måndag, oktober 02, 2006

Lagligt ska det vara

Genèvekonventionen har bland annat till syfte att förbjuda kidnappning, förnedrande behandling, rättslöshet och tortyr av fångar. Efter att ha ägnat sig åt systematisk kidnappning, förnedrande behandling, rättslöshet och tortyr av fångar, bestämmer sig Bush-administrationen för en semantisk lösning av detta vidriga beteendes uppenbara brott mot internationella konventioner. Man ”omtolkar” och ”preciserar” Genèvekonventionen, så att kidnappning, förnedrande behandling, rättslöshet och tortyr av fångar – om det genomförs av USA:s väpnade terrororgan – bedöms som förenliga med nämnda konvention.

Det är ju viktigt att allt går rätt och lagligt till i en levande demokrati.

Yabosid tipsar om ett videoklipp, där världshärskaren försvarar de nya tortyrlagarna inför Vita husets journalister. Det är hårresande – så tomt på logik, så fyllt av maktens arrogans.

21 kommentarer:

Anonym sa...

Visst är det vidrigt att montera ner det regelverk som tagit oss århundraden att få fram. Det blir lätt flugornas herre, civilisationen är fragil.

Men det USA är ju långt ifrån värst i klassen.

Men det är inte i USA som bulken av övergrepp sker idag, någon rim och reson i kritiken måste till. Det är fortfarande faktiskt i de skurkstater du försvarar som folk försvinner och mänskliga rättigheter definieras som brott (homosexualitet, otrohet) med hemska straff.

Anonym sa...

Du kan inte försvara det här med att det finns de som är värre.

Anonym sa...

Intressant också att Bush börjat använda termen "islamic terrorists". Den neokonservativa agendan lyser igenom mer och mer.

Anonym sa...

"Som Liberal..."..så reser sig mina fjädrar..höhöhö.

Det var ju trevligt, att du som Liberaaaal, kan hålla med om att tortyr av människor under obegränsat långt tid utan att presentera några som helst bevis eller misstankar, inte är yummy-yummy för er borgare.

Fan. Mycket ska man behöva höra innan en enstaka liberal plötsligt lyfter ett litet pekfinger och ev. viskar om att man kanske borde värna en enda liten spillra av en mänsklig rättighet.

Anonym sa...

Buch är en intellektuell dvärg!
Han går till historien som den värsta löngnaren genom tiderna bland USA:s presidenter.
Det kommer att ta lång tid för USA att reparera det som denna krigs-hetsare till president har åstakommit både i sitt eget land och utanför.

T Lindholm

Anonym sa...

Ja..det kan förefalla märkligt för en del men Hitler spärrade inte in liberaler samtidigt som han oskadligjorde vänstern och facken på 30 talet av en slump.


Att många av dom idag har en övertro på marknaden är en annan sak.

Anonym sa...

>Han går till historien som den värsta löngnaren genom tiderna bland USA:s presidenter.

Nej, den rollen har Clinton redan intagit.

Anonym sa...

Majsan,

En liberal kan ju tydligen också vara vad fan som helst. Det kanske inte är så konstigt att ni blir dragna över en kam både vad gäller borgerlighet och USA när era svenska förebilder (Johan Norberg t ex) både röstar borgerligt och försvarar USA:s världspolisutövning.

Anonym sa...

Nej, den rollen har Clinton redan intagit.
---------------------------

Ja för den höger som ser hemlighållande av sexuella avsteg som större problem än krig startade på falska premisser.

Anonym sa...

Till egendom är stöld:

Nu är det ju faktiskt så att Norgerg inte har försvarat världspolisutövning på länge. Han är faktiskt försiktig med att skriva saker som kan tolkas som okritiskt stöd för USA's statsapparat. Senaste 2 åren har jag bara läst saker som handlar om hur snedvriden media är eller liknande från honom, aldrig något försvar för amerikanska politikers maktambitioner.

Att liberaler röstar borgerligt är en sanning med modifikation. Normalt sett röstar vi inte eftersom alla partier i Sverige är variationer av socialdemokrati. Just detta val gjorde en del ett undantag och röstade på en poliker som visat liberala tendenser. Denne kandidat kommer från det parti som kanske står närmast socialdemokraterna av alla andra partier i Sverige så det är knappast skäl att döma alla liberaler som borgare. Själv röstade jag inte.

Angående de amerikanska politikernas maktsträvan så är det mycket illa. De pissar dagligen på den amerikanska konstitutionens grav. Det började med att man valde att ignorera de liberala bitarna i och nu har den amerikanska statens skatteuttag och utgifter ökat i stadig takt senaste århundradet. Mer statsmakt och mindre principer är en tydlig amerikansk trend. Inte särskilt liberalt...

Anonym sa...

Problemet som jag ser det att Bush nu har rätten att själv avgöra ifall det han gör och beordrar strider sig mot Genevekonventionen. Och Bush har som bekannt haft lite svårt med att avgöra exakt vad som är rätt och fel.

På frågan på hur han [Bush] skulle reagera om någon annan ledare tog på sig att själv tolka Genevekonventionen, så säger Bush att han välkomnar ifall andra länder väljer att tolka den som han tolkar den.

Ett lite flyende svar med andra ord.

För faktum är att Bush aldrig skulle acceptera att någon annan nation började tolka konventioner lite hur som helst, den rätten har endast USA rätt till.. och givetvis Israel.

Anonym sa...

Eh Micke Clinton valde ju att starta flera krig, troligen hade han skött sig precis som Bush om han varit President idag skillnaden var hur han framställde sig själv. Vad man än tycker om Bush så är han ju ganska öppen med sina mål och drivkrafter.

Anonym sa...

Jag tror inte att en demokratiskt ledd amerikansk regering hade agerat likadant som den som nu sitter.

Bush regeringen hade sitt upplägg om Usa´s position i världen klart långt innan Sept 11 och mig veterligen fanns de inga framstående demokratiska politiker med samma långtgående ambitioner..

Hur dom än hade reagerat på 9/11 så tror jag att dom hade varit mer benägna att söka samförstånd internationellt via FN och via andra vägar med alla inblandade parter.
Gradskillander kanske men i det läge som råder kan såna utgöra stor skillnad ändå inbillar jag mig.

Anonym sa...

Anonymous 7:59

Om Norbergs uttalanden inte kan kallas "okritiskt stöd", då undrar jag vad som är det. Det duger inte att skriva debattartiklar en masse till stöd för Irakkriget och slänga in ett litet "men Abu Graib var inte bra" el. dyl. för att det ska se ut som en objektiv analys.

Men om han har ändrat sig och inte längre försvarar USA så är det ju utmärkt, men jag har inte sett några tecken på det.
Det kan väl kanske stämma att han inte längre unslipper sig sådana pekorala uttalanden som "Än en gång sitter vi européer på läktarplats medan USA och Storbritannien kämpar för vår säkerhet", men t. ex texter som denna där han klagar på att utvecklingen i Irak "svartmålas" är i alla fall ett tecken för mig att han forfarande är en nyttig hangaround i den amerikanska världpoliskåren.

Anonym sa...

"Gradskillander kanske men i det läge som råder kan såna utgöra stor skillnad ändå inbillar jag mig."

I huvudsak Clintons belägring av Irak tog ju ihjäl hundratusentals civila under 90-talet. Räknat i människoliv ligger Bush-administrationen fortfarande i lä. Clintons regim preparerade, Bush (den yngres) regim fullföljde genom invasion.

Utrikespolitiken vi nu tydligt ser föras är ganska oberoende utav vilken av de två partierna som har makten. Den är till och med tämligen oberoende utav vilket land det är som för den. Innan det för det globala herraväldet förödande andra världskriget var det det brittiska imperiet som styrde och ställde, och sedan tog USA över den rollen.

Anonym sa...

Ja nu var det inte Clinton som bedrev sanktioner mot Irak utan FN.

Anonym sa...

Sanktionerna var USA-ledda, även om så klart andra länders regimer i lägre grad var ansvariga. Landet utsattes nästan dagligen för bombräder under hela 90-talet. Om lag och ordning fick råda skulle både Bush och Clinton avrättas för brott mot mänskligheten.

Anonym sa...

Det var FN som ledde (och till stora delar misskötte)sanktionerna.
Att Usa körde dom i sank genom om att spela ett eget spel är en annan sak.

Anonym sa...

Från den punkt där Usa bestämt sig för att FN måste producera bevis att Saddam innehade massförstörelsevapen tvärtemot vad FN själva konstaterat hade Usa inget stöd från FN.

Dom fick det inte tillbaka förrän invasionen var genomförd.

Det kan man också diskuterara men hela förloppet som ledde till invasionen hade FN ingenting att göra med.
Tvärtom fördömde man det hela.

Det räcker med att tokhögern spottar på FN för att FN inte konstant gör som dom blir tillsagda.

Anonym sa...

"Kan ni inte sluta med att sätta likhetstecken mellan liberaler och borgare? "

Ok då.
Liberaler = hycklande, moraliserande, borgare.

Anonym sa...

bra precisering-

/j