lördag, juni 18, 2005

En glimt av demokrati

För första gången på mycket länge sattes dagordningen på ett EU-toppmöte av vanligt folk. Nejen i Frankrike och Holland har för en stund gjort den isolerade politiska eliten irriterat medveten om att det finns folk i de länder där de är valda. Konstitutionen läggs nu på is, och dessutom kraschar budgetsamtalen tills vidare. När det gäller det senare så öppnas det nu upp för sådant som dragits i långbänk eller setts som omöjligt – en reformering av jordbrukspolitiken och kanske till och med en tillfällig moderering av budgetens expansionstakt totalt sett. Den ”tankepaus” som nu ska gälla för konstitutionen är välkommen men luktar samtidigt illa. Särskilt när den presenteras av vår egen regering och dess borgerliga stödpartier i frågan, låter det som att det gäller att ligga lågt och återkomma, kanske efter någon ensidigt propagandistisk ”förankringskampanj”. När Laila Freivalds i riksdagen fick frågor om hur man ska organisera den ”breda debatt” som alla nu – i lite märklig ordning kan man tycka – verkar vilja ha, så efterlyste hon bra förslag från olika partier! Ett anspråkslöst personligt förslag: folkomröstningskampanj. Bredare debatt kan man inte få.

Klart är att de EU-kritiska krafterna i Sverige forstsatt spelar en avgörande roll i svensk demokrati – att påminna om att all offentlig makt är tänkt att utgå från folket, med betoning på folket, inte på utgå.

8 kommentarer:

Anonym sa...

"Konstitutionen läggs nu på is, och dessutom kraschar budgetsamtalen tills vidare. När det gäller det senare så öppnas det nu upp för sådant som dragits i långbänk eller setts som omöjligt – en reformering av jordbrukspolitiken och kanske till och med en tillfällig moderering av budgetens expansionstakt totalt sett."

Ja, jordbruksubventioner ska avskaffas och tullar ska rivas. Budgeten och EU-skatten ska minskas och konstitutionen ska förkastas.

Har du har gått och blivit nyliberal?

Anonym sa...

neoliberal agenda:

Du är en av de intressantare rösterna på den här sajten, våra meningsskiljaktigheter till trots :).

Jag håller med Ali om att EU:s jordbrukspolitik och deras tullmurar mot bl. a. Tredje Världen bör avskaffas. Liksom att EU:s expansion bör modereras eller avstanna, och budgeten bör stramas åt. Om dettta gör mig och Ali till nyliberaler - so be it! Vi kan ju faktiskt vara ense med dig och andra nyliberaler om vissa frågor, utan att för den skull tycka lika i andra frågor eller hur?

Jag ser inte EU som ett socialistiskt projekt, och jag sätter inte likhetstecken mellan stort statligt ägande och socialism eller för den delen med stora överstatliga strukturer. Tvärtom ser jag socialismen som ett sätt att demokratisera ekonomin, och öka individens och vanliga människors frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar. Vi som är socialister älskar inte med nödvändighet stora statliga monopol och ogillar byråkratiska strukturer, vare sig dessa finns i stora multinationella företag eller inom staten. Vi vill istället att folket ska ha makten över produktionsmedlen och vi vill utsträcka demokratin även till det ekonomiska området. Idag slutar demokratin vid fabriksgrindarna, i ett socialistiskt samhälle omfattar demokratin även arbetslivet.

Anonym sa...

Japp Erik, och det finns inget som hindrar dig eller några andra att starta och driva just de gemensamt ägda företagen du tycks beskriva.

Eller syftar du på de 'företag' som redan idag styrs och sköts av 'det gemensamma'? Som Landstingssjukvården och komunala skolor osv!

Är det den sortens 'demokratiska förbättrningar' som du ser framför dig för alla vanliga anställda?

Men skrev du inte nyss att du var emot stora system, monopol och byråkratier?

För då får jag inte inte ihop dina visioner. De tycks bli motsägelser redan i dröm-stadiet!

Anonym sa...

Jag diskuterar med "neoliberal agenda", inte med dig Jonas N!

Anonym sa...

Låter som ett bra och moget ställningstagande, Erik!

Jag har viss förståelse för att du inte vill diskutera det tar jag upp. Det brukar vara så.

Ett annat förhållningssätt skulle ju kunna vara att svara hövligt på de direkta frågorna:

Menar du med 'demokrati i arbetslivet' den typen som Landstingssjukvården är ett handfast exempel på? Och hur får du ihop det med dina övriga önskemål?

Anonym sa...

Jag tror att Erik inte nödvändigtvis menar en landstingsliknande modell för demokratisering, men att man i någon form låter alla stakeholders styra i stället för bara stockholders. Att balansera de motstridiga intressen som finns i ett företag är aldrig lätt, men nu väger aktieägarnas åsikter väldigt tungt. Ekonomiska föreningar är ett exempel på ett mer demokratiskt sätt att organisera näringsverksamhet.
Det är självklart möjligt för vem som helst att starta och driva gemensamt ägda företag, men det åtgärdar inte den maktobalans som redan finns i våra företag. I slutändan handlar om att ge människor makt över sin vardag - även över sin arbetsplats.

Anonym sa...

Ksero, du har säkert helt rätt. Faktum är att Erik S ju utryckligen inte vill ha allt det som kännetecknar landsting mm.

Jag utgår från att hans önskan bottnar i att det skall bli bättre för de anställda (och redan fallerar ju landsting och ofta komuner)

Det du säger om ekonomiska föreningar mm är helt korrekt, men jag håller inte med dig om att den (påstådda) maktobalansen i befintliga företag är beständig:

Dels skulle ett 'demokratiskt' företag som behandlar sina anställda bättre, kunna konkurera med (ut!?) befintliga eller tvinga dessa att införa motsvarande förbättringar. Dels så skulle ju sådan företag utgöra ett alternativ, vilket är det bästa sättet att utöva sin makt. Man väljer/väljer bort arbetsgivare.

Jag tror nämligen inte att man gör samhället bättre genom att man, många (dvs politker, tyckare) sätter sig och pratar och förklarar för alla att de skall bli annorlunda för att då skulle samhället bli bättre (de är ju dessutom aldrig överens inbördes). Jag tror man kan göra samhället bättre genom att göra det bättre, dvs just genom att de som vill får försöka skapa bättre företag.

Så har det varit genom historien. Allt som har förbättrats på alla de områden har blivit av genom att folk har gjort, inte genom att nomenklaturan (oavsett vilken) har dikterat fram utvecklingen.

Det goda ledarskapet har istället kännetecknats av att man mha lagar (oftast så okomplicerade som möjligt) har försökt underlätta folk försök att göra, att förbättra, att helt enkelt prova det man vill och/eller tror på. (Alla försök kommer inte att bära frukt, men det är bättre än att undersåtarna skall utföra och betala överhetens experimenterande med storskaliga system)

Anonym sa...

Ksero:

Bra inlägg, du har tolkat mig riktigt. Jag var intresserad av att diskutera grundläggande ideologi med "neoliberal agenda", inte landstingens organisation med Jonas N. Ekonomiska föreningar är som du Ksero mycket riktigt påpekar ett alternativt och mer demokratiskt sätt att organisera produktionen.

Det är också helt riktigt att i ett samhälle med stor koncentration av privat ägande, t. ex. multinationella företag med stor makt som Wall Mart och Microsoft, så stagnerar utvecklingen. Framväxandet av ekonomiska föreningar och kooperativ och ett ögat gemensamt ägande av ekonomin kan i detta sammanhang vara positivt. Man kan också tänka sig att våra folkvalda skulle kunna gynna en sådan utveckling, t. ex. genom att bevilja förmånliga lån och krediter till denna typ av ny företagsamhet. En sådan utveckling pågår för övrigt nu i Venezuela, vilket är en spännande utveckling. Landet försöker bryta sitt beroende av de stora multinationella oljebolagen och få en mer diversifierad och social ekonomi. Om en sådan ekonomi blir första steget på väg mot socialism återstår att se.