten en tidigare rapport från annan källa, om den sjunkande fattigdomen i Venezuela)

41 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, den närmast sinnesrubbade propagandaproduktionen om Venezuelas tidszonsbyte - som gick som en löpeld genom västerländsk massmedia - angav att det så klart var Chavez antiamerikanism som var skälet, att han inte ville att Venezuela skulle dela tidszon med USA. Lämnat onämnt är att USA har flera tidszoner, och bara nämnt som hastigast och undantagsvis var att de uttalade skälen var bättre synk med solen (för att spara energi för belysning, bidra till att folk är klarare i skallen på mornarna o s v). Något helt makalöst och unikt konstaterade massmedierna. Bl a Indien ligger dock i GMT + 5,5...

Neoliberal Agenda sa...

Nu vet jag inte vad IMF & Världsbankens rekommendationer har bestått av, men det är ett ganska tydligt samband mellan ekonomisk frihet och låg fattigdom.

De länder som har haft den mest marknadsliberala politiken i Latinamerika under 90-talet är Chile(7.05), Costa Rica(7,05), Uruguay(6.4), och Panama(6.3). Det är också de fyra länder som får lägst fattigdom 2002 i tabellen på sidan 11.

Men i en vänstehjärna är detta så klart bara slump. Lika mycket slump som att socialistiska DDR blev fattigt och västtyskland blev rikt.

(Jag räknade snittet av ekonomisk frihet 1990 och 2000 för alla länder i latinamerika. Källa: Fraser Institute.)

Kerstin sa...

Neoliberla agenda skriver:
Lika mycket slump som att socialistiska DDR blev fattigt och västtyskland blev rikt.

Jag är ingalunda någon entusiastisk försvarare av gamla DDR, eller av Sovjet, men jag tycker ändå att man borde vara hederlig i sammanhanget och nämna att den faktor som man som liberal alltid hänvisar till som välståndskapare nr 1, frihandeln, den undandrog Västvärlden Öststaterna, genom handels- och andra blockader direkt från slutet av andra världskriget. Därmed borde, även enligt liberalerna, framstegen i dåvarande Öst var fullt förklarade.

Varför använder ni inte detta faktum som argument för er agenda. Det är ju ett utmärkt sådant nämligen.

C. L. K. Aqurette sa...

Kerstin:
Det kommunistiska blocket var mycket större än det demokratiska blocket. Om din tes om handelsblockad var riktigt borde alltså USA och Västeuropa lidit skada av blockaden. Anledningen till att det inte blev så finns att finna i det marknadsekonomiska systemet. Att inte tillåta människor frihet är dyrt.

Gurraguzz sa...

Ibland undrar jag om ni på vänsterkanten har alla hästar hemma. Kerstin, är du tolv år gammal? Var inte den kommunistiska "marknaden" ganska massiv?

Vänsternisse, tror du på det här själv eller? Skulle du säga att Sydamerika blivit mer eller mindre ekonomiskt liberalt de senaste 50 åren? Och snälla, jag vill höra hur du bemöter neoliberals agendas självklara invändning att de mest liberala länderna också är de rikaste. Och tvärt om.

Vänsternisse, om du var fattig, skulle du hellre bo i Venezuela än i Chile?

Anonym sa...

Chavez har ju lyckats ganska illa med fattigdomsbekämpningen om man jämför med vad Rosales "mi negra" eller "tarjeta negra" skulle ha betytt.

Då skulle 20% av landets oljeintäckter gå till de fattigaste genom att de fick ett svart konto kort där staten satte in pengar månatligen eller om det var två gånger i månaden. Med dagens olja priser handlar det om mer än $300/månad.

Rosales tilltag är inget jag skulle stödja, men det är en ganska tydlig indikator hur även de mest simpla förslag kan komma åt fattigdomen i ett oljerikt land.

Oldtimern sa...

Om jag vore fattig skulle jag vilja vara i Irak. Där demokrati skapas och folket får vara med och bestämma.

Sen pågår det ju ingen väpnad konflikt i landet heller enligt Migrationsverket.

För övrigt jänns det betryggande med Usa:s försvarande av den demokratiska landet Pakistan. Undra hur det är att vara fattig där?

Anonym sa...

faktorer som förlarar att Västtyskland blev rikare än DDR:

1. Västtyskland, liksom alla de andra kapitalistiska länder i USA-blocket, tjänade större delen av sina pengar på utsugning av tredje världen.
Sovjetblocket sög inte ut tredje världen och hade inga forna kolonier.

2. De länder som ingick i det kapitalistiska blocket var de forna kolonialmakterna och imperialistmakterna, som har skaffat sig genom militärt övervåld
en överordnad position på världsmarknaden, som dessa kunde uttnyttja till att ordna upp handeln på sina egna villkor(köpa billiga råvaror, uttnyttja billig arbetskraft i forna kolonier, sälja tillbaka förädlade varor dyrt, kamma hem vinsten).

2. Därför att bl a USA därför hade råd att ge Marshallhjälp till bl a Västtyskland.

ps. Chile var ju en USA-finansierad nyliberal massmördande torterande militärdiktatur under Pinochet. Ekonomiskt slaveri till varje pris med upphävande av demokratin = den svenska nyliberalmupparnas önskedröm. ds

Anonym sa...

"jag vill höra hur du bemöter neoliberals agendas självklara invändning att de mest liberala länderna också är de rikaste."

Kanske har att göra med att många av de länder som gjort motstånd mot tvångsliberaliseringen invaderats av USAs tortyrtrupper som genom terrorism, ekonomiskt, sabotage andra medel förstört dessa ekonomier. Nicaragua, El Salvador, Peru, Colombia, Venezuela, Argentina är några bra exempel som jag känner till.
Och om inte USA hade i infört en korrupt militärdiktatur och tvångsliberaliserat i Chile, hade Chile varit ännu rikare t ex.

Utan amerikansk blodsugarimperialism hade således Chile och andra lite mer ekonomiskt ojämlika och kapitalistiska stater varit rikare än nu, medan de mer självständiga och socialt inriktade staterna hade varit ännu rikare.

(Nu kanske inte detta stämmer riktigt eftersom de nordligare latinamerikanska länderna hade historiskt mycket sämre förutsättningar att utgå ifrån, men principiellt).

Argentina var för övrigt det mest nyliberala landet i världen under 90-talet, mycket mer nyliberalt än Chile, men vad hände då med ekonomin 2001?

Anonym sa...

"2. De länder som ingick i det kapitalistiska blocket var de forna kolonialmakterna och imperialistmakterna, som har skaffat sig genom militärt övervåld
en överordnad position på världsmarknaden, som dessa kunde uttnyttja till att ordna upp handeln på sina egna villkor(köpa billiga råvaror, uttnyttja billig arbetskraft i forna kolonier, sälja tillbaka förädlade varor dyrt, kamma hem vinsten)."

Hur kommer det sig att världshanden totalt domineras av hendel mellan i-länder? Så har det varit länge. Speciellt när handeln mäts i pengavärde. Det är inte förrän fattiga länder börjar utvecklas och delta mera i världhandeln som de blir rikare.

Det du beskriver är Mercantilismen typ 1700 talet. Samt till viss del slutet av 1800 och början av 1900 talet före WW1. Sedan dess är det rätt uppenbart att det är handel mellan rika länder som gjort dem ännu rikare. Det kanske är dags att ta till sig lite modernare kunskap än att läsa Marx från mer än 100 år sen.

Olle sa...

Grejen med Pinochets Chile var ju att landet inte var supermarknadsliberalt hela tiden. Det var det några år i början av Pinochets styre, med följden att hela rasket började rasa samman med fullständig ekonomisk kollaps och uppror bakom hörnet ("det chilenska miraklet"). Då ändrades politiken. Bland annat förblev den av Allende förstatligade kopparutvinningen i statlig ägo.

"Hur kommer det sig att världshanden totalt domineras av hendel mellan i-länder? Så har det varit länge. Speciellt när handeln mäts i pengavärde."

Till exempel därför att råvaror är förbannat mycket billigare än förädlade produkter.

Anonym sa...

"Hur kommer det sig att världshanden totalt domineras av hendel mellan i-länder?"

För att det finns mer pengar där.
Handeln baseras dock på vissa förutsättningar t ex inflöde av billiga råvaror och energi. Dessa stäljs genom "frihandel" från det globala syd.

globala syd-länder som ockuperas/koloniseras/invaderas med militära eller ekonomiska vapen utgör dock dels viktiga marknader för att sälja förädlade produkter.
Samt att stora delar av konsumtionsvarorna produceras där till slavlöner och säljs billigt i nord. Din handelsstatistik säger inte allt.
Dessutom tvingas underordnade tredje världen länder sälja hela sin infrastruktur till västländer bl a genom IMF/världsbanken/WTO osv men även genom direkt politisk påtryckning/intervention/ inblandning.
Varför ägs alla tredjevärldenländers telefonbolag, elbolag, trafiksystem, sjukvård, banker osv av amerikanska/europeiska bolag?
Tror du inte de tjänar multum på det?
Tänk om SEB,Handelsbanken, Volvo, Vattenfall, Telia osv ägdes av ett utländskt företag i Sverige. Pengarna skulle flöda ut ur landet.
Precis vad som hänt i sydamerika t ex under nyliberaliseringen.

I Argentina 2001 kunde man se företagslastbilar fulla med pengar fysiskt köra ut ur landet. Bl a svenska företag.

Anonym sa...

Det är faktiskt lite rolig läsning här. Man undrar om inte många av er hellre vill bo i ett zoo än ut djungeln med den andra coola aporna.

Det hela är ganska enkelt. Tillväxt skapas av att vi jobbar smartare dvs vill vi att samhälle ska växa ekonomiskt måste vi också varsa inställda på att dt förändras. Då måste nya företag skapas då de gamla blir just gamla och dör. De nya jobbar smartare, har en bättre produkt eller tjänst.
Så vad skapar nya företag, jo företagare eller det nya modeordet entreprenörer. Vi är av kött och blod och en rimlig ansats är ju att man vill ha tillbaka det man satsar och lite till. Verkar rimligt?
Så vad gör man i ett socialistiskt land? Man stryper den fria företagsamheten = stryper tillväxt = fattigdomen består.

Eller som min gamle kompis Winston skulle säga:
"Kapitalismens nedärvda last är den ojämlika fördelningen av rikedom; socialismens nedärvda dygd är den jämlika fördelningen av fattigdom."

Ni kanske skulle fundera ett tag på vilka mobiler, datorer, bilar, osv som ni omges med skulle se ut om världen hade dominerats av socialism. gråa är nog ett understatement.

nog snackat, dags att ge mat till grisarna. De är ju lite speciella på den här gården. Lite förmer än de andra djuren.

Mvh Nils Dacke

Anonym sa...

"Bland annat förblev den av Allende förstatligade kopparutvinningen i statlig ägo."

Japp. och detta visar ju även att nyliberalismen inte ens funkar i praktiken ens hos de mest Hayek-indoktrinerade nyliberalfascisterna.

Anonym sa...

hmm, dessvärre verkar nils dacke vara en idiot. det har visat sig tydligt att nyliberal politik lett till fler fattiga OCH LÄGRE TILLVÄXT medan vänsterpolitiken brutit i alla fall till viss del med det och lett till HÖGRE TILLVÄXT OCH FÄRRE FATTIGA.

antar att det dacke gillar mest med winston churchill är att han gillade att använda stridsgas mot 'vilda' afrikaner.

/j

Anonym sa...

Kära J,

Winston är en gris här på gården. Lite fet och dryg men faktiskt lite rolig ibland. Värre med grisen Hugo. Han är en liten ettrig narcissist-leninist och tror sig veta sanningen.

Jag förutsätter att bo bor i Nordkorea. Hälsa Kim och säg att vi alla i Sverige är imponerade av hans kunskaper i Innternet.

Varför hatar sig vänstern fram i livt. Ju längre ut på extrem kanten deste mer hat. Kanske dags för lite psykoterapi. Kanske blöjorna skav som bebis?

Mvh Nils Dacke

Anonym sa...

man behöver inte vara särskilt insatt för att se att nils dacke har psykopatiska drag. du skulle nog bli en bra tortera i milton friedmans och augusto pinochets chile och fråga folk varför de skrek så mycket istället för att bara vara glada. vänsterpolitik handlar inte så mycket om att hata sådana som dig även om det kan bli så också och det inte är något att skämmas för, men mer om att förhindra att sådana som du får bestämma så mycket över andra.

att du är en idiot är mer ett konstaterande, inte ett uttryck för hat.

/j

Anonym sa...

Stark argumentation J, nu har du övertygad mig om socialismens överlägsenhet!

Ha det så bra i Venezuela J.

Mvh Nils Dacke

Anonym sa...

Skrev du inte nyss att "j" var i Nordkorea.

Nu har du övertygad mig om din egen idioti.

-Sven

Anonym sa...

Så fort det handlar om de länder i latinamerika som frigjort sig från nyliberala militärdiktaturer USAs mördarskvadroner och IMF´s strupgrepp så brinner det i röven på alla skitnödiga liberalmuppar.

Friedman och Pinochet kanske "överdrev något" men....

Demokratin och de sociala framstegen folken och deras folkvalda numera åtnjuter talar för sig själva, vad liberalfascisterna vill tillbaka till likaså....

Anonym sa...

Till J, anonym och Sven,

Kanske en kurs i ideologier och deras historia och vad dom står för? Liberalfascister går inte riktigt ihop.

deppa inte ekonomin i världen växer i år med 5.1% och nästa år kanske den saktar ner till 4.9%. Så snart finns inga arbetare att suga ut eller lura på någon importerad ideologi. Världen går framåt ska vi inte vara glada för det?

Nu ska no få ett påhittat ord från mig. Marsch iväg nunu till skolan era ideologiimperalister!

Mvh Nils Dacke

Anonym sa...

Nils dacke, du är ju själv främsta exemplet på liberalfascist. Du kanske borde sluta svärta ner upprosledarens namn som mördade fogdar och ta något mer passande. Churchill t ex var ju rasist och imperialist som massmördade araber och afrikaner och stödde Hitler som ett "bålverk mot kommunismen". Adolf Pinochet kanske?

Om du hatar socialism så mycket kan du väl flytta till USA?
Om du nu är av kött och blod så kanske du kan ta värvning i armén där och åka runt och frälsa barbarerna med lite tortyr så dom lär sig din entreprenörsanda?

Anonym sa...

Narcissist-leninist...! Helt idiotiskt uttryck men ändå sällsamt passande på j och en del andra!

Peter sa...

Det är underbart att se hur den fredsälskande revolutionsivraren Chavez enligt tesen "era fiender är mina vänner" åker på promotionresa efter promotionresa till den lika fredsälskande Ahmadinejad. Den senare vars vurm för frid och frihet över hela världen bla tar sig sådana uttryck på hemmaplan att den oppositionelle jorunalisten och tillika kurden, Adnan Hassanpour, döms till döden för "spioneri". Dödsdomen fastställdes den 22 oktober vilket betyder att han kan hängas när som helst. Chavez kallar Ahmadinejad för "en revolutionär" i tv och den svenska vänstern kallar Chavez "kamrat". Med sådana vänner osv osv.

Anonym sa...

till anonym,

nej det finns inget ord som liberalfascist. För oss som befinner sig i den tråkiga mittfåran i politiken så är demokratin över ideologierna.

visst är jag av kött och blod och slipar p mina vapen varje dag om/när er revolution kommer så att jag är beredd att försvara demokratin som er narcissist-leninister ( tagit från oz.se ).

Skolan i Sverige har verkligen misslyckats med sin undervisning om hatideologierna och deras hemska konsekvenser när så många i Sverige är vad Lenin kallar nyttiga idioter.

Mvh Nils Dacke

Anonym sa...

"globala syd-länder som ockuperas/koloniseras/invaderas med militära eller ekonomiska vapen utgör dock dels viktiga marknader för att sälja förädlade produkter."

Detta stämmer överhuvudtaget inte med de handelsflöden och mönster som finns. Fattiga länder är inga viktiga marknader för förädlade produkter, vilket har och göra med konsumenternas svaga köpkraft.

"Samt att stora delar av konsumtionsvarorna produceras där till slavlöner och säljs billigt i nord."

Hur kommer det sig att de "slavlöner" som internationella företag betalar i så gott som ALLA fall är högre än lönerna de inhemska företagen betalar, eller det som människor kan tjäna i det inhemska jordbruket?

Anonym sa...

"vad Lenin kallar nyttiga idioter."

Enda citatet man nånsin anför från Lenin från liberalfascisthåll? Är det enda ni känner till om Lenin, liberalfascistmuppar!

"Fattiga länder är inga viktiga marknader för förädlade produkter"

fattigare, mindre kapitalistiskt dominerade länder är avgörande marknader för avsättningn av produkter. Eftersom lönerna alltid är mindre än mängden varor som produceras så måste dessa avsättas någon annanstans - detta blir i syd. Därför behövs kolonier, marionettstater,därför expanderar EU, därför invaderas nu t ex Irak och Afghanistan. För att sälja sina egna varor, köpkraften måste man höja , och det görs genom att tvinga folk att arbeta i kapitalistiska västföretag, visserligen till slavlöner.

Att slavlönerna är högre än tidigare bondeinkomster bevisar ingenting. Det är ändå exploatering och imperialism. Det är ingen ursäkt, bara en liberalfascistisk bortförklaring.

Om tredje världens arbetare fått bygga upp sin egen industri och behålla värdet av sitt arbete skulle deras löner varit MYCKET högre.

Sluta låtsas bry er om tredje världen eller arbetarna. Kom ihåg er ideologi.

Anonym sa...

Kära Anonym,

Citat "Är det enda ni känner till om Lenin, liberalfascistmuppar!"

Jag känner till mycket mer. Han bodde under lång tid i Schweiz, han gjorde en revolution mot en demokratisk vald regering och han startade förtrycket mot den egna befolkingen som sedan Stalin fullbordade.

en diagnos på honom skulle nog ge en sisådär 7-8 på den 10 gradiga skalan bland psykopater, men han var en kamrat och det är väl viktigare än att några miljoner männisor dig?

Mvh Nils Dacke

Nog nu för fan sa...

Men vad fan är det med folk på denna bloggen?? Det tar ungefär 10 sekunder att förstå att "Nils Dacke" är en psykopat och provokatör. Ändå går ett gäng människor ständigt i "polemik" med honom och hans klonade gelikar. Fattar ni inte att det är meningslöst? Fattar ni inte att det är precis det han vill? IGNORERA! Nu har "Nils Dacke" lyckats med sitt uppsåt att förstöra möjligheten till att föra en diskussion om någonting rimligt. Sluta diskutera med honom. Om ni ska beröra honom över huvudtaget - prata OM honom och den taktik han använder. Nu får man utropa honom till segrare, eftersom han har kunnat bestämma debatten trots/tack vare sin psykopati och stinkande människosyn.

Anonym sa...

"hmm, dessvärre verkar nils dacke vara en idiot. det har visat sig tydligt att nyliberal politik lett till fler fattiga OCH LÄGRE TILLVÄXT medan vänsterpolitiken brutit i alla fall till viss del med det och lett till HÖGRE TILLVÄXT OCH FÄRRE FATTIGA."

-Detta ar helt fel. Finns inte en enda officiell siffra eller en enda undersokning som stodjer detta uttalande, inte nagonsin."Friedman och Pinochet kanske "överdrev något" men"

-Man hor mycket nufortiden om Friedman och Pinochet. De traffades en gang under ca 30 minuter. Det var allt. Friedman forklarade for Pinochet att frihandel ar en bra ide och forklarade varfor. Att sedan Pinochet var en galning och diktator som hade ihjal en hel del i son egen befolkning har INTE med Friedman att gora.

Naomia Klein ar en intellektuell dvarg.

Anonym sa...

"fattigare, mindre kapitalistiskt dominerade länder är avgörande marknader för avsättningn av produkter. Eftersom lönerna alltid är mindre än mängden varor som produceras så måste dessa avsättas någon annanstans - detta blir i syd. Därför behövs kolonier, marionettstater,därför expanderar EU, därför invaderas nu t ex Irak och Afghanistan. För att sälja sina egna varor, köpkraften måste man höja , och det görs genom att tvinga folk att arbeta i kapitalistiska västföretag, visserligen till slavlöner."

Ok så du menar att i kapitalistiska länder är alltid utbudet större än efterfrågan. Det låter nästan som en Keynesiansk analys. Sedan avviker du från Keynes och menar att statsmakterna i kapitalistiska länder ger sig in i EXGTREMT kostsamma krig för att sedan kunna tvinga de allra fattigaste (som inte har några pengar!) att köpa det som i-länderna producerar. Dessutom ska de betala med sin konsumtion med slavlöner. Dessutom skulle detta utbudsöverskott tyda på att kapitalistiska länder är nettoexportörer till fattiga länder. Du tycker inte att det finns vissa brister i din logik?

"Om tredje världens arbetare fått bygga upp sin egen industri och behålla värdet av sitt arbete skulle deras löner varit MYCKET högre."

Detta har redan prövats av många länder och misslyckades kapitalt. Detta förhindrar att man satsar på det där man har komparativa fördelar, samt att företagen inte utsätts för konkurrens vilket gjorde att produktivitetstillväxten hämmades kraftigt. Utan produktivitetstillväxt ökar inte reala löner. Sådan politik ledde till fattigdom.

Det är återkommande detta att "vänstersidan" blir uppmanade att sluta diskutera. Är ni rädda för att argumentera för era åsikter? Ni kanske ogillar yttrandefrihet t.o.m, och skulle föredra cencur?

Anonym sa...

Snälla Ali, du påstår dig läst ekonomi. Hur ända in h-vete kan du påstå Chavez lyckats?

Som all tokvänster med pengar på fickan (ojepengar) spär han på all konsumtion till fulloständigt vanvett. Pristopp och socialisering av privat näringsliv är nu det ständiga hotet p g a gallopperande inflation.

Om du nu inte sovit på dina lektioner, hur tror du han skall lyckas? Det är ju enkel teori, tillfrågan och eftergång.

Mr. JB

myspace.com/kuken i örat stendöv sa...

va?

Anonym sa...

"i kapitalistiska länder är alltid utbudet större än efterfrågan."

Det stämmer. Detta beror på att arbetarna får mindre i lön än de producerar för(annars skulle inte kapitalägarna få någon vinst). Kapitalägarna lägger pengar på hög. Men varorna måste säljas för att företagen ska gå runt/gå med vinst.
Därför måste de säljas utanför det egna marknadssystemet. Ja, de måste faktiskt säljas till länder som är mindre eller inte alls integrerade i det kapitalistiska systemet. MEn för att kunna glöra det måste de integreras, dvs påtvingas kapitalistskt lönearbete, så att de kan ha en lön att köpa varorna för.

Denna lön är slavlön, ja. Inget konstigt med det.

Arbetarnna i väst har alltså inte råd att köpa sina egna varor.
Men om de köper billiga tredjevärdlenproducerade varor så har de råd. Det är alltså inget problem med för stort utbud eller för liten efterfrågan egentligen.
Bara att eftersom de bestjäls på en del av det värde de själva producerat, så har de inte råd att köpa allt vad de producerat.
Detta överskott är inte jättestort i förhållande till ekonomin. Men tillsammans med andra faktorer, som införsel av råvaror och varor till skampriser från tredje världen, samt direkt utsugning genom syd-låglönearbetare i västkapitalistiska företag, så innebär det vad som kallas imperialism.

"Detta har redan prövats av många länder och misslyckades kapitalt."

Det är så västländer har byggt upp sitt välstånd, t ex Sverige.
Privocerande atyt ni liberalfascistmuppar inte vill tillåta fattiga länder att göra samma sak.

"Detta förhindrar att man satsar på det där man har komparativa fördelar, samt att företagen inte utsätts för konkurrens vilket gjorde att produktivitetstillväxten hämmades kraftigt. Utan produktivitetstillväxt ökar inte reala löner. Sådan politik ledde till fattigdom."

Detta är bara nyliberala dogmer som inte stämmer i verkligheten.
Fattiga länder med ett dåligt utgångsläge tjänar inte på konkurrens. Produktivitetstillväxt i sig leder inte till social välfärd eller rikedom.

Ni kan upprepa era borgerliga klyschor en miljon ggr, de l'änder som följer det går det allt sämre för, de som satsar på att bygga upp sin egen produktion går bättre.

Detta har alltfler länder i latinamerika och världen börjat inse och övergivit G8, WTO, IMF osv doktriner. Tråkigt för er liberalfascister eftersom teorierna var Friedman=Hayek=Pinochet=
Thatcher=Reagans.

Anonym sa...

Ovanstaende ar sa korkad att jag undrar om det faktiskt ar mojligt...

Hur kan nagon missforsta ekonomiska axiomer sa totalt och anda lara sig att stava?

Anonym sa...

Person som ej röstar på (v) eller längre åt vänster = PSYKOPAT

Person som kommer med minsta invändning mot vänsterpolitik eller det Ali anfört = LIBERALFASCISTMUPP

Anonym sa...

De två sista "anonyma" liberalfascistmupparna kan alltså inte bemöta anon 4:01 i sak annat än att med sina Tel-aviv baserade tangentbord klanka ner på formuleringen....

Anonym sa...

kära anon 9:20

Tel Aviv är långt från Småland och låter onekligen lokcande med tanke på klimatet vi har här.

Ni socialister behöver ju inte vara så arga, dels är det inte bra för kroppens välbefinnande att ständigt gå och vara arg över tingens tillstånd. Världens ekonomier växer med hela 5.1% i år det är rekord och innebär att syd knappar in på oss "utsugare" Snart finns vi inte kvar annat än som en relik från forntiden då framtiden hör asiaterna till.

Om ni har rätt vilket ni så envist hävdar, så luta er tillbaka, ta en cigarr (från kuba förstås) och dröm vackra drömmar om en bättre värld där ni kan vara en machodiktator som Fidel och skicka folk i fängelse och kvinnorna ligger för era fötter, samtidigt som nyttiga idioter med namnet Pierre från något dekadant kapitalistland hyllar er i tal efter tal.

Mvh Nils Dacke

Anonym sa...

"Världens ekonomier växer med hela 5.1% i år det är rekord och innebär att syd knappar in på oss "utsugare" "

Om syd knappade in på utsugarna så skulle utsugarna vara oroliga just nu. Det är dom inte alls.
Däremot kacklar dom om att det går så bra i syd. Detta gör de naturligtvis enbart för att skrämma arbetarna i väst till att avstå ännu mer av sitt arbets värde till utsugarparasiterna själva.
Detta tyder på att exploateringen forsätter och att dom sitter ganska ohotade.
Dessa utsugare sitter just nu och röker cigarrer och mördar några barn till i Irak, torterar några palestinier till, samtidigt som syds kvinnor och barn tvingas till slavarbete och prosititution för väst, med hjälp av nyttiga idioter som "Nils Dacke" som spyr ut deras antiintellektuella nonsensridåer.

Anonym sa...

"Dessa utsugare sitter just nu och röker cigarrer och mördar några barn till i Irak, torterar några palestinier till, samtidigt som syds kvinnor och barn tvingas till slavarbete och prosititution för väst"

Ok Mika jag erkanner. Min stora hobby ar just tortyr av fattiga urinvanare fran 3e varlden. Det ar darfor jag rostar borgerligt, sa att jag kan fortsatta med detta ostort. Vi borgare ar jatteradda for att ni i Vanstern skall visa resten av varlden denna jatte-konspiration sa att vi forlorar all makt.
Om du skriver nagra inlagg till har pa Esbatis blogg sa kanske denna elaka konspiration blottas for manskligheten och sen kan ni arbetare leva lyckliga darefter medans vi borgare grater oss till somns utan hjalp av vara Baltiska diskplockare.

Susanne Kurtson sa...

Och hade inte USA med hjälp av de stora jordägarna i landet 1954 störtat den enda regeringen värd namnet i Guatemala så hade inte Guatemala idag varit ett av de fattigaste länderna i Latinamerika. Här råder fri handel, fri utsugning, rasism mot ursprungsfolk, fri exploatering av naturresurser av transnationella storföretag, fri narkotikatrafik, fri vapentillgång, straffrihet men inte kan man se att de fattiga fått det bättre. Det som fattas är fördelningspolitik, tillgång till skola och hälsovård.