tisdag, juni 28, 2005

Dagens pighysteri

Almega (Svenskt näringsliv) har dominerat nyhetsflödet idag. Med en artikel på DN Debatt. Vad annars? Rubriken i DN blir ”pigavdrag ger tusentals nya jobb och ren vinst för statskassan”. Artikeln refererar till en ny studie gjord av Konjunkturinstitutet, på uppdrag av Almega och SN.

Till att börja med kan man konstatera följande: SN:s presentation av studien är oerhört missvisande (och medierna har köpt presentationen helt okritiskt – jag återkommer till det i slutet). I debattartikeln pekar man till exempel på Finland, och skriver att ”över 123.000 – eller över 5 procent – av hushållen utnyttjade avdragsmöjligheten” år 2003. Men den siffran handlar om samtliga avdrag för arbete i hemmet – alltså även det som idag går under ROT-avdraget i Sverige. De finska siffrorna visar i själva verket på att försöket är relativt fiaskoartat när det gäller det område SN pratar om . Nettotillskottet av nya tjänster inom ”traditionella hushållsgöromål” som är det som huvudsakligen avses här var 560-744 (!) heltidsarbeten.

På morgonnyheterna fick Almegas VD lägga ut texten och tala om ”tiotusentals nya jobb” i Sverige. Men KI:s studie talar om 10.600 nya jobb i sitt ”huvudalternativ”, 18.800 i ett scenario med smått vansinniga antaganden och 3.000 arbeten i det ”minst fördelaktiga”. Man kan notera att redan i det ”minst fördelaktiga” scenariot så gissar man på en mer än dubbelt så stor relativ sysselsättningseffekt än i Finland. Det motiveras med att man ska lägga till ”gårds- och trädgårdstjänster”.

KI tvingas tillstå i sin egen studie (s. 8):
”De finska erfarenheterna av systemet med skattereduktion för hushållsnära tjänster som kan jämföras med resultaten i denna studie […] pekar i riktning mot sidofallet med mindre fördelaktiga effekter”.
De mesta (se också nedan) tyder på att detta ”sidofall” är det mest troliga (och antagligen redan här överoptimistiskt när det gäller sysselsättningseffekter). SN presenterar detta scenario som en besparing för staten på 79 miljoner. Men det man inte nämner är att det scenariot kräver en skattehöjning på 0,1 procentenhet. Det är cirka två miljarder. Det är alltså inte så att det är en ”ren vinst” för statskassan. Man vill alltså bekosta 3.000 nya pigjobb med 2 miljarder skattekronor! För den summan skulle man kunna anställa kring det dubbla i riktiga jobb i offentlig sektor. Regeringens sysselsättningsstöd beräknas ge kring 10.000 nya jobb med subventioner på 1 miljard.

Så långt alltså till och med om man accepterar antagandena i KI:s rapport. Men de är i sig djupt problematiska. Hela rapporten bygger på klassisk nationalekonomisk teori med sina sedvanliga absurditeter och totalt asociala antaganden. Rapporten lever i en värld där skatter alltid är av ondo och människors substitution mellan olika handlingar sker mekaniskt. Det är faktiskt rätt lustigt att notera att det ingick som en del av uppdraget från SN att ”redogöra för ekonomisk teori på området”. ”Ekonomisk teori” pekar som princip alltid på att skatterna borde sänkas, regleringar tas bort och staten låta bli att fatta några andra beslut än att sänka skatter, ta bort regleringar samt sätta folk i fängelse. Nåväl.

De antaganden som driver resultaten i ”undersökningen” (simuleringen, närmare bestämt) är att (1) svart arbete ersätts delvis av vitt, (2) hushåll som köper hushållsnära tjänster ökar sitt arbetsutbud, och (3) de som skulle jobba med pig- och trädgårdstjänster är i högre utsträckning sådana som har ”lägre produktivitet än genomsnitt” och annars skulle stått utanför arbetsmarknaden.

(1) är ett helt centralt antagande. Men det är extremt svårmätt och framför allt så är det orimligt att mäta det på vanligt sätt. De som anställer städhjälp för 100 kronor timmen har redan idag mer än väl råd med 300 kronor i timmen. Det är oklart hur mycket man värderar att lätta sitt samvete, men det kommer ändå alltid att finnas billigare svart städhjälp. Många välbeställda människor har också ett synsätt på hushållsarbetet som icke-arbete – en slags god gärning de gör. Det pågår även forskning kring fenomenet att man betalar just för flexibiliteten, att få ha en person som inte ställer ”vita” krav.

(2) är ett extremt osäkert antagande. Redan i rapporten påpekas att gifta högavlönade män är de som har minst ”elasticitet” i arbetsutbudet. Översatt till svenska betyder det att kirurger och VD:ar inte kommer att jobba mer för att det finns mindre disk hemma – de skiter ändå i det. De som skulle jobba mer är lågavlönade kvinnor – men de skulle knappast köpa hushållstjänster även om det kostade 200 spänn istället för 300. Det visar också erfarenheter från de länder där man redan testat. Det är höginkomsttagare som köper tjänsterna.

(3) är väl det rimligaste antagandet – i den del som avser att ”svåranställda” skulle kunna få jobba i trädgården. Därmed inte sagt att det är bra. Väsentligt mycket bättre är att få in människor i arbeten med högre produktivitet, och – som LO föreslagit – vid behov subventionera för dem med nedsatt förmåga. Det är också inriktningen på samarbetspartiernas anställningsstöd, även om det skulle behövas en större satsning.

På ett mer allmänt plan pekar undersökningen och hur den mottagits på ett av våra allra största samhällsproblem idag, nämligen att man lyssnar på vad ekonomer har att säga om ekonomin. Betraktelsesättet är statiskt; alla relevanta sociala faktorer abstraheras bort. Vad får pigor i överklassens hem för samhälleliga effekter i övrigt? Vad får det för effekter för den offentliga omsorgens organisation och därmed för kvinnors arbetsmarknad (för det kan ingen tvivla på att det är kvinnor som kommer att arbeta som hembiträden) i stort?

Och den långsiktigt allvarliga frågan återstår. Varför ska staten aktivt bidra till att återinföra lågkvalificerade arbeten som vi medvetet utvecklat bort? Varför en framtidsbild som blickar långt bakåt? Varför ska staten betala flera miljarder för att aktivt vrida jämställdheten decennier tillbaka?

Något till sist om medierapporteringen. Det är hård konkurrens, men jag tror faktiskt att det har varit den knäppaste dagen av ensidig rapportering sedan Tsunamin. Det första jag möttes av på morgonen var Text-TV som skrek ut ”nyheten” om ”tusentals nya jobb” som en sanning över halva rutan. Sen har detta rullat som den stora nyheten på Ekot hela dagen. Fortfarande mitt på dagens fanns inte en enda kritisk kommentar att finna någonstans. Göran Hägglund (kd) får lägga ut texten om att ”socialdemokraterna är arbetarfientliga” för att de inte vill ha pigor. Sen träder borgerlighetens vänsterflank – miljöpartiet – in på banan och talar om att man ”inte är dogmatisk i frågan” (läs: förstår inte frågan men gärna säljer ut jämställdheten för en stund i rampljuset). När socialdemokraternas ställningstagande ska presenteras så har TT hittat vice ordföranden i kvinnoförbundet som i strid mot ett glasklart kongressbeslut uttalar sig positivt. Jens Henriksson på finansen, som tycks vara den ende som faktiskt tittat i rapporten, sägs mest ”avfärda” förslaget.

Utan att ha fattat vad som egentligen ”visats”, presenterar så journalister med flockbeteende ett ineffektivt och unket förslag som något slags nytänkande. Det är i sanning vämjeligt reaktionära tider vi lever i.

---
Uppdatering. City kör på framsidan idag: "Pigavdrag kan ge 10000 jobb". På sidan 2 är rubriken ännu bättre: "Städhjälp kan ge jobb - men politiker nobbar". Föreslår att den intresserade också tar en titt på Göran Perssons foto jämfört med de fyra borgerliga partiledarnas...

49 kommentarer:

Anonym sa...

Jag köper svarta tjänster för säkert 30000:- per år. Det är städare, hunddagis, hantverkare, trädgårdsarbete mm.

Kan inte se varför staten ska ha rätt till mina pengar för jag erbjuder andra jobb. Hade det varit bättre om jag hade arbetat mindre och skitit i att ge andra arbete.

Anonym sa...

...Och HSB lånar gärna sitt namn åt diverse snurriga projekt:

http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=20418&a=60618

Anonym sa...

Till nyliberal:

Just därför ska jag se till att du ska skaka galler! Uppge namn, telefonnummer och adress tack.

Mvh

Petteri

Anonym sa...

