måndag, januari 08, 2007

Blod och olja

Via Frasses blogg noterar jag en intressant artikel i Independent; Blood and oil: How the West will profit from Iraq’s most precious commodity. Läs den!

Artikeln handlar om den fortsatta processen att befästa koloniseringsprocessen av det ockuperade Irak. En ny lag ska snart antas i Irak, där vinsterna från oljeutvinningen i princip helt garanteras försvinna ut till ”utländska investerare”. Lagförslaget diskuteras fram i samarbete med just utländska oljebolag.

Ockupationsmakternas kontroll över Iraks oljesektor har varit total alltsedan ockupationen. När Bagdad föll tilläts omfattande plundring och förstörelse i staden, och särskilt på officiella institutioner – utom oljeministeriets byggnad som omedelbart säkrades och hårdbevakades militärt.

Att kolonialmakter först tar direktkontroll över periferiländers naturtillgångar, för att sedan, via av dem själva tillsatta marionetter utverka ”avtal” som berövar de koloniserade folken kontrollen över dessa tillgångar, är förstås en historiskt välbekant process. Sådan är imperialismen. I vartenda land i tredje världen finns det en sådan berättelse; oljeavtal i Persien/Iran, fruktmonopol i Centralamerika, ädelstenskoncessioner i Afrika. Så åderlåts dessa områden ekonomiskt och socialt. Så reproduceras den orättvisa världsordningen. Det som sker nu är att efterkrigstidens avkoloniseringsprocess på många håll reverserats. Det direkta våldet opererar mer naket som förutsättning för den ekonomiska exploateringen. En man som Dick Cheney – Haliburtondirektör och vicepresident – personifierar det rådande läget. Irak är därvid ett mönsterland i den samtida kapitalismen. Men som historien visat många gånger förr: de koloniserade folken tenderar att ogilla mönstret.

––----------
Läs gärna också en lite äldre post om den då aktuella ”konstitutionen” i Irak. Där skrev jag bland annat:

En aspekt som är helt avgörande lyser också nästan helt med sin frånvaro i all rapportering från Irak. Att kontrollen över oljan är och förblir ockupationens primus motor begriper i princip alla på jordklotet, utom möjligen en och annan rikligt avlönad men klent begåvad västerländsk ideologireproducent. Mindre känt är hur den amerikanska våldsapparaten används för att suga ut alla delar av den irakiska ekonomin. Detta noteras bland annat av Imad Khadduri på Free Iraq.

I total och uttrycklig strid mot internationell lagstiftning utfärdade alltså den amerikanske prokonsuln Paul Bremer hundra exekutiva order som sålde ut det irakiska folkets egendom till utländska företag och öppnade för de korrupta, lukrativa mångmiljardkontrakt som till exempel Dick Cheneys Haliburton nu profiterar på. Ett särdeles anmärkningsvärt inslag i orderfloran är ett dekret som ger monopolrättigheter över genetiska koder och placerar det irakiska jordbruket i händerna på amerikanska (”transnationella”) jättar under överskådlig tid. (Bra sammanfattande artikel här).

7 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, stater är onda. Lite konstigt då att göra allt för att ge dem mer makt.

Anonym sa...

Vad är det för illiterata jävla idioter som hänger här? Man blir ju fan chockad.

Anonym sa...

Titta i en spegel så får du se.

Anonym sa...

Ok. Ni är snarare efterblivna. Förlåt. Jag ska inte bråka mer om det. My bad.

Anonym sa...

Som vanligt stenhård argumentation från vänstern.

Anonym sa...

Någon borde ställa upp en skylt här: "Mata inte högertrollen!"

Anonym sa...

Då skulle det bli tomt för vad skulle ni annars syssla med? Argumentation?