söndag, september 24, 2006

Ett första angrepp mot arbetsrätten. Lärdomar för framtiden

I våras fattade riksdagen beslut om angelägna förbättringar i LAS. Det förslag som genomdrevs innebar flera saker. Dels en kraftig förstärkning av föräldraledigas anställningsskydd. Dels en förstärkning av företrädesrätten, från tolv till sex månader. Det betyder alltså att någon som arbetar i nio månader och sägs upp på grund av arbetsbrist har första tjing att komma tillbaka om företaget anställer igen - viktigt för den enskilde, viktigt för att minska möjligheten att sätta osäkra anställningar i system. Och dels innebar det förslag som klubbades, att man rensade upp i floran av osäkra anställningsformer. Fri visstid i 14 månader ger arbetsgivaren stor flexibilitet. Samtidigt får arbetstagaren en större trygghet när hon eller han inte behöver lusläsa sina anställningsvillkor och vet att anställningen efter 14 månader övergår i tillsvidareanställning. God arbetsgivarpolicy är att låta detta ske långt tidigare - men lagen tillåter å ena sidan en frist på 14 månader för att å andra sidan faktiskt ta tag i det enorma problemet med osäkra anställningar, särskilt för unga och för LO-kvinnor.

Moderaterna och deras stödpartier gick som bekant till val på att "inte röra arbetsrätten". Det var - som många på vår kant påpekade i valrörelsen - en lögn. Svenskt näringsliv och dess klientpartier i högeralliansen har ju drivit kampanj mot förbättringarna i Las, så beskeden nu om att förbättringarna uteblir är samtidigt ganska väntade. Det är samtidigt tydligt att den genomgående falska argumentationen från borgarnas håll fortsätter. Jag har tidigare skrivit om de direkta lögner som basunerades ut från Svenskt näringsliv om "förbud mot säsongsanställningar" som enligt propagandan skulle leda till att alla som jobbar i skidlifter skulle bli arbetslösa. Det var och det är skitprat.

Det borgarna nu gör, belyser samtidigt ett allvarligt problem för arbetarrörelsen - skapat i första hand av den socialdemokratiska regeringens kvävande självgoda försiktighet, men som vi i vänsterpartiet också är medansvariga till.

Förbättringarna i Las var den kanske bästa proposition som den rödgröna riksdagsmajoriteten drev igenom. Men den skulle till största delen börja gälla från juli 2007, och så blir det nu antagligen inte. Lagen om stärkt rätt till heltid, som inte hann förvandlas till proposition, utan skulle ha materialiserats efter valet, hamnar i samma problemkategori: människor hann inte uppleva förbättringarna. Därför blir det också mycket lättare för borgarna att skyndamst riva upp förslagen, respektive droppa deras genomförande, utan stora protester.

På andra områden kan man också se att förbättringar som inte är tillräckligt stora, inte är tillräckligt tydliga, inte formuleras tillräckligt ideologiskt; inte heller blir till en styrka när det drar ihop sig till valrörelse. Då funkar det inte med att som Göran Persson bara förklara att "det går bra för Sverige".

Oavsett hur ett oppositionssamarbete formuleras inför valet 2010, måste den rivstarta med några stora, kännbara förändringar.

47 kommentarer:

Bobbo sa...

Kan man inte införa rätt till lön på 50,000 kr/månad och se hur det går?

Det verkar ju så lätt med politik! Bara införa ett antal rättigheter.
Arbetsgivarna, även de med ett par anställda, har ju alltid en kassa på flera miljarder! Mjölka de jävlarna!

Ola J Hedin sa...

"Samtidigt får arbetstagaren en större trygghet när hon eller han inte behöver lusläsa sina anställningsvillkor..."

Hurra! Målet med all vänsterpolitik är snart uppnått! Tänk när ingen behöver läsa igenom några fler kontrakt utan kan skriva på vad som helst utan att vara rädd för konsekvenserna. Det måste verkligen bli ett konstruktivt klimat som gynnar utbyte mellan människor och skapar en bra balans mellan de som står för kapitalet och de som står för arbetet.

Eller vad menar du? Hur kan en lag som lurar folk att de inte behöver lusläsa de kontrakt de undertecknar gynna arbetare? En lag som krävde att "här kan du bli lurad, lär dig läsa kontrakt"-kursen infördes i högstadiet vore långt mycket bättre. Jag inser att jag bytt ämne här, men att föräldrar sätter sina barn i kronofogdens klor och att 16-åringar missar vilket ansvar det innebär att ha en mobiltelefon är i mina ögon ett stort problem.