Den svarta/grå ekonomins storlek (% av BNP)

1 United States 8%
2 Switzerland 9%
3 Japan 11%
4 Austria 11%
5 United Kingdom 12%
6 New Zealand 12%
7 Netherlands 13%
8 Australia 14%
9 France 15%
10 Canada 15%
11 Ireland 15%
12 Germany 17%
13 Denmark 17%
14 Finland 17%
15 Norway 18%
16 Sweden 18%

Källa(PDF)

Anonym sa...

Jag bor i Finland och kan konstatera att nästan alla jag känner (vanliga människor med vanliga inkomster) har städhjälp hemma. Vilket medför att de får mer tid över till sina familjer och sånt som är viktigt i livet. Hemskt, eller hur?

Anonym sa...

Vet inte riktigt hur 0,1 procentenhet ger två miljarder (0,1 procentenhet av BNP?). Men man borde kunna räkna så här:
Basfallet går jämnt upp. I det sämsta utfallet (det mest realistiska?) får man relativt basfallet in 37 miljoner mindre på skatter från hushållsnära tjänster. Dessutom minskar transfereringarna bara med 79 miljoner istället för 413. Det borde allstå ge 37 + (413-79) = 371 miljoner i skattehöjning.

Ali Esbati sa...

Se tabellerna på sid 45 och 47 och resonemanget kring det. Följer av andra parameterantaganden kring substitutionen mellan svart och vitt arbete samt mellan hemarbete och fritid.

Anonym sa...

Jag bor i verkligheten och kan konstatera att Stefan ljuger.

Anonym sa...

Ok, så att siffran 2 miljarder kommer av (i din mening) mer realistiska parameterantaganden och inte från de antaganden som görs i de tre fallen i rapporten? (förlåt för min trögtänkthet)

Ali Esbati sa...

Siffran 2 miljarder kommer från 0,001*BNP. Skattehöjningarna på övrigt arbete anges i KI:s egen rapport, det realistiska scenariot. Det är förutsättningen för att det ska bli oförändrade effekter för det offentliga. Så det är just antagandena i det ena fallet av tre som gäller, jag har inte gjort några egna parameterantaganden.

Tobias Lindberg sa...

Alexander!

"Har ju svårt att se varför man skulle vilja anställa någon vitt ifall man kan anställa någon svart till ett mycket lägre pris och komma undan med det."

Varför inte av den anledningen att vi lever i ett demokratiskt land där politiken och skatterna är demokratiskt beslutade. De som bryter mot lagen på olika sätt, tex genom att anställa eller jobba svart, accepterar inte demokratin helt enkelt.

"Jag förstår heller inte varför polisen skall ägna tid åt att jaga människor som anlitar svartjobbare när mördare, rånare och våldtäktsmän går fria på våra gator."

Ett land måste bekämpa all brottslighet så gott det går, från små rätt simpla brott till de allra grövsta. Självklart är dock de grövsta mest viktiga men det betyder inta att man helt skall strunta i mindre allvarliga brott. Med ditt sätt att resonera att man inte skall jaga småbrottslingar då grövre brottslingar finns så måste du ju också mena att så länge mördare, rånare och våldtäktsmän går fria så skall man inte jaga de som tex gör inbrott eller kör fulla.

Eller är hela grejen egntligen att du inte tycker svartarbete är något som borde vara ett brott? Jag tror på det sista...

Tyvker du, Alexander, att demokrati är en bra sak?

Fredriksson sa...

Socialisterna har inget emot att det finns kommunala pigor som snyter andras ungar på subventionerade dagis (nån som kommer ihåg maxtaxa?). Svensson med fru behöver därför inte ta hand om sina egna ungar, de kan istället i jämställdjetens namn lämna jobbet till pigorna och istället satsa på ett yrkesliv. Problemet är bara att hemmet består inte bara av nysnutna ungar utan även ostrukna kläder och dammråttor. När sedan en utredning landar på bordet som visar att subventioner även i detta område är önskvärt, gastar de rättfärdiga socialisterna och feministerna om "pigor".

Ursäkta, har jag missat nåt?

Ali Esbati sa...

"Har jag missat nåt"?

Ja. Till exempel Franska revolutionen, kvinnlig rösträtt och kollektivtrafiken.

Tobias Lindberg sa...

Fredriksson!

Det du inte verkar förstå med dagis jämfört med subventionerat eller skattereducerat hemmanära arbete är att dagis frisätter arbetskraft på ett helt annat sätt. En anställd på dagis tar hand om upp till 6 barn (jag tycker det borde vara max 5 barn) vilket gör att upp till 6 vuxna individer kan jobba med annat. Genom att sysselsätta en individ så kan upp till sex andra individer yrkesarbeta.

Detta är styrkan med dagis och det är därför en majoritet av befolkningen abnser att dagis skall betalas gemensamt via skatten, dagis frisätter arbetskraft vilket är positivt för landet och hela befolkningen!

Anonym sa...

förskollärare är ett stort och viktigt yrke.
barn som annars skulle stanna hemma utan regelbunden kontakt med andra barn har istället kunnig personal som ordnar pedagogiska aktiviteter och lär barnen att fungera i grupp (förvisso alltför stora grupper som det ser ut idag p.g.a. nedskärningar).

om det istället var så att mammor (ja, pappor - nej) stannade hemma för att ta hand om sina barn fast betalade svart för att få hjälp med tvätt&städ, skulle de kvinnorna ändå vara tvugna att stanna hemma och glömma alla tankar om ett utvecklat yrke. de skulle heller inte ha någon inkomst.

de skulle förstås också kunna ha en nanny som skötte barn. men det skulle kosta, med både barnskötare och städerska. vem har råd med sånt?

det är förvisso svart och man behöver bara betala de timmar man fått hjälp, kan bli överkomligt. städerskan och nannyn behöver ju inte heller skatta och får en liten slant kvar i fickan.

kanske så pass mycket att de själva har råd med en egen nanny och en egen städerska.

eller också inte.

men de kan ju förstås undvika att skaffa barn, ett problem löst. om de dessutom slipper ha ett eget hem att sköta (alltså kan leva i det hem de städar och nannar) behövs ju ingen ytterligare skötsel. och heller ingen hyra att betala. då har man kanske löst bostadsbristen också!!!

Fredriksson sa...

Tack Tobias för att du i alla fall försöker argumentera, något som Esbati inte klarade av.

Problemet är att du är felinformerad, barngrupperna är ofta för stora, något som har påtalats av t ex Stockholms statsrevision http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_7486278.asp (hur fixar man länkarna på ett snyggt sätt?) och BRIS.

Aftonbladet hade en artikel http://www.aftonbladet.se/vss/foraldrar/story/0,2789,194377,00.html där snittet i Sverige på antalet barn i grupperna ligger på 17,5.

"Positivt för hela befolkningen" säger du. Fan tro't.

Fredriksson sa...

Ali, jag glömde ju dig. F'låt så mycket.

Jag har vare sig missat franska revolutionen och kvinnlig rösträtt, var dock ej med "live" eftersom båda grejerna hände före min tid. Kollektivtrafiken utnyttjade jag mycket tills jag skaffade körkort.

Du däremot verkar ha missat Stalins död, murens fall och det faktum att du borde vara med i Feministiskt Initiativ.

Anonym sa...

Jävla tjafs om pigor, vi borde inse att vi redan idag städar FÖR MYCKET. Överdriven städning och användande av rengöringsmedel tros vara orsaken till det ständigt ökade antalet allergier. Vi människor är inte byggda för kliniskt rena miljöer.

"”Ekonomisk teori” pekar som princip alltid på att skatterna borde sänkas, regleringar tas bort och staten låta bli att fatta några andra beslut än att sänka skatter, ta bort regleringar samt sätta folk i fängelse. Nåväl."

Haha, är det så illa ställt med nationalekonomin? Har de inte lyckats återuppliva Keynes än?

Tobias Lindberg sa...

Alexander!

Sådär, då vet jag att jag inte behöver försöka ta dig och dina idéer seriöst något mer.

De som är emot demokrati (en demokrati skall självklart även inbegripa de mänskliga fri- och rättigheterna), där varje människa har en röst, är kort och gott en idiot. Ursäkta att jag säger det så rakt ut men så är det faktiskt.

Anonym sa...

Åhå, Keynes som biståndsekonom. Den var ny. Lust att utveckla lite grann?

Ali Esbati sa...

Det symptomatiska är väl att du inte kan se någon skillnad mellan ett hembiträde och en plasmaskärm. (Tips 1: Den ene är en levande människa med känslor, och troligen ett eget hem, ev. egna barn. Tips 2: Testa att själv göra det som en plasmaskärm gör någon gång. Pröva därefter att dammsuga under soffan).

Tobias Lindberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Tobias Lindberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Tobias Lindberg sa...

Fredriksson!

Självklart svarar jag folk som försöker diskutera seriöst på ett schyst och seriöst sätt.

Till det du sa...

Här är den första länken du visade

Den andra länken gick tyvärr inte att se hela.

Först och främst tar artikeln i SvD upp fritis, inte dagis. Den andra artikeln verkar gälla barngrupper på dagis (förskola) och att det är för många barn per förskolegrupp. Vad gäller detta så håller jag med dig, det är alldeles för många barn per dagisgrupp. Detta är dock inget som gör idén med dagis dålig, det som behövs är mer pengar till dagisverksamheten så att barngrupperna kan bli mindre. Jag anser att det borde vara mellan 12 och 15 barn per avdelning, vilket ger 4-5 barn per förskolelärare.

Bästa sättet för att lära sig att länka är iofs att du tar en sida där du vet att det finns en länk, går in på "Visa" högst upp på sidan och väljer "Källa", sedan letar du upp länken och ser hur den är gjord.

Jag skall dock se om jag kan förklara hur en länk skall skrivas. Det blir lite krångligt eftersom om jag skriver ut alla tecken som behövs i en länk så blir den osynlig här.

Jag har tagit varje tecken i en länk-tag och placerat dem på en egen rad. Ta varje tecken och placera dem på en rad efter varandra. Observera att det skall vara ett mellanrum i "a href".

<
a

h
r
e
f
=
"
"
>
<
/
a
>

Sedan placerar du adressen du vill länka till mellan citationstecknena och texten som skall synas placerar du mellan dessa tecken ><

Klart... Lycka till!

Ali Esbati sa...

Vad bra att vi fick det klarlagt (igen) att det finns en genuin motsättning mellan demokrati och marknadssamhälle. Och att ni tar ställning mot demokratin - liksom ni alltid gjort i historien. Och intressant att det uppenbarligen ses som en liberal ståndpunkt att till exempel vara för barnaga.

Fredriksson sa...

Tobias!

Tack för hjälpen med länkarna! Du hade helt rätt, Stockholms statsrevision kritiserade storleken på barngrupperna på fritids. Här är länken till den andra artikeln där siffran 17,5 förekommer. Jag vill inte göra detta till en sifferexercis på barngruppsstorlekar. Fakta är att det är många barn och föräldrar som inte kan välja att stanna hemma eftersom de inte kan matcha den subventionerade kommunala dagbarnvården och maxtaxa lockade fler föräldrar att lämna ungarna ännu längre på dagis än innan, något som inte var meningen.

Om folk hade fått betala vad vad den kommunala barnomsorgen egentligen kostar (lokaler, anställada och myndighetsöverrock)så hade antalet svartdagis varit mycket fler än idag.

Om det är fult att subventionera pigor som tvättar och dammsuger, borde samma resonemang gälla den kommunala barnomsorgen.

Tobias Lindberg sa...

Fredriksson och Hans Egnell!

Jag förstår inte riktigt vad ni kritiserar. Det är fortfarande full valfrihet för barn under skolåldern, det står föräldrarna helt fritt om man vill ha sitt barn på dagis eller inte. Att samhället väljer att subventionera dagis beror som jag skrev högre upp att det frisätter arbetskraft i och med att varje förskolelärare tar hand om upp till 6 st barn, dagis ger alltså samhället mer arbetskraft och därmed ökar konsumtion och skatteintäkter. Om en förälder är hemma själv med barnet så blir resultatet att en förälder är hemma och en jobbar, dvs en stor andel av den möjliga arbetskraften försvinner.

Samhället vill inte subventionera föräldrar som är hemma själva med barnen eller barnflickor via pigavdrag eftersom inget av dessa alternativ frisätter arbetskraft.

Som sagt, i slutändan är det frivilligt att vara hemma med barnet själv om man vill, samhället vill bara inte subventionera detta.

Anonym sa...

Dagisplatser för två barn kostar ca 200 000:-/år. Tror nog många skulle kunna tänka sig andra lösningar om de slapp tvångskonsumera dagis.

Man kan tex. tänka sig att morföräldrar tar hand om barnen och sen åker hela storfamiljen på en lång jorden-runt-resa till sommaren. Man kanske väljer att vara hemma och passa barnen samtidigt som man 200 papp till att starta upp ett nytt företag istället... Möjligheterna är oändliga.

I ett fritt samhälle så kan man självklart fortfarande välja att konsumera dagis(om man nu tycker det är det bästa): Poängen är att man får välja. Vänstern är mot att individer ska få välja. Det om något är odemokratiskt. Man vill förslava folket.

