måndag, november 12, 2007

Inställt

Den palestinska toppförhandlaren Ahmed Qurei, som skulle möta Israels utrikesminister Livni för att förbereda kommande ”fredssamtal”, då Fatahledningen under mer ordnade former ska sälja ut mer av det palestinska motståndet till ockupationsmakten, stoppades ironiskt nog i en vägspärr när han skulle tillryggalägga den korta sträckan mellan sitt hem i Abu Dis och Jerusalem. Ironin fullbordas av Ny Times rubricering av händelsen: Palestinan Calls off Meeting with Israel.

Inga kommentarer: