onsdag, september 13, 2006

Privatiseringarnas pris

I senaste numret av Kommunalarbetaren finns ett intressant uppslag om privatiseringarnas verkliga pris. Gruppboenden som ser till att öka lönsamheten genom att pressa personal och kvalitet. Och i spåren av det: personal som tystas. Företaget Attendo har varit föremål för 56 tvisteförhandlingar med facket sedan augusti förra året. Det finns 32 arbetsskadeanmälningar. Men det är mycket svårt att få de anställda att tala öppet om saken. Att de flesta anställda är kvinnor bidrar förstås till situationen. Det är svårt att tänka sig att arbetsgivare skulle komma på tanken att be anställda på manligt dominerade arbetsplatser att handla på Ica på sin fritid.

Pantea Parsi, som tröttnat och sagt upp sig, berättar om en provanställd som fick sluta när hon vägrade handla på sin fritid. Minns då att högeralliansen aktivt motverkat alla försök att skapa fastare arbetsvillkor och inför valet till och med utlovar mer av tillfälliga lösningar på arbetsmarknaden.

Förutom det konsekventa ställningstagandet för mer av privatiseringar och avregleringar då.

Exemplet i Kommunalarbetaren är inget undantag. Tvärtom. I rapporten ”Privatiseringarnas pris” som Klas Rönnbäck tog fram åt vänsterpartiet Stockholm förra året, kunde man läsa att de privata äldreboendena i Stockholms stad i den största jämförande kvalitetsundersökning som genomförts, fick sämre omdöme i 59 av 59 ställda frågor.

Få saker kan så tydligt understryka de verkliga skillnaderna mellan höger och vänster i politiken. Högern står inte på vanligt folks sida. Så enkelt är det.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Det är ju ett fint inlägg om de anställdas situation. Hur är det med patienternas situation? Under sommaren har flera fall rapporteras om patienter som blivit felbehandlade på sådana sätt att det lett till invalidisering och i ett fall döden. De var inte på privata sjukhus utan offentligt finansierade Karolinska.

Anonym sa...

Att en undersökning som VP beställer visar på att privata sjukhem är dåliga är ju väldigt förvånande. Att Vårdförbundets undersökningar visar på motsatsen verkar ju mer rimligt. Det är ju åtminstone en organisation som jobba för medlemmarnas bästa. VP värnar nog mer om sina väljare än om personalen.

Ali Esbati sa...

Undersökningen gjordes av ett privat konsultbolag. Den beställdes såvitt jag förstår ursprungligen av moderaterna.

Sen råkar personalen iofs i stor utsträckning också vara vänsterpartiets väljare.

Anonym sa...

Vårdförbundet har tagit tydlig ställning mot stopplagen och är öppna för privata inslag i sjukvården.
http://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=1512

Neoliberal Agenda sa...

Tror du på allvar att planekonomi kan skapa välstånd? Kubas BNP/capita är lika hög nu som för 50 år sedan.

Så funkar det om man knappt har någon privat marknad.

Micke den andre sa...

Finns det en skillnad mellan fri marknad och marknaddiktatur?

Anonym sa...

Men visst går det att sänka kostnaderna genopm privatiseringar. Fredrik Reinfeldt har undersökt frågan och kommit fram till att 57kr/h är en skälig lön. Med den lönen kan dessutom det privata bolaget plocka ut en god vinst, och då finns det väl ingen som är förlorare?

Anonym sa...

Ali sa: Undersökningen gjordes av ett privat konsultbolag.

Vafalls! Bara klassförrädare anlitar privata bolag. Nationalisera konsultbolagen! Nationalisera allt! Så enkelt är det!

Erik sa...

Ordet "marknadsdiktatur" skulle jag tolka som ironi om jag inte visste att debattörerna här som använder sig av ordet tar sig själva på störta allvar. Marknaden är ju just alla aktörer som är inblandade, så det går liksom inte ihop med ordet diktatur. Ungefär som "massenvälde" eller demokratidiktatur.

Micke den andra sa...

Marknads diktatur är det tillstånd som du vill inrätta så det är i allra högsta grad en tänkbar realitet.

I din värld är det guldkalven som avgör allt.

När du lämnar över all faktisk makt till "aktörerna" så har du skapat marknads dikatur.

Gruv.arb sa...

Remember Enron!