onsdag, november 21, 2007

Regeringen benchmarkar sig svettig

Regeringen har presenterat en rapport: ”Sveriges företagande och konkurrenskraft – internationell benchmarking”. Den är helt otrolig. ”Rapporten visar tydligt att Sverige haft en låg sysselsättningstillväxt i den privata tjänstesektorn i jämförelse med andra EU-länder”, skriver regeringen i sitt pressmeddelande, och kommer genast till den häpnadsväckande slutsatsen:

Vi vet att regeringens politik för att bryta utanförskapet genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn är rätt väg för att utveckla Sverige.
Regeringen har alltså konstaterat att det fortfarande finns en förhållandevis stark offentlig välfärdssektor i Sverige och vill nu verka för att bryta upp detta förhållande. I rapporten sägs detta ännu tydligare:

Det är viktigt att stimulera en utveckling som bidrar till att sysselsättningen i den privata tjänstesektorn expanderar i relation till den offentliga verksamheten.
Med andra ord menar regeringen att det är bättre med hembiträden än fler anställda i skolan, äldreomsorgen och på biblioteken, eller för all del att en anställd på ett privat vårdhem är viktigare än samma person inom den offentliga vården.

Det verkliga logiska haveriet kommer av att regeringen försöker skapa ett stöd för denna ekonomiskt och civilisatoriskt bakåtsträvande politik genom ”benchmarking”. Man radar alltså upp ett antal länder, konstaterar att på andra ställen är det ibland mer som regeringen skulle vilja att det var i Sverige, och så säger man att eftersom det är så, då måste vi anstränga oss mer för att det ska bli som regeringen vill. Cirkelresonemang is the shit!

I rapporten redovisas också en rad andra indikatorer där det är uppenbart att Sverige står sig väl.

Men kan man möjligen misstänka att det finns ett samband mellan å ena sidan hög sysselsättningsgrad, låg långtidsarbetslöshet, hög utträdelseålder från arbetsmarknaden, stark kompetensutveckling och god satsning på utbildningssystemet, vilket ses som positivt och å andra sidan hög ”skattekil på löneinkomst”, hög ”marginaleffekt vid övergång från arbetslöshet till arbete” och höga värden på ”anställningsskyddets strikthet” vilka alltså listas som problem nödvändiga att åtgärda. Men genom att på så sätt ta in verkliga socioekonomiska förhållanden, skulle hela rapportens grundvalar rasa, varför man klokt nog låter bli.

Det är hyfsat uppenbart att den nordiska välfärdsmodellen, med relativt höga skatter och relativt hög omfördelning (”skattekilar” och ”marginaleffekter”) har gett mycket goda sociala och ekonomiska resultat. Det är denna som högerregeringen angriper på olika sätt – till exempel genom stridsrop om ”företagande” och ”entreprenörskap”; under vilka man döljer det faktum att udden riktas mot allmänt tillgängliga, högkvalitativa välfärdstjänster, och mot en arbetsmarknad där det råder full sysselsättning och där många fler får möjligheten att utveckla sina löner och arbetsvillkor. Låt mig citera en omfattande undersökning från förra året som jämfört olika välfärdsmodeller med avseende på en rad indikatorer:
Tax cuts are disastrous for the well-being of a nation’s citizens.

Findings from this study show that high-tax countries have been more successful in achieving their social objectives than low-tax countries. Interestingly, they have done so with no economic penalty. On the majority of social measures we examine, high-tax countries rank significantly above low-tax countries. On a number of the economic indicators we examine, low-tax countries rank above high-tax countries, but the difference is almost never significant.

We examine 50 indicators that are commonly used to measure a country’s social progress. On over half of these indicators (29), the outcomes in high-tax Nordic countries are significantly better than those in low-tax Anglo-American countries, and on most of the remaining indicators (13), social outcomes are somewhat better in Nordic countries.
För övrigt har jag roat mig med att i all hast plotta ländernas placering när det gäller andel företagare i arbetskraften mot rankningen när det gäller BNP/capita. Sambandet är alltså relativt tydligt – i rikare länder är andelen företagare i arbetskraften generellt sett lägre. Innan en massa muppar går i taket här så vill jag påpeka att jag inte drar en massa långtgående slutsatser av en sådan enkel plottning. Det handlar bara om att väcka den självklara men negligerade frågan om varför vi rent allmänt ska ha fler företagare i arbetskraften och vad det är för företag.

Det som förenar små företag är blott att de är små. De kan vara dynamiska förverkliganden av goda idéer, eller så kan de vara ett tecken på att något står fel till i ekonomin – till exempel att invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden, eller att den offentliga välfärden nedmonteras.

Om man lägger ner ett högteknologiskt företag med 100 anställda, varpå 50 personer blir arbetslösa medan 50 börjar jobba med överklassnära tjänster i egen regi, har andelen företagare i arbetskraften ökat. Är det bra?

(Någon med mer tid skulle kanske kunna ta sig tid att göra en i nationalekonomkretsar så populär regressionsanalys. Jag är ganska övertygad om att man skulle kunna få fram ett resultat möjlig att beskriva i termer av att ”för varje x nya småföretagare sjunker landets bnp/capita med y kronor”).

Några äldre relaterade tips:
På bloggen: Galet om småföretag
Approximation: Entreprenörer, innovatörer, rektorer
Inga-Lisa Sangregorio: Bra att kvinnor inte startar småföretag

28 kommentarer:

Anonym sa...

Från en mupp till en annan,

Det som ni inom socialistskrået missar är den dynamik som enskilda människor beistter och som inte kommer till sin rätt i stora organisationer.

Om vi tar tjänstesektorn till att börja med så vad är det som säger att det tjänsteutbud som hemtjänsten i respektive kommun erbjuder passar alla. Du tex. föredrar svart bakgrund med vit text. Ska det gälla alla? Nej skulle du nog spontant säga men vad är det då som säger att alla pensionärer ska äta biff med lök när dom kanske vill äta kinesisk eller pizza?
Om pensionärerna själva fick makten över sin egen välfärdskonsumption så skulle dom själva kunna styra över den, precis som när dom går och handlar mat. vi har ju tack och lov mer än en livsmedelsföretag i Sverige.

så vad är det för fel att folk ska få chansen att rösta med fötterna som är en utmärkt form av direktdemokrati?

Sedan när det gäller företag och företagande så vet vi inte idag vilka företag som växer och vilka som inte växer. Idag har vi väldigt många småföretag med endast ägaren anställd och det beror ju på det stora tröskeln som finns när man har en eller flera anställda.

Så genom att den offenltiga sektorn har monopol på många välfärdstjänster så är dom dels inte kundorienterade dvs vi som skattebetalare får inte den service som man kan förvänta sig och dels är den ineffektiv som alla stora monopolorganisationer är. Så genom att luckra upp den så blir sektorn mer effektiv = högre tillväxt = mer resurser att lägga på det vi vill lägga det på.

Eller vill du gå tillbaka til trabanten Ali? Ryktet säger att dom var tvungna att blanda in kräkmedel i skärmarna för att inte grisarna skulle äta upp den ;)

Mvh Nils Dacke

Anna sa...

Du ställer frågan: "Det handlar bara om att väcka den självklara men negligerade frågan om varför vi rent allmänt ska ha fler företagare i arbetskraften och vad det är för företag."

Det här är nog en viktig del av svaret varför vi behöver fler privata företag: "Under perioden 1963-1990 ökade sysselsättningen i Sverige med närmare 900 000 personer. Hela denna ökning skedde i offentlig sektor. Sysselsättningen i privat sektor minskade."
Alla inser nog att det inte fungerar i långa loppet.
Fast vi kan ju börja trycka upp sedlar...

Anonym sa...

Ulla Marianne,
nu vet jag inte vad "det långa loppet" är för dig (100 år? 1000?) men det tycks i alla fall ha funkat under 27 år 1963-1990.
Definitivt är ett längre perspektiv än vad våra herrar kvartalskapitalister håller sig med numera.

(Själv tycker jag det är fantastiskt skoj att dina borgerliga polare redan försökt sig på ambitionen om långsiktiga system. Pensionsöverenskommelsen skulle ju vara evig och självreglerande, och aldrig har väl något system varit inne och petats så mycket i på så kort tid, av sina egna skapare)

Du kan väl återgå till det påstående du själv citerar - men försöker smita ifrån. Svara på det istället för sidospår. Tack.

Anonym sa...

