tisdag, september 27, 2005

Moderaterna: lönesänkarpartiet

Moderaterna går idag på DN Debatt till angrepp mot sjuka och arbetslösa. Ingången i de nya förslag som presenteras är att kontrollen måste öka. Moderaterna "bevisar" sitt påstående om bristfällig kontroll med att få personer får sanktioner! Detta är ju ganska fantastiskt. Med ett sådant resonemang skulle till exempel fler rån eller mord alltid automatiskt vara ett tecken på bättre polisinsatser. Nils Gustafsson har skrivit mer utförligt om det.

Centralt i övrigt är kravet på sökaktivitet. Detta är en borgerlig och nationalekonomisk käpphäst. Ökad intensitet i sökandet ska ge bättre matchning, och denna ökade intensitet ska uppnås genom ”incitament”, alltså sämre villkor. Synsättet utgår från att det inte är människor i ett samhälle som söker jobben.

LO har i rapporten Vem ansvarar för arbetslösheten? med hjälp av arbetskraftsundersökningarna (AKU) visat en bild av arbetsmarknaden som en slags kö, vilket ger en mer realistisk bild av den faktiska sökprocessen. Varje månad under 2003 fanns i snitt 44000 jobb att söka. Man kan dela upp dem som sökte dessa jobb i tre grupper. Först dem som hade jobb men sökte andra. Dessa är de som är mest attraktiva för arbetsgivarna – det är en central sanning på arbetsmarknaden att det bästa sättet att få ett nytt jobb är att redan ha ett – och utgjorde 5,2 sökande per ledigt arbetstillfälle. I andra ledet de öppet arbetslösa som utgjorde 4,9 sökande per ledigt arbetstillfälle. I tredje ledet exv. studerande som står utanför arbetskraften men vill ha jobb om fler blir lediga. I snitt fanns alltså 13 arbetssökande per ledigt arbetstillfälle varje månad. Bakom den kön kommer de som varit sjuka mer än 90 dagar.

Antar man att en ökad sökaktivitet gör att alla arbetssökande söker 10 jobb per månad kommer varje arbetsgivare att få 130 ansökningar per jobb. Arbetsgivarna kommer att få över 5 miljoner ansökningshandlingar. (Moderaterna föreslår krav på minst 8 sökta jobb per månad, vilket ger minst 4 miljoner ansökningshandlingar med samma logik). Det är inget som varje enskild arbetsgivare med vakanser är intresserad av. Tvärtom! Som LO konstaterar vidare: ”Det elaka i denna process är att ju bättre de attraktiva arbetssökande är på att söka arbete, desto mer minskar sannolikheten för dem som har liten eller medelstor möjlighet att få arbete”. Vad det handlar om i första hand om man vill göra något åt arbetslösheten är alltså efterfrågan på arbetskraft, som ju inte är en individuell fråga.

Den verkliga effekten av ökad desperation bland arbetssökande är inte att deras eventuellt ökade sökaktivitet leder till ”bättre matchning” och att fler får jobb, utan att fler kommer att vara beredda att acceptera jobb till låga löner som idag inte finns. Det är poängen med det medvetet och aktivt nedbrytande och hopplöshetsskapande kvantitetsjobbsökeriet.

Den som varit arbetslös på riktigt, eller till och med bara levt nära arbetslösa, vet mycket väl vad som händer när man tvingas söka jobb som man säkert vet att man inte kommer att få, och vad som händer när man får nej-svar från många jobb som man tror sig ha en chans att få. Man bryts ned. Och då blir man inte mer, utan mindre anställningsbar till samma sorts jobb.

Det bör understrykas gång på gång: moderaternas politik handlar främst om att sänka lönerna för ett stort antal människor, alltså även stora segment på arbetsmarknaden, som redan har jobb.

Det kan man se även i det allra mest anmärkningsvärda av kraven i artikeln, nämligen att begreppet ”lämpligt arbete” ska omdefinieras. Redan idag ställs mycket hårda krav på de arbetslösa. Man måste acceptera anställning på långt pendlingsavstånd (upp till 2 timmar i vardera riktning!) och kan tvingas flytta. Man tvingas uppvisa läkarintyg om man inte orkar med arbetet. Det viktigaste är att man måste ta nya arbeten, även om det innebär en inkomstsänkning, ned till 90 procent av den ersättning man får från A-kassan. Moderaterna vill sänka denna gräns till 80%. Det sänker i ett svep de låga lönerna på arbetsmarknaden.

Den som idag har en lön på 15000 kronor i månaden får en ”reservationslön” på 10800 kronor i månaden före skatt. Det är alltså den lön man måste kunna acceptera om man erbjuds jobb. Med moderaternas sänkningar till 70% i ersättning samt gränssänkning till 80% för ”lämpligt arbete” hamnar denna gräns på 8400 kronor i månaden. Det är uppenbart att många människor i det tillståndet pressar fram en låglönemarknad och därmed också lägre löner för dem som redan har ett arbete.

Mycket mer än så kan sägas om förslaget konkret, men kanske ännu viktigare är att notera taktiken. De som sitter i den moderata partiledningen är inte dumma (i betydelsen korkade). Tanken är att på en och samma gång signalera enighet, ge utrymme för olika partier att utveckla sin särart och fortsätta driva på för sin egen egentliga agenda. I Bankeryd var det trivsel och komma överens – om framför allt moderat politik, förstås. Nu kan moderaterna fortsätta vrida debatten åt sitt eget håll, samtidigt som de övriga högerpartierna får möjlighet att gå ut och säga att de vill ha det lite mildare – vilket de alla har gjort idag. Så hamnar man till slut på en ”kompromiss” längre fram, som innebär att lågavlönade och arbetslösa kläms åt ännu hårdare än det som framkom i Bankeryd, men detta ändå framställs som att moderaterna ”backat”, samtidigt som utgångspunkten för debatten helt blivit att arbetslösa är lata och måste sättas dit – inte att den borgerliga politiken förstör förutsättningarna för en modern, utvecklad arbetsmarknad för full sysselsättning.

Detta är taktiken. Och det är bra tänkt. Men en problematisk detalj i sammanhanget är att de flesta förlorar stort på högerpolitiken, och att många också tenderar att se igenom politiskt lurendrejeri vid närmare granskning. Ju mer högern tvingas visa av sin egen politik, desto mer kommer den att förlora.

45 kommentarer:

magnus sa...

På Irland sänkte man "ledighets-lönerna" (bidragen vid icke-arbete) och skatter dramatiskt och gick från Europas fattigaste till ett av de rikare på några få år.

I USA har man alltid försämrat lönevillkor med mera. 4 procents arbetslöshet utan 10-20 procent dold sådan och att en svart sjuksköterska helt normalt kan tjäna nästan miljonen i årslön.

Fy f--n för de lyckade! Tillbaks till vänsterns ekonomiska Sovjet-program!

Anonym sa...

Att lägga ut beräkningen från en lön på 15 000 gör bara att % siffrorna stämmer med de som moderaterna anger. De förbund som ligger närmast 15 000 är handels men till och med där är medellönen högre. I många förbund ligger meddelönen så högt att taket i akassan slår till och ersättningen blir 65% från första ersättningsdagen och det är mycket mer förekommande än 15 000 kronorsnivån.

Antal lediga arbeten i landet i dag enligt platsbanken är 12052 st.

vh KAS

Anonym sa...

Bra granskning av Moderaterna. mer sånt!

Reklam:

http://blogs.su.se/pame6987/

Anonym sa...

Magnus, om Irland - Det skulle vara intressant om du berättade lite mer detaljer, bland annat vad du menar med ett "rikt land"!

Kas - det förhindrar inte att det finns folk som har lägre lön, jag känner flera!

anonym - hur skulle det va om du höll dig till ämnet?

Slutligen.
Det är verkligen sjukt att man vill höja kraven på de ARBETSLÖSA(alltså tvinga de skicka en massa fler ansökningar)! Som om det skulle skapas fler jobb bara för att folk skickar en massa fler ansökningar, ibland så känns det faktiskt som hade dessa högertokar verkligen tror det(men som Ali skriver så är det inte riktigt vad de hade tänkt sig). Iaf. jag är arbetslös, och personligen så söker jag jobb som jag _kan_ få + jobb som jag skulle trivas med.
Jag hatar den sk. skärholmsmodellen, för att den är totalt jävla korkad, men framförallt för att man genom att tillämpa den får folk att må ännu sämre än de redan gör(för att de inte har jobb).
Precis som Ali skriver så tror jag inte att arbetsgivarna blir särskilt glada när de får hundratals ansökningar, framförallt när de flesta av dessa dessutom är från folk som egentligen inte vill jobba där. De blir nog gladare om de får in färre ansökningar än de gör just nu.

magnus sa...

Petter:

Här en tabell som lägger Irland på tredje plats i Europa, efter Luxembourg och Norge men före Schweiz.
(Tabellen fanns på denna sida:
http://www.vulgus.dk/index.php?body=news&id=236)

Vidare:

_Den verkliga_ svenska arbetslösheten säger LO-folk är 20-25 procent. Jag orerar inte, se här.

Och den officiella ungdomsarbetslösheten (19 till 24 år, om jag minns rätt) är i Sverige 17,7 procent. Vad är _den verkliga_ ungdomsarbetslösheten? I närheten av 30 procent kanske.


Ett sätt att vägra se strukturproblem man kan förklara -- såsom som arbetslösheten och det kärva företagarklimatet -- och därmed även avsäga sig kravet att visa på hur dessa problem ska åtgärdas är uppenbarligen att föreslå än lite mer "godis" till folket i form av lite mer bidrag under paroller som att varje bidrag som inte är full lön är ett hån mm, eller föreslå en än rigidare arbetslagstiftning med exvis motiveringen (som även används vid bidragshöjning) att svensk politik har varit extremt nyliberal och aggressiv mot arbetarnas trygghet -- detta trots att undersökningar placerar den svenska som en av de absolut mest reglerade (en som Liza Marklund säger följande om. Läs länken, även med belägg för att svensk arbetslagstiftning är en av de mest reglerade).


Sen är även denna vägran att se de väsentliga strukturproblemen en ENORMT OMÄNSKLIG hållning med tanke på det stora lidande som följer på dessa stora problem som Sverige har:

I en artikel härom dagen, som jag läste i en stor dagstidning (och ska leta upp!), så stod det att hälften av de kvinnor mellan 20 och 24 år som har jobb har endast sporadiska jour- och vikarieliknande arbeten. Slutsats: 1/3 har fast anställning, 1/3 har ströjobb och 1/3 är arbetslösa.

Tror f--n att ungdomarna mår dåligt, och allt sämre, idag men f--n tro't att vänstern ska våga se Sveriges reella problem. Inte en chans! De ovan nämnda stora problem som ni i vänstern skapat med den politik som nu föreslås mera av, ser ni förstås inte heller. I alla fall inte ni som inte aktivt deltar i förskönande arbetslöshetsstatistik och dylikt. Helt j-vla omoraliskt och ruttet är det som vänstern presterar och presterat!

Man kan lura alla någon gång och någon alla gånger men man kan inte lura alla, alla gånger!

magnus sa...

Petter igen: Vad moderaterna säger är att krav ska finnas. Finns det jobb att söka och man inte gör det så ska man få mindre bidrag.

Oj! Vad jobbigt!

Sen är det naturligtvis inte så att det blir flera jobb för att man ställer krav på bidragstagare, annat än om fusket minskar (och politikerna genom mindre utbetalningar därmed får utrymme att sänka skatter vilket ger uppmuntran att anställa -- samma uppmuntran som t ex miljöpolitik ger ekonomiskt med incitament -- skatter på det miljöbelastande eller billigare etanol -- som uppmuntrar till miljövänliga vardagsbeslut).

Moderaterna anser alltså att du har rätt. Det finns för få jobb i Sverige. Jag vet många invandrare som sökt hundratals jobb här och fått jobb på mycket få ansökningar i andra länder, och det är nästan samma situation för endel svenskar som för invandrare vad gäller svårigheten att få ett arbete. (En del ungdomar åker till Grekland bara för att få arbete.)


Alliansen och moderaterna har en konsistent problemformulering och politik för att ekonomin ska få fart och ge arbetstillfällen.

Vänsterkartellen har ju ingenting! Så snopet...

magnus sa...

Lite Irland bara: Irlandstabellen som har gett Irland 30 procent högre BNP än Sverige stämmer förresten med data från OECD och andra. (USA:s BNP vill jag minnas ligger 50 procent över Sveriges.)

För övrigt hördes på 90-talet visst missnöje med att fattiga förblev fattiga i Irland, enligt kompisar med vänstersympati boendes där, men detta har svalnat betydligt nu menar man (de som tyvärr ännu är vänster).

Anonym sa...

Jag förstår inte varför det skulle vara fel att kräva av bidragstagare att de åtminstone försöker skaffa sig ett jobb. Hur gärna vänsterideologer än vill så försvinner inte det faktum att det är arbetarna som betalar för bidragssystemen. Utvecklingen med allt färre arbetande och allt fler bidragstagare håller inte i längden, hur gärna man än vill. Redan nu måste staten låna många miljarder till transfereringssystemen varje år – pengar som framtida generationer får betala.

Det får vara slut på idealiseringen av de bidragsförsörjda! Det är dags för en arbetarpolitik värd namnet. Moderaterna gör helt rätt.

Anonym sa...

Jag ger inte mkt för Moderaternas arbetsmarknadspolitik. De försöker bara administrerar ett sossesystem bättre än sossarna själva. A-kassan ska privatiseras. Då kan man göra upp med sitt försäkringsbolag, sitt fack eller sitt företag om hur man vill ha skyddsnätet. Då kan man ha en låg minimumnivå eller 100% ersättning, 1 eller 10 karensdagar...

En person som har 15000:- i lön betalar i dag 12000:- i skatt(arbetsgivaravgifter: 5000:-,
kommunalskatt: 5000:-, moms: 2000:-) Det är pengar som socialister har tagit ur fattigt folks plånböcker. Hur kan ni anklaga andra för lönesänkningar när ni själva tar nästan 2/3? Och om man inte betalar sin skatt så riskerar man att bli kastad i fängelse. Det är sjukt.

anon sa...

CLK,

Snackar vi a-kassa så kan du ju skippa retoriken om "bidragstagare" direkt. A-kassan är inget bidrag utan en försäkring som finansieras gemensamt av alla arbetstagare. Den som har jobb pröjsar en del av sin medlemsavgift till de som int ehar jobb fö att de inte ska sno jobbet till en lägre lön. Jävligt simpelt och jävligt klart, a-kassan är inget bidrag.

A-kassans funktion och själva syfte blir ju då att alla som jobbar gemensamt ser till att de som är arbetslösa inte lever på svältgränsen och därmed inte ska bli mer benägna att "öka sökintensiteten" med lägre lön som konkurrensmedel.

Kan du dra någon annan slutsats än att en annan modell leder till lägre löner för de som jobbar?

Anonym sa...

Att som Petter hävda "Som om det skulle skapas fler jobb bara för att folk skickar en massa fler ansökningar..." tycker jag är lite korttänkt.

Det är naturligtvis så att det skapas en hel del arbete om man tvingar arbetslösa att söka fler jobb.

- Pappersindustrin kommer nog att få nyanställa eftersom konsumtionen av papper till alla ansökningar som ska skrivas kommer att öka en hel del...

- Posten kommer att behöva nyanställa för att leverera alla ansökningshandlingar som komer att fara kors och tvärs genom landet.

- Företagen kommer ju att behöva anställa mer folk att ta hand om den större mängd av ansökningar som kommer in.

- Om företagen gör det enkelt för sig och låter de flesta ansökningar gå direkt i papperskorgen så behövs det ju folk att ta hand om det skräpet också. Så det genererar ju också jobb.

Osv, osv...det finns säkert fler exempel.

Så helt meningslöst är det ju inte moderaternas förslag...de artbetslösa kommer inte bara utföra sitt nuvarande viktiga arbete, att hålla lönerna nere. De kommer också skapa en massa sk "riktiga" jobb..

Anonym sa...

Som sagt är det ju intressant att se på var lönenivåerna ligger idag. Att alltid utgå från de absolut lägsta lönerna och vilka konsekvenser det får för dessa personer är bara intressant om man är ute efter patos-argument i partiledardebatter.

Om det verkligen skulle knipa för någon så skulle man ju kunna införa en minimumlön eller minska skattebelastningen för låginkomsttagare genom att höja grundavdraget för inkomster av tjänst. Fortsatt gäller dock att det är eftersträvansvärt att ha fler sysselsatta än idag.

Tycker att det är dumt att bortse från att Sverige inrymmer så många möjligheter vid sidan om att för all framtid arbeta med ett låglönekneg. Utbildningsmöjligheterna och utvecklingsmöjligheterna är stora om man anser att det inte känns särskilt lockande att flippa hamburgare på McDonalds resten av livet.

Jag har själv arbetat heltid för knappa 13 000 kr/mån före skatt. Men jag behöver inte göra det för alltid för den skull.

Anonym sa...

Neoliberal du har ingen koll. Du har blivit mer fanatisk på sistone. 2/3 av lönen stämmer inte. Stämde det skulle jag ju märka att det stämde på min lön! Och det där med fängelse, vad är det för paranoid föreställning Timbro kablar ut för att cementera skattemotståndet hos överklassen? Har du försökt med att inte betala skatt? Har du försökt med att inte betala parkeringsböter? Har du försökt planka på tunnelbanan, och åkt fast? Vägrat att betala? Är det skillnad på dessa och att smita från skatten?

Oavsett. Det blir inte fängelse utan påminnelse efter påminnelse efter påminnelse.

Är man en riktig ekonomisk brottsling som förskingrar stora summor genom att kringå skatter kanske det blir tal om fängelse. Är det sådant du är orolig för?

Anonym sa...

Detta inlägg är fantastiskt roligt:

Lasse said...
Att som Petter hävda "Som om det skulle skapas fler jobb bara för att folk skickar en massa fler ansökningar..." tycker jag är lite korttänkt.

Det är naturligtvis så att det skapas en hel del arbete om man tvingar arbetslösa att söka fler jobb.

- Pappersindustrin kommer nog att få nyanställa eftersom konsumtionen av papper till alla ansökningar som ska skrivas kommer att öka en hel del...

- Posten kommer att behöva nyanställa för att leverera alla ansökningshandlingar som komer att fara kors och tvärs genom landet.

- Företagen kommer ju att behöva anställa mer folk att ta hand om den större mängd av ansökningar som kommer in.

- Om företagen gör det enkelt för sig och låter de flesta ansökningar gå direkt i papperskorgen så behövs det ju folk att ta hand om det skräpet också. Så det genererar ju också jobb.

Osv, osv...det finns säkert fler exempel.

Så helt meningslöst är det ju inte moderaternas förslag...de artbetslösa kommer inte bara utföra sitt nuvarande viktiga arbete, att hålla lönerna nere. De kommer också skapa en massa sk "riktiga" jobb..

Anonym sa...

Sen en sak till. Jag tror att vi alla är mer eller mindre överens om att en nedpressning av lönenivåerna skulle bidra till att skapa fler arbetstillfällen. En fråga man bör ställa sig är ju vad skyddet för insiders på arbetsmarknaden får kosta i pengar och utanförskap. Är det rimligt att vi har många så utanförskap som en direkt följd av höga nivåer i ersättningssystemen och det fackliga inflytandet över arbetsmarknaden? Jag tycker inte det.

Anonym sa...

"Antal lediga arbeten i landet i dag enligt platsbanken är 12052 st.

vh KAS"

varav en tredjedel är typ

spådam/tarottolkare (du får eventuellt betalt i tarotkort, om alls), dammsugarförsäljare (du får bara betalt om du lyckas sälja ett hittills ouppnåeligt antal dammsugare. affärsidén är att de kortvariga försäljarnas föräldrar och vänner skall köpa dammsugarna av sympati), dvd-recensent (du får tyvärr ingen lön alls, men du får se på dvd-filmer gratis), partytältförsäljare osv.

resten är typ halv-arbeten där annonsen är köpt av andra rekryteringsföretag.


förresten, är det inte typiskt - som vanligt när den borgerliga (heliga) alliansen kommer med utspel och förslag hudflängs dom i media. expressen och svd granskar med stora luppen och förklarar för folk vad reinfelds politik innebär. dn:s analyser uppvisar storslagen kritisk och... nej, nu ljuger jag. reinfelds medborgarfientliga politik går naturligtvis ogranskad förbi den liberala pressen.

Anonym sa...

"Snackar vi a-kassa så kan du ju skippa retoriken om 'bidragstagare' direkt. A-kassan är inget bidrag utan en försäkring som finansieras gemensamt av alla arbetstagare. Den som har jobb pröjsar en del av sin medlemsavgift till de som int ehar jobb fö att de inte ska sno jobbet till en lägre lön. Jävligt simpelt och jävligt klart, a-kassan är inget bidrag."

Om det vore så att det var avgifterna till a-kassan som finansierade denna försäkring så skulle du ha lite fog för din uppfattning. Men nu förhåller det sig ju så att avgifterna finansierar ungefär 1/10 av utbetalningarna medan resterande 9/10 finansieras medelst beskattning. Själv tycker jag att a-kassan borde skrotas. Inför istället en allmän skattefinansierad inkomstförsäkring helt i statlig regi. Så att folk är på det klara över vad facket EGENTLIGEN pysslar med. Dvs. huvudsakligen att ta upp medlemsavgifter och opinionsbilda, finansiera SAPs valkampanjer och skicka ut glättiga medlemstidningar till sina unders... förlåt medlemmar.

Anonym sa...

MEDBORGARLÖN

Anonym sa...

Arbetsköparna tycker _enbart_ illa om att få in hundratals ansökningar. Av den anledningen vill man ofta inte ens annonsera via arbetsförmedlingen.

