fredag, december 06, 2013

Oförmögen ortodoxi

Har skrivit om ekonomivetenskapens huvudfåra, i senaste numret av Arena:
Hela västvärlden genomgår i dag en ekonomisk kris, där decennier av civilisatoriska framsteg har rullats tillbaka. Då är det inte en kvalificerad intellektuell och politisk debatt värdigt, att den samhällsvetenskap som i kraft av sitt namn ska säga oss något om denna kris, domineras av förvillande teorier och svag metodologi.
 Läs gärna.

Inga kommentarer: