lördag, augusti 12, 2006

Asymmetri

FN antar en resolution som bland annat baseras på ”ett fullständigt slut på alla krigshandlingar, en israelisk reträtt från libanesiskt territorium”.

Några timmar efter att resolutionen antas inleder Israel en storoffensiv som går ut på att ockupera libanesiskt territorium.

Israels förhållningssätt till världssamfundet är med andra ord precis som förr.

Vad var det Condoleezza Rice sa om fördelarna med en FN-resolution? ”Nu får vi se vem som vill ha fred och inte”.

Det senaste angreppskriget mot Libanon har inte bara dödat över tusen libaneser och grundligt förstört hela Libanon, det har också dödat tron på en rättvis behandling av araber i ”Världssamfundet”, grundligt förstört FN:s möjligheter att spela en aktiv fredsroll i Mellanöstern.

Den dagen Israel tvingas följa FN-resolutionerna, åtminstone utsätts för vapenembargo och handelsbojkott, då kan situationen bli annorlunda.

PS. Som en extra skjuts till fredsprocessen bombade Israel en kolonn med civila, som FN eskorterade. Birth pangs.

47 kommentarer:

Ullan sa...

Att Israel inleder en storoffensiv trots att Olmert säger att han kommer att rekommendera ett accepterande av resolutionen beror på inrikespolitiska skäl. Den israeliska opinionen är missnöjd med Olmerts vacklande inställning och anser den vara orsaken till varför Hizbollah inte har krossats. Och enligt opinionen skulle ett accepterande av en fn-resolution i nuläget skulle innebära en vinst för Hizbollah, och därmed stärka stärka självförtroendet hos anti-israeliska grupper i arabvärlden. För att rädda ansiktet och så gott det går tillfredsställa opinioen fortsätter därför Olmert kriget i hopp om att opinioen ändå skall känna att Hizbollah var på väg att krossas när fn-resolutionen träder ikraft. Ett mer cyniskt resonemang kan vara att Israel vill provocera Libanon att avvisa resolutionen och på så sätt kunna rättfärdiga den fortsatta offensiven med hänvisning till att Libanon inte vill ha fred.

Micke sa...

Ja.Backar dom inte nu så bör internationell trupp under FN flagg gå in utan hänsyn tyill Israels krav.

PKFV sa...

En sak man omedelbart slås av när man läser resolutionen är första paragrafens formulering:

Calls for a full cessation of hostilities based upon, in particular, the immediate cessation by Hezbollah of all attacks and the immediate cessation by Israel of all offensive military operations

som alltså manar Hizbollah att omedelbart sluta med alla attacker men manar Israel att omedelbart sluta med alla offensiva operationer.

Nu är det ju allmänt känt att Israel menar sig utföra enbart defensiva operationer - hela "kriget mot terrorismen" är ju i självförsvar - och eftersom ingen haft något att invända mot det hittills kommer man naturligtvis att fortsätta.

Troligen en fullt medveten formulering som gör att Israel till och med kan utvidga sina operationer och fortfarande hävda att man inte bryter mot resolutionen.

Micke sa...

Ett mer cyniskt resonemang kan vara att Israel vill provocera Libanon att avvisa resolutionen och på så sätt kunna rättfärdiga den fortsatta offensiven med hänvisning till att Libanon inte vill ha fred.
----------------------------

Eller så vill dom säkra mer utrymme för att omöjliggöra det skjutande som med hundra procents säkerhet kommer att fortsätta från lego milisen OAVSETT vad FN säger och gör.

Anonym sa...

Rasolutionen krävver att Hizbollah dras bort från området längst israelsika gränsen. Och vem sta tränga bort de iranska hundarna? Ingen utom Israel! Israel uppfyller nu FN-resolutionen och rensar plats för FN-trupper och libanesiska armen. Precis så ska det vara!

Anonym sa...

Ja, man måste alltid stödja kamp mot terrorism.

Micke sa...

Åh fan så Hizbollah har samma status som judarna i warsawas ghetto?

I så fall måste ju den valda regeringen i Libanon vara sionistfascister.

Det är ju helt klart.

Anonym sa...

Hizbollah = judarna i warsawas ghetto?

Det verkar att Hizbollah-vänstern har kommit från en annan planet.

PKFV sa...

Hizbollah för en väpnad befrielsekamp. Judarna i Warszawagettot förde en väpnad befrielsekamp. Hur svårt är det för vissa att förstå analogier egentligen?

Anonym sa...

Liknelsen fungerar förstås bättre med Gaza, eftersom det på alla sätt är ett ghetto, om än i något större skala än det i Warszawa. Men det verkar ju som om Israel vill göra även Libanon till ett ghetto.

Anonym sa...

"Hizbollah = judarna i warsawas ghetto?"

Nej, libaneserna = judarna i Warszawas ghetto. Hizbollah = motståndskämparna i detsamma. Och, förstås, IDF = Wehrmacht.

Anonym sa...

Mina väner, ni behöver akut medicinsk hjälp.

Hiznollah är en grupp med tydligt uttalad nazistisk ideologi och med strategisk mål att utrota alla världens judar. Distciplinerad, utbildatd och beväpnad till tänderna av Iran. Har resurser jämförbara med världens bästa armeer. Äger en stat i stat med egna lagar.

Hizbollah angrep den judiska staten utan någon som heslt provokation. Och nu får konsekvenserna.

Och ni jämför den med judar i Warszawa? Hjälp!!!

Anonym sa...

"Hiznollah är en grupp med tydligt uttalad nazistisk ideologi"

Lögn.

"med strategisk mål att utrota alla världens judar."

Lögn.

"Distciplinerad, utbildatd och beväpnad till tänderna av Iran."

Lögn.

"Har resurser jämförbara med världens bästa armeer."

Önskedröm för Nasrallah, säkerligen, men lögn.

"Äger en stat i stat med egna lagar."

Möjligen nu när Israel har drivit bort FN och Libanons armé. Hizbollah är de enda som vågar stanna kvar.

"Hizbollah angrep den judiska staten utan någon som heslt provokation."

Bortsett från en mer än 20-årig ockupation, då.

"Och ni jämför den med judar i Warszawa?"

Terrorister som terrorister, du vet. Eller måste man vara svartmuskig för att räknas som terrorist?

Anonym sa...

Hizbollah är en grupp med tydligt uttalad nazistisk ideologi

Hizbollah får man tydligen kalla nazistiskt hur som helst, men om man kallar Israel en naziststat - eller ens jämför landet med dito - så hörs det genast ramaskrin och krigsstämning bland bombhögern och bonnieretablisemanget.

Vari ligger konsekvensen?

PKFV sa...

Det är så det fungerar. Man får påstå precis vad som helst om Israels fiender. Hur lögnaktigt, hur absurt, hur fullständigt befängt som helst. Det är inte den som framför dessa saker som framställs som extrem utan den som ifrågasätter.

Samtidigt får man inte kritisera Israel det minsta utöver att antyda att de kanske gör lite dumma saker ibland. Då är man antisemit.

mika sa...

Hezbollah har ingen "nazistisk ideologi" möjligen kan deras uppfattning om Libanon, HELA LIBANON och dess vattentillgångar åt Libaneserna av varierande etnicitet och religionstillhörighet, uppfattas stötande av ockupanterna, det utvalda herrefolket i den judiska apartheidstaten. Som i sionismens namn anser att allt land mellan eufrat och nilen och Libanon och Sinai är deras, och att folken som bebor dessa länder är icke önskvärda icke människor.

Vad den fascistiska parasiterande ideologi som gör anspråk på att representera judenheten innebär har vi ju redan gått in på
En riktigt otäck läsning som ger en liten fingervisning om begreppet "ingen rök utan eld".

Dessa självutnämnda representanter har en lång historia, långt tillbaka i tiden av att ständigt missbruka ordet "anti-semitism" i variernade syfte, till ordet blivit en skarp kniv riktad mot strupen på de makthavare man vill påverka.

När det gäller FN så borde även den mest förhärdade inse vid det här laget att organisationen ligger helt i händerna på de "satans mördare", för att tala med Olof Palme, som för krig mot mänskligheten.

Riv det förbannade huset på Manhattan och bygg upp ett nytt, i ett fredligare land utan massmördare och krigsförbrytare vid makten och skrota säkerhetsrådet.

Anonym sa...

Skillnaden bara att Hizbollah är nazister i den mest klassiska definitionen. De har strikt hiearkisk struktur som förnekar individen och ser nationen som absolut, dem skapad militariserad diktatur i södra libanon med ledaren som inte får ifrågasättas; de har uttalat avsikt att utrota alla judar världen över. De har även anammat Hitler-hälsning, fast då hyllar man Nasrallah i stället för Hitler.

Anonym sa...

Där har vi ytterligare en sionistfascistisk skröna från Israels propagandaministerium.


"då får vi se vem som vill ha fred och vem som inte vill ha det"

Den judiska koloniala apartheidstaten tvingades på Araberna och har bara velat ha en slags fred sedan dess:

DEN STARKES FRED PÅ EGNA VILKOR MED RÄTT ATT VÅLDTA VEM MAN VILL NÄR MAN VILL...

Anonym sa...

Med “antisemitismen” som politiskt vapen

Av Lasse Wilhelmson

“Det är grundläggande att judarnas lidande ... försämras ... detta kommer att underlätta förverkligandet av våra planer ... jag har en utmärkt idé ... jag kommer att uppmuntra antisemiter att likvidera judisk rikedom ... Antisemiterna kommer således att hjälpa oss förstärka förföljelse och förtryck av judar. Antisemiterna kommer att bli våra bästa vänner.”
Theodor Herzl, sionismens officielle grundare 1897, Dagbok, del 1 sida 16.

Att kritisera Israels “misstag” går an. Men att ifrågasätta Israel som Judisk stat vars rasistiska apartheidsystem gör icke-judar till andra klassens medborgare - det går inte an. Det spelar liten roll om det sker på saklig grund. Få är de som utan judisk släktbakgrund offentligt vågar detta. Det beror på rädslan för att bli anklagad för att vara “antisemit”.

Många pratar om vikten av att avväpna länder som har kärnvapen. Inte USA eller de med USA lierade, men väl de så kallade skurkstaterna, särskilt Iran som ännu inte har några. Nästan aldrig nämns att Israel sedan länge förfogar över kärnvapen. Än mindre att detta skulle utgöra något hot mot omvärlden, trots långt gångna planer på att bomba Iran. I dagspressen förekommer hård kritik av olika religioner, i första hand islam, men aldrig av judendomen. Katolsk maktutövning genom lobbying eller påvens uttalanden i politiska frågor är helt legitimt att diskutera och kritisera. Boernas makt i tidigare Sydafrika bekämpades av en hel värld. Inte för att de är en “ras” med icke önskvärda egenskaper, utan för att de var den sociala grupp som i eget intresse skapat och förvaltat ett rasistiskt apartheidsystem. Liknande kritik drabbade de så kallade roddarna i tidigare Rhodesia.

Alla sociala, religiösa eller etniska grupper av olika slag värnar om sina särintressen. Det uppfattas som helt legitimt att deras företrädare gör sitt bästa för detta, liksom det är helt legitimt att kritisera dessa särintressen, i synnerhet om de strider mot allmänintresset. Men så snart man kritiserar judiska organisationer och dess företrädare, är den legitimiteten så gott som bortblåst. Om man nämner “judisk makt” sätter de flesta hjärtat i halsgropen. Att diskutera “zigensk makt” eller snarare maktlöshet, går dock bra. Det “judiska” har blivit tabu. Det gäller i synnerhet kombinationen av begreppen “judisk” och “makt”. All slags makt må genomlysas och diskuteras, ifrågasättas eller förkastas - men inte den judiska som regelmässigt framställs som icke-existerande, eller förtigs.

Inom Palestinarörelsen i Sverige sprider sig en ängslan för att använda “judisk” som prefix till bosättningarna, staten Israel, eller dess apartheidsystem, trots att detta är det korrekta. Till exempel är bosättningarna “judiska bosättningar” just därför att endast judar får bo där. De är inte israeliska, då icke-judiska israeliska medborgare inte får bo där. De är inte heller sionistiska, då många sionister inte är judar. Det har gått så långt att en ledande palestinaaktivist i Sverige energiskt förnekar att det alls finns några motsättningar mellan judar och palestinier, trots att Israels grundlag om återvändande gör alla judar i hela världen till presumtiva fiender till palestinierna. Har man en judisk mor, eller annan judisk släktbakgrund, har man rätt till det land som tagits från de fördrivna palestinierna. Det är svårt att tänka sig en mer fundamental motsättning.

Oviljan mot att diskutera judendomens betydelse för sionismens olika uttrycksformer i dagens Israel, gör att det blir omöjligt att förstå varför Israel inte kunde nöja sig med först cirka 50 (FN:s förslag till delningsplan 1947) och sedan cirka 80 procent av Palestina (1967 års stilleståndslinje). Varför en socialdemokratisk premiärminister kunde beordra sina soldater att knäcka benen i kroppen på stenkastande barn. Att statliga prickskyttar numera systematiskt dödar eller lemlästar palestinska ungdomar som protesterar mot den så kallade barriären. Och hur förstår man varför judar i Jerusalem kastar sopor på sina palestinska grannars bakgårdar och gator, spottar på palestinier, eller varför beväpnade och maskerade judiska bosättare under pågående “vapenvila” organiserar pogromer på obeväpnade palestinska bönder, kvinnor och barn och förgiftar deras dricksvattenkällor. Eller varför den israeliska “fredsrörelsen” och “vänstern” inte ifrågasätter det judiska apartheidsystem, utan vars omvandling en rättvis och varaktig fred är omöjlig. Få tror att allt detta beror på att judar är en “ond ras”. Men, om man inte kan förklara det på annat sätt, ökar risken för att de få blir många. Ett sådant rasistiskt grundat judehat gynnas av den “antisemitism” som smetas på så gott som all israelkritik - för att inte tala om kritik av judendomen.

Sionismen är idag den dominerande uttolkningen av världsjudendomen, genom sina judiska församlingar. Denna uttolkning innebär en renässans för den medeltida nationalreligiösa judendomen som med sitt lagsystem Halaka är extremt fientligt till icke-judar, som inte betraktas som riktiga människor. Sionismen ses som en positiv förnyelse av judendomen av så gott som samtliga judiska församlingar världen över, vilka kräver en aktiv och positiv inställning till den judiska staten av sina medlemmar. Endast i det perspektivet kan ovan nämnda beteenden förstås. De flesta judar i diasporan är dock “lyckligt” omedvetna om detta, men utnyttjas av sina sionistiska ledare och rabbiner.

Politik och religion är idag sammansmälta i staten Israel. Därför anklagas de, som förespråkar att Israel skall vara en sekulär demokrati i stället för en judisk stat, för att i själva verket vilja kasta judarna i havet. De flesta judars identitet är idag förbundna, inte med Israel, utan med dess karaktär av judisk stat. Detta leder till en grundläggande motsättning i deras identitet: Att stödja den judiska apartheidstaten och samtidigt förespråka demokrati i de länder de själva lever. Att förneka eller släta över Israels politik blir då ett sätt att bevara identiteten intakt. Våldsamma ogrundade angrepp med “antisemitismen” som vapen på allt som blottlägger denna motsägelse är den metod som används. Ett världsberömt exempel på detta var när Israels förre ambassadörs vandaliserade konstinstallationen Snövit i Stockholm förra året.

Risken för att bli stämplad som “antisemit” om man är icke-jude, eller “självhatare” om man har judisk släktbakgrund, skapar en självcensur hos de flesta som är kritiska mot Israels politik eller mot effekten av judiska och kristna sionisters framgångsrika lobbying i USAs utrikespolitik. Det är de så kallade israelvännerna, främst ledande företrädare för de judiska organisationerna, som påtagit sig rollen av att vara de främsta uttolkarna av begreppet “antisemitism”. En roll få vågar ifrågasätta, just för risken att själv få denna smet kletad på ryggen. Begreppet “antisemit” utvidgas hela tiden. Numer räcker det med antydningar som "nästan antisemitisk" eller “antisemitiska beröringspunkter” för att självcensuren skall slå till. Att påvisa dessa förhållanden anses ofta vara farligt, då det kan leda till att “antisemitismen” ökar. Detta i en västvärld där islamofobin är ett betydligt större problem.

Judar är med rätta stolta över de stora framgångar som judar nått inom så gott som alla samhällsområden. Det gäller inom konst och vetenskap, men inte minst inom massmedia, ekonomi och politik. I Israeliska tidningar kan man läsa om den framgångsrika “likudiseringen” av buschadministrationen och förtjusningen över att den israeliske ministern för diasporan är Buschs nya favoritförfattare och tomte i Vita Huset. Där frukosterar flera av de ryska oligarkerna som också har israeliskt medborgarskap. Det finns även en skrytkultur kring detta bland judar. Men så snart en israelkritiker påvisar exakt samma förhållanden blir denne omedelbart anklagad för att saluföra “antisemitiska konspirationsteorier” och utdefinierad från all diskussion.

Religiöst har judarna sedan länge haft totalentreprenad som “Guds utvalda folk” med “biblisk rätt” till minst Palestina. Landet mellan Nilen och Eufrat som gud skänker Abraham i deras förbund, symboliserat i Israels flagga. Politiskt har sionismen lyckats reducera nazisternas krigsförbrytelser till ett Holocuast endast för judar. Genom att framställa sig som mänsklighetens största (och enda?) offer förutsätts man ha särskilda moraliska rättigheter. Detta är den framgångsrika metod som används för att rättfärdiga och dölja folkmordspolitiken gentemot palestinierna.

“Antisemitismen” används för att hindra kritik mot Israels fullföljande av sionismens mål att göra minst hela Palestina till en Judisk stat. Men först skall “fred” skapas med några inmurade – snart förtvinade - palestinska reservat på cirka 10 procent av ursprungliga Palestina. Vi är nästan där nu

Micke sa...

Hizbollah för en väpnad befrielsekamp. Judarna i Warszawagettot förde en väpnad befrielsekamp. Hur svårt är det för vissa att förstå analogier egentligen
----------------------


Ha ha ha...

Svårt att förstå?

Du har ine fattat att Libanon har en demokratiskt vald och av hela världen erkänd regering och att den inte utgörs av Hizbollah SAMT att denna regering OCH Libanons folk däremd INTE HAR NÅT INTRESSE av att delta i Hizbollahs dödande av sraeliska civila med vapen som do får från tredje land som pågått i åratal.

Befrielsekamp från vadå?

Qisling kamp är snarare vad det handlar om.

MIcke sa...

När det gäller FN så borde även den mest förhärdade inse vid det här laget att organisationen ligger helt i händerna på de "satans mördare", för att tala med Olof Palme, som för krig mot mänskligheten.

--------------------------
När tänker du öppet a ställning till Hizbollahs Quisling förhållande till den Libanesiska regerinen?
stöder

Anonym sa...

I FN-stadgan står det att ingenting som FN säger kan innebära att en medlemsstat förbjuds att försvara sig. Därför kan FN naturligtvis inte förbjuda Israel att slå ut Hizbollah-positioner, om Hizbollah fortsätter att attackera Israel.

Alla vet dessutom att det är Hizbollah som är agressören, och att om de upphör att attackera, och avväpnas, så upphör alla fientligheter.

När det gäller jämförelsen till ghettot så är den så osmaklig att den bara kan komma från vänsterextremister. Varje frisk människa ser skillnaden mellan en rasdiskriminerad fredlig folkgrupp av civila, försvarslös och ihopsamlad på en plats inför likvidering, å ena sidan, och den tredje största militära styrkan i mellanöstern (Hizbollah) med en folkmordsideologi och med uppsåt att utplåna en folkgrupp och en stat, eller Gazas befolkning som genom att låta folkmordsgruppen Hamas operera i sitt område och anfalla Israel med daglig raketbeskjutning, själv låtit sig tas som gisslan av en terrorgrupp istället för att välja att leva i fred med sin granne. Och därmed snabbt få alla de rättightere och friheter som ett fredligt folk får. Gaza är ett "fängelse" lika mycket som Nordkorea är det. Dvs pga sin egen aggressiva politik.

Anonym sa...

"Varje frisk människa ser skillnaden mellan en rasdiskriminerad fredlig folkgrupp av civila, försvarslös och ihopsamlad på en plats inför likvidering"

Du beskrev just Gaza, och inom en snar framtid, kanske även Libanon.

"och den tredje största militära styrkan i mellanöstern med en folkmordsideologi och med uppsåt att utplåna en folkgrupp och en stat"

Ändra "tredje största" till "största" och du har Israel i ett nötskal.

"Gaza är ett "fängelse" lika mycket som Nordkorea är det. Dvs pga sin egen aggressiva politik."

Warszawaghettot var ett "fängelse" lika mycket som Nordkorea är det. Dvs pga sin egen aggressiva politik. Skillnaden mellan de där två idiotiska påståendena var att du menade allvar.

Mia sa...

Detta är den mest sinnessjuka varianten av sionistfascistiska spammare på nätet.Postaren (A-K Micke Alexander Berman Wasserman) ovan utgör sig för att vara flera och påbörjar en diskussion med sig själv där vi skall förstå att Araber är djur och att hezbollah eller vilka motståndare/motståndsgrupper som helst mot sionistisk aggression är "terrorister".

Alex eller vad du nu vill kalla dig:

Hezbolla stöds numera av 95% av Libanons befolkning kristna som muslimer eftersom kampen mot fascismen förenar.

När Libaneserna kastat ut de USraeliska ockupanterna en andra gång kommer hezbollah att uppgå i en Libanesisk arme och inte den lydarme som USrael vill ha.

Vet du inte att det är Sabbath idag förresten? Vad gör du här då?

Anonym sa...

Jag har också noterat att enmansdebattören är tillbaka, förmodligen anser han att kampen mot icke-judar är viktigare än fira sabbat.

Micke sa...

För sista gången puckon.

Jag är bara Micke ingen annan.
Jag röstar på vänserpartiet sedan 30 år.

Er paranoia över vilka som postar under vilka signaturer är l roande

Nästan lika roande som ert stöd ill Quisling milisen i Libanon

Micke sa...

Anonymous said...
Jag har också noterat att enmansdebattören är tillbaka, förmodligen anser han att kampen mot icke-judar är viktigare än fira sabbat.
---------------------

Jag notera att monomegafonen har utökats och blivit en duo.


Hezbolla stöds numera av 95% av Libanons befolkning kristna som muslimer eftersom kampen mot fascismen förenar
--------------------------
Hur kan en quisling milis som får sina vapen från ett annat land än det demokratiskt styrda land dom verkar i vara antifascisisk?
Du behver läsa nåt annat än dom webbsidor med neonfärger där du hämtar din verklighet.

Knoll och Tott kanske?

Anonym sa...

Micke, du verkar inte förstå vad ordet quisling betyder. En quisling är någon som förråder sitt land genom att samarbeta med en ockupationsstyrka, vilket i Libanons fall är Israel. Så vitt jag förstår saken, samarbetar Hizbollah inte med Israel, men du kanske har en annan åsikt i den frågan.

Erik Andersson sa...

Condi fick ett inverterat svar på sin fråga när Israel startade storoffensiv och Hizbollah tänker följa resolutionen, och "inte gå emot beslut av Libanons regering".

Anonym sa...

"Quislingmilis som fått sina vapen av ett annat land" Tycker den fruktat "intelligenta" enmansdebattören och sionisten ovan:

Hade man sammarbetat med "Israel" hade man möjligen kunnat kallas för "quislingregim" men ordet kanske har en helt annan innebörd på ditt språk, Hebreeiska ?

Den judiska apartheidstaten har förutom ett fåtal massförstörelsevapen man utvecklade tilsammans med Sydafrikas apartheidregim, obegränsad tillgång till USA-vapen och skulle inte överleva en dag utan de biljarder dollar i bistånd amerikanska skattebetalare årligen upprätthåller denna ruttna fascistregim och dess folkmord.

Ann sa...

Hur kan en del inom vänstern helt bortse från att hamas och hezbollah är homofober och kvinnoförnedrare??

Anonym sa...

Ann, på vilket sätt är det ens en aning relevant i sammanhanget?

Micke sa...

Så vitt jag förstår saken, samarbetar Hizbollah inte med Israel, men du kanske har en annan åsikt i den frågan.
--------------------------

Nej dom samarbetar med det land som förser dom med vapen och det är inte Israel.

Korrekt.
Micke, du verkar inte förstå vad ordet quisling betyder. En quisling är någon som förråder sitt land genom att samarbeta med en ockupationsstyrka,
------------------------
Ja och du har uppenbarligen missat att Syrien med Hizbollah som hejarklack ockuperade Libanon tills dom blev utslängda av Libanions folk för nåt år sedan i samband med att val hölls där Hizbollah inte fick folkets förtroende.


Som tack för det fick en av dom mer framstående demokratiska politikerna bli blåst från jordens yta av en bomb i ett attentat som är underutredning av FN och där alla indicier pekar på att Syrien eller av dom kontrollerade Quislingar är ansvariga.

Micke sa...

Anonymous said...
"Quislingmilis som fått sina vapen av ett annat land" Tycker den fruktat "intelligenta" enmansdebattören och sionisten ovan:

Hade man sammarbetat med "Israel" hade man möjligen kunnat kallas för "quislingregim" men ordet kanske har en helt annan innebörd på ditt språk, Hebreeiska ?

Den judiska apartheidstaten har förutom ett fåtal massförstörelsevapen man utvecklade tilsammans med Sydafrikas apartheidregim, obegränsad tillgång till USA-vapen och skulle inte överleva en dag utan de biljarder dollar i bistånd amerikanska skattebetalare årligen upprätthåller denna ruttna fascistregim och dess folkmord.
-------------------------

Varför kan du inte använda ditt vanliga nick hela tiden?

Det blir mindre roddigt.

I.o.f.s förstår man varje gång när "sionist" dravlet kommer..men ändå?

olydig sa...

Alla vet dessutom att det är Hizbollah som är agressören, och att om de upphör att attackera, och avväpnas, så upphör alla fientligheter.

Var det därför som de israeliska soldaterna greps inne på Libanesiskt territorium?

Anonym sa...

Nej, Olydig. Hizbollah gick in på israeliskt territorium, dödade åtta soldater och kidnappade två. På israeliskt terrirorium.

Här är Kofi Annans uttalande strax efter att krisen startade. Jag antar att du åtminstone godtar FN som källa:

"The bloody conflict that has engulfed Lebanon and northern Israel, following the crisis triggered by the Hizbollah attack across the Blue Line on 12 July, continues to rage. [...] I have already condemned Hizbollah’s attacks on Israel, and acknowledged Israel’s right to defend itself under Article 51 of the UN Charter. I do so again today. I also condemn Hizbollah’s reckless disregard for the wishes of the elected Government of Lebanon, and for the interests of the Lebanese people and the wider region."

Brukar du alltid hitta på?

olydig sa...

Nej, jag brukar inte hitta på särskilt ofta. Däremot läser jag nyheter som inte bara kommer från DN.

"Selon la police libanaise, les deux soldats ont été capturés en territoire libanais, dans la région de Aïta al-Chaab près de la frontière, alors que la télévision israélienne a indiqué qu'ils avaient été capturés en territoire israélien."

(Enligt libanesisk polis tillfångatogs de två soldaterna på libanesiskt territorium, i regionen Aïta al-Chaab nära gränsen, medan israelisk television indikerade att de tillfångatagits på israeliskt territorium) (Ursäkta skakig franska)

Yahoo News, 12 juli 2006


"It all started on July 12 when Israel troops were ambushed on Lebanon's side of the border with Israel. Hezbollah, which commands the Lebanese south, immediately seized on their crossing. They arrested two Israeli soldiers, killed eight Israelis and wounded over 20 in attacks inside Israeli territory."

Asia Times, 15 juli 2006


"The militant group Hezbollah captured two Israeli soldiers during clashes Wednesday across the border in southern Lebanon, prompting a swift reaction from Israel, which sent ground forces into its neighbor to look for them."

Associated Press, 12 juli 2006


Högerns nyvunna respekt för den blå linjen är hjärtskärande, med tanke på att man höll munnen stängd då Israel hundratals gånger har överträtt sagda linje. Följande skrev George Monbiot i Guardian 8 augusti 2006:

"Since Israel's withdrawal from southern Lebanon in May 2000, there have been hundreds of violations of the "blue line" between the two countries. The United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) reports that Israeli aircraft crossed the line "on an almost daily basis" between 2001 and 2003, and "persistently" until 2006."

Jag antar att du godtar andra nyhetsförmedlare än DN som källor?

Anonym sa...

olydig,

Det spelar ingen roll, eftersom Hizbollah sedan länge hade bombarderat Israel med sina raketer.

Libanon skulle ha stått upp mot de externa intressena för länge sedan, och inte låtit deras land bli en lekstuga för islamistiska extremister.

Anonym sa...

Haha! Men lägg ner, Olydig! Du gör dig bara ännu löjligare än du redan är.
Fick du leta länge?

Din "syriska analytiker", i Asia Times har jättehög trovärdighet:

"Sami Moubayed is a Syrian political analyst.

Likaså den libanesiska polisens uttalande (som inte var på plats) i det franska telegrammet.

Och duktigt försök med den tvetydiga formuleringen i AP-telegrammet, som du väljer att tolka tvärtom mot vad som menas (across the border).

Du får gärna leva i din lilla bubbla. Men Kofi Annan (se kommentarer ovan) och hela världssamfundet, inkl. ALLA nyhetsrapporter bekräftar att Hizbollah genomförde attentatet och kidnappningen inne på israeliskt territorium.

Extremvänsterns historierevisionism har redan börjat!

Anonym sa...

Inte ens Olydigs patetiske syriske "politiska analytiker", från det land som styr Hizbollah, är säker på hur han ska ha det egentligen:

"They arrested two Israeli soldiers, killed eight Israelis and wounded over 20 in attacks inside Israeli territory".

Roligt ord det där: Hizbollah "arresterade" soldaterna. Inne i Israel.

Haha!

Anonym sa...

Du blir inte mer trovärdig bara för att du skriver flera inlägg, vet du.

olydig sa...

Med andra ord godtar du inte andra nyhetsförmedlare än DN som källor.

Trevlig bild du har av syrianer förresten...

Anonym sa...

Olydig, låtsas du bara som att du inte fattade att källan till Kofi Annans uttalande ovan var FN. Inte DN. Eller tror du att alla andra är lika dum som du?

Nästa fråga är väl om du anser att alla andra källor än "DN" är OK, just för att det inte är DN. Ska vi söka oss till ett uttalande från Hizbollah gällande attacken?

Anonym sa...

"Trevlig bild du har av syrianer förresten"

Syrianer är en folkgrupp, som också kallas assyrier. Det är inte samma sak som syrier - dvs medborgare i Syrien.

Ännu ett skinande exempel på Olydigs kompetens på området...

Anonym sa...

Grattis, du kan använda Wikipedia. Tycker du nu att alla syrier per definition är lögnare?

Anonym sa...

Libaneser återvänder till sina hem i södra Libanon, och ser hur Hizbollah-terrorister använt deras hus som avfyrningsramper i sina attacker mot Israel:

Jamila Marina screamed and collapsed when she saw her destroyed home in Yaroun, a mainly Christian village a few miles south of hard-hit Bint Jbail.

"Why did this happen. What have we done to deserve this!" she yelled.

Rosetta Ajaka, also just returned, found her badly damaged home had been used as a Hezbollah outpost. A rocket launcher still sat in the front garden.

Modiga killar de där Hizbollah. Gömmer sig i jordgubbsland och skjuter från flickrum i libanesiska bostäder...

olydig sa...

Modiga killar de där israelerna som anfaller civila flyktingkonvojer och FN-posteringar. Verkligen modigt..