(Och kom nu inte dragandes med de "fattiga". En låginkomsttatagre betalar 2/3 av sin lön i skatt. Om man nu vill utjämnna så räcker det att ta från de som tjänar över snittet och ge till de under snittet. Finns ingen anledning att "fattiga" ska betal skatt öht)

Anonym sa...

2/3 i skatt? Hmm...Måste vara något konstigt med mig, och mina arbetskamrater på kiosken där jag jobbar. För vi betalar bara cirka 1/3 i skatt...

Men som låginkomsttagare känns det självklart jobbigt att en (ganska stor) del av pengarna går iväg i skatt.
Fast samtidigt känns det ganska bra.
Vår gemensamma välfärd ska väl inte vara nån jävla välgörenhet från de rika?
Nä, de vi tillsammans bygger upp, via demokratiska beslut, ska vi också betala tillsammans. Av var och en efter förmåga liksom.

(Sen är jag fullt medveten om att jag inte är överens med nyliberaler på denna punkt, då dessa i regel verkar tycka ganska illa om demokrati när det kommer till verkligheten).

Anonym sa...

> mig, och mina arbetskamrater på
> kiosken där jag jobbar. För vi
> betalar bara cirka 1/3 i skatt...

Det är vad de vill att du skall tro. Du glömmer säkerligen att räkna med momsen och arbetsgivaravgifterna också.

Och tricket med Neoliberal A:s idé om att nettomottagare inte bör betala skatt är att dessa är just nettomottagare. Om du tjänar 20.000, betalar 12.000 av dessa i skatt (och arbetsgivaravgifter, och moms) och får 14.000 i diverse bidrag, har du då i praktiken hjälpt till att betala? Eller har du bara bidragit till att öka kassaflödet, och vi uppnådde samma effekt om du helt enkelt inte betalade skatt och istället bara fick 2.000 kronor av oss som är nettobetalare?

Anonym sa...

Angående skatt. Se Skattefakta

PÅ en inkomst på 15000:- så går ca 5000:- i arbetsgivaravgifter. Ca 5000:- i kommunalskatt och sen har vi moms på ca 2000:- 12 papp betalar en låginkomststagare i löneskatter ch sen tillkommer fastighetskatter, bensinskatt etc. Man skattar folk till fattigdom".

"Vill du vara säker på att behålla makten, se då till att dina undersåtar är beroende av dig i varje ögonblick av sina liv."
- Machiavelli

Tobias Lindberg sa...

Neoliberal agenda!

Alla kanske inte har mor- eller farföräldrar eller dylikt som kan ta hand om barnen. Många mor- och farföräldrar arbetar själva och har inte tid att ta hand om barn.

Förutom att det frisätter arbetskraft genom att upp till 6 st föräldrar blir fria för arbete mot att en förskolepersonal tar hand om upp till 6 st barn så skapar de ungefär 100.000 per barn och år som det kostar att ha ett barn på dagis arbete åt förskolepersonal samt åt massor av andra yrkesgrupper som lastbilsförare, sopgubbar, kökspersonal, städföretag osv osv. De offentliga förskolorna skapar alltså arbete vilket ger produkter och löner vilket ger konsumtion och omsättning till samhället.

Anonym sa...

Som sagt. Jag vill inte hindra andra att konsumera dagis. Jag vill låta folk välja.

Pannkaka må vara gott på torsdagar - och en majoritet vill nog ha det - men vi ska inte införa ett statligt pannkakstvång.

Tobias Lindberg sa...

Neoliberal agenda!

Det finns inget tvång vad gäller dagis, det enda som finns är ett skoltvång för grundskolan. Det står allla föräldrar helt fritt att ha barnet hemma eller låta morföräldrarna ta hand om det.

Anonym sa...

> Det finns inget tvång vad gäller dagis,

Jo, man är tvungen att betala för det, ety det är skattesubventionerat.

Tobias Lindberg sa...

Jon Karlsson!

Du vet att jag menade att det inte finns ett tvång att man måste ha sitt barn på dagis!

Tobias Lindberg sa...

Bobbo!

Visst, ibland har en förälder två eller kanske tre småbarn samtidigt, ibland fler, men oftast rör det sig om ett barn som man är hemma med.

Att som du helt bortse från den effektivitetshöjning som samhället får genom att förskolan frisätter arbetskraft är obegripligt. Denna fördel som förskola ger går inte att få på annat sätt och därför är det värt att subventionera förskola men inte lösningar av typen hushållsnära tjänster. Dagmammor har samma fördel som förskola och ger denna effiktivitetshöjning. Privata dagmammor som finansieras offentligt kan alltså vara ett alternativ till dagis, dock tycker ju jag rent personligt att offentligt driven förskola är ett bättre alternativ.

Anonym sa...

Det skulle självklart vara mkt billigare att använda privata dagis istället för en egen privat barnvakt i ett liberalt samhälle också.

Ni tror att ni med tvång kan trixa till er något som är bättte än marknaden men det går inte. Människor väger självklart kostnaden för dagis jmf. med kostnaden av att vara hemmapappa eller hemmamamma.

Klas Corbelius sa...

visst betalar vi mycket i skatt, men vi får också mycket för pengarna. om skatten var lägre skulle vi behöva betala mera själva. för de allra flesta skulle det bli en sämre affär. frågan är också vilken valfrihet fattiga skulle få. på marknaden brukar det vara så att valfriheten blir större ju mer du betalar.

marknadslösningar inom skolan skapar klyftor där vissa går på friskolor som tar in de med bäst betyg medan resten går på kommunala skolor som måste ta emot alla som vill gå där.

marknadslösningar inom sjukvården skapar gräddfiler för de som kan betala extra.

marknadslösningar på säkerhetsområdet skapar väktare som flyttar bort uteliggare från köpcentret de bevakar. deras främsta intresse är inte förebyggande arbete bland unga utan att brottsligheten inte ska drabba uppdragsgivaren.

så kom inte och säg att marknaden är mer rättvis. skatter handlar ytterst om att fördela rättvist, ta mer från de som har mer.

Anonym sa...

Marknaden är rättvis. (om du vill kan ge en långt och tungt argument om varför).

Sen förstår jag inte vad ni har emot "gräddfiler". Är det inte bra att de rika betalar för vården själva så de inte tar köplats i den planekonomiska delen av ekonomin?

Tobias Lindberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Tobias Lindberg sa...

Neoliberal agenda!

Du kan inte bara komma med ounderbyggda och falska argument som:

"Marknaden är rättvis."

Tror du inte folk ser med egna ögon att marknade i vårt land, i andra länder och i andra delar av världen är allt annat än rättvis?

Du kan säkert rota fram undersökningar från Timbro och liknande som säger att du har rätt och jag kan, var så säker, rota fram undersökningar som säger att du har fel.

Du undrar vad vi har emot gräddfiler. Inget så länge dessa gräddfiler betalas helt med egna medel. En som väljer en annan vårdform skall stå hela kostnaden själv, alla andra sätt blir orättvisa eftersom fattiga inte kan skjuta till egna pengar som ju rika kan. I förlängningen vill ju vi socialister att inkomster och förmögenheter skall vara mycket jämnare än de är idag och då kommer problemen med att vissa kan köpa vård medan andra inte kan det vara borta.

Anonym sa...

Ok. Här kommer argumentationen om varför marknanden är rättvis.

Säg att du fick välja en fördelning som du tycker är rättvis, alla kanske har en lika stor andel eller så kanske några har mer enligt något kriterie som du har satt upp. Kalla denna fördelning D1.

Vi antar sen att publimagneteten Peter Forsberg skriver under ett kontrakt med ett lag, och enligt kontraktet skall 5 kronor av priset på varje biljett till varje hemmamatch gå till honom. Säsongen startar, och åskådarna flockas till hans lags matcher. De köper sina biljetter och lägger varje gång 5 kronor av biljettpriset i en särskild bössa med Forsbergs namn. De tycker att det är spännande att se honom spela, och att det är värt hela inträdesbiljetten.

Låt oss anta att fem miljoner personer bevistar hans hemmamatcher under en säsong, och han får alltså 25 miljoner kronor, en mycket större summa än genomsnittsinkomsten och större än någon annans.

Har han rätt till denna inkomst? Är denna nya fördelning D2 orättvis? I så fall varför? Det är absolut inte fråga om huruvida någon av åskådarna hade rätt till resurserna de hade i D1. Det var ju den fördelning (ditt favoritsystem) som vi (för diskussionens skull) antog var godtagbar.

Var och en av dessa människor gav frivilligt fem kronor av sina pengar åt Forsberg. De kunde ha använt dem på biobiljetter, chokladkakor, Pokemon-bilder eller exemplar av aftonbladet.

Men alla, minst fem miljoner av dem, gick med på att ge dem till Forsberg i utbyte mot att se honom spela ishockey. Om D1 var en rättvis fördelning och folk frivilligt förflyttade sig därifrån till D2 och överförde delar av sina andelar som de fick enligt D1 (vad skulle de ha dem till om inte för att göra något med dem?), är då inte också D2 rättvist?

QED.

Anonym sa...

> Tobias Lindberg said...
> Du vet att jag menade att det inte
> finns ett tvång att man måste ha
> sitt barn på dagis!

Det var vad jag trodde du menade. Och därför upplyste jag dig om att att det även finns ett tvång att betala för dagis (oavsett om man nyttjar det, eller ens har barn, själv) eftersom du inte verkade medveten om detta.

Så det må alltså vara så att man inte är tvingad att ha sina barn på dagis men man är tvingad att betala för dagis. Vilket, apropå, gör att man får mindre förmåga att betala för alternativa former av barnpassning.

Klas Corbelius sa...

Neoliberal agenda, det var verkligen ett bedrövligt argument för att marknaden skulle vara rättvis.

för mig handlar inte rättvisa om att alla ska få lika mycket då en del faktiskt behöver mer. rättvisa handlar om att människor ska få tillräckligt utifrån sina behov.

vad detta innebär får man komma överens om, men deklarationen om mänskliga rättigheter är en bra grund. som vi vet är detta långt ifrån att uppnås även i mycket rika länder som Sverige trots att marknaden enligt dig skulle vara rättvis.

kom sedan inte dragande med argument som att "den som gör mer för samhället ska ha mer". som det är idag får tex hockeystjärnor, ekonomer och VDar för multinationella bolag mycket medan de som sliter hela sitt liv med att ta hand om våra soppor, våra barn och sjuka människor får lite. det finns dessutom massor av människor som skulle vilja jobba, men de får inte heller särskilt mycket.

är det rättvist?

Anonym sa...

Haha... det är sååå kul att läsa alla dessa högernissar som verkar framavlade från Timbro. Förstår ni inte att det är meningslöst att diskutera? Det får mig att tänka på ett citat jag hörde någon gång. Mycket fritt citerat.

"När alla verkligen lyssnat på varandra, när alla verkligen förstått den den andres åsikter och argument - men konflikten fortfarande finns kvar. Var händer då?"

Till Ali slutligen. Fan vad du är bra!

Anonym sa...

> "När alla verkligen lyssnat på
> varandra, när alla verkligen
> förstått den den andres åsikter
> och argument - men konflikten
> fortfarande finns kvar. Var händer
> då?"

Tja, i ett fritt samhälle så gör du då som du vill, jag som jag vill, Neolib Ag som han vill och Ali E som han vill. I ett socialistiskt så röstar man väl om på vilket sätt alla skall göra, antar jag.

Tobias Lindberg sa...

Neoliberal Agenda!

Först vill jag bara påpeka att ditt exempel var lite väl teoretiskt men jag svarar på det ändå.

Visst må alla dessa pengatransfereringar vara frivilliga och jag har inget emot dem. Det jag vänder mig emot är att rika människor kan få fattigare människor att arbeta åt dem och att de rika genom aktiesystemet eller sina chefsposter bestämmer över andras arbete och tar vinsterna som andra slitit samman. Jag har inga synpunkter på vad människor använder sina privata pengar till i övrigt. Det jag är intresserad av är makten över produktionen och den skall ligga hos dem som utför arbetet, inte hos dem som har pengar och aktier.

Anonym sa...

Skrämande argumentation, och ännu mera skrämmande om du själv tror på det du slänger ur dig.
"De som anställer städhjälp för 100 kronor timmen har redan idag mer än väl råd med 300 kronor i timmen."
Vad grundar du det på?
Vi i våran familj skulle mycket väl kunna tänka oss att anlita städhjälp för 100 kr timmen om vi kände till någon seriös städfirma som hade det priset men 300 kr skulle vi inte ha råd med. Jag vet många andra barnfamiljer som är i samma situation som våran men vi finns väl inte med i din världsbild.

"Många välbeställda människor har också ett synsätt på hushållsarbetet som icke-arbete – en slags god gärning de gör."
Jaha, var får du det i från? Och de som inte är välbeställda då, skiljer sig deras uppfattning i frågan?
Vad är definitionen på en välbeställd människa?

-Leo