Oavsett hur ett oppositionssamarbete formuleras inför valet 2010, måste den rivstarta med några stora, kännbara förändringar.

Om Esbatistrategin håller bör vi alltså förvänta oss stora insatser under, säg, de första 100 dagarna. Då är väl icke-införande av LAS-ändringarna precis som du skriver en ganska rimlig politik ur högerperspektiv. Vilka mer ändringar kan vi räkna med redan i höst? (fp):s program för skolan siktar just på de 100 första dagarna men jag tror inte det är stort nog för att fylla målet i den taktik du målar upp.

Anonym sa...

Esbati måste skämta. Det borgerligheten hela tiden hävdat är att principen om att fria parter ska avtala om vilkoren på arbetsmarknaden, exempelvis facket och arbetsgivarna. Därför är det kollektivavtalen som ska värnas, inte LAS.

Det är självklart inte förvånande att Ali Esbati vill att staten ska bestämma allt och inte facken eller de anställda eller företagen som faktiskt står bakom allt värdeskapande.

Ali målar upp en bild av att arbetsgivarnas främsta syfte är att jävlas med arbetare. Jag har dock svårt att se att Ericsson skulle klara av att tillverka bra basstationer eller att IKEA skulle fortsätta vara världsledande på sitt segment om deras främsta syfta var att jävlas med arbeterna och inte att skapa nya värden.

Det Ali inte verkar fatta, det är att en arbetsmarknad med låg arbetslöshet, skapar en enorm styrka för arbetstageren mot arbetsgivaren, en styrka staten aldrig kan lagstifta fram.

Mr. JB sa...

Gnäll och ständigt gny, och rättigheter till förbannelse. Det är mer skyldigheter att som företagare anställa än att skaffa sig egna barn. Det funkar inte och jag vet av egen erfarenhet då jag haft 15 anställda. Jag gav upp för tre år sedan, tröttnade på all reglering och skit och sålde av allt. Driver nu företag från annat EG-land utan bekymmer med LAS och stolliga fackföreningar. Det känns jävligt skönt, skatterna är dessutom rimliga. All skatt är i grunden egentligen stöld av enskild egendom. De som faller igenom skall vi ta hand om givetvis, men kräver ett skattetryck på max 30%. Det kan också alla acceptera utan att gnälla inklusive mig själv. Men när gnället bara kommer från de improduktiva som ständigt kräver mer försäkringar, bidrag och rättigheter ruttnar man helt. Den gamla arbetarrörelsen från 1909 års storstrejk gav inte ett ruttet lingon för trasproletäriatet, den förmenta s k "arbetarklass" som Ali o kompani så starkt värnar för. Det kan sägas igen, gör din plikt, kräv din rätt. Numera är det bara rättigheter från en ideologiskt urspårad vänster med Stalins, Maos, Kubas mm tragiska arv i ryggsäcken. Slopa LAS och få Sverige på fötter igen.

Vem kan ta er på allvar?

Anonym sa...

Det är mer skyldigheter att som företagare anställa än att skaffa sig egna barn.

Stackars din barn...

Anonym sa...

Hurra! Målet med all vänsterpolitik är snart uppnått! Tänk när ingen behöver läsa igenom några fler kontrakt utan kan skriva på vad som helst utan att vara rädd för konsekvenserna. Det måste verkligen bli ett konstruktivt klimat som gynnar utbyte mellan människor och skapar en bra balans mellan de som står för kapitalet och de som står för arbetet.
------------------

Ja vad menar du är alternativet?

Att det ska vara fritt fram att blåsa folk efter förmåga?

Blir det mer frihet då?

Nonsens.

Anonym sa...

Om vi bortser från det rent lögnaktiga i Esbatis virrvarr av floskler och falskhet, som ovanstående pekat ut mycket bra, så är det såhär lille Ali:

Det är inte att "försämra" när man inte inför lagar och förordningar som inte är genomförda utan ligger flera år framåt i tiden. Om man nu har den åsikten att dessa påhitt rörande LAS är bra så bör du skriva att man inte vill förBÄTTRA den.

Det märks att du fortfarande är otroligt sur över att du inte fick glida in i riksdagen och börja njuta av pampförmånerna...

Mr. JB sa...

Mina barn mår väldigt bra och har ett gott självständigt liv och lever inte på min bekostnad. De klarar i motsats till många andra av att försörja sig själva utan bidrag och annan socialistisk smörja.

Anonym sa...

hata reinfeldt och borgarjuntan.

Anonym sa...

Att kalla människor, som genom demokratiska val varit med om att utveckla Sverige till världens bästa välfärdsland, för "det sovande folket" visar med all tydlighet vad det är för en cynisk typ vi har att göra med i den blivande statsministern!

Anonym sa...

Josefsson:

Faktum är att en skatt på 3% antagligen skulle räcka till att ta hand om de utslagna. Att halvera skatten till 60% skulle dock innebära enorma förbättringar både på kosrt och lång sikt.

Erik

Anonym sa...

hmm, från 60% till 30% ska det naturligtvis stå. 30% skulle räcka till bibehållen vård, skola och omsorg samt socialbidrag om man ser till hur oc vad skatter används idag.

Hans Engnell sa...

Det är naturligtvis bra att detta beslut rivs upp. Men det skulle behöva göras så mycket mer. Och fort. Med moderaterna i ledarstolen är det dock osannolikt att vi kommer att få se några märkbara slag mot LAS framöver. Och då har man samtidigt minskar möjligheten till en klar förbättring av svensk arbetsmarknad och sålunda inte tagit chansen att förbättra för löntagarna. LAS är ju, paradoxalt nog, ett slag mt löntagarna eftersom arbetsgivarna inte vågar anställa.

Anonym sa...

jb josefsson

Jag måste vara imponerad av att du får in Stalin Mao och andra av dina polare i ett resonemang om förändringar i Svenska arbetsrätten. Vad skrev dessa tänkare just i de här specifika ämnet har du nåt citat att komma med?

All skatt är stöld? All egendom är stöld lika väl i de resonemanget

Jag är för att du och dina barn betalar ännu mer i skatt, så dom som har det sämre ställt ska kunna leva ett liv med människorvärde.

Tänk också på vilken "struktur" den svenska befolkningen består av. Kan vara värt att fundera i framtiden....=)

Jonas N sa...

Oldtimern

Lever du själv som du lär då? Betalar du själv mer skatt än du betalar?

Du skall veta att det (spec i Sverige) går 13 på dussinet som kan vara generösa med andras pengar, tid, energi, engagemang mm ...

Är du en av dessa?

Anonym sa...

Skatter drabbar ingen fattig. Hör inga ensamstående flerbarnsmammor som klagar...

"Betalar du mer skatt än du betalar?" Definiera om frågan?

Jag betalar skatt och förstår varför. Gnäller inte heller om detta utan tvärtom.

Anonym sa...

Lever du själv som du lär då? Betalar du själv mer skatt än du betalar?
---------------------OM man tittar på vad han faktiskt säger :


"All skatt är stöld? All egendom är stöld lika väl i de resonemanget"

Så är första meningen ett citat från en "frihetsälskare" (nån fler än jag som hör klockorna ringa sin underbara klang?)en bit upp på sidan och den andra meningen är ett sätt att tillämpa "frihetslogiken" på samma sätt fast från vänster.

Han säger "I så fall" det betyder ...I så fall

Jag ser inte ens att han tar ställning till det du vill att han ska fundera över ...

Han säger att det ena är lika logiskt riktigt som det andra...och han har naturligtvis helt rätt.

Jonas N sa...

Oltimern

Skatter drabbar ingen fattig

Kardinalfel! Läs på!

Betalar du mer skatt än du betalar

Det var det du ville att Josefsson skulle göra ...

Gnäller inte heller om detta

Du gnällde både på att både Josefsson och hans barn helst skulle betala mer ...

Är du en av alla de som gärna spenderar andras pengar?

Anonym sa...

Men förslaget om rätten till heltid blev ju sågad längs med fotknölarna uppifrån, nerifrån och på tvären utav varje instans som fick tillfälle att yttra sig.

Resultatet av en sådan lag hade blivit att företagen valt att avstå ifrån att anställa och istället hyrt in personal ifrån bemanningsfirmor.

Anonym sa...

Dessutom så var samtliga borgerliga partier mot dessa ändringar i LAS från första början, vänsterblocket gick emellertid till val med löftet att implementera förslaget.
Så berätta varför igen varför vinnarna skall genomföra förlorarnas politik?

Anonym sa...

Anonymous 8:14:

OM det inte var så att borgarna i varje debatt jag varit på hävdat att dom minnsan inte vill göra några försämringar i LAS. Om det inte var så att borgarna i varje debatt jag varit på hävdat att dom minsan också vill kämpa för att ge folk större möjlighet till heltid, då hade det inte funnits någon anledning att bli upprörd.
Jag menar, visst förstod vi att en borglig regering på olika sätt kommer försämra arbetsrätten, MEN dom hävdade hela tiden motsatsen.
Dom har helt enkelt ljugit sig igenom valrörelsen, och det tycker jag är skit!

Robin Hood sa...

Vänstern hävdar konsekvent att "rätt till heltid" inte betyder "rätt till heltid". Jag har frågat många gånger vad det då betyder? Ingen har ännu kunnat ge mig ett svar. Jag utgår därför ifrån att "rätt till heltid" betyder just "rätt till heltid".

Jag utgår också ifrån att det vore förödande för de företag som inte kan ge deltidsanställda heltidsanställningar, och därmed också för de deltidsanställda som istället kommer att bli heltidsarbetslösa.

Anonym sa...

Ingen har "rätt" till några jobb över huvud taget. Att ha rätt till något som någon annan måste tillhandahålla är detsamma som att tvinga denne att tillhandahålla detta mot sin vilja. Stöld eller med stöld likvärdigt, alltså.

Var detta för svårt för en kommunist?

Anonym sa...

Men att INTE genomföra de såkallade förbättringarna (förändringar) i LAS är INTE att försämra/förändra LAS oavsett vad man tycker om förslaget.
Det är kul att du antar att om man vill kämpa för att människor skall få jobb så vill man implicit föra en vänsterpolitik, det skulle förutsätta att de borgerliga inte tror på sin egen politik. Summa summarum alla i högern är dumma var det detta du ville ha sagt?

Visserligen har moderaterna sagt att de inte vill förändra arbetsrätten men det finns fler partier att ta hänsyn till. Det är demokrati dumbom

Anonym sa...

Förövrigt har jag än så länge bara hört bittra haranger ifrån vänsterfolk, för det är väl inga av er som klagar som röstade på de borgerliga?

Anonym sa...

Robin Hood said...
Vänstern hävdar konsekvent att "rätt till heltid" inte betyder "rätt till heltid". Jag har frågat många gånger vad det då betyder? Ingen har ännu kunnat ge mig ett svar. Jag utgår därför ifrån att "rätt till heltid" betyder just "rätt till heltid".
------------------

Hur går det med majoritets dikaturen?

Är Maud diktator nu?

Anonym sa...

Så berätta varför igen varför vinnarna skall genomföra förlorarnas politik?
---------------------------

Därför att dom gick till val med löftet att inte rodda med arbetsrätten.Det är ju fråga om en arbetarallians som du vet.Det är därför viktigt att påminna er om detta varje dag 4 år framåt.

Mr. JB sa...

Fan, vilket virrvarv för egentliga skitsaker. Ni rödvinsvänstern bli arbetsgivare för omväxlings skull, det ger en del lärdom och vishet framför allt. Mer skyldigheter än rättigheter kommer att vrida runt skallen 180 grader på er.

Som jag tidigare sagt, skrota LAS och arbetsrätten, det är det största hindret för att få människor i arbete. Det är sktterna o alla pärmbärare i statsförvaltnignen som lever på vårt arbete som skall angripas.
550 myndigheter, nära 1,2 millar i ineffektiv offentlig tjänst, plus 1- 1,3 millar i utanförskap.

Klart att Sverige går kåpprätt åt helvete, någon måste arbeta i denna enfaldiga ankdam av slappskallar.

Robert Nordman sa...

Det kallas desperation. Desperation att hitta någon angreppspunkt som visar att Alliansen är Just Så Elak som de Borde Vara enligt vänstern.

För annars är det ju vänstern som står där med lögnerna.

Och för att det ska vara tydligt:
Ett icke-införande (upprivande) av ett beslut som icke verkställts än kan inte på något sätt ses som en attack på arbetsrätten.

Åtminstone inte på nu gällande arbetsrätt.

Det är klart att man kan angripa en arbetsrätt som inte finns.

"Ali Esbati går till attack mot arbetsrätten!*"


*2076 års arbetsrättlagar.

Anonym sa...

"Klart att Sverige går kåpprätt åt helvete, någon måste arbeta i denna enfaldiga ankdam av slappskallar."

Ja, det är klart.
Har man sin ekonomiska utkomst grundlagd i hur aktiemarknaden utvecklar sig så det är det väl självklart att man är mån om att det åtminstone är nån som arbetar - nånstans.

Anonym sa...

Shit, har varenda borgarbracka hittat hit till den här tråden om arbetsrätten?
Man blir fett mörkrädd.

Ni hatar verkligen arbetarklassen och dess uns av värdighet och rättigheter som vi eventuellt lyckas tillkämpa oss.

Ni visar tydligt vart ni står, borgaras.
Era dagar är räknade.

Anonym sa...

Befria "arbetsgivarna" från alla deras sk "skyldigheter".

Varför ska man ge arbetsgivarna ett enda öre i bidrag av det som arbetarna producerar?

Bly är billigare än LAS & kollektivavtal.

Anonym sa...

"Varför ska man ge arbetsgivarna ett enda öre i bidrag av det som arbetarna producerar?"

Det är bara att sätta igång, alla arbetslösa, att arbeta utan arbetsgivare.

Anonym sa...

"Ni hatar verkligen arbetarklassen och dess uns av värdighet"

Vad är värdigt med att kräva att få gå kvar på en arbetsplats när ens arbetsinsats inte behövs? Funkar skitbra i småföretag, sörru..

Varför blir du inte arbetsgivare själv så kanske du lär dig något?

Anonym sa...

Ni visar tydligt vart ni står, borgaras.
Era dagar är räknade.
------------------------
Tourette retorik?

Varför bjuder du dom på det?

Det finns nåt som heter värdighet.

Anonym sa...

"Det är bara att sätta igång, alla arbetslösa, att arbeta utan arbetsgivare."

Det kan du ge dig fan på, borgarbracka. Vänta lite, vi ska bara exproriera er expropriatörer först.

"Vad är värdigt med att kräva att få gå kvar på en arbetsplats när ens arbetsinsats inte behövs?"

Det är ovärdigt överhuvudtaget att sälja sitt arbete för att kunna försörja sig, det har du helt rätt i.

"Funkar skitbra i småföretag, sörru.."

Lägg ner skiten då. Stora företag är effektivare.

"Varför blir du inte arbetsgivare själv så kanske du lär dig något?"

För att arbetsgivare inte behövs.
Idiot. Bli arbetare istället så kanske du kan göra nån nytta, borgarbracka.

Anonym sa...

Alla ni borgarbrackor som ylar om att andra ska arbeta mer och till sämre villkor:
har ni någonsn gjort ett hederligt handtag av arbete någon gång i era fattiga små liv? Att driva runt på stureplan och hälla ut champagne räknas inte. Att ärva sin pappas företag och springa och gnälla på arbetare räcker inte heller. Att ärva fastigheter eller förmögenhet av mormor räknas inte heller. Det är inte arbete. Att ösa ut sin cynism och bitterhet och intellektuella underlägsenhet mot vänstern
på bloggar på internet är inte heller arbete.

Om ni själva någonsin hade vetat vad det är att arbeta som hade ni inte varit såna analförstoppade besserwissrar som anklagar dom enda som gör arbetar och har det svårt för att inte göra tillräckligt.

Anonym sa...

"Micke":
"Tourette retorik?"

Tourettes har som bekant att göra med svordomar och könsord.

Vad yrar du om?

Anonym sa...

Det har som bekant lika mycket att göra med att inte kunna kontrollera impulser.

Om man vill gagna högern genom att kalla dom "borgar as" så har man antingen problem med impulskontroll eller så tycker man att det är en bra ide att ge högern argument som styrker deras klichebild av vänstern.

Varför ska man bjuda dom på det?

Hur ska man ena dagen kunna angripa Muf när dom står och gapar "Anna Sjödin fyllesvin" medan "ens egna" fyller i med "borgaras" nån annanstans?

Anonym sa...

Vem bryr sig om högerns klichébilder?
vem bryr sig om deras hallucinationer och villfarelser?

Jag skiter väl i om dom kallar Anna Sjödin för fyllesvin eller inte.

Att jag kallar dem borgaras eller något annat rättvisande är helt oberoende av det.

Och jag skiter helt i hur borgarasen själva upplever det.

Försöker du uppfostra i vett och etikett någon eller?
skitnödigt.

Anonym sa...

Skitnödigt är att kalla kategoriskt kalla människor "as"

Det ...är riktigt skitnödigt.

Revolutionären....

Hossein Nayebagha sa...

Borgarna körde hela sin valrörelse på att uttrycka sympatier för de arbetslösa, men vi vet ju från förr att de inte bryr sig ett dugg om de arbetslösa och deras vilja till arbete, och inte är det något som säger emot bilden på de här kommentarerna? Få av dom som rösta blått har någonsin behövt anstränga sig särskilt mycket för att skaffa arbete, så här står de i sina priviligierade stolar och kastar skit på alla dessa - påstådda - bidragsberonde folk som inte kan eller vill arbeta. Eftersom de har haft det så lätt i livet - eller möjligen haft tur - utgår de från att om man inte har ett jobb så har man nekat möjligheter till jobb.

De partier som ingår i "Alliansen" är och kommer att förbli det som de i princip alltid varit - intresseorganisationer för eliten. De har NOLL intresse av att förbättra folks möjligheter till arbete, de som tror det har helt enkelt blivit grundlurade. Så går det när man som vuxen inte kan läsa de olika partiernas grundläggande ideologier.

Mr. JB sa...

Du Hossein, bli vuxen, lär dig av Marx, Engels o kompani. Du kan väl åtminstone tillgodogöra dig våra historieböcker och lära något lite om hur det fungerade i dessa socialistiska paradis. Inte skit lyckades dom med, bara svälta ihjäl folk och ödelägga befintlig industri. Se bara på Tjeckoslovakien en av forna Europas starkaste industrinationer lyckades man knäcka på 30 år med vanvettig planhushållning.

Kommunism är vägen till förtryck, diktatur, ekonomisk kollaps och förnedring. Lär din historia.

Anonym sa...

Anon 2:17,

Ja, och pengar kan man ju trycka om man behöver mer, och ingen behöver jobba, och du kan be dina föräldrar om mer pengar när det sinar, eller hur? Åsså behöver ingen äga nått heller, för de e elakt, förutom du som bara måste äga din Playstation å din dator med "gratis" musik, åsså en del annat som man ju måste ha, liksom. Å fan va alla e elaka mot stackars lilla dig.

Det går över ser du, när du växer upp och finnarna börjar avta.

Anonym sa...

"Alla ni borgarbrackor som ylar om att andra ska arbeta mer och till sämre villkor:
har ni någonsn gjort ett hederligt handtag av arbete någon gång i era fattiga små liv?"

Jadu, då vet så lite, så lite du.
Jag har inte fått ett skit givet i mitt liv. Men så har jag studieskulder också. Och när jag jobbar så jobbar jag runt 12-14 timmar per dag. Jag är inte grovjobbare, men å andra sidan blir mina talanger allt mindre efterfrågade p.g.a teknologins höga utvecklingstempo.

Själv då? Har du målat inomhus hela livet? Man kunde ju tro det...

Anonym sa...

JB Josefsson:

Du är så jävla dum i huvudet så du förtjänar bara förakt och en enkel biljett till Gulag 1945.

Anonymous 8:42 PM

Det är nog snarare du som kan be dina föräldrar om pengar när det sinar.
Playstation och musik är förövrigt inga samhälleliga produktionsmedel, så jag vet inte vad du yrar om.
Trycka pengar är fullständigt ointressant, pengar är i ett kapitalistiskt produktionssätt en synonym för exploatering. Du får en "lön" i pengar, där den onödige exploatören redan dragit av merparten av värdet av arbetet och behållt det själv.
Grundpoängen i mitt inlägg var: Arbetsgivare, privata kapitalägare BEHÖVS INTE.
Borgarna i politiken är bara dessa onödiga parasiters ombud.

Dina spekulationer om finnar förstår jag inte, dom kan du behålla själv.


Anonymous 8:46 PM

Oj, då kommer plötsligt an borgare som tar åt sig och känner sig trampad på lilla tån. Tyck synd om mig då!??
..och ska försöka bevisa att jhan minsann är en äkta arbare!! Hahaha.

Nej. Är du arbetare så vet du vart dina intressen ligger, sluta sprid borgerliga villfarelser iså fall och förstöra för dina arbetskamrater och medmänniskor i arbetarklassen.

Anonym sa...

ok, kommunister.

Ni är okunniga och/eller pantade.
Det är totalt bortkastat att förklara ens enkla sammanhang för er. Fortsätt tro på era sagor. Ni är religiöst besatta av en idé som inte fungerar, och ni fattar det inte. Ni klarar inte ens att titta på omvärlden och dra slutsatser utifrån detta, så ni är bortom all hjälp.