Fårgan är vad fler skattefinansierade anställda i privat sektor(vård, skola omsorg osv) gör för skillnad. Att en del skattepengarna rinner ner som vinst i kapitalägares fickor.

Vad betyder det i långa loppet.

Vill man ha det som USA: flytta dit!
Stanna inte kvar här och förstör Sverige.
Allt som är unikt och som Sverge är känt för Sverige är offentlig sektor, jämställdhet, jämlikhet, relativt små sociala klyftor, "socialism", billig kollektivtrafik, bra miljö, solidaritet med fattiga.

Allt detta raserar borgarna - för att kunna mäta sig i benchmark med "andra länder"

Anonym sa...

Jag tycker högeralliansen eller varför inte oppositionspartierna istället skall tillsätta en utredning om vad som händer när en offentligt driven välfärdsverksamhet inom skola, vård och omsorg övergår till en vinstgenereande privat verksamhet. Vilka nya ekonomiska, personella, insyns- meddelardemokratiska, ansvarsfrämjande och kundrelaterade mekanismer inträder mot förut? För mig framstår det som uppenbart att den privata verksamheten i sina lönsamhetskalkylerande vinstprognoser hela tiden försöker dra till sig enbart den ekonomiskt mest attraktiva kunden i den mest atraktiva välfärdsverksamheten. Och det är detta det kapitalistiska systemets primära vinstdrift för att överleva och inte konkursa som ibland snabbt, men ofelbart i längden, sorterar ut de människor ur välfärdssystemen som är mindre bemedlade och mindre attraktiva ur ett ekonomiskt lönsamhetsperspektiv.

Anonym sa...

Ett av Sveriges problem är väl ändå att smö företag växer för lite eller inte växer alls. Huvudanledningen till detta är krångligt skattesystem, krångliga bestämmelser och reglerade anställningskonrtrakt som gör det riskabelt att anställa. Detta konstateras bl. a av OECDs Key Challanges for Sweden.

Att företag inte skapar välstånd är ett problem som uppkommer på grund av vänsterpolitiken. Eller vad hade du tänkt dig för åtgärder för att små företag lättare ska kunna expandera? Ali?

Anonym sa...

Kära anonym 3:19

sade "Vill man ha det som USA: flytta dit! Stanna inte kvar här och förstör Sverige."

Varför flyttar inte ni som vill ha socialism till Nordkorea istället?
Där har ni ju utopia med nekrokrati
jucheism och koncentrationsläger, inget internet, en liten härskarsklass, osv osv.

Glöm ej att skicka vykort när ni är framme! Lycka till med migrationen!

Mvh Nils Dacke

Anonym sa...

För att Sverige är mer socialistiskt än Nordkorea, din dumma borgarapa.

Anonym sa...

Mellan 1963 – 1990 ökade antalet sysselsatta med 736 362, befolkningen ökade med 963 123 och antalet i åldern 16-64 med 460 748. sysselsättningsgraden i den gruppen steg från 76% till 83%. 1963 var andelen i privat sektor 65,45% offentlig 10,68%, 1990 56,70% resp. 26,56%.

Det är betydligt intressantare hur produktionsförmågan utvecklades i privat sektor under den här tiden än hur många anställda där var.

Inte minst under den borgerliga regerandet från mitten av 70-talet till början av 80-talet skedde det betydande förändring, inte minst att andelen privat sysselsatta sjönk från drygt 60% till 90 års nivå. Det var också här man började den stor åtstramningen av svenskens konsumtionsutrymme privat och offentligt, utvecklingen blev betydligt sämre än övriga OECD. Endast två år i slutet av 80-talet kom man i paritet med OECD snittet, ett av åren aningen över snittet och då var det stor kalabalik hos de ekonomiska vetbästarna som såg med avsmak på svenskens ”köpfest”. På 90-talet fram till början av 200-talet stod ett i praktiken helt stilla med en ökning på 0,4/år typ inte mer än felräkningsprocent i BNP sammanhang.

Antalet anställda och allehanda produktion kan inte växa om det inte finns någon som kan köra det som produceras.

Anonym sa...

Varför bryr ni er ens om att "diskutera" med idiotsvansen av liberalfascistmuppar och psykopatiska totalhaverister?

Lämna dem ifred så att de ev. får sjukdomsinsikt och söker hjälp...

Anna sa...

Anonym 3:12, jag gjorde ett försök att svara, fast det är förstås bara ett delsvar. Något "sidospår" var det inte. Det är näringslivet som genererar de medel som vi finansierar det gemensamma med.

Jag håller med Anonym 3:19 att rundgången att med skattepengar finansierar det som förr sköttes i offentlig regi inte genererar nya resurser, men det har ett värde ändå. Eftersom, likt nån skrev här ovan, det ger människor möjligheten att rösta med fötterna. De väljer t.ex. den vårdgivare som ger bäst vård.

Anonym 5:06 skriver: "Det är betydligt intressantare hur produktionsförmågan utvecklades i privat sektor under den här tiden än hur många anställda där var."
Visst, men det går inte att förlita sig på produktionsökningar och rationaliseringar i all oändlighet. Tillslut blir försörjningsbördan för stor och ekonomin riskerar att kollapsa.

Anonym sa...

"Ulla Marianne" (Alexander) Är du fullständigt sinnessjuk eller spelar du?

I vilket fall som helst bör du söka hjälp för dina vanföreställningar...

Anonym sa...

Håller med 6:11, låt fascistynglen sova vidare och diskutera sakfrågan istället!

Anonym sa...

Det verkar vara en hel del här som är i behov av psykhjälp..

Anonym sa...

Som jag sa i en annan tråd:

Person som ej röstar på (v) eller längre åt vänster = PSYKOPAT

Person som kommer med minsta invändning mot vänsterpolitik eller det Ali anfört = LIBERALFASCISTMUPP

Sen är det så att den som ser en "Alexander" i varje anonym kommentar troligen besväras av en paranoid läggning.

Anonym sa...

Bäste diskutanter,

2 saker kan man konstatera.

1) Ni är arga, mycket arga

2) Ni borde hylla er ledare och vän,Ali när han excellerar med sin
gymnasieanalys i texten ovan. Det bevisar att han åtminstone inte sov sig sig igenom dessa studier. Huruvida han har tagit sig igenom universitetsstudier återstår att bevisa i praktisk handling.

Detta är nämligen viktigt då en centralstyrd planekonomi kräver mycket avancerad matematik. som tur är finns datorer nu som kan räkna ut mängden mjölk, skruvmejslar och stringtrosor åt er!

Fast datorer är kanske dekadenta borgerliga påfund eller ännu värre liberalfascistiska verktyg!

Mvh Nils Dacke

Anonym sa...

Möt "Nils Dacke":


Personlighetsstörningar av sykopatisk karaktär kan ofta vara lättare att dölja och bortförklara inom högre sociala skikt.

• Saknar förmåga att bedöma konsekvenserna av en handling och kan inte lära av sina misstag.
• Många har svårigheter att vidmakthålla fungerande relationer till andra.
Oförmåga till empati och inlevelse.
• Samvetet är underutvecklat; psykopater har icke-fungerande överjag och ångrar inte en handling som hos någon annan skulle ha givit samvetskval.
• Psykopater placerar ansvaret för sina handlingar utanför sig själva; detta förnekande av ansvar anses typiskt.
Lust att ljuga och oärlighet. Det faktum att psykopatiska människor ljuger eller är oärliga skiljer dem inte från andra, utmärkande är att psykopaterna ljuger så lätt med flytande talförhet.
• Hög stresstolerans.

De centrala målen för psykopaterna är att tillfredsställa de egna önskningarna och att vinna andras gunst genom att avväpna eller imponera på andra.

Psykopaterna är alltid verksamma, ute efter praktisk vinst och fördel, och deras uppmärksamhet riktas mot de möjligheter de ser för egen del i alla situationer. Allt som är långsiktigt är de ointresserade av. Kulturella och intellektuella värden, politik, ideologier och politiska val saknar många intresse för.

Psykopaterna har också en utpräglad förmåga att manipulera andra människor. Ofta kan de lägga märke till - och utnyttja - andras bristande självförtroende och svaga sidor. På detta sätt gör de sig till härskare. Andra människor är psykopaternas verktyg.

Psykopaterna kan anpassa sig bra i vissa sammanhang. Deras stil är påträngande. De kan uppfattas som charmfulla och lekfulla. Om de tjänar personligen på det kan visa sig kortsiktigt engagerade.

