torsdag, maj 02, 2024

1 maj. En anmälan till Granskningsnämnden.

 Den 1 maj sände Aktuellt i SVT ett inslag om ursprunget till första majfirandet. I ett inslag av redaktionen beskrevs ursprunget som ”Strejkerna och demonstrationerna vid Haymarket på 1880-talet som slutade i ett blodbad där åtta poliser dödades och ett okänt antal arbetare”. Det var lätt av inslaget att tolka det som att huvudsaken var de dödade poliserna och att detta var direkt kopplat till demonstrationstraditionens etablerande. Efter inslaget bereddes Mattias Karlsson (SD) utrymme att ge sin syn på första majfirandet. Karlsson konstaterade då att ”Det är problematiskt att vi har en nationell högtidsdag som instiftades för att hylla terrorister som dödade poliser i ett terroristattentat.”. Detta fick stå oemotsagt. Det framstod i kombination med redaktionens inslag som att detta var ett historiskt faktum.

För det första är ursprunget till första maj-firandet inte oomstritt. Enbart genom att vända sig till wikipedia hade redaktionen kunnat finna ”Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890. Initiativet till demonstrationen 1890 togs av Andra internationalen, som genom en internationell manifestation ville kräva åtta timmars arbetsdag. Första maj har också kommit att firas till åminnelse av Haymarketmassakern 1886.” samt att ”Det är en utbredd uppfattning att det var till minnet av Haymarketmassakern som första maj antogs som arbetarrörelsens internationella kampdag. Denna historieskrivning är emellertid omdiskuterad. På Andra internationalens första kongress i Paris 1889 enades man om en resolution där man krävde lagstiftning om åtta timmars arbetsdag och att för att driva detta krav organisera en internationell kampdag den 1 maj året efter. Haymarket nämndes inte i resolutionen och det saknas evidens för att Haymarketmassakern nämndes under diskussionerna som ledde fram till beslutet. Däremot har olika grupper i efterhand lyft minnet av Haymarketmassakern på första maj.”


För det andra nämns inte att det var en fredlig massdemonstration för åtta timmars arbetsdag och att det finns inga bevis för att den bomb som ledde till att poliser och demonstranter dödades, hade någon som helst koppling till demonstrationen. Det som är klarlagt är dock att åtta anarkister arresterades och fälldes för Haymarketmassakern. Några år senare togs dock ärendet upp igen av domstol och det blev redan då klarlagt att ett justitiemord hade skett. Vi den tidpunkten hade dock fyra av de anklagade avrättats och en begått självmord i fängelset. De tre fortfarande levande försattes på fri fot.


Det är sålunda djupt osakligt att påstå att första maj firas för att hylla terrorister och denna kunskap hade redaktionen möjlighet att tillgodogöra sig med en rimlig kontroll före sändning. Det borde ha framgått av inslaget hur kontexten kring händelsen de facto såg ut och Mattias Karlsson påstående skulle ha korrigerats och inte stått oemotsagt. I inslaget blev den historiska kontexten ytterligare förvriden genom ett inslängt påstående om att demonstrationerna "fram till 1990" skulle ha varit "en stor sak runt om i världen, bland annat i forna Sovjet", något som blir märkligt både med hänsyn till startpunkten för traditionen, till dess internationella genomslag och mångfald, och till dess konkreta utformning i Sverige. Kombinationen av inslaget gjorde och Mattias Karlssons påstående gjorde att dennes framställning av historien istället framstod som ett okontroversiellt faktapåstående.


Jag anser därför att SVT har brustit mot sändningstillståndets krav på:


  1. Opartiskhet. Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.

  2. Saklighet. Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.


Jag begär därför att Granskningsnämnden granskar inslaget.


20 kommentarer:

Leo Müller sa...

Bra gjort!

Jan Viklund sa...

Mycket bra!!

Anonym sa...

Mycket bra!

Anonym sa...

Helt rätt!

v sa...

Tres bien.

Anonym sa...

Obegripligt att en högerextrem historierevisionist får stå för sista ordet om 1:a maj i ett svt- inslag om arbetarrörelsens dag.

Anonym sa...

Så hopp I helsike bra! Tack! ❤️

Anonym sa...

❤️

Anonym sa...

Inslaget var helt vidrigt! På alla sätt och vis. Bra jobbat!

Anonym sa...

Ja helt obegripligt!

Anonym sa...

Tack! Jag tappade hakan då jag såg inslaget

Anonym sa...

Bra sagt! Sjukt vidrigt inslag!

Anonym sa...

Bra, det är ännu ett exempel på SVT:s anpassning till SD. är journalisterna rädda för att få sparken i en framtid med en chef tillsatt av dom bruna ?

Anonym sa...

Bra gjort! ✊️

Anonym sa...

Instämmer helt!

Anonym sa...

Jag såg inte det, men förstår verkligen inte att svt inte har reagerat på historie förfalskningen. Folk kan inte alltså lita på att svt är faktapasserad kanal utan kör med SD desinformation rakt av.

Anonym sa...

Förfärligt gjort av public service!

Anonym sa...

Tack Ali! såg inte själv inslaget men blir helt förfärad över att han fick komma till tals och stå oemotsagd , tyvärr händer det rätt ofta .

Zibs sa...

Instämmer helt!

Ziba sa...

Instämmer helt!
Bra jobbat!