tisdag, februari 22, 2005

(s) och EU - läsanvisningar

Tio sossar efterlyser idag en ”tydligare” socialdemokratisk EU-politik med kända (s)-ingredienser: Gör alla motsättningar snömosigt diffusa; Använd ordet brett/ödmjukt när ni vill köra över den egna opinionen och gå åt höger; kalla de ståndpunkter ni inte vill ha för intressanta men tyvärr omöjliga och orealistiska – uppgivenheten som statsmannakonst.

De tio skriver om det efterlysta EU-programmet:
”Den breda skepsisen, för att inte säga motståndet, mot EU måste tas på allvar och medlemmarna aktivt involveras i programarbetet”.
Denna breda skepsis ska tas på stort allvar genom att man inledningsvis slår fast följande:
”1. Sverige är i EU för att stanna. Det finns inget realistiskt alternativ som innebär utträde ur unionen eller nedläggning av EU-samarbetet”.
Man argumenterar för att överstatlighet är bra ibland, men…
”därmed säger vi också att EU ska vara ett mellanstatligt samarbete vad gäller makten över fördragen och därmed över vad EU ska lägga sig i, liksom i andra frågor av avgörande betydelse för den nationella suveräniteten”
Det faktum att nya fördraget just ger överstatliga institutioner makten att själva utöva sin ”kompetenssfär”, alltså köra över nationell suveränitet, har fallit bort i artikeln.

Eftersom det kan vara svårt att läsa vad kommunalpolitiker och riksdagsmän menar, erbjuder jag nedan läsanvisningar till några av de punkter debattörerna lyfter fram

"EU:s framtida roll inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Europa måste forma en starkare balanserande kraft till den amerikanska globala dominansen".

= Vi bidrar med militär trupp till amerikanska ockupationer och får därmed vara med i budgivningen om återuppbyggnad av sönderbombade länder. Ibland säger vi att det var dumt att man massmördade civila, men att så kan det bli. Om de fortsätter bråka får någon påpeka att Olof Palme faktiskt var socialdemokrat.

"Hur vi ska hantera de skatter som alltmer påverkas av den fria rörligheten och där gränsöverskridande marknadskrafter i praktiken redan begränsar den nationella suveräniteten."

= Hur kan vi sänka skatterna, fastän vi lovade i valet att upprätthålla välfärden? Vi kan göra som vi gjort förr; säga att vi gärna ville ha det annorlunda, men nu måste vi tyvärr rasera en bit till av välfärden, på grund av gudoml… eh, förlåt, gränsöverskridande marknadskrafter. På första maj får Pär Nuder säga att det skulle både Per-Albin och Gunnar Sträng gillat.

"Hur vi skyddar löntagarnas rättigheter i en alltmer gränsöverskridande ekonomi".

= Hur vi avvecklar arbetsrätten utan att fackets medlemmar blir för arga på sina ledare och tvingar dem sluta ge pengar till våra valrörelser. Se ovan.

"Hur EU kan bli ett verktyg för tillväxt och fler jobb och om hur den inre marknadens friheter och regler skall avvägas mot nationella välfärdsmål och självbestämmande på dessa områden."

= Det här förstår vi inte själva vad det betyder, men grabbarna på finansdepartementet säger att det innehåller många viktiga ord.

… Och kravet på folkomröstning avvisas förstås, ty en sådan skulle
”än en gång […] sända oss alla ner i ja- och nejkrigets destruktiva skyttegravar”.
Ja. Sist blev stämningen helt förstörd på kommunfullmäktiges traditionella oktoberfest. Det vore oerhört oansvarigt att riskera detta igen.

2 kommentarer:

Tobias Lindberg sa...

"Hur EU kan bli ett verktyg för tillväxt och fler jobb och om hur den inre marknadens friheter och regler skall avvägas mot nationella välfärdsmål och självbestämmande på dessa områden."

= Det här förstår vi inte själva vad det betyder, men grabbarna på finansdepartementet säger att det innehåller många viktiga ord.

Riktigt roligt skrivet... =)

Anonym sa...

Alla rätt!