lördag, februari 24, 2007

Apropå hot

Ett första steg mot ett internationellt förbud mot klusterbomber har tagits, i och med en konferens i Oslo, där 46 länder undertecknat en deklaration, rapporterar Ekot. Det är glädjande. (Och logiskt att konferensen äger rum i Norge – den rödgröna regeringen har drivit frågan på ett hedrande sätt). Klustervapen är vedervärdiga, och drabbar civila, inte minst barn, långt efter avslutad konflikt.

Ekot säger i sin korta kommentar att Storbritannien – som i närtid använt klustervapen i Irak – undertecknat avtalet. Gott så. Det nämns vidare att nyckelländerna USA, Ryssland och Kina inte undertecknat avtalet. Israel är inte omnämnt.

Det är förstås både typiskt och beklämmande när stormakter på så sätt ger sig själva fria händer att skapa humanitärt lidande. Det bör i sammanhanget noteras att Kina (ännu) inte operativt har använt några klustervapen. Det har däremot USA, Ryssland, och – det icke omnämnda – Israel. Ryssland i Tjetjenien, USA i Irak, och Israel bland annat mot befolkningen i Libanon.

Extra anmärkningsvärt är att Israel i sitt senaste anfallskrig mot Libanon använde klusterbomber i kalkylerat terrorsyfte. FN-sändebudet Jan Egeland kunde konstatera att nittio procent av klusterbombsanfallen ägde rum under krigets 72 sista timmar, när alla förberedde sig för eldupphör. Så mördades många civila, och man garanterade – förutom en kostsam och farlig upprensning – skräck och död långt in i framtiden. En vämjelseväckande revanschism, som Egeland kallade ”chockerande och fullständigt omoraliskt”.

Ekot levererar alltså en kortfattad och bristfällig notis. Huvudparten av utrikesrapporteringen har annat fokus. En kommentar på Meanwhile in Palestine and Iraq säger det mesta:
State Department spokesman Sean McCormack said, “We ... take the position that these munitions do have a place and a use in military inventories, given the right technology as well as the proper rules of engagement.”

But of course, they will continue to use them in Iraq. And Israel will continue to use them in Lebanon and Palestine. But I am supposed to be alarmed by a nuclear Iran?

Whatever.


Äldre kommentar: Om inte detta är terrorism…

13 kommentarer:

JOL sa...

Det är en sällsynt dum ståndpunkt. Från vilken intellektuell utgångspunkt har man anledning att trivialisera att en nation eventuellt utvecklar kärnvapen för att andra stater beter sig aggressivt? Ändamålen rättfärdigar alla medel? Terrorbalans är bra?

Bedöm, reagera och agera gentemot var och en av parterna utifrån deras eget syndaregister.

Klustervapen kan vara fasansfulla vapen. En skam över dem som inte vill förbjuda dem. Vi vill inte heller att USA angriper iranska nukleära installationer.
Men vi vill också se IAEA fastlimmade vid varenda en av de iranska anläggningarna för att undvika varje misstanke om vilket uppsåt de har.
Det råder ingen konflikt mellan dessa storheter.

Ali Esbati sa...

Svaret på fråga två och tre är nej.

Anonym sa...

Även Hizbollah använde klusterbomber i kriget mot Israel. Dock inte i samma utsträckning som Israel.

JOL sa...

Från en nulägesbeskrivning är hotet av ett amerikanskt angrepp på Iran större än hotet av en möjlig iransk atombomb. Klusterbombning är en realitet där den iranska atombomben fortfarande är en hypotes. I så måtto kan man med rätta kritisera de förskjutna perspektiven där allt fokus ligger på det iranska atomprogrammet. Det är ett klockrent exempel på "makten över dagordningen", och det är kanon att du lyfter fram det problemet.

Men att väga det ena mot det andra och få det andra (den möjliga atombomben) att framstå i en förklenande dager, det tycker jag är en otroligt farlig argumentationslinje.

JOL sa...

Att Hizbollah hade tillgång till klustervapen är bara ytterligare stöd för ett totalt förbud. F.ö. fick Hizbollahs klustervapen genom kinesernas försorg. Jag hoppas att den anonyma kommentarens avsikt inte var att legitimera Israels användning i Libanon. Öga för öga hör bibeln till, den moderna människan måste höja sig över den sortens primitiva retorik.

K sa...

SvD rapporterar så här (sid 28):

"Japan, Polen och Rumänien ville inte vara med om den gemensamma deklarationen. USA och Israel deltog inte på Oslokonferensen, som anordnats av den norska regeringen.
Sverige talade under konferensen mot ett totalförbud. Sveriges eget klustervapen, Bombkapsel 90, används som ammunition för Jas Gripen." (min kursivering)

Skrämmande.

Anonym sa...

Någon ansvarig borde Shitlistas för det där fanskapet.

Anonym sa...

Det fins ingenting som tyder på att den "iranska atombomben" inte är 100 % båg och lögn. Allt talar emot att det finns ett "iranskt hot" och därför är det slöseri med tid att diskutera denna sak tills vidare. Däremot om regeringen i Iran skulle börja producera en eller flera atombomber så kan man ifrågasätta varför dom inte skall få göra det - och om man vill diskutera varför dom tillverkar en atombomb, då, så bör alla förklaringsmodeller beskrivas utifrån de hot och aggressioner som främst 2 nationer ligger bakom (jag nämnar inga namn). Att hot och aggression föder detsamma är inget nytt, särskilt inte när interventionerna återupprepas i årtionde efter årtionde, samtidigt som dom internationlla medierna taktfast klappar händer och hejar på den ena sidan.

Anonym sa...

98% av offren för klustervapen är civila. En tredjedel är barn:

http://en.handicapinternational.be/index.php?action=article&numero=409

Jag föreslår att vi gör så att de borgar-äckel som är emot ett förbud anmäler sig som frivilliga för röjning i drabbade områden, samt bosätter sig på plats tillsammans med sina eventuella barn.

Anonym sa...

Först. Våld och vapen är aldrig (oftast) kul. Även om jag själv har en abnorm fallehet för knivar. Stilrena, designknivar, de kan vara vackra.

Till saken. För mig är det mäkligt att vissa länder anser sig kunna bestämma, vem som får ha vissa vapen, och vem som inte får ha det samma.

Märkligt.

Den matematiken får jag inte att gå ut rätt. Möjligen är jag naiv. Låt mig då vara naiv.

Anonym sa...

jag vill bara säga att gröna lyktan är en väldigt välkommen ny frisk fläkt i bloggvärlden och i de här kommentarspalterna


han kanske kan lyckas med de flesta av oss misslyckats med: reason with Ali.

Anonym sa...

Intressant, att även Finland ville behålla friheten att använda clusterbomber.
Finnarna tänker sig använda dem som komplement till landminor.
Kanske kan konventionella landminor helt ersättas av clusterbomber.
Det skulle förenkla och snabba upp utläggningen. Men oneklingen försvåra röjningen av minfälten eftersom detaljerade minkartor saknas.

Anonym sa...

Gröna lyktan sa:
"Öga för öga hör bibeln till, den moderna människan måste höja sig över den sortens primitiva retorik."

Öga för öga-grejen handlar inte om hämnd, det är bara självgoda kristna som vridit det till det för att kunna se ner på judisk tro: "haha, först var det de primitiva barbariska judarna, sen kom vi fina kristna! Bäst vi mördar dem så de slutar med sin primitiva tro!".

"Öga för öga" handlar om att straff ska vara rättvisa och om någon slår ut någons tand ska det inte dömas lika hårt som ifall man hugger ut en annans öga. Hämnd är uttryckligen förbjudet (3:e Mos. 19:18), och straff ska utdömas av domstol.

Har inte direkt med sakfrågan att göra, men jag stör mig på när människor som inte är judar (medvetet?) feltolkar Torah, precis som jag antar att muslimer upplever att Koranen feltolkas.