tisdag, juli 19, 2005

A Brave New Labour World

Det rapporteras om att de brittiska partierna nu kommit överens om att inskränka medborgarnas fri- och rättigheter, och dränka kritiken mot brittisk inblandning i en ny kolonial vända i statssanktionerad hets mot muslimer.

Innehållet i lagförslagen är hårresande. Kanske blir det nu olagligt att säga följande i Storbritannien:
“As long as young people feel they have got no hope but to blow themselves up, you are never going to make progress’?”
För den brittiska regeringen vill ha ”terrorlagar” mot ”indirect incitement of terrorism”, alltså ungefär ”indirekt hets”. Det är så mycket polisstat över ett sådant uttryck, att man knappt ens hade kunnat fantisera om det för några år sedan.

Vem som bestämmer vad som är indirekt hets är förstås staten. Blair-regeringens "Home Office Minister" preciserar också hur det olagliga i att ”endorse” (ung. ”skriva under på”, ”gilla”) terrorism ska kunna bedömas:
“In some cases, the tone might tell you whether there is an intention to glorify [terrorist acts]”.
Tonfallet alltså. Då vet vi. Vad som ska kallas terrorhandlingar bestämmer förstås myndigheterna. Det är inte så svårt att tänka sig hur en sådan lag skulle användas i kampen mot motståndare till ockupationer och förtryck. Med fascistoida galningar vid makten uppfattas varje form av motstånd som illegitimt och kallas för terrorism. Det är en historiskt välkänd metod.

Nu väntar vi bara på att det också att det ska bli förbjudet att tänka sådana tankar. Och för att kontrollera det behövs det möjligen elektronisk övervakning. Den som har rent mjöl i påsen har väl ändå inget att dölja…

Utan tvekan har vi inte stått närmare en fascistisk nyordning i Europa sedan andra världskriget gjorde slut på Hitlers och Mussolinis regimer.

Och citatet däruppe, förresten, det kommer från Cherie Blair, Tonys fru. Hon sa det där i samband med ett besök hos en palestinsk organisation. ”Indirekta” terroristvänner finns tydligen överallt, i stora skaror. Mycket jobb för tankepolisen alltså. Men vad gör man inte för att rädda den västerländska civilisationen. Krig är fred. Polisrazzior är trygghet.

-----
(Tack till Camilla I-F, se artiklar här, och här).

14 kommentarer:

Tobias Lindberg sa...

Nu börjar det verkligen låta läskigt där i Storbritannien. En av de viktigaste reglerna för hur lagar skall vara utformade är ju att de skall vara förutsägbara, folk skall veta vad som är olagligt och vad man får för straff av en viss handling. Börjar man baka in alldeles för drastiska subjektiva bedömningar i en lag så skapar man rättsosäkerhet, som exempel kan tas "tonfall".

Anonym sa...

Jag delar så gott som aldrig Esbatis åsikter. Men här håller jag fullständigt med, ett rättssamhälle kan aldrig finns då man använder "undertoner" och liknande som bevisbörda. Ett rättssamhälle bygger ju på att man tydligt berättar vad som inte är tillåtet och vad som är det. Inte svaga definitioner som bestämms av enskilda.

Tror att de flesta högermänniskor håller med mig om detta. Till och med Ayn Rand skrev aggresivt mot dessa typer av subjektiva lagar i "Kapitalismen: Det okända idealet".

Anonym sa...

Lika viktigt som att lagarna är förutsägbara är faktiskt också (nästan viktigare) att de inte kränker människors rätt att ha åsikter och att uttrycka desamma - alldeles oavsett dess innehåll. Det är bara handlingar baserade på åsikter som i lag bör begränsas.

Det är mycket obehagligt att nu såväl liberaler som alltid utgett sig för att försvara åsikt- och yttrandefrihet som socialister vars historia bygger på kamp för bl.a. just det så lättvindigt ställer upp/driver urholkning av dessa.

Wille sa...

Stämmer Ali's citeringar, och dessutom inte är rykta helt ur något annat sammanhang så är nog detta första gången i världshistorien jag är beredd att hålla med Ali Esbati.
Mycket oroväckande om denna tolkning ligger nära sanningen..

Att låta även tokstollarna få uttrycka sina åsikter så de kan bemötas är viktigt.
F ö torde det vara enklare att hålla uttalade terrorivrare under uppsikt än att driva dem under marken och försöka hålla _hela_ befolkningen under uppsikt. Enkel logik kan härleda att det torde vara både säkrare, enklare och billigare.

Nyhet ett idag: Liberal håller med Ali Esbati.
I andra nyheter idag: Djävulen rapporterar frysgrader i helvetet..

Wille sa...

Jinge:
Angående länkningen: Hittade inte citaten på SR länken, The Independent kräver inloggning, vilket jag inte har (kollade dock inte om det var gratis eller krävde prenumeration, evinnerligt trött på alla dessa inloggningar överallt).

Gällande wsws.org så tror jag att namnet säger allt vad det gäller min tilltro till att de möjligtvis vinklar sin rapportering (nyhetsrapportering och åsiktsproducering är två olika saker, även om de två grumlas i gråzoner i de flesta media nuförtiden).

Anonym sa...

Inte lär vi komma undan dessa luddiga lagar vi heller, gissar jag. Vi är ju redan på mycket god väg. Och ska det vara likadant i hela EU så ska det väl!

Ali Esbati sa...

Jag hade av misstag hänfört det andra citatet till polischefen i London, men det ska vara inrikesministern. Samma citat anförs till exempel i den här artikeln.

Anonym sa...

Självklart får man inte göra inskränkningar individens grundläggande rättigheter. Dit hör yttrandefriheten.

"Hetslagar" ska inte införas och om de finns så ska de avskaffas.

Wille sa...

Jepp, Alis citering tycks stämma och är inte det minsta ryckt ur sitt sammanhang.. Snarare tycks det att utelämnandet av resten av uttalandet tar bort lite av tyngden och allvaret i uttalandet.

Mycket otäckt om lagar blir subjektiva och inskränker på åsiktsfriheten..

Anonym sa...

Får nog meddela medhåll i huvudfrågan här.

FYI: Vi har redan liknande lagar i Sverige, brottet benämns 'hets mot folkgrupp' där begreppet 'folkgrupp' inkluderar/exkluderar helt godtyckliga grupperingar som ft anses PK

Anonym sa...

Jag är också mot "Hets mot folkgrupp"-lagen men det är ändå en sak jag har undrat över.

Det är förbjudet att hetsa med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Men varför har man utelämnat kön? Lika lite som man kan rå för vilken hudfärg man är född med så kan man rå för vilket kön man har.

Är det inte så att det mesta hetsande öht. i mainstream media idag sker med avseende på kön? Ta den här artikeln av Margereta Winberg har skrivit

"Men ni andra systrar då? Varför finner ni er? Varför kan inte ni berätta om männen som förtryckare, hustrumisshandlare, talibaner eller allmänt otrevliga typer?"

Är inte det hets?

Anonym sa...

Neoliberal,

Svaret på din implicita fråga är 'avsändaren'

... och det visste du väl egentligen :-)

Vad jag håller för mer troligt är att 'folkgruppen' politiker kommer att upphöjas till kategori med ett särskilt 'skyddsbehov' genom lagen.

Vi har redan läst tillräckligt med rapporter om att de upplever sig hotade och även ringaktade av omgivningen. Även argumenten om varför just fredande av dem skulle vara mer angeläget än resten av befolkningen ... typ:

... värna och skydda demokratin och dem som bär upp den, det finaste vi har i Sverige ...

Ja du vet!

Men än är vi inte där, gudskelov!

Anonym sa...

"Tror att de flesta högermänniskor håller med mig om detta. "

Jo eller hur. Den svenska högern har ju verkligen stått på barrikaderna i försvaret för den personliga integriteten på sistone..?

Och hur många högermänniskor var det inte som försvarade "The Patriot Act", när den kom?

De enda till höger som man kan kan lita på när det gäller integritetsfrågor är de nyliberaler som vill skydda sina illegala lördagsnöjen ;)

Anonym sa...

Patriot Act och att spärra in folk utan rättegång är inte förenligt med nyliberalismen.

Som sagt, man kan lita på oss nyliberaler. Vi tycker likadant nu som vi gjorde för 100 år sedan(även om vår ideologi då gick under namnet liberalism).

Liberalen Mises förutspådde Sovjetunionens kollaps redan 1922. Han förutsåg samtidigt också välfärdsstatens bortgång. Han kommer få rätt även där. Det kommer bara ta lite längre tid.