tisdag, januari 11, 2011

S(t)imulerad fattigdomDen blå linjen i diagrammet visar en teoretisk simulation av fattigdomsnivån i USA, baserad på utvecklingen i BNP per capita. Den röda linjen visar den faktiska utveckligen i fattigdom. Diagrammet avspeglar helt enkelt att växande rikedom inte har fört med sig minskande fattigdom på det sätt som ofta förväntas (och som har varit sant periodvis).

Diagrammet kommer från The state of working America, som i år presenteras med en hel del överskådliga webbaserade diagram.

Apropå USA, se de här diagrammen, om vad folk tror om social mobilitet och vad som är fakta.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Kan du förklara lite mer ingående vad en simulation av en fattigdomsnivå är? Är det hur fattigdomen förväntas sjunka i takt med den ekonomiska utvecklingen enligt någon speciell ekonomisk teoris antaganden?

mvh Mattias

Ali Esbati sa...

Det står kort om det under bilden, men jag har svårt att säga detaljerna, för jag har inte tillgång till den artikel de hänvisar till för metoden (Danziger & Gottschalk, 1996)

Men det de gör är alltså att de har en modell och gör en regressionsanalys av siffrorna och får en koefficient för korrelationen mellan fattigdom och bnp/capita. Sen använder de den regressionskoefficienten för att "förutse" fattigdom över hela perioden. Det vill säga, om fattigdomsnivån *bara* beroedde på bnp/capita med den regressionsfaktorn, då hade det sett ut som den blå linjen. Den grafiska presentationen säger alltså att ökningen i bnp/capita "förklarar" minksningen i fattigdom i början av perioden men inte senare.

Anonym sa...

Intressant. Fattigdomen steg under Reagans första period som president för att sedan sjunka under den andra. Under Busch I steg den igen för att sedan sjunka under Clintons ämbetsperioder. Under Busch II ökade den något och vek svagt nedåt den sista ämbetsperioden. Under Obama bär det iväg uppåt igen.
Undrar hur det slutar? Konjunkturer spelar givetvis också in i sammanhanget men hur skall de vägas och mätas?

Simsalablunder sa...

Intressant är att simulerad och faktisk utveckling är tämligen lika fram till ca 1970 och att minskningen av fattigdomen stannar av samtidigt som nyliberala ekonomiska teorier vinner mark och införs.

Anonym sa...

Nu är du ute och kör riktigt ordentligt Simsalablunder. För det du påstår finns inga som helst belägg. Betr klyftan mellan låginkomsttagare och de superrika är en helt annan sak och saknar all relevans hur det var tidigare. De som har lyfts mest de senaste 100 åren i Sverige är just de s k arbetarna som snart är utdöda. Nu kan man unna sig en flygsemester utomlands vilket var omöjligt i förra seklets början. Då tog du dig i bästa fall från din bruksort till närmaste "storstad" under hela din levnad. Så lägg av snälla, det blir bara urfånigt och väldigt patetiskt.

Simsalablunder sa...

För att det jag säger inte skall ha några som helst belägg måste Anonym 3:37 em förstås bortse ifrån det diagram som visas i blogginlägget.

Nu verkar Anonym 3:37 em tro att aviatikens landvinningar vederlägger det jag säger, men då har gissningsvis alldeles för många schobanger konsulterats.

Micke sa...

Det är fel det där.Fattigdom mäts i hur ofta dom som inte längre kallas arbetare kan åka till Thailand.

Pelle sa...

Anonym 3:37 argumenterar ganska snurrigt. De senaste 100 åren i Sverige har väl snarare präglats av Socialdemokrati än nyliberalism?

Plus att inget det anonym säger ens tangerar det Simsalablunder säger om nyliberalism i USA.

Men visst, att arbetare inte var ute och flög charter i början av 1900-talet får man ge dig rätt i.

/lasse sa...

Detta diagram måste glädja varje sann höger revolutionär, framgången har varit total, förmodligen större än de någonsin ens kunnat föreställa sig i sin vildaste fantasi. Man satte ett bestämt P för populasens excesser under de lite mer ekonomiskt demokratiska efterkrigsdecennierna. De fås andel av den samlade produktionen var skrämmande låg när även kreti & pleti fick en beskärd del, i sanning det måste ha varit en hemsk tid för varje högerman. En succéhistoria som förmodligen har få historiska motsvarigheter. Förödande skickligt genomfört, folk tror fortfarande att det var den sk ekonomiska nödvändigheten och vad som fanns av det som kallades arbetarrörelse är totalt krossat till oigenkännlighet i hela den industrialiserade världen. Arbetarrörelsen svalde med hull och hår den falska verklighetsbeskrivningen och började själva tala om hur bortskämda folket var, det hade gått alldeles för långt folket måste sansa sig och böja sig för högerns ekonomiska nödvändighet. I den fattiga delen av världen var arbetarrörelse totoalt utraderade tills helt nyligen när de ryckt upp sig lite i olika delar av Latinamerika med hjälp av demokratiskt valda diktatorer och despoter som är att likna vid demokratiska terrorister. I väst har den sk arbetarrörelsen numer bara ”realister” i ledningen.


Rising unemployment was a very desirable way of reducing the strength of the working classes . . . What was engineered - in Marxist terms was a crisis in capitalism which recreated a reserve army of labor, and has allowed the capitalists to make high profits ever since.”
Alan Budd - chief economic advisor to Margaret Thatcher

Prima Singh sa...

Trist att se något som visar att världens såkallade supermakt misslyckades med att göra något åt dess egna medborgare. Nu blir det helt begripligt varför inte det fanns några resurser från dess sida till jordbävningskatastrofen i Haiti. Bra upplagt!

Tobias sa...

Har fattigdomsbegreppet (poverty line) ändrats under dessa 40 år? Det skulle ändra grafens betydelse drastiskt.

Johan L sa...

Buuuh, vi vill ha fler inlägg oftare!

Ali Esbati sa...

:) Är på semester.

Jonas sa...

Du skriver ofta om USA i kritiska ordalag - men finns det saker som du tycker USA har gjort bra? Vad gillar du mest med USA?

USA är ju ett av världens rikaste länder och i särklass de mäktigaste. Vilka bra saker har de gjort för att komma så långt som de gjort?