fredag, januari 26, 2007

Nyliberal is Good!

Hilarious.

[Via Erik Berg]

13 kommentarer:

Razorwire sa...

Ibland blir jag smått förundrad av vilka som väljer att gå LO:s ärenden och klanka ner på alla försök att förändra arbetsrätten.

Inser du inte att det är genom arbetsrätten och bidragspolitiken som man stänger ute svaga grupper från arbetsmarknaden. "Sist in först ut", skulle lika bra kunna kallas "invandrare och ungdomar gör er icke besvär". Fackens kamp mot en låglönemarknad är bara ett sätt att skydda den etablerade medelålders vita mannen från konkurrens på arbetsmarknaden. De vill köpa ut de svagare grupperna med bidrag så de inte ska komma och konkurrera om jobben. Arbetaren har nu blivit medelklass och vill inte ha konkurrens från den nya arbetareklassen. (Läs: ungdomar, invandrare och andra som är villiga att utföra samma arbete till lägre lön.)

Tycker det är underliga att du helhjärtat och utan reservation stöder denna ordning.

Anonym sa...

Hilarious är ett engelskt ord som stavas med ett (1) l.

Om du av någon anledning ska skriva på engelska i din svenskspråkiga blogg, vore det bra om du tog en ordbok till hjälp.

Hasse Elektriker sa...

Verkar som att den allsmäktige och framtida Timbro generalen Fredrik Federlay har fått konkurans.

GM sa...

Att förknippa nyliberalism med Bush är ungefär som att förknippa Lenin med Socialdemokraterna. Går helt enkelt inte ihop.

Johan Ingerö sa...

Ja, det medges att det är svårare att göra träffande parodier på vänsterbloggar...

Anonym sa...

Det går visst att göra parodi på vänstersidor, se själva:

http://www.svensk-kubanska.se/cubava/

Wille sa...

Att förknippa nyliberalism med Bush är ungefär som att förknippa Lenin med Socialdemokraterna.
Jepp, något folk verkar missa är att de flesta amerikanska "nyliberaler" motsätter sig kriget i Irak, samt generellt sätt ogillar storföretagens lobbyism och nära länkar till många politiker.

..lätt att missa, då svensk debatt kring USA brukar vara ungefär så här nyanserad och hjärndöd.

Egendom är stöld sa...

Razorwire,

Snyft. Din omsorg om de svaga grupperna är...ja, den är RÖRANDE. Men... kan du förklara för mig exakt vilka sociala problem man löser genom att byta ut den ena gruppen mot den andra? Att istället göra vita män i femtioårsåldern till en svag grupp utan jobb alltså? (Att man gör de medelålders männen i näringslivet glada genom att sätt press nedåt på lönerna har väl inte med saken att göra. Eller?)
Något säger mig också att din omsorg inte sträcker sig till att t ex protestera mot den försämrade a-kassan för just dessa svaga grupper? Har jag rätt?

"den etablerade medelålders vita mannen"

Aldrig så etablerad som i näringslivets toppar. Men...något säger mig att du inte har några radikala lösningar för att göra denna kategori arbetslös. Sant?
Men hatten av för splittringretoriken. Den var riktigt snajdig. Även om den är gammal som gatan så är den bevisligen effektiv. Kommer att tänka på Brecht:

För maktens alla höga herrar
är vår splittring något gott.
Ty så länge de kan splittra oss
förblir vi deras slavar blott.

banal.blogg.se sa...

Den stora chocken för mig är att hans parodi får Norberg att framstå som en mekaniskt kvackande byfåne. Hur rättvist är egentligen det? Jag bara frågar.

Amanda sa...

Egendom är stöld, jag undrar på vilket sätt rådande förhållande med höga trösklar för att anställa hjälper dem som står utan jobb?

Eftersom du tycks gilla att påstå att du vet vad folk egenligen tycker, så ska jag göra det samma. Jag tror att du är en sån där som gärna offrar en och annan människa på vägen mot "rättvisan".
Men du är ju inte ensam, det är ju normen på vänsterkanten. Det och bristande verklighetsförankring.

Ali Esbati sa...

Skönt att ni nyliberaler har en sådan känsla för humor.

"Amanda", om du var intresserad av verkligheten kanske du kunde intressera dig för det faktum att Sverige har en högre sysselsättningsgrad för just grupper som brukar vara utsatta och "svåranställbara" på arbetsmarknaden, jämfört med andra OECD-länder och mycket högre jämfört med USA. Det gäller till exempel lågutbildade. Kolla själv i OECD-statistiken eller något annat ställe om du vill. Här finns några exempel:

http://www.tco.se/FileOrganizer/TCOs%20webbplats/Publikationer/rapporter/TCO-granskar/2005/Nr92005Flerochb%C3%A4ttrejobbnr92005.pdf

Amanda sa...

Intressant statistik. Jag har bara tittat som hastigas än, men jag kan nog ändå dra slutsatsen att de höga siffrorna för Sverige är resultatet av arbetsmarknadspolitik, skattelagstiftning, den offentliga sektorns expansion och den ekonomiska boomen under efterkrigstiden fram till 70-talet. Det rådde helt enkelt goda förutsättningar på arbetsmarknaden fram till i början på 80-talet. Sen började de goda effekterna av våra relativa fördelar (vi slapp kriget, skattepolitiken ökade utbudet på arbetskraft och lagstiftning som gynnade storföretagen) att avta.
Det står i TCO-rapporten:
”Även om Sverige ligger väl till vid en internationell jämförelse minskar
sysselsättningsgraden bland de lågutbildade. Andelen har minskat kraftigt de senaste
femton åren.”
”En jämförelse av sysselsättningsförändringar mellan 1986-2003 visar att
sysselsättningsgraden har minskat kraftigt, särskilt under lågkonjunkturen i början på 90-
talet. I samband med detta slogs många lågutbildade ut från arbetslivet för att inte komma
tillbaka. Både för män och kvinnor har andelen inte minskat nämnvärt sedan 1995.
Sannolikt döljer sig dock en del långtidssjukskrivna och fortsatt långtidsarbetslösa i dessa siffror.”
Så det här med att stora grupper står utanför arbetsmarknaden är den verklighet vi upplever nu i Sverige. Det är ju jämförelsen med hur det var och hur det är nu – i Sverige – som är det verkligt intressanta för oss här i Sverige.

Micke sa...

Kapitalet fick som dom ville i slutet på 80 talet och tillsammans med den offentliga sektorn så gjorde dom sig av med alla som inte levererade hundra procent.

Det är den enda orsaken till att Sverige har en relativt stor grupp som står utanför arbetsmarknaden.

Dom som är utanför nu är det av just den anledningen.

Den nya ideen nu när man fattat vad man gjort är att dessa ska utgöra ytterligare ett låglönesegment UNDER det lägsta enligt "fri marknadsmodell"


Högern har följaktligen fått exakt vad den bett om.

Effektivitet.

Tyvärr kostar kostar tårtan lika mycket oavsett hur man vänder den innan man äter den.