Forskning visar att de flesta psykopater har haft föräldrar som inte förmått stimulera dem under deras första år. Som vuxna söker de ständigt efter spänning.

Anonym sa...

Kära ljus över landet,

Tack för den fina beskrivningen av personlighetsdragen som Marx, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, caucesco, Fidel, Kim il Sung, Kim jong il, che för att nämna några led av. Till sist kanske vi ska nämna vår afrikanske kamrat Mugabe, hedersmedlem i Megalomaniacs Anonymous.


För att begå folkmord mot sin egen befolkning så är det förstås en fördel att inte ha ett samvete utan att vara mest intresserad av sitt eget jag och personkulterna kring dessa män har ju varit enorm.
Kanske dags för den moderna socialismen att bita i med sin könskamp!

Så marsch iväg nu "ljuset i tunneln" och lär dessa levande och döda macho gubbar om socialismens verkliga kärna, att kämpa mot alla orättvisor!

Mvh Nils Dacke

Anonym sa...

Ah, jag glömde:


Generellt är psykopater svåra att behandla. De är sällan motiverade eftersom de anser sig fullt normala. Numera står det klart att man måste satsa på förebyggande åtgärder, eftersom svaga familjer kan skapa svaga barn. Lösningen är att ge stöd åt mödrar under graviditeten och när barnet är fött. Erfarenheten visar att bland välstimulerade barn utvecklas inte så många psykopater.

Anonym sa...

Ljus över landet,

Borde du inte angett källa?

http://www.ninaweb.se/psychoweb/psykopater.php

Anonym sa...

Jag har än till denna dagen inte varit med om att en liberal komma med sådana märkliga påståenden som att allt vänsterfolk dyrkar esbati och borde flytta till nordkorea till mitt ansikte.

Få saker är så uppenbara som att alla liberaler endast är kaxiga på nätet.

Anonym sa...

Kära Martin F
"Få saker är så uppenbara som att alla liberaler endast är kaxiga på nätet."

Vi syns i helgen på socialistiskt forum. Du kan nog känna igen mig även om jag inte är beväpnad när jag är i huvudstaden.

Gå på Alis' seminarium. Hoppas bara att man som åhörare för säga något. Men jag tvivlar......
Annars skulle det vara kul att umgås med några andra än mina griser på gården och speciellt den elaka grisen Hugo som nu har orsakat brist på föda för de andra grisarna den elakingen.

Mvh Nils Dacke

Anonym sa...

Shit, vad jag är störd.

Nu tror jag att jag Reinfeldt och Mugabe ska träffas på liberalfascistiskt forum i Portugal istället.

Då missar jag socialistiskt forum, vad synd. Jag kanske hade fått lära mig något om verkligheten då, men förmodligen är jag så lobotomerad att jag bara hade skrikit om folkmord och uslingar och pläderat för kapitalismens ljushet hela tiden.

Anonym sa...

Shit, vad jag är störd.

Nu tror jag att jag Reinfeldt och Mugabe ska träffas på liberalfascistiskt forum i Portugal istället.

Då missar jag socialistiskt forum, vad synd. Jag kanske hade fått lära mig något om verkligheten då, men förmodligen är jag så lobotomerad att jag bara hade skrikit om folkmord och uslingar och pläderat för kapitalismens ljushet hela tiden.

mvh
Nils Dacke

Anonym sa...

Trollvarning,

någon har tagit min nick.

Det är bara vi icke socialister som
kan använda ironi ;)

/Mvh Nils Dacke

Uncle Sammy sa...

Martin F,

Detta gäller både liberaler och kommunister. Total jämlikhet.

Anonym sa...

uncle sammy.

håller inte med, det finns givetvis ett antal kommunister som är kaxiga på nätet men man kommer inte undan faktumet att det finns ett stort antal commies som faktiskt vågar säga "IRL" att exempelvis timbopacket förtjänar nackskott. Jag har inte hört något liknande från liberal... bortsett från nätet där alla vågar vara kaxiga

Nils Dacke 1 eller 2

jag kommer inte besöka socialistiskt forum

Uncle Sammy sa...

Jo... Kanske är commies mer kaxiga i verkliga livet. Eller mer omdömeslösa.. :-)