onsdag, juli 29, 2009

Lästips

Petter Larsson om Stockholmsprogrammet:
Att samordna lagar, övervakningssystem och databaser är dock bara en del av Stockholmsprogrammet. På snart sagt varje sida återkommer både Framtidsgruppen och Kommissionen till hur viktigt det är att de olika ländernas myndigheter i praktiken förs närmare varandra. Det handlar om praktikplatser i andra länder, utbildning, en utbyggnad av den europeiska polisskolan och om ett mer vardagligt utbytande av information.

Syftet verkar tydligt: att ur de skilda staternas myndigheter vaska fram en ny kår av EU-tjänstemän, där samsyn och ”kåranda” råder.
Läs hela!

Och nu, någonting helt annat:
- Peter Wolodarski om manlig omskärelse: ”Falskt argument från barnkirurger
- Ann-Charlotte Marteus om brandtragedin i Rinkeby: ”Varför är bara jag helt normal?
- Ayman Osman (Fighters and Lovers Sweden) om konstiga terrorlagar: “Vi stödjer orättvist terrorstämplade grupper

Inga kommentarer: