söndag, januari 13, 2013

2013: Inget rymdäventyr

I Dagavisen har jag – inspirerad av en essä av David Graeberskrivit om rymden, robotar och nyliberalismen:
Graebers poeng snur opp ned på et av de mest feirede - og egentlig mest åpenbart feilaktige - dogmene i vårt samfunn: at det er den kapitalistiske konkurransen som driver fram menneskelig innovasjon og mer effektiv ressursbruk. Når andre drivkrefter enn profittinteresse, og andre organisasjonsformer enn det profittmaksimerende firmaet, lukes vekk i takt med nyliberalismens framgang, blir resultatet heller det motsatte. På område etter område har den vitenskapelig-teknologiske drivkraften til å sprenge menneskehetens grenser - å komme lenger, ferdes raskere, kurere epidemier - snarere blitt stagget og tonet ned.
Läs gärna!

3 kommentarer:

Eva sa...

Fast varför accepterar du den underliga och helt felaktiga föreställningen att marknaden gav oss datorer, internet och containertransport? Staten var alltid helt avgörande för utvecklingen av allt detta. Se Vernon Ruttans klassiska bok 'Is War Necessary forEconomic Growth?" samt Fred Blocks "State of Innovation".

Ali Esbati sa...

Nä, det gör jag väl inte. Min (och Graebers) poäng är snarare att man får andra typer av tekniska applikationer när profitmekanismerna dikterar både forskningens karaktär och användning.

Erik J sa...

Den här artikeln behandlar innovation i Amerika ur ett annat perspektiv. Innovationskulturen på telebolaget som hade monopol och således enligt dagens tanksätt saknade incitament.

"..leading us toward a belief that small groups of profit-seeking entrepreneurs turning out innovative consumer products are as effective as our innovative forebears. History does not support this belief. The teams at Bell Labs that invented the laser, transistor and solar cell were not seeking profits. They were seeking understanding. Yet in the process they created not only new products but entirely new — and lucrative — industries."

http://www.nytimes.com/2012/02/26/opinion/sunday/innovation-and-the-bell-labs-miracle.html?pagewanted=all&_r=0