lördag, december 23, 2006

Den nya arbetar- och bonderegeringen skrider till verket för att bygga en proletär statsförvaltning och därmed en ljusare framtid åt alla medborgare

Ministern Mats Odell (kd), efter beslut på regeringssammanträde den 21 december 2006:
Myndigheter har också i för stor utsträckning tillåtits bedriva opinionsbildning, eller rent av bildats för detta ändamål. Det behövs därför tydligare gränser för vad som bör vara myndighetsuppgifter och vad som bör vara förbehållet den politiska och allmänna opinionsbildningen eller marknadsekonomin.
Ministern Lena Adelsohn-Liljeroth (m), efter beslut på regeringssammanträde den 21 december 2006:
Mot bakgrund av regeringsförklaringen och budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) ger regeringen Forum för levande historia i uppdrag att belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten.

[…]

- Kommunismen är en ideologi som skördat och skördar många offer. Därför är det viktigt att belysa och informera - inte minst den uppväxande generationen - om kommunismens svarta historia, avslutar Lena Adelsohn Liljeroth.
Det är för tillfället oklart vilka av kommunismens brott mot mänskligheten som ska hamna i fokus. Det kan vara det upprörande rättvisepatos som kommer till uttryck i Kommunistiska manifestet; det förfärliga ståhej som grundlade segern mot den av europeisk borgerlighet omhuldade Hitlerfascismen, eller möjligen tendenserna till statssanktionerad historieproduktion i länder som Sovjetunionen.


Bilden: Lenin gör moves till nyskriven rap av Dzerzjinskij. Trotskij neggar tidigt ur och föreslår salsa. Stalin känner sig förbigången och beslutar senare dra igång en egen label.


Läs också:
* Apporximation: Pravda
* Röda Raketer: Forum för statlig historieskrivning
* Jinge: Forum för levande historia

11 kommentarer:

Anonym sa...

Trackback: http://indregard.no/2006/12/23/a-skrive-historie/

Anonym sa...

Underbart att du är igång och bloggar igen.

Anonym sa...

Det är väl bra att men berättar vad kommunismen har inneburit för många människor.
Som t.ex hur många som dött i Ryssland pga Stalin. Eller i Kina pga Maos stor omvälvningar. Kambodja kan man också ta upp. Förtrycket i Östeuropa efter kriget. Det finns säkert många fler exempel, men det får vi ju reda på snart. Och varför inte förtrycket på Kuba av SVT-s egen Fidel.

Anonym sa...

"Det är väl bra att men berättar vad kommunismen har inneburit för många människor."

Selvsagt er det det. Det er vel ingen som er i tvil om at bra historieopplæring er korrekt historieopplæring. Poenget er at det er høyst tvilsomt når en stat velger en bestemt ideologi som skal "trekkes frem". Hva med kolonialismens ofre? Hva med ofrene for dagens rovdyrkapitalisme? Hva med USAs utallige kriger og støtte til tvilsomme regimer?

Staten skal ikke gå inn for at historiefaget som sådan skal gjøre verken det ene eller det andre. Historikere skal jobbe fritt og uhildet, og et bestemt tankesett skal ikke få forrang i betydningen større statstilskudd.

Porteføljen av stater som forsøker å påvirke historieskrivingen er meget lite hyggelig lesning. Sverige bør ikke bli en av dem.

Anonym sa...

Underbart att du är igång igen Ali!

Anonym sa...

Kambodja kan man också ta upp
-------------------------------

Usa´s bombningar också?

Anonym sa...

Eller varför inte Grenada, Iran, Chile, Israel, Libanon för att ta några ex. Bara på prov liksom.

Anonym sa...

ÄNTLIGEN!!!!!!!!!!!!!


F-N VAD VI HAR VÄNTAT PÅ DIG ALI!

Anonym sa...

Inga julklappar för dig censur-Ali!! :-)

Anonym sa...

Ta och smaka på detta som Odell vill låta sig styras av vid den ytterligare nedmonteringen av demokratin i Sverige, dvs ett marknadskommersiellt EU:s agenda. Kan de inte löpa linan fullt ut och låta högerregeringen ingå i Svenskt Näringsliv med en gång!
Jag bävar för denna totalkommersialisering av Sveriges myndigheter och välfärdssystem!

"Medlemskapet innebär också att Sverige inte längre ensamt kan styra i vilken takt och på vilket sätt olika förändringar ska genomföras. Vidare är det i stor utsträckning så att de frågor som ska hanteras inte definieras av Sverige enskilt, utan av EU:s institutioner och samtliga medlemsstater gemensamt. Det gränsöverskridande administrativa samarbetet är därmed ett viktigt inslag. Sveriges medlemskap i EU har ännu inte fått tillräckligt genomslag i de svenska myndigheternas verksamhet och arbetsformer."

Anonym sa...

fan, du är ju helt bakom, vänstersopa.