måndag, november 28, 2005

Hämta hem soldaterna nu!

En svensk soldat har nu dödades i Afghanistan. Det är en mänsklig tragedi som ska beklagas. Det är också en påminnelse om en debatt som borde finnas, men som undanträngts, förvridits och smusslats undan – debatten om svenskt militärt understöd till amerikansk ockupationspolitik och till upprätthållandet av USA-ledd kolonialism.

För så är det – att den hemligstämplade svenske soldat som dödats, och hans hemligstämplade kollegor som skadats, inte rekryterats och beordrats till ett uppdrag som förstärker svensk säkerhet och självbestämmande, än mindre internationell fred och frihet. Snarare tvärtom. Det är för USA:s intressen, effektuerade genom Nato, som deras liv riskerats och gått förlorad.

Till de mest skamliga förhållandena hör att den svenska militära närvaron i Afghanistan ofta refereras till som en FN-insats. Det är så den säljs in hemmavid. Det är lögnaktigt. FN har en gång i tiden – under hårt amerikanskt tryck – gett ett allmänt outsourcingmedgivande till den trupp som svenska soldaterna agerar inom, för att bland annat garantera säkerhet för FN-personal i Kabulområdet. Men truppen är inte en FN-trupp utan en Nato-trupp. ISAF:s hemsida ligger under en Nato-domän. Befälet förs av Nato och målsättningarna definieras genom Nato:s militära processer.

Den svenska regeringen har – med riksdagens olyckliga medgivande – gjort Sverige till krigförande land och därmed de svenska trupperna, i förlängningen Sverige som nation, till måltavla för angrepp. Detta i ett som krig har alla folk i Mellanöstern som fiende. Det är en oansvarig politik.

Nu ska riksdagen fatta beslut om att utöka den svenska styrkan. Det är ett tungt beslut med viktiga principiella överväganden. Ändå är debatten mycket begränsad. Vänsterpartiet är det enda parti som sagt sig vara emot krigsexpeditionen – ett ställningstagande som för övrigt tas upp av Mats Larsson i Expressen, i en krönika som är ohämmat kolonial i betraktelsesättet. Han skriver om att alternativet till att fortsätta delta i ockupationsstödsstyrkorna vore att ”åter överge Afghanistan och låta extremisterna ta över”. Att häva ockupation och förnedring vore alltså att ”överge” det Afghanistan som så många gånger bekämpat och besegrat sina kolonialherrar. Och det är förstås viktigt att inte det extremistiska folket i Afghanistan får bygga sin framtid med civilt internationellt bistånd, utan att makten istället ligger hos sådana välvilliga och icke-extremistiska krafter som den vanvettigt brutale krigsherren Dostum, nu upphöjd till vän och kamrat av ockupationsmakten, eller den amerikanska militären som kör en global tortyrkavalkad med särskilt intensiva smällar i Afghanistan.

Alltså: Den hemliga svenska truppen, med sina hemliga uppdrag, ger eldunderstöd till USA:s vilja att återkolonisera och stärka greppet om Mellanöstern och dess olja. Sverige bidrar med militär trupp till en olaglig militär ockupation. Den viktiga fråga som måste ställas till svenska folket i offentlig debatt handlar på intet sätt om är om det är rimligt att svenska soldater skickas till fredsbevarande uppdrag i FN-regi; det är om vi vill skicka soldater på nykoloniala äventyr.


Läs också dessa intressanta texter:
- Mycket matnyttig text om det svenska deltagandet i Afghanistan
- Brevväxling mellan föreningen Afghanistan Solidaritet och försvarsminister Leni Björklund
- Tony Johansson skriver om USA:s redan från början illegala angrepp mot Afghanistan
- Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson kräver trupptillbakadragning


PS. Riksdagsbeslutet ska fattas den 6 december. Klockan tio anordnar bl.a. Afghanistan Solidaritet en flygbladsutdelning utanför riksdagen.

12 kommentarer:

Anonym sa...

I USA handlar ju mycket om pengar och skattemedel. Jag tvivlar på att de amerikanska skattebetalarna skulle gå med på ett dyrt projekt att kolonisera Afganistan. Finns nog en del andra länder som ger bättre avkastning politiskt/ekonomiskt.

Däremot misstänker jag att folket i Afganistan har fått det bättre efter kriget. Kvinnor får äntligen utbilda sig och arbeta, även ifall jämlikhet enligt svensk mening ligger en bra bit bort

Anonym sa...

Ali,

Menar du att vi ska dra tillbaka svenska styrkor i Afghanistan p.g.a. en (1) soldats dod? Det ar en valdigt lag troskel och skulle signalera en triumf for de olika rebellgrupperingar som bekampar fredsbevarande trupper. Det skulle avsevart forsvara fredsbevarande insatser i andra delar av varlden och underminera svenska styrkors sakerhet.

Att lata inrikespolitik ha ett alltfor stort inflytande pa fredsbevarande insatser ar kontraproduktivt. Ett utmarkt exempel ar massakern i Srebrenica 1995 dar de hollandska soldaterna inte kunde ingripa for att de hade en direkt order fran deras regering att inte forlora soldater. De kanske inte hade kunnat forhindra massakern men de hade utan tvivel raddat valdigt manga manniskors liv. Att du inte inser hur manga liv som sparas med hjalp av fredsbevarande trupper.

Vad du argumenterar for ar att utlandsk narvaro i Afghanistan ar onodig. Det ar den inte. Jag tror inte att du kan argumentera for att talibanregimen var ett battre alternativ an Hamid Karzai? Utan utlandsk militar narvaro skulle landet tveklost ater kollapsa i inbordeskrig och anarki.

Din argumentation tycks grunda sig pa att NATO, med USA i spetsen, for ett krig enligt deras egna intressen men med tackmantel av FN. FN har tydligt utryckt sitt stod for insatsen i Afghanistan.

Men bara av nyfiken sa undrar jag hur du isafall ser pa den NATO-kampanj som, utan FN-stod, stoppade de etniska rensningar i Jugoslavien 1999? Det var ju som sagt ett krig utan stod i sakerhetsradet (tack vare fredstravarna Kina och Ryssland) men det avslutade en epok av otroliga brott mot de manskliga rattigheterna.

Det ar val uppenbart att USA hade intresse i att avskaffa talibanregimen - Al-Qaida hade ju baser dar! Sa varfor inte se till sin egen stats nationella intressen? Om det ar nodvandigt med ett krig for att sakra sin egen sakerhet sa ar det legitimt.

Personligen sa anser jag att kriget i Afghanistan var helt legitimt. Till skillnad fran Irak-kriget sa tycks detta krig karaktariseras av politisk realism och det ar i allas intresse att regionen blir stabil, inte minst for den afghanska befolkningen.

/David Aberg

Anonym sa...

Ganska intressant David att du påminner mig om forna Jugoslavien där EU fegade ur och Kina/Ryssland bromsade FN. USA klev in till allas bestörtning. När man senare insåg att de gick rakt in och avbröt ett folkmord så var protesterna inte lika stora, även om säkerligen en del ute på vänsterkantern mumlade om "amerikansk kolonialism"...

Vi vet ju idag vilken lydstat Bosnien blivit till USA och hur mycket den vita amerikanska medeklassen (män såklart) suger ut de fattiga Bosnierna... eh?

Anonym sa...

Ali.

Visst vore det battre om vi lat talibanerna behalla makten. Tycker personligen att det ar en utmarkt ide att grava ner kvinnor i marken sa bara huvudet sticker upp och sen stena dem till dods. Speciellt nar de varigt slampig anog att bli valdtagna.
Och va fan, talibanerna var ju ratt vettiga annars oxa. De kampade ju for jamlikhet mellan konen, demokrati, religionsfrihet och speciellt manskliga rattigheter.

Haller med dig Ali, vad fan har vi dar att gora.

Gork sa...

Det är bra att känna till att 3.5 miljoner flyktingar har återvänt till Afghanistan sedan 2001. Det är ett mycket tydligt bevis på att saker och ting blivit avsevärt bättre än under Taliban-förtrycket. Och det finns många fler också, för de som fortfarande hävdar att USA invaderade Afghanistan för att bygga en oljeledning, etablera en lydregim eller bekämpa islam.

Anonym sa...

Man kan bygga en oljeledning, etablera en lydregim och bekämpa islam och samtidigt skicka hem 3.5 miljoner flyktingar. Dom kan jobba på pipelinebygget och bli soldater, köpa nya och friare amerikanska varor och generellt fokusera mer på amerikansk politik och kultur som alla andra. Det är ingen motsättning för det stora imperiet att krossa diktaturer och samtidigt säkra sina resurser. Det är till och med bättre än den andra varianten (tillsätta en diktator) - för världsopinionen.

Anonym sa...

Och återigen står Ali på diktaturens sida. Normalt tjatas det om FN-mandat, men här där FN-mandat finns, och världen mest patriarkala diktatur avsatts och folket bevisligen fått det oerhört mycket bättre, och det råder enighet bland alla normalt funtade partier om att operationen är riktig, så står vänstern lik förbannat på diktaturen sida.

Allt detta snack om FN-mandat är uppenbarligen rent hyckleri. Det är inte FN-mandat ni bryr er om, utan så fort USA finns med på ett hörn diskvalificerar ni hela operationen, oavsett om det råder konsensus inom FN eller inte.

