onsdag, juni 13, 2007

Lagändring behövs

Utfallet i domar i arbetsdomstolen hör till de säkraste lackmustesten för läget i klasskampen. Och det ser beklämmande dåligt ut nu. Den AD-dom som ger Connex/Veolia rätt när man sparkade den facklige förtroendemannen Per Johansson är illavarslande. AD har i domen uppenbarligen valt att fokusera på Per Johanssons personliga vandel och därmed i praktiken gått runt frågor om yttrandefrihet och lojalitet. Per Johansson, som haft en hård och tydlig linje när det gäller säkerheten – och allvarliga incidenter som en brand i Rinkeby har gett honom rätt – straffas av ett företag som valt en antifacklig attityd. Och AD accepterar i praktiken detta.

Domen understryker än en gång den tunga principiella frågan om yttrandefrihet på arbetet, kopplad också till utförsäljningar och privatiseringar. I offentlig tjänst finns det ett långtgående meddelarskydd. Detta skydd försvinner när offentlig verksamhet privatiseras, och ersätts istället av en – i sig oerhört märklig, feodalt rotad – långtgående lojalitetsplikt med arbetsgivaren. Detta är inte rimligt. Det borde åtminstone vara så att offentligt finansierad verksamhet omfattas av samma skydd för de anställda, som renodlat offentlig verksamhet. Och inte minst bör det faktum att de anställdas yttrandefrihet kraftigt beskärs vid en privatisering vara en tungt vägande faktor vid sådana beslut.

Vänsterpartiet har fler gånger motioner om detta förhållande (som den socialdemokratiska regeringen flera gånger sade sig vilja råda bot på; utan att komma till skott). Jag rekommenderar en läsning av motionstexten. Och motionens utgångspunkt är väl värd att betona särskilt:
De flesta människor tillbringar en mycket stor del av sina liv på arbetsplatsen. De villkor som råder i arbetslivet kan inte särskiljas från samhällslivet i övrigt. Frågan om yttrande- och meddelarfrihet på arbetet är därför en central demokratifråga. Men den är också i realiteten en fråga om rådande maktförhållanden i arbetslivet. Möjligheten att fritt kunna utrycka sig på och om arbetsplatsen regleras inte bara av lagstiftningen utan också av förhållandena på arbetsmarknaden i stort.
Som vanligt skriver Bloggaden och Josefin Brink matnyttigt. Läs!

Lyssna som bonus även på Jan Hammarlunds låt Arbetarhjälten i tunnelbanan.

29 kommentarer:

Anonym sa...

Hur kan man se det som en yttrandefrihetsfråga att på möten få skrika "håll käften" till sina meningsmotståndare? Vilket han själv bekräftar att han gjort.

Om en arbetsgivare betett sig mot fackliga representanter så som Per Johansson beskrivs ha uppträtt hade du nog varit ganska upprörd, eller hur?

Om beskrivningen av Johanssons beteende är kraftigt överdriven eller felaktig så ser situationen givetvis annorlunda ut, men jag har inte sett bra argument att så skulle vara fallet, har du?

Anonym sa...

Håller helt med. Det är skandal att det är som det är. Vi skattebetalare har en given rätt att få insiderinformation om den verksamhet vi betalar för. Att privata företag ska betalas av oss utan att vi får reda på hur de använder våra pengar är rent otroligt. Trodde aldrig jag skulle behöva uppleva detta.

Anonym sa...

Kan du läsa domen? PJ skulle ha fått sparken långt tidigare om han inte hade varit "fackpamp". Jag fattar inte hur någon kan försvarar honom. Det var inte bara sina arbetsgivare som han mobbade, utan även kollegor och helt utomstående.

Så fort man är vänster så är det tydligt att man får bete sig så illa som helst. Eftersom man är mer jämlik andra?

Anonym sa...

Håller helt med Moa.

Det har känns under hela den här historia att det handlar, från fackets sida, om at PJ var "above the law" bara för att han var fack basen. Han verkar har trott detsamma.

Hans beteende, som verkar oemotsagd, straffar alla SEKO medlemmar, kunder, skattebetalare och Veolia.

Anonym sa...

Företaget tystar en stridbar och populär facklig ledare för att statuera exempel. Borgarna jublar. Det är verkligen vidrigt.

redundans sa...

För oss som var aktiva under den pågående förhandlingen med t.ex. solidaritetsarbete och strejker vet att PJs enstaka svordommar inte var grunden till att han blev uppsagd. Detta bevisas också i materialet runt dommen som beskriver hur PJs uttalanden i media ang. säkerheten i tunnelbanan låg till grund för uppsägningen.

Moa och andra kan väl få ha sin kritik av PJ som person. Men det gynnar ingen att låta arbetsgivare bete sig rättsvidrigt pga. att man har en personlig vendetta gämte en medarbetare.

Anonym sa...

Självklart kan man inte uppföra sig hotfullt, nedsättande och raljerande gentemot sin arbetsgivare och sina arbetskamrater. Bra dom!!

Anonym sa...

Grisarslen.

Man kan för helvete inte sparka någon som sagt åt någon att hålla käften. Vem har inte gjort det?

Dessutom om man är ganska upprörd eftersom Connex låter tunnelbanan åka trots att det brinner flera ggr utan att man vet orsaken,brandsäkerheten inte funkar p g a de nya spärrarna, samt att frontrutorna lossnar och skadar förarna.

Personerna som uttalar sig mot fackeföreningar här är inte borgerliga, de är fascister.
Dom vill krossa arbetarklassen.

Och Pelle Johansson är och var ingen "fackpamp". Han var ordförande i en lokal klubb, han fick sin vanliga tunnelbaneförarlön som ersättning när han jobbade fackligt. Nu jobbar han som pendelförare, åt ett bemanningsföretag.

Anonym sa...

Om man möjligen tyckt att Esbatis varningar om 'fascistisering' av samhället varit överdrivna, kan man ta en titt bland kommentarerna här och se att det har de verkligen inte. Fy fan.

Anonym sa...

Det börjar bli dags för arbetarkollektivet verkligen visa vem som har makten och vakna upp.

Det är vi som göder dom riktigt rika. Det vi som sliter ut oss för vinster i 450 miljardersklassen i Sverige. Det är vi som arbetar fram bonusar till cheferna och vad får vi?

En lön som hotar att skjuta hela Sverige i sank. Inflationen och ekonomins vara eller icke vara är helt vårat fel enligt högerpropagandan.

Nej upp till kamp. Vi är värda så mycket mer!

Anonym sa...

En gång till läs domen. Men ni tycker väl att det är helt ok att PJ begär att få läsa en journal och hota om att se till att avtal sägs upp.
Jag är helt övertygad om att ni inte hade varit så snabba att försvara yttrandefriheten om det inte hade handlat om en "vänstermänniska". Det är skillnad på folk och folk. Vissa är ju mer jämlika än andra.

Anonym sa...

Så länge man är vänster får man hota och trakassera hur mycket man vill. Än en gång bekräftar du vilket vidrigt svin du är Ali och jag hoppas att du blir skjuten som svinet Palme.

Anonym sa...

Ja ja. En dom är alltid en dom.
Han kan alltid överklaga.

Jag själv bryr mig inte :-).

Tittar på penningpolitik debatten.
Vänsterpartiet är så tragiska.

Anonym sa...

"Men ni tycker väl att det är helt ok att PJ begär att få läsa en journal och hota om att se till att avtal sägs upp."

Öööh, ja!?
Vad är det för fel med att "hota" med att säga upp ett avtal, med en leverantör som inte sköter sitt jobb och sina säkerhetsåtaganden och sätter tusentals liv på spel(för att tjäna in några kronor).

Har ni inte blivit lite väl känsliga för "hot" nu, borgare?

Jag visste att ni var lättskrämda, men att kalla detta för "hot", varför inte dra till med "våld"?

Anonym sa...

"Än en gång bekräftar du vilket vidrigt svin du är Ali och jag hoppas att du blir skjuten som svinet Palme"
-Carl Eriksson

Fan Ali! En jamforelse med Palme! Strack pa dig, borgarna ar riktigt radda for dig:)

olydig sa...

Än en gång bekräftar du vilket vidrigt svin du är Ali och jag hoppas att du blir skjuten som svinet Palme

Kul att se att ungmoderaterna har hittat till Alis sida!

Anonym sa...

AD:s dom väcker frågor om yttrandefriheten

för fackligt förtroendevalda

I sin dom den 13 juni i Per Johansson-målet väljer Arbetsdomstolen att helt gå på arbetsgivarsidans linje – detta i så hög utsträckning att domstolen anser det var rätt att stänga av Per Johansson från hans arbete utan att varsla hans fackförening i förväg. Detta är ett brott mot hittillsvarande rättspraxis. Hittills har det krävts exceptionella omständigheter för en sådan avstängning.Domen är självfallet ett nederlag för facket och för rätten för fackligt förtroendevalda att yttra sin mening – även på ett sätt som inte är sirligt hovmannamässigt. Klubb 119 anser alltjämt att de ramar som gäller för yttrandefriheten i samhället stort även ska gälla på arbetsplatsen.Det finns en risk för att det blir tyst på våra arbetsplatser. Det finns en risk att medlemmar i facket inte vågar ta på sig fackliga förtroendeuppdrag. Det skydd som fackligt förtroendevalda på Veolia Transport har idag utgörs inte av Sveriges arbetsdomstol utan av hotet om formellt illegala aktioner från deras arbetskamrater och av förhållandet att trafiken på t-banan ska upphandlas 2008. Även om Veolia Transport idag kan räkna in AD bland sina allierade, vill man troligen inte just nu riskera en ny ”affär”.AD:s dom väcker frågor. Varför uppsköt man domen från den 25 april till den 13 juni? Att skriva under rakt av på arbetsgivarens synpunkter behöver väl inte ta så lång tid – inte minst om man som domstolen väljer att klumpa ihop arbetstagarsidans vittnesmål i ett stycke.Domen kan sägas innehålla två delar: Det skrivna och det icke skrivna. Den icke skrivna delen innehåller diskussionen om det ursprungliga – och verkliga - skälet till Per Johanssons avskedande: Han hade påtalat säkerhetsbrister i t-banan inför massmedia och därmed varit ”illojal” mot Connex. Vart tog den delen av målet vägen? Den delen synes vara raderad ur domen. Det ursprungliga skälet höll inte. Det borde åtminstone nämnas.AD:s orättfärdiga dom utgör slutstationen på den svenska rättsliga processen. Under rättegången fordrade Seko att arbetsdomstolen skulle ta hänsyn till Europakonventionens artikel 10 som rör yttrandefrihet och hänvisade till precedensfallet Fuentes Bobo, som är snarlikt Per Johansson-fallet. Där dömde Europadomstolen till den anställdes förmån. Detta utelämnade AD helt i sin dom. Europakonventionen och precedensfallet har förvisats till de icke skrivna sidorna.Att AD väljer att ignorera hänvisningar till Europakonventionen, innebär inte att den inte existerar. Per Johansson har möjlighet att föra sitt fall vidare till Europadomstolen genom att hävda att svenska staten genom AD har kränkt hans yttrandefrihet på arbetsplatsen. En sådan process kan bli dyr och svår. Det ankommer inte på klubb 119 att fatta beslut om detta. När detta skrivs arbetar klubbens nuvarande ordförande Pierre Sandberg i Paris på att uppbåda stöd från European Worker’s Concil (Veolias europeiska företagsfack) i den frågan. Seko Klubb 119 oavsett domen kommer att fortsätta sin kamp för yttrandefrihet och demokrati på arbetsplatser.Seko Klubb 119 – facket för förare och konduktörer i Stockholms tunnelbana och lokala banor

Unknown sa...

Carl Eriksson: "Så länge man är vänster får man hota och trakassera hur mycket man vill. Än en gång bekräftar du vilket vidrigt svin du är Ali och jag hoppas att du blir skjuten som svinet Palme."

Haha, jag hoppas att du är satirisk eller någonting, för om det där inlägget är seriöst så tycker jag inte att du är rätt person att fördöma någon för hot och trakasserier.

Sen är det ju förstås förskräckligt att du önskar någon mördad, näthat när det är som värst!

Anonym sa...

Carl Eriksson skrev:

"Än en gång bekräftar du vilket vidrigt svin du är Ali och jag hoppas att du blir skjuten som svinet Palme"

Spåra upp IP-adressen på den som skrev detta och anmäl personen. Denna person om någon förtjänar att bli av med sitt arbete med omedelbar verkan.

Näthatet mot vänsterfolk och invandrade är ett nedtystat problem, trots att det är gigantiskt. Det är inte bara mobbningsbenägna kvällstidningsskribenter som råkar ut för hatet!

Anonym sa...

Moa (10:19)
du har tydligen läst domen, men du har j-r i mig inte förstått. Du tittar på vilka anklagelser företaget kommer med om hur Per Johansson betett sig, och så stannar du där. På de färgglada flaggorna.
Du tar inte in ett dugg av de principiella frågorna som exempelvis Sekoklubben påpekar ovan. Om vad som INTE står i domen.
För att inte slösa mer utrymme än nödvändigt, utmanar jag dig bara kort och gott att svara på frågan: Vad anser AD om företagets anklagelser om illojalitet?
Och på vilken sida i domen hittar du svaret?

Anonym sa...

Anonym 4:57 PM
Hej anonym!
PJ var obekväm på många olika sätt. Men att sparka honom för att han betedde sig som en översittare och en förtryckare var rätt.
Jag tycker att det skulle vara mycket mer konstruktiv om PJ-försvarare insåg att PJ själv förstörde för deras kamp, vad den nu går ut på (Köra bort Connex et al eller styra upp säkerheten). Man vinner inga kamper på att vråla håll käften och genom att skrika högst.
Än en gång, skulle ni försvara en "högermänniska/borgare/icke-SEKOansluten" lika mycket som ni försvar PJ?

Anonym sa...

För att det inte ska vara en lång process Ali så kan du och alla likasinnade kanske slå ihop er och starta företag där ni kan uppnå era mål och konkurrera ut dom "onda" företagen...

Om LAS och dylikt skulle försvinna så kan ni göra samma sak eller hur?


Näe nu ska jag sluta...

Anonym sa...

"Moa"

""högermänniska/borgare/icke-SEKOansluten" lika mycket som ni försvar PJ?"

Nej, självklart inte. Varför skulle vi det? Om inte "högermänniskan/borgaren/icke-SEKO-anlslutna" hade gjort något bra flr arbetarklassen, men det är ju ganska osannolikt.

Men du har ju varken läst domen eller satt dig in i frågan.

Man borde inte få sparka någon för att man vill dölja sina dåliga arbetsvillkor och icke-existerande säkerhetsrutiner, med hänvisning till att han bett dem hålla käften.
Ska det kallas illojalitet?
Pelle J var lojal mot sina arbetskamrater och resenärerna.

Ska det inte finnas ytt Vi befinner oss där 8h om dagen, halva vår vakna tid. Ni vill halvera yttrandefriheten(för arbetare förstås, inte för Connex-ledningen)?

Anonym sa...

Moa,

jag förstår faktiskt inte relevansen av din fråga. Jag förstår inte vart du vill med den.

Antingen bygger den på att vi försvarar PJ som person.
(Och du argumenterar som att fallet enbart handlar om just detta, om hur han agerat, när du försvarar AD:s dom.)

Men här har du fel. Det är vad domen betyder för folk i deras roller som lokalt fackligt aktiva, som vi är oroliga för.

Eller så vill du sätta fingret på nån slags hyckleri från vänstern. Jaha. Själv har jag tagit den tokige pingstpastorn Åke Green i försvar. Inte för hur han agerat utan för att den principiella betydelsen av att fälla honom är värre.

Så nog fan skulle åtminstone jag försvara en borgare, beroende på i vilken roll denne agerat. Eller, som ovanstående skriver, om vederbörande gjort något bra för arbetarklassen.

Vad övriga inom vänstern gör, får du väl fråga dem om. Eller vända dig till TEMO för en kvantitativ undersökning.

Vad nu, som sagt, relevansen av det är.

Men för att återgå till min tidigare fråga: Du säger dig ha läst domen. Backa bandet till hösten 2005 och avskedet, som av företaget motiverades med illojalitet, eller hur?
Då kunde man tycka att en diskussion om detta skulle finnas i domen, eller hur?

Nå. Jag utmanar dig igen, Moa. Läs domen och redogör för oss:
Vad anser AD om detta?

Det är en rak enkel fråga. Svara, tack.

PS. Det är faktiskt inte upp till dig att recensera vad PJ:s agerande betyder för den lokala fackliga kampen på Connex/Veolia. VI har bevisligen inte "insett" att PJ skadar vår kamp. Ledsen.
Tydligen har inte heller Sekomedlemmarna "insett" detta. Ledsen.
För nog fan är det väl upp till medlemmarna att tycka "nej, nu agerar du så att du skadar våra intressen, därför byter vi ut dig".
Men att von oben komma och tacka bolaget för att man nu underlättar vänsterns/fackets intressen, märker du inte själv hur bisarrt det blir? DS.

---------------

Slutligen, till Edvin Sidodiskussion:

vi inom vänstern brukar sällan tro att lösningen på några problem är att bilda nya företag. Ledsen.

Däremot kunde man ju tycka att ni inom högern borde hålla er till företagande som uppfyller ERA EGNA kriterier på marknadsmässighet. Exempelvis att sluta subventionera utgivning av Timbroböcker som inte bär sig ekonomiskt. Jag förväntar mig att du gör något åt det.

Anonym sa...

"Ska det inte få finnas yttrandefrihet på arbetsplatsen? Vi befinner oss där 8h om dagen, halva vår vakna tid. Ni[borgare/högermänniskor/fascister/s k liberaler] vill halvera yttrandefriheten(för arbetare förstås, inte för Connex-ledningen)?

Anonym sa...

Ni verkar ha en konstig uppfattning om vad yttrandefrihet är. Problemet är ju inte de åsikter han framfört, utan hans beteende. Hela poängen att med att ha en dialog mellan facket och arbetsgivaren är ju (eller borde i alla fall vara) att hitta lösningar som i det långa loppet är fördelaktiga för bägge parter. Genom att skrika och domdera och bete sig som en översittare har Johansson varit väldigt kontraproduktiv.

Facklig representant eller ej, glöm inte att han var anställd av Connex, inte av sina arbetskamrater eller av resenärerna.

Hur skulle ni reagerat om det var en av cheferna på Connex som betett sig på det viset mot de anställda? Hade ni också försvarat hans/hennes yttrandefrihet då?

Anonym sa...

Felix,
varför börjar du om debatten från ruta ett när alla dina argument redan framförts och besvarats?
Är det
1) för att du inte kan läsa innantill?
x) för att du inte förstår de principiella följderna av detta fall, utan tror fortfarande att det bara handlar om exakt hur PJ agerat?
2) bara för att jävlas?

Anonym sa...

Hej,

Nedanstående inlägg skrev jag i en debattråd om Per Johanssons av Arbetsdomstolen godkända avskedande. Skickar det till dig då jag bedömer att du bör känna till vad som verkligen inträffade på Veolia/Connex samt vad yttrandefriheten enligt Europarätten (som förstås också gäller i Sverige) bör anses omfatta.

Kamrater,

En mycket spontan och kortfattad analys kan jag mycket väl leverera i denna tråd. Jag uppskattar era synpunkter. Ska utan tvekan därför författa en analys ägnad för alla de medlemmar som kämpade för Pers rättigheter i företaget.

Jag vill inleda med att understryka att denna på intet sätt är den dåliga förlorarens bedömning av en rättsprocess som slutade på ett sätt som vare sig förväntades eller uppskattades. Om jag begränsar mig till att peka på de åtminstone enligt mig uppenbara brister som domen är behäftad med får det tjänstgöra som kortfattad analys.

1. Jag anser att signaturen "Canada" är något mycket riktigt på spåret. Varför gavs arbetsgivarens vittnen en mycket större trovärdighet än arbetstagarsidans. Detta framstår som än mer anmärkningsvärt när man som jag råkar veta att Per ALDRIG har kallat någon grisarsel i företaget. Jag var med när Per intervjuades av tidningen Aftonbladet där uttrycket grisarsel förekom för första gången under debatten kring det här avskedandet. När jag dagen därpå läste om att Per ska ha kallat folk inom Connex detta ringde jag upp honom omedelbart för att uttrycka min ilska över artikeln. Jag sade till Per: "Du har för fan aldrig kallat någon grisarsel! Varför i helvete har du då sagt så till Aftonbladet?". Per svarade mig: "Jag sade inte till dem att jag hade kallat någon det. De frågade mig vilket som var det värsta uttrycket som jag kunde fälla om någon. Jag svarade att jag för mig själv kunde tänka "grisarsel" om sådana som gjorde eller sade något dumt.". Två unga grabbar på Aftonbladet sitter således och är lite kompisar med Per under en intervju. Han berättar en sak till dem som de dagen därpå gör om till något annat i tidningen. I Arbetsdomstolen är det en före detta Connexchef som har läst tidningen och omvandlar detta till att han själv har bevittnat ett tillfälle då Per ska ha yttrat ordet gentemot personer som då blev kränkta. När denna chef sade så i Arbetsdomstolen visste jag omedelbart att han ljög. Per har aldrig sagt grisarsel till någon inom Connex/Veolia.

Frågeställning: Hur många fler påståenden i AD är konstruktioner på samma sätt som ovanstående? Arbetsdomstolens bevisvärdering gick i stort sett ut på följande: man lyssnade på arbetsgivarsidans vittnen, man lyssnade på arbetstagarsidans vittnen, och sedan bestämde man helt sonika att ena partens företrädare talade sanning medan de andra ljög. Om oss fackliga vittnen sade man att vi var "anmärkningsvärt diffusa" när det gällde att komma ihåg enskilda händelser då Per ska ha yttrat sig opassande om någon eller till någon. Varför var vi det då? Jo, därför att det inte fanns något att komma ihåg. Vi kan inte sitta där och fabricera ihop en egen historia om händelsen som det pratas om inte gav upphov till något speciellt minne överhuvudtaget! Vi var diffusa därför att vi inte begrep vad som efterfrågades av oss. Ingenting särskilt hände! Vad i helskotta skulle vi då berätta för Arbetsdomstolen?

2. Sedan över till en annan del av juridiken: Europarätten. Låt oss, för Veolias och AD:s skull anta att Per faktiskt sade allt det som läggs honom till last. Bara för resonemangets skull. Vi påpekade, eller snarare våra rättsliga ombud påpekade, för Arbetsdomstolens ledamöter att frågan om yttrandefrihetens gränser när situationen handlar om en konflikt mellan en arbetstagare och ett företags ledning redan har prövats av Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna och Friheterna. Fallet gällde en spansk medborgare anställd vid den spanska televisionen som i två radiointervjuer bland annat kallade sina chefer "blodiglar", som om samma chefer sade att "de bajsar på personalen, på arbetarna", och som menade att den spanska televisionens ledning "betraktade anläggningarna som sin egendom, struntade i konstitutionen samt hade förvandlat det hela till ett koncentrationsläger". Nåväl, hur sakliga lät spanjorens uttalanden? Inte särskilt, eller hur? Vet ni vad? Europadomstolen gav honom rätt. Spanska staten hade kränkt hans Europakonventionsenliga yttrandefrihet (artikel 10) genom att dess motsvarighet till Arbetsdomstolen godkände spanjorens avskedande från den spanska televisionen. Denna europarättsliga hänvisning, som för övrigt är välbekant för alla som sysslar med europarätt, valde Arbetsdomstolen att fullständigt nonchalera. Jag vill understryka, även om man godtar arbetsgivarsidans beskrivning av Pers beteende så skulle en europarättslig prövning sannolikt rendera utgången att Pers yttrandefrihet går före Veolias lättkränkthet. Observera följande: spanjoren som jag skriver om ovan var INTE FACKLIG FÖRETRÄDARE. Han hade således samma yttrandefrihetsskydd som vilken europeisk medborgare som helst kan förvänta sig. Per var facklig företrädare. Läser man doktrinen gällande europarätten kommer man i kontakt med begreppet "positiva förpliktelser". Detta avser en traktatstats (läs: Sverige) skyldigheter att tillse att dess medborgares rättigheter jämlikt europarätten tillförsäkras såväl genom negativa åtgärder (skadestånd, böter eller annat straff för den som kränker annans rätt) som genom positiva åtgärder (i Pers fall ett rättssystem som tillförsäkrar fackliga företrädare ett förstärkt yttrandefrihetsskydd i samband med förhandlingar då dessa förhandlingar är ett uttryck för föreningsrätten jämlikt artikel 11 i Europakonventionen).

Det räcker så här. Mer går att säga om domens brister men vi får väl anledning att återkomma till allt i den process som ter sig alltmer sannolik i Europadomstolen.

Ett glädjebesked till alla som deppar med anledning av domstolsutslaget. En seger för Per i AD hade bara inneburit prejudikatsmässiga konsekvenser för Sveriges arbetare och fackliga företrädare. En seger i Europadomstolen får bindande verkan i 47 traktatstater med omedelbara konsekvenser för alla de som arbetar fackligt i riktiga uppförsbackar såsom i Turkiet och vissa av de forna öststaterna.

Det kanske var meningen att Per
skulle förlora i AD. Detta för att möjliggöra en seger som gynnar Europas samtliga fackliga företrädare på ett sätt som ingen arbetsgivarföreträdare i sina värsta mardrömmar någonsin hade kunnat fabulera ihop.

Pierre Sandberg
Ordförande
SEKO Klubb 119

Anonym sa...

Hursomhelst,
oavsett om Per Johansson kallade borgarna för grisarslen eller inte så är dom grisarslen.