tisdag, maj 20, 2008

Bred allians för kringskuret folkstyre

Det finns väldigt mycket att säga att om den debattartikel som fem av de borgerliga partierna – högeralliansen i regering plus miljöpartiet – preseterar i DN, angående ny grundlag. Jag har inte tillräcklig tid och ork just nu.

Men det är bara att konstatera, att de är något viktigt på spåret, när så pass ”tråkig” fråga väcker ett sådant jubel hos den samlade aktivistiska högerkanten; från nyliberaler till nyfasicster, via nyparlamenterande centerpartister.

Jublet är berättigat. De utlovade grundlagsändringar som miljöpartiet nu lallar med i, utgör den formella bekräftelsen av den allt mer tydligt reaktionära borgerlighetens reella politiska instinkter: att begränsa folkstyrets räckvidd och djup, och i samsvar med det minska det politiska systemets förmåga att uttrycka kollektiva intressen, för att istället allt mer få karaktären av ett kommersialiserat sällsskapsspel med självreproducerande samhällseliter som samförstådda aktörer.

Den svenska grundlagen är på intet sätt perfekt. Men den är både principiellt och praktiskt sett progressiv, inte minst som ett resultat av arbetarrörelsens och vänsterns framstötar under efterkrigstiden. Det borgarna nu presenterar är ett frontalangrepp, som de inte tidigare varit förmögna att på allvar på till stånd. Vi får nu framskridna planer på författningsdomstol där borgerliga jurister ska överpröva riksdagsbeslut. Vad ”stärkt kommunalt självstyre” betyder för partier som har sin medlemsbas i Täby, Danderyd och Vellinge behöver vi inte tvivla så hårt om. Och så förslag om skilda valdagar: ett beprövat sätt att sänka genomslagskraften i de politiska valen och framför allt valdeltagandet; ett bekvämt sätt att öka den borgerliga röstandelen. Bland annat.

I ”utbyte” mot en demokratisk jättedevalvering får miljöpartiet tillslängt sig en skrivning om trängselavgifter. Det säger det mesta om det partiet.

Grundlagsfrågan ställer en mer allmän problematik som på ett konkret sätt bör intressera medlemmar och partiledning i vänsterpartiet – men också alla de socialdemokrater som kan tänka sig att åtminstone i tillspetsade lägen överväga att låta regeringsmakten underordnas politikens innehåll. Det vore naturligtvis otroligt illa med ytterligare år av högerregering. Vi måste vara beredda att slänga in – och ibland bort – både slit, stolthet och principer för att slippa den situationen. Men, det finns värre saker än en fortsatt högerregering efter en valförlust: exempelvis att vi får samma politik oavsett valresultat.

Det är viktigt att fundera över hur detta kan undvikas. Miljöpartiet kan kanske vara en del av ett alternativ till dagens regering. Men i nämnda politiska diskussion kan partiet inte vara en bidragsgivare, bara ett problem som måste förstås och hanteras.

25 kommentarer:

Anonym sa...

Enligt samma logik som säger att lokalt självstyre är något dåligt borde väl det ideala vara en enad världsstat?

För övrigt påverkar inte författningsdomstolar politikens "bredd" eller "djup", de innebär bara att regeringarna får ett begränsat mandat av folket och tvingas låta folket ta ställning till att ändra sagda mandat (genom omval till en andra mandatperiod där en grundlagsändring kan fullbordas).

För min egen del tycker inte jag att demokrati är att politikerna kan hitta på vadsomhelst. Jag kanske inte vill ge dem ett obegränsat mandat bara för att jag föredrar deras ekonomiska politik och föreslagna lagändringar? Och är det särskilt klokt att låta modepartier ändra på saker hursomhelst?

Jag tror du skulle vara lite mindre negativ till författningsdomstolar ifall det verkade som att Sd skulle göra en brakseger i nästa val (och därefter antagligen kollapsa till intighet inför nästa); sådana tillfälligheter förtjänar väl inte ett obegränsat handlingsutrymme bara för att folk råkar gilla dem för stunden?


/ någon som inte äger en enda aktie och lever på mindre än 5.000 kronor i månaden

Anonym sa...

"borgerliga jurister"...
Det måste väl finnas någon i sverige med vänstersympatier som har juridisk kompetens, eller?

/Jonas Lundqvist

David sa...

Ja, eller så finns det människor som tror att den lokala demokratin blir bättre om det handlar om lokala frågor i de lokala valen, istället för att de ska bli en restpost i nationalla val.

Det är klart att kommunalvalen i viss utsträckning skulle bli omröstningar om sittande regering, och valdeltagandet skulle sannolikt sjunka något, men demokrati kräver engagemang. Att lakoniskt säga att högern tjänar på skilda valdagar för att man förutspår att ens egna väljare inte gitter ge sig av och rösta vart annat år istället för vart fjärde (eller tre gånger per fyra år istället för två om vi ska räkna in EU-valet också) visar på ett rejält väljarförakt.

Anonym sa...

Ja suck, miljöprofilerade partier har tydligen en utpräglad fallenhet för att dagtinga med sina samveten!

Anonym sa...

"Vi får nu framskridna planer på författningsdomstol där borgerliga jurister ska överpröva riksdagsbeslut."

Come on.

Hugo sa...

Författningsdomstol som säkerställer enskildas rättigheter som äganderätten, föreningsrätten, rättvis rättslig prövning med mycket mera har aldrig varit poppis på vänsterkanten där politiken skall styra allt. Bättre då med genompolitiserade folkdomstolar enligt klassisk förebild.

Vi vilar numera under EG-rätten samt Europakonventionen så Författningsdomstol måste bli en logisk följd av vår nuvarande rättsordning. Detta oavsett vad avgrundsvänstern tycker.
Enmansvalkretsar vore nästa stora steg. Då slapp vi mycket av onödigt gapande och retorik från extrema småpartier som med näppe klättrar över 4% spärren.

Anonym sa...

För det första:

Undertecknad tillhör dem på vänsterkanten som inte är helt emot tanken på en författningsdomstol. Detta eftersom de rättsliga bisarrerier som terroristjakten givit upphov till faktiskt väcker ett behov av en fungerande balansinstans.
Kanske författningsdomstol? Det beror helt på vilka befogenheter och ramar den ges.

För det andra:
Hugo, jag förstår att du är borgare och som sådan måste bära schablonåsikten "stärk grundlagsskyddet för den enskilda äganderätten /till produktionsmedel/".
Visst, driv den åsikten. Men det vore ju hederligt om du inte sökte smussla undan en sådan hyfsat kontroversiell fråga i förbifarten sådär.

För det tredje: det finns inget "logiskt" i vad som följer eller borde följa av EG-rätten.
Även det är din åsikt, ditt påstående. Försök inte smussla undan det heller.

Som motexempel: Ta EG-domstolens fullständiga påhittsomtolkning av utstationeringsdirektivet i fallen Laval och Ruffert.
Det handlar definitivt om oförutsägbarhet och inte logik.

Detta särskilt eftersom domstolen i bägge fallet gick emot sina generaladvokaters utlåtanden.

Laval och Ruffert är f ö också skolexempel på just borgerliga jurister som omprövar politiska beslut.

Eftersom du, hugo, tog upp EG-rätten så vill jag snarare påstå att på ett antal MYCKET CENTRALA områden så är svensk och EG/europeisk rättstradition på total kollisionskurs.
Hit hör till exempel specifika element såsom meddelarskydd, men än viktigare tryckfrihetsförordningens ansvarsordning som är helt annorlunda tänkt. (Och här förbereder borgarna som bäst ett fullständigt generalangrepp som borde få varje liberal publicist att få blodstörtning).

Och så inte minst arbetsrätten: Tanken på kollektiv rättsskipning och partsdomstolar såsom AD, finns inte i Europa överhuvudtaget. I stället får varenda jävel enskilt stämma sin enskilda arbetsgivare och belamra domstolarna med 100000-tals detaljfall varenda år. Fullständigt idiotiskt (borde faktiskt även en borgare kunna tycka!) men tydligen "logiskt" att behöva acceptera.

Men vad är väl såna här påpekanden värda för någon som kastar fram sådana knivskarpa saker såsom "genompolitiserade folkdomstolar"...

/Flera Tankar På Samma Gång

Anonym sa...

För övrigt är det faaaantastiskt stor humor att Ingvar Svensson (kd) skrivit under debattartikeln och argumenterar för en starkare grundlag.

Gå in på Europaportalen och läs hans mars/april 2008-dueller kring Lissabonfördraget och Regeringsformen, där han fullständigt bagatelliserar svensk grundlag.

Motdebattören Ulf öberg visar i en avslutande inlaga på http://europaportalen.se/index.php?newsID=33398&page=501&more=1
vilken halt denne Ingvar håller.

Ulf Bjereld sa...

Erfarenheten från USA visar ju hur snabbt domstolar blir politiserade. Flera av Högsta Domstolens domar slutar ju 5-4, med röstning enligt politisk grundsyn.

En författningsdomstol kand ärför lika gärna genom sina domar bidra till att ge juridisk legitimitet åt inskränkningar av de mänskliga rättigheterna, som att förstärka ställningen för dessa rättigheter.

Det är också märkligt att Peter Eriksson som med kraft kritiserar domstolsmakten i EU inte drar sig för att förespråka just domstolsmakt i Sverige.

Daniel sa...

De grönas valslogan 2010:

Miljöpartiet - makten framför allt!

Miljöpartiet - nu liberalare än någonsin!

Miljöpartiet - De (gröna) Liberalerna!

Miljöpartiet - Förr hade vi idéer; nu har vi makten!

Micke sa...

Då slapp vi mycket av onödigt gapande och retorik från extrema småpartier som med näppe klättrar över 4% spärren.


Deyt vore ju synd för det innebar att du skulle stå och gapa "Var är det bruna 4 procents partiet när man som bäst behöver det" den dag det väger jämnt.

Eller hur?

Hugo sa...

Ano
"För det tredje: det finns inget "logiskt" i vad som följer eller borde följa av EG-rätten.
Även det är din åsikt, ditt påstående. Försök inte smussla undan det heller."

Sverige vilar numera under en hänskjutande lagstiftning som fastställs genom EG-domstolens beslut. EG-rätten har direkt effekt. Svensk lag som felaktigt implementerats är underordnad EG-rätten som i fallet Laval, Rosengren m fl. som avgjorts av EG-domstolen.
Fördraget vilar på 4 fundament, fri rörlighet av kapital, personer, tjänster och varor i annat fall ramlar EG-rätten platt till marken. Det finns inget femte grundfundament som heter arbetsrätt. En sådan rättigheter kan heller aldrig heller definieras av begripliga skäl eftersom den förutsätter det av naturen och finns arbetsgivare som regnar ner från himmelen.

Av Bolkesteins ursprungliga tjänstedirektiv blev en liten fingertutt och det råder konkurrens på de flesta områden utom just tjänster. Nöjd dig med det.

Glöm ej heller att korrupta svenska domstolar systematiskt nekat prövning av rättsfall i EG-domstolen utan att ens motivera sina beslut trots EG-rätten har direkt effekt. Efter kommissionen pressat på har nu införts ny lagstiftning så de åtminstone måste motivera med gällande EG-praxis sina beslut.

Så visst behövs det en Författningsdomstol i detta rättsliga uland.

Anonym sa...

Jag känner mig tvungen att kommentera här.

Många debattörer på vänsterkanten blir upprörda över "juridisering av politiska beslut". Vad de ofta inte inser är att författningsdomstolen tolkar en grundlag som i sig också är en lag stiftad av riksdagen. Skillnaden är att den är av högre konstitutionell valör, vilket innebär att man får stifta lagar som strider mot grundlagen under förutsättningen att man ändrar grundlagen först. Författningsdomstolens främsta förtjänst, enligt min åsikt, är att den kan fördröja populistiska beslut som riskerar att inskränka våra grundläggande individuella fri- och rättigheter.

Allt från terrorlagstiftning till hets mot folkgrupp till EU går in här. En författningsdomstol skulle även kunna underkänna viss EG-lagstiftning alternativt föra en diskussion med EG-domstolen likt den som tyska Bundesverfassungsgericht hade med domstolen i samband med Solange-besluten.

Idag står den svenska grundlagen lågt i kurs med undantag för enstaka paragrafer i regeringsformen och tryckfrihetslagstiftningen. I de rättsfall som jag läst under min utbildning viftas många gånger konstitutionella frågor bort av domstolarna, frågor som i andra länder hade behandlats utförligt. Anledningen till detta är att lagstiftaren väldigt ofta kan bryta mot grundlagen och ändå förvänta sig att domstolarna upprätthåller lagen. Om man ska ha det på det viset, varför ska man ens ha en grundlag?

Anonym sa...

Bara en marginalanteckning. Hypotesen att mp sålt sig för att undanröja grundlagshindret mot trängselskatter stämmer inte. Alla partier i utredningen är helt överens om denna ändring. Återstår tre andra möjligheter:
1. Mp begriper inte vad en författningsdomstol kan innebära men tycker att det låter modernt och bra.
2. Mp begriper vad en författningsdomstol kan innebära och tycker att det är bra.
3. Peter Eriksson bryr sig inte så mycket om grundlagsfrågor, men tycker om att vara i tidningen.

Hugo sa...

F ö rättsfallet Rosengren säger väl det mesta om det ynkliga tillståndet i våra domstolarna. Ständiga politiska utnämningar och samma personer cirkulerar mellan, departement, myndigheter och/eller andra domstolar. Samma person som utformat en lag kan sedan i högsta instans t o m döma i det han själv skrivit. Kan det kallas ojävigt? Nä, sanningen är att hela domstolsväsendet är överbefolkat av viljelösa och krumryggade korridorkaroliner.

Uppenbarhetsrekvisitet skall bort och vi behöver sannerligen en författningsdomstol som motvikt till alla stolliga lagar som stiftas i parti och minut i detta land. Lagrådet har ju sedan länge spelat ut sin roll och regeringarna skiter ändå i vad de säger.

Hade inte kommissionen hotat med att dra Sverige inför Domstolen för fördragsbrott hade HD som vanligt nekat prövningstillstånd för Rosengren men valde under "galgen" att hänskjuta ärendet för att inte i efterhand mycket pinsamt behöva stå där med skägget i brevlådan Vem minns heller inte när Regeringsrätten prövade Barsebäck för ett antal år sedan och gjorde bort sig rejält partisk och självgod som den var.

Anonym sa...

Tycker det är bra att vi äntligen får en författningsdomstol. Däremot är det dåligt att vi inte återgår till enmansvalkretsar, en per kommun blir bra, så att vi får 100% personval och därmed riksdagsmän som har sitt egna direkta folkliga mandat och inte som idag utses av partiledningar. Det är slöseri att ha 349 riksdagsledamöter när det ändå bara finns max 7 politiska åsikter (partiledarnas), riksdagsmännen är idag pappegojor som röstar som partiledningen vill och är inte självständiga män och kvinnor med eget mandat från sina väljare.

Det vore sedan trevligt om vi fick välja vår ledare i direkta val, typ president, demokratisk kung eller vad vi nu väljer att kalla honom/henne.

Bindande folkomröstningar är ett måste så att folket alltid har den yttersta makten. Folkomröstningar har ändå den högsta demokratiska legitimiteten.

Ett politiskt beslut skulle då behöva godkännas av "presidenten" och riksdagen samt folkomröstning.

Det vore bra om konstitutionen förbjöd obalanserade budgetar och ett skattetryck över ex 30% av BNP.

Anonym sa...

Hej Ali,
Vad du skriver är ju sant. Men vad gör vänsterpartiet? Ärligt talat ingenthing. Kolla bara hur mycket folk i Vänsterpartiet håller på att parata om den(partiet)ska sista med sossarna i regeringen eller inte. Tycker du själv att denna fråga borde sysselsätta so månget parti kamrater . Jag tycker att partiet ska vara en del av den ideala rörelsen som håller på att växa utan vänsterpartiet deltagande . När borgerliga är på frammarsch då VP borde agera tillsammans med andra krafter från andra ideala föreningarna. Väntar på sossarna lönar sig inte. V har ju regerat två mandat med sossrar. Vad fick man? Privatiseringar av den offentliga sektorn. Då det började på riktigt.
Att ändrar grundlagen! Detta en katastrof i ett demokratisk som samhälle som Sverige fortfarande är. Nu är det dags att alla borde vakna och göra(organisera)motstånd mot den borgerliga regeringen som håller på att ändra allt i Sverige.
Du lämnade Sverige var inte bra för oss alla . Du behövs här!


Abdulla Karim
tack

Anonym sa...

Det behövs kritiskt tänkande. Mediernas makt kan styra det som ska uppmärksammas och hur det ska tolkas. Är då medier styrda av en politisk inriktning blir det propagandastyrt för att passa något syfte. Det som inte bör uppmärksammas för att att inte misskreditera den politiska uppfattning mediet ska ha nämns inte alternativt ges uppfattningen att det är den politiska opinionen som får bli syndabock för det som inte bör uppmärksammas genom att tidningens ledare vinklar fakta för att passa ett syfte. Ett ex på vad som medierna tiger med i dagens Sverige är de långtidsarbetslösas misär efter sänkningen av a-kassa. Dessa räknas inte när man skriver om hur mycket bättre människor fått eller vilka grupper som fått det sämre med Alliansens segregationspolitik.

Anonym sa...

Är inte förvånad att Esbati och vänstern är emot. Ni vill bara maximera er(politikernas) makt. Det ser man om och om igen. Ni är den politiska adelns främste försvarar och ni försvarar er klass med näbbar och klor. Ni är både emot EU och kommunalt självstyre eftersom det tar ifrån er makt.

För medborgare är det utmärkt med en förbättrad grundlag, en författningsdomstol och ökat självstyre.

Ni säger att ni inte vill ha det som i Sovjet, men ändå ser vi gång på gång hur ni vil att er centralkommitté ska få bestämma så mkt som möjligt.

Micke sa...

Ni säger att ni inte vill ha det som i Sovjet.


Varför rapar du luft?
Vad är vitsen?

Daniel sa...

Neoliberal Agenda, i vilket av följande tre statsbildningar eller organisationer anser du att folkets, medborgarnas, inflytande är störst:

a) EU
b) USA
c) Sverige

Anonym sa...

"Vi får nu framskridna planer på författningsdomstol där borgerliga jurister ska överpröva riksdagsbeslut."

Märklig formulering. I Sverige så präglas den rättspolitiska diskursen i hög grad av stådnpunkter som intagits av rättsvetenskapsmän med sitt hjärta till vänster. Uppsalaskolan är fortfarande inflytelserik.

En företrädare som kan nämnas ingå i denna juridisk-rättsvetenskapliga skolbildning är Vilhelm Lundstedt. Han vari inte bara professor i juridk utan också riksdagsledamot för socialdemokraterna.

Även Per Olof Ekelöf som har stort inflytande än idag på den svenska processrätten var anhängae till uppsalaskolans rättsfilosofi. Därför skulle jag vilja säga att det är nys att svensk juridisk tradition skulle vara präglad av borgerliga värderingar. Snarare raka motsatsen!

Anonym sa...

Anonym 5:56. Du får gärna förklara för mig på vilket sätt Ekelöf var en "rättsvetenskapsman med hjärtat till vänster". Jag har läst hela hans rättegångs-serie och har inte lyckats skymta några vänstervärderingar. F.ö. läste jag juridik i Uppsala 2001-2007 och inte vid ett tillfälle har vi diskuterat Vilhelm Lundstedts tankar och idéer, vi har knappt ens berört Uppsalaskolan under min utbildning. Att hävda att juristutbildningen idag skulle vara vänsterinriktad är ett i mina ögon oerhört besynnerligt uttalande. Vad menar du egentligen?

/Gustaf

Anonym sa...

ali: ta upp huvudet ur sanden.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=773209

Unknown sa...

Jag brukar normalt hålla med Ali. I fallet med författningsdomstol ser jag dock en del problem som måste lösas. Vi har idag en oerhört slarvig regering när det gäller att stifta lagar. Vi vet att många av dessa lagar strider mot grundlagen och framförallt rättssäkerheten. Men de börjar gälla iallafall trots obefintlig juridisk prövning. Då säger vi i vänsterpartiet att vi är emot FRA och IPRED bland annat av rättssäkerhetsskäl. Men borde vi då inte göra något för att verkligen få lagarna juridiskt hållbara? Och framförallt se till att de inte urholkar rättssäkerheten. Begreppet författningsdomstol kanske är fel väg. Men en tvingande prövning av lagförslag så att de inte strider mot grundlagar eller rättssäkerhet borde vi hitta metoder för. Anser jag.