torsdag, augusti 02, 2007

Same procedure as...

Såväl de borgerliga ekonomerna hos regeringen som de borgerliga ekonomerna på Konjunkturinstitutet, nyttjar av verkligheten oberoende nationalekonomiska modeller, som säger att sänkta skatter och ersättningar ger fler jobb. Regeringen har sänkt skatter och ersättningar. Konjunkturinstitutet har hejat på. Att Konjunkturinstitutet tillskriver det goda konjunkturläget – som inleddes flera år före valet – den borgerliga regeringens politik, är därför ungefär lika överraskande – och precis lika välgrundad – som att regeringen gör detsamma. Rapport bidrar idag, regelmässigt som det har kommit att bli, till att sprida dessa prästerliga förkunnelser som vore de resultat av vetenskapliga analyser. Så upphöjes nationalekonomiska fantasier till verklig ideologi – det skynke som läggs över den verkliga ekonomin, tränger undan relevanta frågeställningar och fördunklar rimliga, i verkligheten grundande förklaringar.

Jag skrev utförligt om detta i januari, och om nationalekonomins funktion för några veckor sedan.

36 kommentarer:

Mikhas sa...

Dags för dig att träda fram snart i dessa marknadsfundamentalistiska rökridåer, Ali.

Som en uppdaterad Sven Grassman i sina bästa stunder.

Jim sa...

Blev glad av ditt inlägg. Varför är det inte någon med högre röst som talar om det här högt och tydligt...

Uncle Sammy sa...

Är det nåt som är bra är det aldrig högerns förtjänst. Är nåt dåligt beror det på högern under 90-talet.

Anonym sa...

Borgarna väljer fel väg, höj istället skatterna och alla ersättningar, gärna dramatiskt, och Sveriges lycka är gjord. Det är ju ett gammalt beprövat recept som visat sig fungera alldeles utmärkt i detta land.

Undrar bara vilka dumma "arbetshästar" som är beredda att betala hela kalaset inom en marknad med fri rörlighet av kapital, varor, tjänster och personer?

Mr. JB

Alexander sa...

Du menar att priset för att anställa inte har något med att göra hur många man anställer?

Her Ali Esbati kanske köper en tidning oavsett om den kostar 20 kronor eller 1000 kronor?

Brorsan sa...

Sysselsättningen inom näringslivet, mätt i antalet arbetade timmar, steg med hela 4,9 procent. Det är den starkaste ökningen sedan SCB startade den här typen av mätningar 1970

Självklart kan man diskutera hur mycket av detta är internationell konjunkutur resp. regeringens politik men vad är så konstigt med att arbetsgivare blir mer villiga att anställa om arbetskraften blir billigare?

Vad är så konstigt med att folk blir mer benägna att byta jobb till en annan sektor, flytta till en annan ort eller mer intensiva i sitt arbetssökande om bidragen sänks?

Det är ju vanliga ekonomiska styrmedel och sådana tror ju vänstern på i andra sammanhang, tex. när det trängselskatter.

Walle sa...

"Vad är så konstigt med att folk blir mer benägna att byta jobb till en annan sektor, flytta till en annan ort eller mer intensiva i sitt arbetssökande om bidragen sänks?"

Skillnaden mot stalin och liknande despoters tvångsførflyttningar av folk ær hårfin.

Raphael sa...

Alexander & Brorsan> Människor är inte tidningar.

Daniel sa...

raphael:
Och varför gäller andra ekonomiska lagar när det gäller människor istället för tidningar?

Att konsumtionen ökar när priset sjunker är tämligen okontroversiellt. Oavsett om det gäller arbetskraft eller tidningar.

Ali Esbati sa...

"Och varför gäller andra ekonomiska lagar när det gäller människor istället för tidningar?"

Ah, underbart. Den borgerliga nationalekonomin i ett nötskal.

Ett tips. Människor kan bland annat:
1. Tänka
2. Upprätta sociala relationer
3. Organisera sig
4. Lära sig nya saker
5. Förändra sina sociala relationer

Om du förlitar dig på en "vetenskap" som "abstraherar bort" just skillnaden mellan människor och tidningar, för att säga något om människor, då kan du i princip lika gärna säga att klossar som ordnas horisontellt jämnt alltid kommer att försvinna, eftersom det blir så i Tetris.

Daniel sa...

Ali,

Så du menar alltså, om jag förstår dig rätt, att:

Om en timmes arbete kostar 100 kronor eller 10 kronor kommer inte påverka hur många timmar som blir köpta? Att en arbetsuppgift som är värd 100 kronor för någon kommer at bli uförd oavsett om den kostar 90 kronor eller 120 kronor att köpa?

Allt det du säger är givetvis sant, men irrelevant i frågan om huruvida sänkta skatter och avgifter påverkar sysselsättningen.

Jag är själv inte någon stark anhängare av "borgerlig nationalekonomi" då den abstraherar bort på tok för mycket och dessutom tenderar att lägga alldeles för stor vikt vid fel siffra (BNP) men att hävda att priset inte spelar någon roll för konsumptionen är lite väl magstarkt.

Ali Esbati sa...

Nej, du förstår mig inte rätt.

Priset påverkar efterfrågan. Men de system och modeller som byggs upp utifrån det antagandet är i stor utsträckning värdelösa, eftersom "konsumtion" av arbete är en väsensskild företeelse jämfört med till exempel konsumtionen av korv.

Arbete är en genuint SOCIAL process. Arbete är det som SKAPAR kapital. Arbete organiseras på olika sätt beroende på rådande makt-/produktionsförhållanden. Bland annat.

Hur som helst kan man konstatera att sambandet ju lägre pris för arbetet desto högre efterfrågan på arbete inte gäller på ett enkelt sätt och DEFINITIVT inte nästa steg till lägre arbetslöshet respektive högre välstånd.

Anonym sa...

Rapport bidrar idag, regelmässigt som det har kommit att bli, till att sprida dessa prästerliga förkunnelser som vore de resultat av vetenskapliga analyser.

Det var nu mycket länge sen (flera decennier) som Public Service slutande, om de någonsin gjort, med kritisk granskning av de ekonomiska sanningarna som svensken skall fostras med, det är inget som det har kommit att bli utan som det alltid har varit.Du menar att priset för att anställa inte har något med att göra hur många man anställer?
Her Ali Esbati kanske köper en tidning oavsett om den kostar 20 kronor eller 1000 kronor?


Ständigt dessa enfaldiga himmel eller helvete ekonomiska analyser, jo men visst tänk vad många som skulle anställas om folk inte alls fick nån lön. Man undrar bara vem som skulle köpa det de producerar.


Vad är så konstigt med att folk blir mer benägna att byta jobb till en annan sektor, flytta till en annan ort eller mer intensiva i sitt arbetssökande om bidragen sänks?

Klart at ju större skillnad så ökar motivationen, men det är väl bekant inte minst från olika borgerliga ekonomiteoretiker att avsikten med bidrags/ersättnings sänkningar är att pressa lönenivåerna, inte minst för de på de lägsta nivåerna inte att öka skillnaderna mellan dessa och ev ersättningar och bidrag.

Att sänkta löner i mer rimliga proportioner skulle slå rakt igenom på priset är inte troligt, brukar heller inte vara så. Dessutom sjunker konsumtionen med lika mycket hos de som får sänkta löner bidrag etc. Brukar behövas avancerad nyliberal ekonomi argumentation för at får ihop det.

Vill man öka produktionen så fler anställs måste man öka konsumtionen och då är sänkta konsumtionsskatter ett väl beprövat medel som slår direkt och effektivt utan större avbräck. I Sverige har man ofta provat motsatsen med synnerligen effektivt resultat som tex den breddade momsen i skattuppgörelsen. Man sänker varans pris eller ökar folks konsumtionsutrymme beroende på hur man vill se det. Selektiva arbetsgivaravgifter sänkta bidrag etc, etc är bara tillkrånglade charader som i praktiken har ganska lite med fler i arbete att göra.

