tisdag, april 22, 2008

Liberalism på glid

För några år sedan skrev Åsa Linderborg en mycket viktig artikel om en av vår tids allra mest karaktäristiska drag: liberalismens förångning.

”Vänsterns försvagning under högerns galna kvartssekel har lett till att det goda liberala arvet förskingrats” konstaterade hon. Det är en artikel som är värd att läsa igen. Detta är en bred internationell trend, även om det förstås finns variationer. Här i Norge är situationen fortfarande lite bättre jämfört med exempelvis Sverige. Här är till exempel det klassiskt liberala partiet Venstre tydligt mot FrP:s nyrasistiska positioner och retorik, medan det i Sverige på senare år, liksom i Danmark, har varit just liberalerna som själva varit ledande på det fältet.

Men också här i Norge sker förstås förskjutningar, både utrikespolitiskt och i synen på välfärdsstaten. Och även om norska Venstre idag kategoriskt avvisar regeringssamverkan med FrP, utgör partiet i Oslo tolererande parlamentariskt underlag för ett Høyre-Frp-styre. Framför allt har man utrikespolitiskt sedan länge distanserat sig från respekt för folkrätt och internationella lagar, samtidigt som den ekonomiska politiken glidit högerut.

Mot den bakgrunden är det mycket intressant att den kände tidigare Venstre-ledaren Gunnar Garbo – partiordförande 1964-1970 – nu kommit ut med en bok om liberalismens problem. Garbo – som på senare tid framför allt gjort sig bemärkt som en mycket vältalig försvarare av folkrätten och FN-linjen, medan han i skarpa ordalag fördömt och varnat för konsekvenserna av USA:s politik – utvecklar i denna skrift också sin syn på inrikespolitiska frågor.

Bokens titeln är tydlig: «Nyliberalismen er verken ny eller liberal».

Klassekampen gjorde en intervju med Gunnar Garbo i lördags och den är väl värd att läsa också utifrån ett svenskt perspektiv.
- En god liberaler er en god sosialist, og en god sosialist er en god liberaler, sier Garbo.

Han avviser begrepet «sosialliberal», siden det antyder at man kan være liberal uten å ta et sosialt ansvar. En umulighet, ifølge Garbo.
Det borde vara möjligt för svenska liberaler som tar sin idétradition på allvar att begrunda detta, och fundera lite över vad som hänt med de partier och tidningar som ännu profiterar på att kalla sig liberala. Men det är som Linderborg påpekar, det behövs ett tryck från arbetarrörelsen för att sätta igång den processen.

Inga kommentarer: