torsdag, november 05, 2009

Revision

Inför valet 2006 hittade högeralliansen som bekant på begreppet ”utanförskapet” för att – i brist på jobbpolitik – sprida vanföreställningar och misstro kring arbetslöshetsstatiken i Sverige. Det fungerade utmärkt. En bra grej med utanförskapsbegreppet var att det inte fanns någon hållbar och internationellt jämförbar statistisk definition. Man kunde därför göra egna, orimliga jämförelser och siffersätta det lite som man ville – samt justera lite över tid.

Efter att utanförskapsdiskursen bidrog till att högern vann regeringsmakten har alliansen haft en del problem med att anpassa sina utspel till den statistik som man nu själv ansvarar för. Situationen har blivit desto mer prekär när den fantastiska jobbpolitiken bidragit till en kraftig ökning av den öppna arbetslösheten, den breda arbetslösheten, ungdomsarbetslösheten, utanförskapet, ja, allt möjligt dåligt oavsett rubricering.

Alliansen tar nu därför till ett nytt grepp. Det är att skriva om de från början oanvändbara siffrorna bakåt i tiden, och det rejält. Alliansfritt Sverige visar hur dokument från vallrörelsen raderats och siffrorna om vad som gällde 2006 har justerats uppåt med cirka tre hundra tusen.

Som PR-grepp förtjänar detta att belönas med en ärligt imponerad applåd. Som politisk åtgärd förtjänar det att bidra till mångas beslutsamhet att fetslänga högern av regeringstaburetterna.


PS. Jag har skrivit om borgarnas siffertrixande flera gånger förut. Läs gärna!
Ut med utanförskapet (juli 2008)
1,2 miljoner människor gick plötsligt till jobbet en vanlig dag (september 2006)
1,5 miljoner (mars 2006)
Hatten av för Aktuellt-spin (mars 2005)

7 kommentarer:

Anonym sa...

Fel. begreppet "utanförskap", istället för "självständigt" och "fritt" myntades av högerfascisterna när Sverige skulle hotas skrämmas och luras in i fascistunionen...

lasse sa...

Det är kanske så att "utanförskapet" som begrepp hittades på av alliansen men icke desto mindre var det ett faktum. Det är bara att titta på SCB:s statistik om hur det på 90-talet först skapades en inhemsk arbetslöshet av gigantiska proportioner och sen se hur det sen håller sig på en mycket hög nivå men folk flyttas om i de sociala systemen. Vänstern borde skämmas ögonen ur sig när man försöker avhända sig ansvaret för detta. Det var ingalunda en fiktion, det var sossarnas högerpolitik som gjorde att alliansen kunde slå från vänster 2006.


12/12 04 Radio P1
Villy Bergström i God morgon Världen
[VB CV: SE-banksfären->fackföreningsekonom->vice riksbankschef.
På 70-talet en av de ekonomerna som stod på den sidan som ansåg att välfärden hade gått för långt och den krisens 70-talet till stor del berodde på detta.]

”Jag insåg att det skulle vara en drastisk omställning av politiken lika drastisk som införande av sysselsättningsmål och budgetpolitik var 1932/33 så det var en omställning i den storleksordningen alltså mycket drastiskt man byter mål från att ha full sysselsättning mot att ha låg inflation. Och jag insåg ju att omläggningen framför allt desinflation hade gått ner från de här 8-9% skulle komma ner till målet skulle kosta oerhört mycket skulle kosta i termer av massarbetslös, kosta i termer av nedgång i produktionen. Det gjorde att jag var väldigt skeptisk mot omläggningen som sådan.”

”Vad som hände under den här starka åtstramningen när den totala arbetslösheten gick upp till 12 – 13% under ett tag, å trots att inflationen kom ner sjönk också arbetslösheten i dag är den knappt under 5% öppet och ett par procentenheter till, det är så att den massarbetslöshet som kom till stånd i början av 90-talet, den bet sig fast så att många av de som blev arbetslösa då kom aldrig riktigt tillbaks på arbetsmarknaden, så förhoppningsvis har det göra med kostnaden för övergången fortfarande, men att det inte skall behöva vara så i framtiden när de här grupperna pensioneras ut och vi har andra grupper på arbetsmarknaden som inte drabbades av den här massarbetslösheten, men systemet som sådant tror jag inte skall innebära att man har högre jämviktsarbetslöshet.”Något mer cyniskt får man leta efter, hundratusentals och åter hundratusental människor fick betala ett oerhört pris, och när man lyssnar mellan raderna var det värt det, för vem kan man fråga. Dessutom haltar den underliggande analysen om inflationen i det här landet betänkligt. Man kan i statistiken klart se hur den följer den internationella inflationen förutom när våra "handlingskraftiga" regeringar drivit upp den över den internationella med åtstramande skattehöjningar och devalveringar. När den internationella inflationen gick ner sjönk också den svenska.

Hugo sa...

Skicka in 200 000 till i offentlig sektor som du vill. Problemet är bara att alla skall äta av samma kaka såvida du inte vill sätta igång sedelpressarna som din gullegosse Chavez eller Mugave. Fast den senare är ju inte så populär längre, inte ens i vänsterkretsar.

Igelkotten Sonic sa...

Ja, Hugo, med dina gullgossar som de Klerk, Pol Pot och Pinochet blir det förstås bättre.

Men visst är det ett utmärkt förslag att anställa folk istället för att låta dem vara i utanförskap. Mer lönsamt för samhället.

Anonym sa...

Hugo: offentligt driven verksamhet utvecklas, varvid hela samhället gynnas och kakan växer. Problemet löst.

Anonym sa...

"Man kunde därför göra egna, orimliga jämförelser och siffersätta det lite som man ville – samt justera lite över tid." Men snälla. Antingen är du otroligt naiv, eller så partisk att du helt tappat verklighetsförankring. Det finns inte ett parti i Sverige eller i hela världen som inte gör detta! Det är det ALLA gör för att vinna röster!

Simsalablunder sa...

"Det är det ALLA gör för att vinna röster!"

Knappast. Alliansen spelar i egen liga här. Man får leta bland mindre nogräknade länders regeringar om man skall finna alliansens typ av trixande och raderande av siffror. Och det går inte att ursäkta om man är demokrat.