Sluta hyckla och säg som det är. Du tycker närvaron i Afghanistan är fel för att USA är med och inget annat.

Anonym sa...

Ali Sade:

"Alltså: Den hemliga svenska truppen, med sina hemliga uppdrag, ger eldunderstöd till USA:s vilja att återkolonisera och stärka greppet om Mellanöstern och dess olja"

Ibland undrar jag om du kommer fran samma planet eller om du bara ar intellektuellt handikappad. Hur kan du, pa nagot some helst satt INTE stodja Amerikanska trupper i Afganistan. Talibanerna ar avsatta, folk atervander hem. (3 miljoner om jag vill minnas ratt)
Innan USA kom dit styrdes landet av Talibanerna.
Talibaerna som skjuter 13-ariga flickor i huvudet pa oppen gata for att de inte bar sloja, de som forbjod kvinnor att lamna sitt hus eller att uppsoka lakare. Samma talibaner som gravde ner kvinnor i marken sa att bara huvudet stack upp och sedan krossade deras huvud med stora stenar bara for att de oforkamt nog gatt och blivit baldtagna.

Hur javla trangsynt ar du Ali?
Att stodja en bunt mordande religiosa galningar som med all ratt borde langsamt stympas ihjal hela hogen, bara for att dom ar emot USA ar riktigt korkat och visar exakt hur fundamentalistiskt fel vanstern har.

Erat blinda USA-hat handikappar eran formaga att kunna se varlden pa ett nyanserat satt till den formaga att ni helt tappat eran verklighetsforankring.

Anonym sa...

Intressant tid vi lever i, unga och gamla män stödjer offentligt kolonialism (i regi av rätt sida).

USA borde få ingripa militärt mot diktaturer med samma rätt som Talibanerna borde det.

Anonym sa...

Steven,

Jag får intrycket av att du lever för en utopi där alla stater har lika inflytande och makt. Läs Hedley Bull's "The Anarchical Society" så får du iaf ett litet humm om hur den internationella politiken fungerar.

/David Åberg

Anonym sa...

Tack David, det ska bli skönt att få ett litet hum.

Björn Hallberg sa...

Dödsfallet har lyft fram frågan i fokus. Personligen tycker jag inte att vi ska dra tillbaka trupperna därför att en av soldaterna har dött eller att fler onekligen kommer dö i NATO-regi utan därför att det är fel att vara där öht. Faktiskt berör det mig väldigt lite hur många hundra ellet tusen soldater som dör. I Sverige så är det ett val man gör om man vill vara medlem i Försvarsmakten och utlandsstjänst är väl ännu ett val helt fristånde från det första.
Jämfört med skadan i form av död och förstörelse vi genom vår blotta närvaro har åsamkat och understött är militära dödsfall helt irrelevanta. Detta håller dock inte högern med om då kulten som de bygger upp kring militären är viktig för deras logik. En logik som dock ser väldigt cirkulär ut.

Trots FN-mandat är närvaro i regionen inte lämplig. Speciellt inte i en NATO-hierarki. NATO är och förblir en organisation som domineras av USA och Amerikanska intressen. Detta är starkt negativt främst eftersom det ger USA en kvasi-legitim förlängning av sig själv, som av många respekteras och utgör en defakto standard. En teatermask med vilken USA ibland kan få FN-mandat för sin ideologi. Fallet med f.d. Yugoslavien är ett talande exempel som nu kan betraktas med distans, det vill säga om man vågar gräva i den konflikten och inte är rädd för vad man kommer att hitta. NATO har spelat ut sin roll och övergreppet i Yugoslavien kan ses som ett desperat försök att visa att NATO och USAs förlängda arm har relevans, på andras bekostnad. Andra uppenbara nackdelar, förutom att sponsra Amerikanska utrikesfantasier, är att medlemsländer tvingas till vissa försvarsutgifter (och inköp av Amerikanska vapensystem) samt att det även i fred finns en allt för stor sammanhållning mellan NATO-medlemmar. Titta exempelvis på fallet med Amerikanska vapendepåer i Norge, någon som Norge inte kan neka till kan man tänka sig. Eller Danmarks och Polens plikttrogna medlöpande i "coalition of the willing." Dessutom tillkommer problemet med att Europa, om vi nu vill, inte kan skapa vårt eget gemensamma försvar så länge de flesta länder sitter på två stolar. De flesta länder har inte resurser till två sådana engagemang och USA vet givetvis om detta och behåller därför gärna NATO även för att splittra och behålla EU svagt. På samma sätt som de finurliga "terrorist"-fängelserna i "öster" också har orsakat ett svagare EU som är misstänksamt internt. Om det är USA-hat så skriver jag under på det. Man vill ju inte vara en "hycklare" som högern.