fredag, juni 12, 2009

Åsa Linderborg om Lars Leijonborg

Skarp som alltid:
Leijonborgs gärning har dessutom inneburit en detaljstyrning av universitet och högskolor ner på frågeställningsnivå; i modern tid har vetenskap aldrig varit så fjättrad som nu, trots folkpartiets stolta tal om ”forskningens frihet”. Leijonborg är även ansvarig för att riksdagen i tisdags avskaffade kårobligatoriet, vilket innebär mindre medel för studentinflytande och studiesocial verksamhet.

Och vem tar över? Antingen väljer man en kunnig som inte är publik (Ulf Nilsson har suttit i utbildningsutskottet i hundra år eller mer) eller också väljer man, som vanligt, någon okunnig som man hoppas drar röster. Som Erik Ullenhag.

Inga kommentarer: