tisdag, januari 23, 2007

Taktiksnack

EU ska jobba mer med sin kommunikation med medborgarna. Margot Wallström är särskilt ansvarig för att skapa mer av öppenhet, insyn och entusiasm. Den svenska regeringen är särskilt mån om en utveckling i denna riktning. Det här är en bra början.

[Via Hanna Löfqvist]

2 kommentarer:

Anonym sa...

Men sluta vad tråkig Du är. Det som är mest tråkigt är att Du är intelligent och mot bättre vetande kör svepande och billig kritik à la kamrater från förr.

Det finns ingen samhällelig princip, oavsett om den är "härledd" ur naturen eller ur "logiken", som är statisk och villkorslös. Principer griper med nödvändighet in i varandra och ger upphov till avvägningar och interaktion eftersom varken människan eller samhälliga fenomen befinner sig i vakuum. Principen om öppenhet måste, i rimliga proportioner, ställas mot behovet av effektivitet, allmän ordning och hälsa, diplomatiskt arbete, personlig integritet, etc. etc. Varje gång avvägningar görs är det naturligt att någon blir missnöjd eftersom beslutstagaren med nödvändighet baserar sig på en subjektiv slutsats. Även vissa politiska ungdomsförbund förstår implicit nödvändigheten med avvägningar, tex. när de exceptionellt håller slutna kongresser.

Att vara missnöjd och argumentera för att en viss avvägning är oskälig, omotiverad eller knäpp är viktigt för samhällslivet och särskilt sunt när det gäller vis-à-vis myndigheter eftersom det uppmuntrar och leder till bättre förvaltning. Däremot, att bara skrika "brott mot principen om offentlighet" och sedan punkt är barnsligt och inte särskilt imponerande, än mindre initierat. Förhandlingar kan sällan föras effektivt om de är offentliga. Det viktiga är att resultaten blir offentliga och motiven därtill. Hur ofta har Lars Ohly under pågående budgetförhandling offentliggjort V:s i förhandlingen gällande position? Applicera Ditt svar på frågor av en internationell dimension. Skillnaden mellan Hannas och din blogg är att du reflekterar ofta och inte bara konstaterar med ett hånleende. Tappa inte din intellektuella skärpa.

Ali Esbati sa...

Jag har aldrig påstått att alla måste förhandla offentligt, eller att det aldrig får finnas några hemliga handlingar. Ej heller försökt härleda någon princip ur naturen. Jag konstaterar bara att mycket av den process som omgärdar förslaget till ny europeisk konstitution måste hanteras med hemlighetsmakeri av de europeiska eliter som vill sälja in förslaget till de med rätta skeptiska europeiska folken. Och i det här fallet kan vi bara konstatera att ett brev från EU:s ordförandeland till Sveriges regering angående den fortsatta processen med konstitutionen hemligstämplats genom ett aktivt val.