måndag, april 04, 2005

Med stormsteg mot lego-här

ÖB Håkan Syrén vill att värnpliktiga ska tvingas till utländstjänst, eller annorlunda uttryckt, att endast de som är beredda till utlandstjänstgöring ska tas ut till “värnplikt”. Detta skulle förstås vara spiken i kistan på det redan urholkade och sargade svenska värnpliktssystemet. Det är mycket allvarligt.

I år efter år har vi varit några som varnat för den här utvecklingen, visat på dess syften och belyst vad som ligger i förlängningen. Det politiska och militära etablissemanget – och här har socialdemokraterna ett alldeles särskilt ansvar genom sin monumentala hyckleri – har avfärdat allt. Här har verkligen de små stegens tyranni varit norm.

Den viktigaste anledningen till att överheten öppnat för avskaffande av värnpliktssystemetär – som många gånger påpekats – detta: Ett försvar som bygger på värnplikt är väsentligt mycket svårare för makthavare att använda i snäva syften, såsom nykoloniala äventyr i supermaktsregi. Frågan om Sveriges närmande till Nato hänger därmed också nära samman med frågan om värnplikten.Och med ÖB:s senaste utspel blir det hela nästan övertydligt.

Vid sitt tillträde skrev ÖB i DN:
”Traditionella, nationellt fokuserade hotföreställningar utgör en djupt rotad del av våra tankemönster och attityder. De bredare europeiska perspektiven måste i den fortsatta utvecklingen av Försvarsmakten ges ett lång tydligare genomslag än tidigare ... De europeiska ambitionerna sträcker sig också långt utanför Europa. Vi bör framöver räkna med fortsatta behov av militära insatser i Irak, Afghanistan och på en rad platser i Afrika”.
När det svenska försvarets uppgifter ska sökas utomlands kan inte en nödvändig, rudimentär känsla av plikt för landets oberoende och frihet uppbådas brett. Därför krävs kontrakterad legoarmé, som inte går omvägen via pliktförsörjning, där officerarnas huvuduppgift är att träna en stor grupp medborgare för allmänna försvarsuppgifter hemma.

Värnplikten som grundförsörjning måste därför försvaras. Om ÖB:s förslag blir verklighet så kommer det att bli nödvändigt med en ny diskussion om synen på svenskt försvar. En avskärmad här i stormaktstjänst kanske kräver att man dammar av parollen "Inte en man, ej ett öre åt militarismen".

8 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant nog verkar det minskade försvaret gå hand i hand med att Vänsterpartiet ger mindre pengar till försvaret. Det är nog en slump.

Vidare är utlandsstyrkan en yrkesarmé då de får lön och de är där helt frivilligt.

Själv tycker jag att det är fel att basera ett försvar på det tvång som värnplikten de facto är. Slaveri är aldrig en bra princip.

Anonym sa...

Förlåt. Det är jag.

/B

Anonym sa...

Man måste fatta att vissa principer, som tvång i detta fall, inte är några självändamål. Det handlar om effekter.

Det är en oändligt viktrig poäng Ali gör, och en väldigt intressant analys. Om man bara klarar att se det typ ideologiskt (dvs. vänster=tvång, höger=frihet) missar man det rationella konsekvenstänkandet som behövs i en så viktig fråga.

Det är väldigt naivt att tro att de som verkställer en sådan här omformulering av svensk militär bara agerar utifrån någon slags frihetsprincip. Det handlar om internationella relationer och politisk loyalitet.

Den loyalitet som gör att vi som svenskar automatiskt ställer oss på en västerlandsfront är verkligen farlig. Då har man inte längre alternativet att avväga relevansen av militärt engagemang. Allt militärt engagemang baseras på ett unionsbeslut och svenskar blir snart en del av en internationell, mycket hierarkisk krigsmakt. Inte minst opinionsmässigt (hierarkisk). Det blir för automatiska engagemang. Och i slutändan för mycket militär aktivitet på internationell mark, och överhuvudtaget. Sverige blir ett land i krig.

Dessutom, alla frihetsvurmande liberaler: betänk vilket TVÅNG en militär pakt innebär... Det är avtalat (och tvunget) att ställa upp!

Anonym sa...

Det är tvång på att ställa up om ett annnat medlemsland angrips, ja.

Men det vill väll inte vänstern. Vad sägs om lite mer pengar till försvaret om ni vill behålla massarmén?

Anonym sa...

Om man bortser från något så pass viktigt som principer är man vilse. Hur ska man då kunna vara pragmatisk nog att veta vad som är bra respektive dåligt?

Men man kan ju titta på historien. amerikanska armén var åtminstone delvis en värnpliktsarmé under Vietnamkriget. Den ryska armén är nog en värnpliktsarmé i Tjetjenien. Sovjetunionen hade värnpliktsarmé och de invaderade Ungern, Tjeckoslovakien och Afganistan. Jag tror till och med att nazityskland hade värnpliktsarmé.

Så det handlar inte bara om att kränka soldaternas mänskliga rättigheter. Värnpliktsarméer är inte ett skydd mot det Ali kallar imperialism och allt vad det nu är.

/B

Anonym sa...

Jag tycker att vi borde ha en främlingslegion. Då löser vi både försvarsfrågan och ger ett humant alternativ till de som inte får asyl.

Anonym sa...

humant alternativ till dom som inte får asyl?! har du slungats hit från 1850??

nej tyvärr ni kan inte bo i vårt perfekta land. vi vet att ni har det jobbigt där ni bor. men vi ska komma och lösa det åt er! storebror kommer och räddar er från allt ont. vi har till skillnad från er, snabba vapen och välnärda soldater. varsågoda.

The Great White Saviour!

Anonym sa...

Förlåt. Till listan av offer för värnpliktsarméer ska Finland också läggas.

För övrigt finns det tal om att återinföra värnplikt för att lösa rekryteringsproblemen i USA. Saken är avgjord. Ali har visat dåligt omdömme och bör verka för ett avskaffande av pliktlagen.

/B