Företag anställer så många de behöver för sin produktion oavsett priset på arbetskraft, det primära är att man först når upp till maximal produktion med befintlig arbetsstyrka och maskiner först när man kan sälja mer än detta med vinst anställer man fler och nyinvesterar för att öka kapaciteten. Man anställer inte fler bara för att priset på arbetskraft sjunker.

jeppen sa...

Ali skrev:
"Arbete är en genuint SOCIAL process."

För dig är det nog så. För mig är den genuint intellektuell. För åter andra kanske den är genuint fysisk/kroppslig. Men det spelar ingen roll. Tillgång/efterfrågan gäller ändå.

"Hur som helst kan man konstatera att sambandet ju lägre pris för arbetet desto högre efterfrågan på arbete inte gäller på ett enkelt sätt"

Då gäller den väl på ett komplicerat sätt, då. Om vi höjer lönen för undersköterskor med 10% räcker skattepengarna till ca 10% färre. Jättekomplicerat.

och DEFINITIVT inte nästa steg till lägre arbetslöshet respektive högre välstånd.

Lägre löner ger inte lägre arbetslöshet och högre välstånd, nej. Det är RÄTT löner, alltså marknadslöner, som ger lägre arbetslöshet och högre välstånd. Rätt löner är de löner som ges av tillgång och efterfrågan, utan att karteller av facktyp är inblandade, eller arbetsgivarmonopol av landstingstyp.

Anonym sa...

...Att dom orkar, din trogna svans av nyliberala dårhusmuppar, den ena värre än den andra.

Beklagar verkligen att samhället inte längre tillhandahåller adekvat vård åt de mentala sjuklingar som inte klarar av att leva med andra i det offentliga rummet.

Anonym sa...

Jeppen är dagens behållning.
En snubbe som lägger sådan innebörd i begreppen att han låter arbete som "social" eller "intellektuell" process stå som motsatspoler.
Alltså: antingen har man ett jobb där man tänker, eller ett där man sliter med kroppen - eller så är man social på jobbet; fikar och snackar skit hela dagarna.

Och eftersom kategorierna tydligen utesluter varandra, måste Jeppen enligt samma resonemang vara en asocial typ på jobbet. Kanske psykopat, vad vet jag.

Anonym sa...

Apropå jeppens "RÄTT" löner.

Sättadet av "marknadslöner" är också en social process.

Om alla arbetsköpare t ex bestämmer sig för att sänka arbetarnas löner, och det inte bjöds motstånd, skulle kapitalisterna själva kunna plocka ut ännu mer i profit(proportionellt) än vad de redan gör idag, utan att det skulle gå sämre för något av företagen än för något annat.

(Det skulle givetvis gå sämre för alla företagen eftersom konsumtionen skulle minska, eftersom arbetarklassen konsumerar mer, och redan rika lägger mer pengar på hög).

Arbetarnas lönerna skulle även kunna höjas rejält, om pengarna togs från arbetsköparnas mervärde, istället för att de gnällde om att de inte "har råd" att anställa.

Anonym sa...

Många gånger när Esbati skrivit om borgerlig nationalekonomi och dess försvarare har jag tänkt att detta är överdrifter som i och för sig kan vara nödvändiga för att göra en poäng tydlig. Det är svårt att förstå att sådana människor finns på riktigt, de som verkligen tror att samhället hänger ihop på detta sätt. Läser man här förstår man dock att det är så det ligger till. Det är mycket skrämmande.

- Sven

Alexander sa...

Ali, eftersom skattenivåerna inte påverkar arbetslösheten i någon grad så kan vi ju höja alla skatter till 100% och se vad konsekvenserna blir.

pontus sa...

Ali,

Jag förstår inte att du inte författar en vetenskaplig artikel där du förklarar hur skatter inverkar på storheter som BNP och arbetslöshet. Men, pass på, inom vetenskapen så är det viktigt med falsifierbarhet, så minimera mummlandet om mystiska maktstrukturer som far runt.

Är teorin rimlig, och den håller för testning, så kan du räkna med nobelpriset.

Men jag kan ju bara spekulera i att du inte kan komma med något annat än raljant kritik, i motsats till något kontruktivt förslag. Inget nytt under solen, med andra ord.

George sa...

Som vanligt tar vänstern till personangrepp när argumenten inte räcker till.

Sen att nyliberaler - tillskilnad från semisossar som Anders Borg - inte skulle förstå att en ekonomi är ett brett socialt samspel är helt fel.

Tips, ta och läs Human Action av Ludwig von Mises. Han är antagligen den ekonom som står högst i kurs bland nyliberaler.

Anonym sa...

Detta är ett diskussionsforum för dårar. Det är skatterna i Sverige som berövar individen frihet, såväl under sossar som galna socialmoderater i sin ambition att äga makten. För menigheten är förändringarna endast marginella.

Mer än hälften betalar redan alla 50% i skatt, inklusive låginkomstagare. Något är ordentligt sjukt, eller är vi bara ett post DDR?

Sedan Alis eleganta utlägg om att priset på tjänster (arbete) inget har att göra med arbetslöshet. Höj då skatterna Ali, det går säkert bra, men var skall du hitta arbetsgivarna?
Har du inte ens noterat utflytten från svenska företag och förlusten av arbetstillfällen i Sverige?

Kommer arbetena tillbaka för vi tycker oss ha rättigheten att sitta på arslet och leva på bidrag som någon, det flyende kapitalet, har en självklar skyldighet att betala?

Som sagt, fri rörlighet av kapital och kommunismen är kokt och rökt. Det är dags att vakna upp till verkligheten.

Mr.JB

Peter sa...

Hej, jag är företagare. Jag är mycket besviken på vänstern då de lovade lönedumpning ifall jag röstade på högern. Tyvärr så har lönerna nu skjutit i höjden istället. Däför kommer jag rösta på vänstern nästa gång istället. Med en vänsterregering kan man vara säker på att utbudet av arbetskraft kommer att ligga högt och facken kommer inte att ta fighten när deras kompisar i regeringen har finanspolitiken att ta hänsyn till.

Likaså är jag besviken på att inte byggandet avstannade som vänstern lovade om Alliansen tog bort räntesubventionerna, då jag räknade med att det skulle driva på värdeutvecklingen av mina fastigheter ännu snabbare. Istället byggs det ju som aldrig förr.

Samtidigt så blir det allt färre människor som ligger ner att sparka på. Det var ju mitt stora fredagsnöje. Argghh!

Som sagt, det blir till att rösta på vänstern nästa gång istället.

Anonym sa...

Jag skulle absolut inte ha något emot att samhället tog mer i skatt från den tärande klassen nyrika samhällsparasiter (som liberalmuppen Alexander säkert anser sig tillhöra) och att löneklyftorna minskade drastiskt.

Men det måste till vilja för att inrätta en rättvis politik och gå mot direktörsoligarkins & bankirmaffians utstakade väg, den politiska vilja statsminister Palme talade om.

Anonym sa...

Vad glad jag blir!

Att det äntligen diskuteras något två sidor emellan utan att det uteslutande används one-liners, och att Ali faktiskt försöker förklara någon av vänsters ståndpunkter! Jag som just tänkte ge upp den här bloggen.

Jag hoppas ni i vänstern förstår att om man inte redan är vänster så låter man sig inte övertygas av ord som fascist och ounderbyggd idiotförklaring utan just av sånt här.

Anonym sa...

Ekonomiska realiteter det är tydligen ett väldigt svårt kapitel för vänstern.

Lek med tanken en person har 20 millar på banken. Skatten blir 30% på avkastningen.

Tror ni det finns någon anledning att investera och starta ett företag, anställa 5-10 personer med allt det innebär, arbetsrätt, fack och annat för att sedan som grädde på moset drabbas av dubbelbeskattningen enligt 3:12 regelverket för småföretagare?

Undra på att inga nya jobb skapas och att 1 million står utanför arbetsmarknaden.

Mr. JB

Anonym sa...

Tack, JB, för att du har sådan koll på ekonomiska realiteter.

För givetvis måste ju personen ifråga sköta all administration själv - att hyra in revisorer, konsulter och bokförare, går ju inte?

Givetvis räknar inte personen ifråga med att TROTS detta "krångel" man faktiskt kan få en bättre avkastning genom att investera i en vettig affärsidé än att låta dem stå kvar på banken?

Nej, tydligen inte.

Sä det är väl bara att heja på när personen i fråga spekulerar sina pengar i nån hedgefond eller börsen, som i sin tur höjer avkastningskraven på riktig näringsverksamhet och kvartalsbokslutshets, vilket i sin tur flyttar bort pengarna från investering till nya finanslekar, tills vi alla går in i finansväggen när spiralen snurrat klart.
DET är också en ekonomisk realitet, se. Men men, det var det väl värt för att slippa kollektivavtal och 3:12-regler.

----------
Förresten JB, det är inte längre en miljon som står utanför arbetsmarknaden. Utanförskapet i princip försvann strax efter valet, har ju sanningskommissarie Schlingmann & minister Borg förklarat medelst dekret.
Du måste ju hålla dig uppdaterad på såna signaler, JB, annars blir du av med din post som sergeant i borgarnas opinionsbataljon.

Anonym sa...

Här finns en gammal text av Kalle Marx, där han förklarar för en "medborgare" i Internationalen om varför lönerna visst kan höjas, utan att produktiviteten behöver minska.
Han visar helt enkelt att det "nollsummespel" som vissa borgare brukar bräka åt socialister, i själva verket enbart finns i deras egna ekonomiska föreställningsvärld.Lön, pris, profit

Anonym sa...

Ano 1:12

Fattar du inte poängen? Det är dyrt och krångligt att anställa, inklusive revisorer, konsulter m m. Arbetsrätten, facken och all annan pappersexercis är ytterligare ett problem.

Visst kan du få högre avkastning men till vilket pris och till vilken arbetsinsats. Utan att röra ett finger kan du få minst 700 000 rakt i fickan.
Investera i verksamhet och ta risker med företagande och du måste med 3:12 reglerna åsamka bolaget kostnader motsvarande 2- 2,4 millioner för att få motsvarande netto i fickan.

Valet är väl inte speciellt svårt för en normalfuntad människa eller hur? Hoppas du nu fattar min poäng.

Borgarna kommer bara att minska millionen i utanförskap marginellt. Skall det bli fart i Sverige måste vi likt Irland skrota arbetsrätten, bryta fackens makt samt minska staten och därmed skatterna.

Medborgarna måste få tillbaka makten och pengarna för att själva få bestämma över sina liv.

Mr. JB

Anonym sa...

Jaaa du JB
jag fattar poängen: du är en dussinborgare som läst in Neoliberalism for dummies.

Vad är problemet? Den som har 30 miljoner, en vettig affärsidé och lite energi, och INTE klarar att starta ett företag som går med åtminstone 700 000 om året i nettovinst, plus en rejäl lön till en själv, är rent ut sagt en imbecill.
Med eller utan borttagna 3:12-regler osv.

Så vad denne tomte gör för rationella val är upp till vederbörande. Att sätta in pengarna på banken och ta ut ränta, kanske är ett bättre val än att efter fem minuter duka under i den konkurrens som ni borgare själva framhåller som högsta rättesnöre för mänskligt liv.

Men för oss andra, som medborgare, finns hur som helst inga som helst skäl att VI ska vara med och betala för vederbörandes företagande, vare sig med skattepengar eller med försämrade rättigheter för de anställda.

Min far är för övrigt pensionerad småföretagare som följde varenda j-a regel, gav sina anställda bra villkor, skattade som han skulle och ändå tjänade bra med pengar.

Efter att han slutade, har politiker och myndigheter dessutom, helt i enlighet med borgerliga önskningar, gjort en hel del jobb för att förenkla regelverk. Skatteverket och andra myndigheter har blivit mer serviceinriktade osv.

Nöjda? Nä, liiik förbannat ska det vara sjåp och våp bland borgarna. "Vi klaaarar inte att driva företag om vi inte får snuttefiltar och skattelättnader och exporthjälp och bort med ännu mer regler och billiga polacker och vi klarar inte att städa hemma själva och... nej vänta, gå inte, listan fortsätter flera sidor till".

Ja men så skit i företagandet då. Köp terapitimmar och överlevnadskurser för pengarna i stället.

/MH aka anon 1:12

Anonym sa...

aka anon 1:12

Jag har köpt terapitimmar efter eget fritt val och någon överlevnadskurs behövs knappast för min egen del.

Jag ville bara i all enkelhet att du skulle fatta att människor i de flesta fall fattar högst rationella beslut.

Ge mig en saklig förklaring varför företagande med den satsning av kapital (nästan alltid personlig borgen, belåning av hus etc åtminstone i början) skall dubbelbeskattas i jämförelse med den medborgare som sitter på en hög pengar och tryggt kan leva på 30% skatt på avkastningen?
Tror du inte det finns en koppling till vårt ynkliga tillstånd när det gäller livskraftiga företag? 90% är ju de gamla som Volvo, SKF mm. Kamprad, Rausing m fl jagade vänstern lyckosamt ut ur landet med löntagarfonder.

Detta är enligt min mening ett av skälen varför det ser ut som det gör. Arbetsrätten och facken är ett problem för Sveriges fortsatta utveckling.

Borgarna, de idioterna, väljer att behålla kontrolluppgifterna för förmögenhetsskatten trots den skall avskaffas. Ingen normal funtad person väljer att återinvestera i Sverige utifall det blir återställare av sossarna. Korten ligger ju då redan på bordet och de kan jagas hej vilt.

"Vad är problemet? Den som har 30 miljoner, en vettig affärsidé och lite energi, och INTE klarar att starta ett företag som går med åtminstone 700 000 om året i nettovinst, plus en rejäl lön till en själv, är rent ut sagt en imbecill.
Med eller utan borttagna 3:12-regler osv." slut citat

Är du så säker på att alla vill leva på löneuttag med 32% arbetsgivaravgift och höga inkomstskatterskatter. Du får ju nästan inget i egen ficka därav jämförelsen vad det kostar att driva företag med 3:12 och de kostnader som belastar verksamheten för samma rena netto för egen del. Sedan har du inte fattat, min kalkyl var 700 tusen i egen ficka efter att betalat 30% kapitalskatt. I fallet med företagande skall du först betala 28% bolagsskatt för att få en nettovinst på 700 tusen, sedan kommer 3:12 regelverket in som ger dig möjlighet att utdela ca 120 tusen skattefritt om din inkomst är ca 650 tusen (plus arbetsgivaravgifter). Resten av utdelningen till 700 tusen ses som löneuttag och skall påföras arbetsgivaravgift. Kostnaden för bolaget för att få samma pengar i fickan blir således orimlig.

Moroten saknas och LO är livrädda att folk börjar köra eget. De tappar ju medlemmar och makt. Tror du det är en tillfällighet att exempelvis en byggjobbare som tidigare under sossarna valde att driva eget måste ha fler änn en, ibland ännu fler uppdragsgivare för att inkomsten inte skulle betraktas som lön med påhäng av 32% a-avgift?

Till varje pris skall företagande stoppas i LO´s egenintresse och cyniska maktbegär.

Mr. JB

Anonym sa...

JB
fortsätt du att, gärna ännu mer i detalj, tjata om brutto och netto, EXAKT vilka procentsatser en småföretagare måste betala och när.

Slutsatsen blir i alla fall densamma: givet dessa villkor, är man en idiot om man ändå inte går i mål. (Låna ut dina 30 miljoner till mig, så ska du få se)

Men som sagt, fortsätt tjata.

Och apropå byggjobbare som måste ha fler än en uppdragsgivare:
Prova att googla på begreppen "falskt egenföretagande" + EU
"beroende uppdragstagare" + EU
och uppdatera din kunskapsbank. Det behövs.

Kom sen och påstå att F-skattereglerna är enbart en svensk fråga och enbart existerar på "LO-maffians" bevekelsegrunder.

-------
Jag skulle kunna ge mig in i ett annat resonemang om att ett mer brännande problem för många småföretagare (än regler, lön och skatter) är den svaga ställning de ofta befinner sig i som underleverantörer. Men jag tror inte att du skulle hänga med i tankebanorna, eftersom de går bortom kapitel 1 och 2 i din nyliberala grundkurs, så jag skippar det.

/MH

Anonym sa...

MH

Det är inget tjat utan verkligheten vare sig du gillar den eller inte. Sedan din slutsats att man är en idiot om man inte går i mål med företagande med såpass kapital är ju fullständigt irrelevant.
Du har ju redan sedan länge gått i mål med 30 millar i tillgångar.
Min poäng är ju huruvida det är värt ansträngningen att starta nytt företag och riskera de tillgångar du har med tanke på nuvarande regelverk. Likadant varför skall svenskar flytta hem kapital i 100 miljardklassen när förmögenhetsskatten avskaffas om Skatteverket behåller kontrolluppgifterna? De blir ju blåsta av bara helvete om Mona gör en återställare.

Sedan ges nya möjligheter numera även för småföretagare genom skattekonkurrensen inom EU. Något som tidigare enbart varit möjligt för storbolagen med systematsikt flyttande av vinster kors och tvärs över jordklotet. Även en småskutt kan idag om han finner det mödan värt etablera bolag utanför Sverige och drabbas av 15-20% bolagskatt och har rätt till obegränsad skattefri utdelning. Vill vi få ett starkt och kraftfullt nyföretagande måste 3:12, arbetsrätten och fackens inflytande ändras. Detta krävs för att få ner utanförskapet ordentligt. Bidragslinjen är sedan länge ett totalfiasko och vänstern med sossarna bär ansvar för sakernas tillstånd idag. Borgarna med socialmoderaterna i spetsen är för fega och vågar inte stöta sig med LO, så förändringarna blir enbart marginella.

Den nya regeringen ändrar gudbevars regelverket så att konsulter, byggjobbare m fl kan driva eget, även om de så vill med enbart en uppdragsgivare. Att underleverantör sitter i skruvstädet är inget nytt utan alltid en risk med ensidigt och beroende företag med en eller ett fåtal kunder. Det kan gå utför snabbt och saken blir knappast lättare med lagstadgade löneutbetalning vid då nödvändiga permiteringar.

Om du nu har fullgoda säkerhet är det inget problem för dig att låna pengar av banken och beträda småföretagarens rosenbeströdda väg till framgång och god avkastning. Det kanske skulle bli en nyttig erfarenhet rent av.

Mr. JB

Anonym sa...

JB: det var du som tog upp 30-miljonersexemplet, inte jag, och varje utomstående läsare kan nog uppfatta hur såväl dina som mina resonemang gick. Så jag stannar där.

Men om byggjobbarna: nu tog jag upp det för att påvisa din lögn att F-skattereglerna enbart är ett LO-påfund.

Och ja, jag vet att den nya regeringen ändrar i reglerna. Personligen anser jag detta vara för jävligt – JUST eftersom fler som småföretagare då riskerar hamna i beroendeställning.

Min lösning blir då: behåll eller rent av skärp F-skattereglerna så att vi får "äkta" livskraftiga småföretag, inte folk som i praktiken är anställda men bara under ett annat juridiskt papper.

Din lösning blir: jo, nu när ÄNNU FLER kan hamna i skruvstädspositionen kanske vi bör lätta ÄNNU MER på kraven, exempelvis att de ska slippa betala uppsägningslön till sina eventuella anställda.

Herrejävlagud. ÄNNU en snuttefilt alltså. Ännu mer subventioner för att upprätthålla icke livskraftiga företag.
Snacka om bidragssverige.

Anonym sa...

Min kommentar om F-skattesedel grundar sig på forna förhållanden och att de var dikterade av LO. Hur skulle det se ut om medborgare kom till insikt att de kunde tjäna mer på detta sätt än vad kollektivavtalet erbjuder? