onsdag, juli 22, 2009

Anyone for Tennis?

Man skulle kunna tänka sig att Per Svenssons anmälan av senaste numret av tidskriften Tvärdrag är en slags avancerad självrefererande iscensättelse av den borgerliga tanke- och mediehegemonin. Men det förefaller osannolikt.

Mer troligt är att Per Svensson som aktiv grindvakt i och utövare av samma hegemoni, inte förmår se fundamentala drag hos den, men med starka instinkter reagerar när den utpekas och analyseras.

Det som är intressant med det imponerande fullmatade numret av Tvärdrag, är att den ordentligt och från flera olika vinklar tar tag i nyliberalismen som sammanhängande materiellt och ideologiskt fenomen. Det handlar med andra ord om den (sen)moderna kapitalismen som konkret verklighet, till skillnad från det Per Svensson gärna hade velat läsa – någon slags fåtöljfilosofisk kritik mot liberalismen som ädel idé, värd att pennfajtas för.

Och så står han där, lite nervöst överlägsen, i en slags parallell verklighet där ordet liberal är ”ett av politikens och kulturdebattens mest omtyckta och gemenskapsframkallande skällsord”, och undrar varför inte de unga socialisterna vill vara med och leka. Well, om man är på en stängd stadion samt utövar en annan sport, kan det hända att man tror det är frågan om ”Walk Over”.

Tvärdrag kan man prenumerera på här. En av artiklarna från senaste numret kan läsas fritt här.

6 kommentarer:

Anonym sa...

”parallell verklighet”
Det är ju snarare ni inom vänsterpartiet som lever i en parallell verklighet.
Per Svensson har ju helt rätt när han skriver:
””Fram till slutet av 70-talet var det mesta finfint. Sen kom Timbro och Margaret Thatcher och förstörde världens bästa land. Det är den historia Tvärdrag berättar. Man har hört den förr. ””

Men bilden är ju, precis som Per påpekar mer komplicerad än så.
När man talar om liberalismens frammarsch på 1980 talet så kan man inte, som ni inom V gör, utelämna den kollaps så blev ett faktum för de länder i Europa som styrdes av partier som ni kallade ”broderpartier”. Redan långt innan de socialistiska staterna i östeuropa föll så¨stod det ju klart för en bildad allmänhet utanför ditt parti att socialismen inte var framtiden.
Lars J

hinke sa...

Per Svensson hade inget att komma med, tydligen.

Lars J: ge gärna med ett enda argument. Vi kan börja här: svensk "liberalism" godtar i praktiken att många barn föds in i enorm materiell orättvisa. Hur försvarar du ett sådant system?

Anonym sa...

Hur många sovjet-kommunism trumf finns det i leken?

Anonym sa...

"Hinke"
Du frågar
"svensk "liberalism" godtar i praktiken att många barn föds in i enorm materiell orättvisa. Hur försvarar du ett sådant system?"

Jo jag försvarar det med att det enda egentliga alternativet till ett sådant system, socialismen, visade sig vara sämre. Mycket sämre.
Hinke Bergeren hade fel helt enkelt.
Här kan vara på plats med att citera Hinke
""låt oss reflektera öfver och öfverlägga om hvad slags våld vi måste tillgripa samt lära arbetarna tillverka och nyttja både dynamit och dolk. För min del anser jag småmord vara alldeles utmärkta, och attentat sätta skräck i de härskande i samhället"
Hinke Bergegren 1891

Nu skriver vi 2009 och nu är vi alla borgerliga. Även Mona, Peter och Maria.
Kanske inte Lars Ohly men han ses av alltfler som en relik från forntiden

hinke sa...

1891 är ett intressant årtal. Många anser att människor som lever under regimer som berövar dem lika rösträtt har rätt till våldsamt motstånd. Det anser du tydligen inte.

Sen säga vad man vill om historiske Hinke, han fällde inte fosforbomber eller massmördade barn. Så när vi ändå citerar, här är två aktuella från den stats armé som svenska "liberaler" älskar att försvara i vått och torrt:
”Du ser något men är inte riktigt säker? Du skjuter”; ”skjut om du har lust”
http://www.aftonbladet.se/kultur/article5520426.ab

Ditt försvar sen. Det finns bara två alternativ menar du? Ett magert intellekt producerar magra alternativ! Det krävs en Mao eller en Carl Bildt för att komma på något så kuriöst som "den enda vägens politik". Ingenting politiskt "visar sig", det skapas. I Sverige skapas idag orättvisa av att högerideologiskt övertygade använder sin makt för att utpressa till sig privilegier på fattigas bekostnad. De kan avstå men de väljer att inte göra det.

Anonym sa...

Re: Hinke

””Många anser att människor som lever under regimer som berövar dem lika rösträtt har rätt till våldsamt motstånd. Det anser du tydligen inte””

Öhh.
Har jag sagt det?
Jag är inte alltid säker på att våldsamt motstånd är rätt väg men i kampen mot regimer som berövar dom rösträtt så tycker jag inte att det är moraliskt fel.
Jag var själv involverad i kampen mot kommunismen i Europa på 1980 talet., Var med och samlade in pengar till Polen och del annat och besökte även landet vid några tillfällen. Kampen mot kommunismen var ju den i särklass viktigaste frihetskampen i Europa efter andra världskriget.
Amerikanarna (läs CIA) låg bakom ett antal mord i Polen på den tiden. Det är i alla fall vad jag fått höra från tillförlitliga källor.
Jag säger inte att det var fel, kommunistdiktaturen i Polen var just en sådan regering som berövat folk lika rösträtt, men sett i efterhand så var det nog den fredliga kampen som nådde störst framgång när den fick tillräckligt med brett folkligt stöd.

” säga vad man vill om historiske Hinke, han fällde inte fosforbomber eller massmördade barn.”

Det gjorde han nog inte. Men han var knappast någon frihetskämpe heller. Han var ju med 1921 när nuvarande Vänsterpartiet bytte namn från Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti till Sveriges Kommunistiska Parti och gick med i den ökända tredje kommunistinternationalen, KOMINTERN. Vänsterpartiet är ju ursprungligen en utbrytning från Socialdemokraterna. Det var om jag förstått det rätt många frågor man var oense om men en viktig principiell skillnad var väl synen på demokrati där Socialdemokraterna (och inte kommunisterna) var de som ville ha ett system där den allmänna rösträtten utgjorde basen.
Lars J