onsdag, juni 13, 2007

Guilty as charged


Statsminister Fredrik Reinfeldt angående vänsterpartiet, i ett av flera sakliga inlägg under dagens partiledardebatt:
Det är testuggarna, kommunisterna, de som varit på skolor och lärt sig hur renodlad marxism ska se ut som styr och bestämmer.
För egen del - jag är ju sedan tidigare utnämnd till en av dem som tycks styra och bestämma - är jag bara konfunderad om Fredrik Reinfeldt i första hand avser Tensta Gymnaisum, Danderyds Gymnasium eller Handelshögskolan.

4 kommentarer:

Anonym sa...

in your face:

Mona, vad vill du göra? Hur ska du göra det? Med vem ska du göra det? Svårare än så är det inte. Det är dessa tre frågor vi ska återkomma till.
Det är faktiskt inte mer än drygt tre år sedan jag själv stod här första gången och talade om ett Sverige som jag menade stelnat i sina former. Ett Sverige där den som var rik blev rikare och mycket ofta fick barn som fick det bättre än andra. Ett Sverige där fattiga blev fattigare, och där man också såg att detta gick i arv till nästa generation.
Det är många som har sett detta. Man kan som LO gjorde i går sammanfatta hela efterkrigstiden, hela den socialdemokratiska eran i svensk politik, och visa på det fördelningspolitiska haveri som ni bär ansvaret för. Men man kan också begränsa sig till 1994–2006, tolv år av socialdemokratiskt maktinnehav, och se att den rikaste tiondelens inkomster har vuxit med 25 procent samtidigt som andelen med låg ekonomisk standard har vuxit med 40 procent. På kortfattad, enkel svenska: De rika har blivit rikare, och de fattiga har blivit fler. Det är bokslut Sahlin. Alla dessa år av regerande gav detta resultat.

Anonym sa...

*suck* det ska göras med alla socialdemokrater och alla andra som alltid bär med sig solidariteten som grundbulten i hjärtat.

det ska göras genom politiska debatter och djuplodande, granskande förändringsarbete. med fast tro på värderingar och ideologi men med öppenhet för hur sverige de facto ser ut idag och tre år från nu. det ska vara ansvarsfullt och långsiktigt, men samtidigt vågligt och fullständigt.

mona försökte förklara folkrörelseprincipen i debatten, men den kanske är väldigt svår att greppa för moderater?

vi vill granska regeringen (som för tillfället verkar lägga den mesta av sin tid på att granska tidigare s-insatser, kanske gjorde de inte sitt jobb förut, kanske tycker de att det är för jobbigt att regera, kanske har de bara insett att det inte finns sätt att förklara/försvara vad de gör som gemene man/kvinna skulle gå på) och samtidigt granska oss själva. vi vill lägga upp en hållbar strategi för framtiden. en där alla behövs.

det är gulligt att fredrik fortfarande, nu när han vunnit valet, agerar vidare i sin "vi bryr oss"-föreställning. det är ändå ingen som tittar längre. alla gick ju i pausen.

för övrigt sparkade mona sahlin häck i debatten. det var vackert.

Anonym sa...

det är gulligt att fredrik fortfarande, nu när han vunnit valet, agerar vidare i sin "vi bryr oss"-föreställning. det är ändå ingen som tittar längre. alla gick ju i pausen.


Men bara de allra naivaste trodde väl på denna föreställning om M som de svaga och utsattas parti?

Det hindrar inte att Reinfeldt har rätt i sitt konstaterande:

1994–2006, tolv år av socialdemokratiskt maktinnehav, och se att den rikaste tiondelens inkomster har vuxit med 25 procent samtidigt som andelen med låg ekonomisk standard har vuxit med 40 procent. På kortfattad, enkel svenska: De rika har blivit rikare, och de fattiga har blivit fler.


Skillnaden är att här var det faktiskt många som verkligen trodde på "vi bryr oss"-föreställningen.

Varför skall man tro en gång till?

Tredje gången gillt?

I sagan om vargen trodde byborna två gånger, sen hade man lärt läxan att vall pojken ”skojade” med dem:

1982 gick S till val på ett vänsterprogram, när man väl vunnit förde man närmast en ekonomisk politik som stod till höger om dåtidens allians med C i spetsen. ”Strategisk” megadevalvering, momshöjningar mm som för ett årtionde sänkte folks reallöner, först i början av 90-talet hade reallönerna generellt återhämtat sig till den tidigare nivån.

Vem tvivlade på att den självklara segern man vann 94 berodde på att det moras och huvudlösa politik som den alliansen förde var något man inte ville ha, vad gör då S man fortsätter i princip med samma politik. Dessutom duperad man in svenskarna i EU, lurade i dem att det handlade om ekonomin när det var fråga om politiskt självbestämmande, i stort var EES likvärdigt ekonomiskt som att vara med.

Varför skulle man tro på S en tredje gång?

Mona har suttit i partitoppen de senaste 16 åren och stött den politik som förts.

Anonym sa...

Tensta for the win!
(blev dock utskälld av en lärare i mitt kära tensta när jag hade en cccp tröja han tyckte att jag lika gärna kunde ta på mig en svastika. hoho jaja)