torsdag, februari 05, 2009

Den palestinska opinionen

Via Gaza; Peace n’ Freedom hittar jag en opinionsundersökning gjord av Jerusalem Media and Communication Center (med stöd av socialdemokratiska Friedrich Ebert Stiftung) om det politiska opinionsläget på de ockuperade områden. Flera av frågorna är jämförbara med tidigare opinionsundersökningar.

Sammantaget kan man bland annat se att stödet för Hamas ökat, att stödet för raketangrepp mot Israel ökat, och att det nu är Hamas-ledaren Haniyeh som är den palestinske politiker som åtnjuter störst förtroende – inte Mahmoud Abbas.

Det är både intressant och begripligt att Hamas stärkt sin ställning mer i Västbanken än i det ohyggligt söndertrasade och krigströtta Gaza.

Man bör komma ihåg att Mahmoud Abbas ämbetsperiod som palestinsk president nu har gått ut och att makten över den palestinska myndigheten konstitutionellt sett bör ligga hos Hamas, i väntan på nya val.

- - - - -

* På samma blogg: Daily Terrorism by IOF in West Bank
* Israel stormade fartyg med förnödenheter till Gaza och misshandlade folk ombord.
* Progressiva USA visar en karta över Israels expanderade bosättningar på Västbanken. Som Lennart Frantzell skriver, visar den nya informationen hur bosättningarna ingår i den israeliska regeringens försök att trycka undan palestinierna från Västbanken.

3 kommentarer:

Kurt sa...

Det varju inte förvånande, och det var väl också ett av israels viktigaste mål.

Anonym sa...

Jag vill flagga för de unga kvinnorna i konfliktområden som Israel/Palestina. De har en särskilt utsatt roll i konflikter, och deras röster/perspektiv hörs aldrig!

Tjejernas redan begränsade rörelsefrihet och möjlighet att delta i samhället och engagera sig blir ännu mer begränsad.

Vill du höra röster direkt från konfliktområden, från unga kvinnor som engagerar sig för fred och ökade rättigheter och möjligheter?

Kolla www.pushingthelimits.se

Anonym sa...

Tror ikke krigen er over, det kommer til å bli kjempet med andre midler fremover. Situasjonen til Palestinerne har jo ikke bedret seg, kun forverret seg. Ekstremistenes motivasjon til drive terror mot israelsk undertrykking, har vel etter nedslaktingen i Gaza kun tilspisset seg. Det er å forvente alvorlige terrorhandlinger i Israel de neste månedene. Det gir jo israelerne argumenter for videre og hardere krigföring. Dessverre saboterer USA FN's autoritet, slik at ikke Israel på det nåværende tidspunkt kan sanksjoneres til fornuft. At palestinerne har fått en lærepenge etter israels krigföring trorvel egentli heller ikke julenissen på, tvertimot har den israelske krigföringen fört til skjerping av kampmoralen blant de ekstreme kreftene på palestinsk side, og et enda klarere fokus på hevnaksjoner, Jeg tror dessverre at året 2009 blir et blodig år for Israel, og dessverre kommer de reaksjonene som kommer, også hovedsaklig til å ramme sivile og uskyldige israelere. Faren for konflikteskalasjon, og en forsterket voldspiral er overhengende. Det er på en måte forprogrammert her, og dessverre er det israels arroganse, og totale mangel på interesse til varig lösning av konflikten som er årsaken. FN skulle egentlig spilt en sentral rolle i konfliktlösningen, men er henvist tilskuerplass av USA og Israel. Det er vel på tide med en kraftig verdensomspennende moblisering mot USA, der det blir stilt noen ultimatum. True med total isolasjon, diplomatisk, ökonomisk, teknologisk, og kulturelt. Verden klarer seg veldig godt uten USA. FN-Hovedkvarteret kunne flyttes til Havanna, der USA tilbys observatörstatus om 50 år. Isreal bör stilles for den internasjonale krigsforbryterdomstolen, og USA og Norge bör tiltales for medvirkning, på grunn av landenes våpenleveranser til Israel. Norge spiller en motbydelig doppeltrolle her.