Anonym har rätt i att a-kassan är ett bidrag och inte en försäkring. Detsamma gäller sjukförsäkringen, och tur är väl det.

Antingen ett system med full sysselsättning till löner som går att leva på eller också medborgarlön. Den nuvarande orgien i förnedring bör kastas på historiens soptipp.

Anonym sa...

Bra Ali m.fl.

En av högerns allra svagaste punkter är och har alltid varit folks rätt till arbete. Det hindrar ju naturligtvis inte att de med jämna mellanrum går ut och proklamerar att de är bättre än bäst för de arbetslösa (tomma tunnor skramlar mest).

Nu har alltså moderaterna kommit fram till den geniala lösningen: arbetslöshet beror inte på politik och ekonomi, utan är bara en följd av att arbetslösa är för lata för att skicka 2 ansökningar i veckan. Alltså måste de tvingas, skuldbeläggas och klämmas åt.

Moderaternas kärntrupper, direktörsynglen på Lidingö och Östermalm, nickar säkert alla instämmande. Men alla vi andra, som inte slussats in direkt på pappas företag utan tvingats söka oss fram på dagens usla arbetsmarknad efter egen maskin, kan väl bara skaka på huvudet.

Själv har jag varit arbetslös i flera omgångar och sökt jobb som jag varit kvalificerad, underkvalificerad och överkvalificerad för. I snitt räknar jag med att ha sökt 2 jobb om dagen. 95% av ansöknigarna får man inget svar på, inte ens ett "tack men nej tack". Arbetsgivarna idag är ju, precis som flera påpekat, dränkta i ansökningshandlingar. Ofta anonseras ett jobb ut till arbetsförmedlingen bara som en formalia, tjänsten är redan tillsatt genom kontakter, som ju är det bästa sättet att ta sig in på arbetsmarknaden.

Nej som alla med en grundläggande kunskap om ekonomi vet så är arbetslöshet inte en följd av lata arbetssökande, utan beror på felaktiga politiska beslut. Sverige, liksom praktiskt taget alla övriga länder, har beslutat att sätta inflationsbekämpning före full sysselsättning. En metod som ger ungefär samma resultat överallt; stora grupper står utanför arbetsmarknaden, många fastnar i långtidsarbetslöshet. Ett nytt trasproletariat skapas.

Problemet idag är att få människor förstår tillräckligt mycket ekonomi för att se dessa strukturer. Dessutom så har vi ju haft ett vänstersamarbete sedan 3 mandatperioder, som inte gjort mycket för att flytta den fulla sysselsättningen tillbaks dit den hör hemma: överst på dagordningen. Om vänstern förlorar valet nästa år så är det utan tvekan på den här frågan. Dags att skärpa sig!

Anonym sa...

CLK Arquette skrev:
"Jag förstår inte varför det skulle vara fel att kräva av bidragstagare att de åtminstone försöker skaffa sig ett jobb."

Sedär, ett praktexempel på högerns bristande verklighetsförankring. Vad lever du i för värld människa?

magnus andersson:
"_Den verkliga_ svenska arbetslösheten säger LO-folk är 20-25 procent. Jag orerar inte, se här."

Hur vore det om du höll isär begreppen? LO-rapporten som jag antar att du refererar till (länken funkade inte) talade om sysselsättingsgrad, inte. Det är faktiskt två skilda saker.

Irland har det snackats om en del också. En del högermänniskor verkar ju ha hittat ett nytt modellland där, nu när USA börjar smaka lite väl surt kanske.
Problemet för er är väl bara att Irlands ekonomiska boom är en resultat av, (hehe) de andra EU-ländernas inpumpade skattepengar? Om Sverige hade mottagit motsvarande belopp (som andel av BNP) under en längre tid så har jag inget tvivel om att vi kunnat visa upp en mycket fin ekonomisk utveckling, med möjlighet för både generösa skattesänkningar och reformer.
Nu är ju Irlands ekonomiska framgång ett rätt nyligt fenomen, vi kan väl säga att the jury is still out there. Om några år kommer vi att kunna göra en mer säker analys av det fenomenet.

Anonym sa...

Ojdå, föll visst bort ett ord där.
Sysselsättningsgrad och ARBETSLÖSHET är 2 skilda saker skulle det stå.

Anonym sa...

Joel K:
"Kan du dra någon annan slutsats än att en annan modell leder till lägre löner för de som jobbar?"
Svar ja. Med lägre statliga utgifter kan skattetrycket minska. Med lägre skatt får de arbetande mer pengar att leva på. Snacket om att arbetare skulle tjäna på att betala hög skatt håller inte.

Neoliberal Agenda:
Du har naturligtvis helt rätt i det du skriver. Tyvärr är det inte möjligt att privatisera arbetslöshetsförsäkringen i dagsläget. På sikt är vore detta dock önskvärt eftersom försäkringen då blir flexibel och faktiskt finansierar sig själv. Som det är nu får de visstids-, deltids- och timanställda betala för medelklassens försäkringsskydd utan att själva omfattas av den. Hade det gällt vilken annan typ av försäkring (exempelvis villa-, bil- eller segelbåtsförsäkring) som helst hade det absurda varit uppenbart.

magnus sa...

Staffan W: Hur vore det om du inte hittar på felaktigheter som andra gör? Jag åsyftade inte Jan Edlings rapport (denna som tog upp sysselsättningsgrad.

Jag åsyftade ingen rapport överhuvudtaget, utan skrev att folk på LO säger något! Hans Karlsson sa i en DI-intervju till journalisten Margit Silberstein: "Vi är några stycken här på LO som mellan skål och vägg brukar säga att arbetslösheten i Sverige nått europeisk nivå. Mellan 20 och 25 procent av människor i arbetsför ålder står ofrivilligt utanför arbetsmarknaden."

(Länken (till min sida) fungerar bra för mig; testa igen! Länk direkt till DI.)

Anonym sa...

5 timmar.

Det ar vad den genomsnittlige arbetslose lagger ner i veckan pa att hitta ett jobb.

Vad ar en arbetslos manniskas sannolikhet att hitta ett jobb om han soker 0 timmar?

Vad ar densamma om han soker 40 timmar?

Tror man att sannolikheten forandras, sa tror man ocksa pa nationalekonomernas matchningsteorier.

Att inte tro ar mot battre vetande i detta fallet.

Vidare: Naturligtvist hade det ocksa varit onskvart att oka utbudet av arbetstillfallen. Detta arbetar moderaterna ocksa mycket med. Exempelvis att gora det enklare for enmansforetag att kunna anstalla.

Durationen av arbetslosa ar ungefar fyra ganger hogre i Sverige an i USA. Att inte tro att detta beror pa arbetmarknadsinstitutioner ar naivt. Det ger dessutom hogst reella effekter pa valmaendet av de arbetslosa.

magnus sa...

Staffan W:

USA: Varför skulle USA "börja smaka lite surt"? De har det ju ekonomiskt 50 procent bättre än oss och alltså klart bättre än Irländarna. Så de är inget skäl till att vi också beundrar Irland! Vidare är lönerna i USA enormt mycket högre för de med lite utbildning. En svart sköterska får busenkelt jobb i USA och snarten årslön på bortåt miljonen. I Sverige är det tvärtom ursvårt att få jobb. Gör att folk mår dåligt-. Även låga löner och i går visade en undersökning att svenskarna är det enda folk i Europa som ökar sin jobbtid -- kraftigt.

Att Ali bashar moderaterna för att man ska söka två jobb på en vecka såsom ett oerhört hårt straff och skuldbeläggande på arbetslösa och du bemöter fakta om liberala länders tillväxt med tillmälen om att vi ickesocialister nesligt inte kan vara nöjda med vad ni grundlöst kastar er är USA:s usla ekonomi (trots min kommentar som replikerades även nämnde USA:s framgångar så ljuger ni bara rakt ut) finner jag, på helt vanligt sätt från vänsterhåll, ohederligt.

Och vad har ni för problemformulering som ni finner stöd för i analys av ekonomisk forskning i gemen samt hur nuvarande ekonomi ser ut i synnerhet? Jag har inte sett några sådana analyser öht från er i vänstern (och sällan hos socialdemokratin samt inte hos nuvarande regering) och följdaktligen än mindre några relevanta lösningsförslag -- det enda av lösningar ni har är mera av gammal vänsterpolitik. Både ni i vänsterpartiet som (mot en majoritet av ickekommunistiska partiföreträdare och medlemmar) nu vill införa radikalare former av löntagarfonder samt socialdemokrater som höjer bidrag och skapar "syntetiska" jobb i statistikförbättrande syfte (vilket nu till och med LO kritiserar).


Nåväl.

Irland:

De tog (enligt uppgift här) netto emot kanske 17,5 miljarder kronor 2004 ("€1.594 billion").

Det motsvarar cirka kanske cirka 1,4 procent av deras BNP (Cirka 1200 miljarder kronor 2003. "$149.4 billion".)

Å andra sidan var Irlands tillväxt t ex 1997-2002 cirka 7 procent mot cirka 2 procent för hela EU. (Sidan 20 här (pdf-fil).)

Så om ni vill tillskriva skillnaden på 5 procent de 1-1,5 procent av BNP Irland fått av EU så måste ni även (om jag får citera dig: "hihi") räkna med dynamiska effekter. (Men dynamiska effekter och incitament räknar ni ju alltid med när det gäller hur aktörer agerar på miljöpolitiska incitament, men aldrig när det gäller arbetsmarknad eller marknadsekonomin i övrigt. Oerhört konstigt av er!!!)

Alltså en skillnad på 3,4 procent (mellan EU i snitt och Irland) i årlig tillväxt som inte förklaras med nettobidrag från EU.

magnus sa...

Rättelse: "hehe", inte "hihi"

Anonym sa...

När Estland och andra länder tuffat förbi oss vad gäller disponibel inkomst kommer Ali & co mala på med exakt samma argument som idag, Somligt ändrar sig aldrig.

Anonym sa...

Man har inte svårt att förstå vilka parier i Sverige som är de riktiga lönesänkarpartierna.

Jonas N sa...

För ordnings skull:

Den 'riktige' Jonas N (dvs jag) har inte skrivit inlägget 6:10 PM.

Det kan förvisso finnas fler Jonas med samma initial, men det ligger nog nära till hands att misstänka att någon som smitit från 'dagisverskamheten' försöker provocera lite.

Staffan W: Låt dig provoceras av vad jag skriver i sak. Inte vad småglinen här hittar på för pojkstreck!

(Se där, en liten genusfördom från mig, alldels gratis! :-)

Jonas N sa...

Se där, Ali censurerade fejinlägget!

Låt oss hoppas att det var av alldeles rätt skäl!

:-)

Anonym sa...

steven, vad är det som är fel med nästan 2/3? 12000/20000 = 60% och sen tillkommer fastighetsskatt, bensinskatt, alkoholskatter, bilskatter etc. Det innebär att man tvingas göra dagsverken åt staten fram tili augusti varje år.

Om jag går in affären och plockar ut varor varje dag utan att betala momsen så riskerar jag ganska snabbt att dömas för snatteri. Det kan bli upp till 6 månader i fängelse.

anon sa...

Arquette skrev:
"[...]Med lägre statliga utgifter kan skattetrycket minska. Med lägre skatt får de arbetande mer pengar att leva på. Snacket om att arbetare skulle tjäna på att betala hög skatt håller inte."

Ganska typiskt en högerbloggare att svara på en fråga utan att svara på frågan i sak. Men jag kanske skulle varit tydligare och formulerat frågan "Är det möjligt att dra slutsatsen att dra slutsatsen[...] utan att samtidigt gå på tung medicinering?" Det hade nog undanröjt fler tvivel eller frågetecken.

Det är ju rätt kul att Arquette som har så mycket åsikter att basunera ut på exvis Alis blogg, inte förstår skillnaden mellan vad LÖN är och framförallt hur löner SÄTTS och den summa folk har kvar i plånboken efter att skatten dragits.

Upplysningsvis kan man ju säga att skatt är något som dras PÅ LÖNEN. Alltså kan man inte HÖJA LÖNERNA med hjälp av skattesänkningar.

Kan du vara snäll och svara på frpgan istället för att babbla?

Jonas N sa...

Joel

Är din petimeterfråga det bästa du har att komma med? Ormärkeri!?

I vardagslat är lönen det som sätts in på kontot kring den 25:e.

Vad var svårt med att förstå budskapet?

Anonym sa...

"Ju mer högern tvingas visa av sin egen politik, desto mer kommer den att förlora."

Så sant som det är sagt. Tyvärr har det visat sig att det kanske måste visas i praktiken för att det ska vara verkningsfullt. Vilket ju tydligt framgår av åtskilliga kommentator här i blggen. Det förstår helt enkelt inte vad som kommer att hända. Men de kommer att förstå om högerteorin omsätts i praktiken.

anon sa...

Jonas N,

Nej, jag sysslar inte med ordmärkeri. Ag har påpekat en KONKRET POLITISK SKILLNAD mellan att tro/påstå att man höjer lönerna genom lägre skatter och hur löner DE FACTO förhandlas fram och fastställs i KOLLEKTIVAVTAL. Skattepolitik är inte lönepolitik, thank god.

Men jag förvänatr mig inte att dussinliberaler such as yourself begriper sådant.

Anonym sa...

Skillnaden mellan en lönehöjning och en skattesänkning är extremt stor.

Höjd lön = arbetsköparens profit minskar något samtidigt som löntagaren får mer pengar till privat konsumtion samt att det offentliga får in mer i skatt vilket gör att den offentliga konsumtionen som är till gagn för oss alla kan öka.

Sänkt skatt = löntagaren får mer pengar till privatkonsumtion samtidigt som det offentliga får mindre pengar att satsa på sådan som är nödvändigt för oss alla. Det blir i bästa fall ett nollsummespel. Men för de flesta av oss med lägre inkomster en ren förlust eftersom vi får ut mer av välfärdssystemet (från vaggan via barnomsorg, skola, sjukvård, det allmänna vägnätet, kollektivtrafiken, polisbeskydd, brandkår, socialförsäkringar, etc, etc till äldreomsorgen och slutligen graven) än vi betalar in. För en liten minoritet extrema höginkomsttagare är det dock bra med skattesänkningar.

Anonym sa...

Inte bara lönesänkarparti utan total katastrof

1993 miljarder är den totala kostnaden inklusive betalda räntor och kvarvarande skuld som 9 år av borgeligt styre kostat Svenska skattebetalare, det är väl mer än Norge har i förmögenhet.
Avser totala kostnader vid utgången av 2004

1500 miljarder kronor kostar Katrina USA enligt dom senaste beräkningarna. Borgeliga regeringar var en värre ekonomisk katastrof för Sverige än vad Katrina är för USA.

Iskall kommentar av isbjörnen

Jonas N sa...

Joel,

Se där, du försökte med samma 'trick' en gång till :-)

Tack också för att du förklarar för mig vad jag inte begriper ;-)

Men för att vara en så oerhört klok och insiktsfull man som du nu verkar vara, tycker jag att du undviker sakfrågorna som CLK tar upp i lite onödigt stor utsträckning, för att istället förklara självklarheter till och med för 'dussinliberaler'

;-)

anon sa...

Jonas N,

Jag försöker varken med trick eller annat trams. Jag förtydligade något som uppenbart krävde ett förtydligande.

Rätt ska vara rätt dock, Arquette är en äkta dussinliberal som man knappast kan förvänta sig något vettigt av. Vad du är i politiska termer lär väl framtiden få utvisa.

Sen kan man ju för skojs skull förtydliga att jag bara "åtagit" mig att anmärka på just det jag citerade och bemötte ur CLK:s inlägg. Andra får gärna bemöta annat om de vill.

Annars kan du ju se till att surfa in på www.vansterpartiet.se och börja skriva avhandlingar om varenda mening som skrivs där, du kan ju inte "undvika" allt bara sådär!

Please.

Anonym sa...

Neoliberal agenda skrev:
"steven, vad är det som är fel med nästan 2/3? 12000/20000 = 60% och sen tillkommer fastighetsskatt, bensinskatt, alkoholskatter, bilskatter etc. Det innebär att man tvingas göra dagsverken åt staten fram tili augusti varje år."

Ibland kan det faktiskt vara mödan värt att läsa borgarpressen. Ibland kommer det fram ett litet guldkorn. Igår kunde vi läsa i SVD om finansdepartementets nya beräkningsmodell gällande svensken och skatterna. De har alltså genomfört en långtgående simulering av hur mycket svensken i gemen betalar in och får tillbaks i skatt. Genomsnittsssvensken får alltså under sin levnad tillbaks av inbetalade skattepengar 4/5. En lågavlönad får tillbaks mer än han betalar in (kommer inte ihåg den exakta relationen, kan ha varit 1 och 1/3).

Eftersom den riktigt stora transfereringen är pension och sjukvårdskostnaderna stiger i takt med åldern så får långlivade svenskar tillbaks en större andel än de som dör i förtid. En genomsnittlig kvinna har fått tillbaks alla sina inbetalade skattemedel när hon uppnått 89 års ålder. En man måste leva till 91 (om jag minns rätt).

Kan vara värt att tänka på när nyliberalerna gapar på om att skatt är stöld och hur hemskt staten skinnar oss. Vi betalar ju till oss själva i förlängingen, med en viss överföring i bästa Robin Hood-anda till de som har det mindre gott ställt.

Själv betalar jag gärna skatt, och jag skrattar gott åt överklassslynglar som har allt de kan önska och lite till men som ända gnäller som vore de på gränsen till hungersnöd och utarmning. Skatta dem till döds bara ;)

Anonym sa...

CLK Arquette skrev:
"Snacket om att arbetare skulle tjäna på att betala hög skatt håller inte."

Läs ovanstående stycke och känn dig överbevisad.

Anonym sa...

Magnus Andersson skrev:
"USA: Varför skulle USA "börja smaka lite surt"? De har det ju ekonomiskt 50 procent bättre än oss och alltså klart bättre än Irländarna. Så de är inget skäl till att vi också beundrar Irland! Vidare är lönerna i USA enormt mycket högre för de med lite utbildning. En svart sköterska får busenkelt jobb i USA och snarten årslön på bortåt miljonen. I Sverige är det tvärtom ursvårt att få jobb."

Det här är precis varför en del högerdebattörer skrämmer mig, ni är precis lika trosvisst blinda som marxist-leninisterna var på 70-talet. När verkligheten och den ideologiska kartan inte passar, så är dte verkligheten ni väljer bort.

USA är alltså landet av guld och honung där till och med (?) en "svart sjuksköterska" idag är miljonär och lever loppan, medan Sverige är tillbaks på en medeltida levnadsstandard?

Jag har flera gånger tidigare lagt ut den här tabellen http://www.ccsd.ca/pubs/2002/olympic/indicators.htm för allmän beskådan. En jämförelse av olika nyckelfaktorer mellan USA Sverige och Canada.
En snabb genomläsning av denna kan vara otroligt nyttig, även om jag inte vågar hoppas att ens hård statistik kan penetrerar den nyliberala dogmatismen som vissa lider av.

Titta t.ex. på USAs "powerty rate", skyhög i jämförelse med Sveriges och Canadas. Titta på sysselsättningsgrader och arbetslöshet, som ligger ungefär på samma nivå, andelen arbetande som tvingas arbeta till låga löner och långa arbetspass. Titta på brottsstatistik, andelen 100000 invånare i fängelse (71 för Sverige, 546 för USA)... Det finns hur många indikatorer som helst som klart visar att påståendet att USA skulle vara en god förebild inte tål en närmare granskning.

"och du bemöter fakta om liberala länders tillväxt med tillmälen om att vi ickesocialister nesligt inte kan vara nöjda med vad ni grundlöst kastar er är USA:s usla ekonomi (trots min kommentar som replikerades även nämnde USA:s framgångar så ljuger ni bara rakt ut)"

Va? Snyt näsan nu och försök uttrycka dig tydligt.

"Vi är några stycken här på LO som mellan skål och vägg brukar säga att arbetslösheten i Sverige nått europeisk nivå. Mellan 20 och 25 procent av människor i arbetsför ålder står ofrivilligt utanför arbetsmarknaden."

Och det där skulle bevisa? Att Hans Karlsson hade en dålig dag och inte förmådde göra skillnad på sysselsättingsgrad och arbetslöshet?

Och för att bara säga något om Irland till avslutning: alla seriösa debattörer, dit jag inte vet om jag ska räkna dig, brukar erkänna betydelsen av EU:s strukturfonders stöd för Irlands nuvarande gynnsamma ekonomiska utveckling. Säkerligen har Irländarna också gjort bra saker på nationell nivå. Men det är knappast ovanligt att ett land eller en region i gynnsamm ekonomisk utveckling uppvisar höga tillväxtsiffror, speciellt inte en svag ekonomi som inkorporeras i ett ekonomiskt samarbete medstarkare ekonomier. Jag skulle knappast dra några höga växlar på Irland om jag vore du, inte än på några år iallafall.

Anonym sa...

Staffan,

ja, det är en massa rundgång och det är vad jag vänder mig emot ovan. Varför ska man göra folk så fattiga att de tvingas förlita sig på dålig offentig service och statliga allmosor. Skatter hindrar samarbete mellan människor. Man driver dem in i självhushållning samtidigt som de tappar makten över sina liv.

"Vill du vara säker på att behålla makten, se då till att dina undersåtar är beroende av dig i varje ögonblick av sina liv."
- Machiavelli

Inget har kunnat svara på min fråga så jag antar att jag vann på walk over.

Anonym sa...

Till nyliberal:

Men, förstod du inte vad jag skrev: det är inte "rundgång" utan "omfördelning" som skatterna medför. Från rik till fattig. Och det är ju det som är hela tanken med proggresiv beskattning.

Vad var din fråga som du inte fick svar på?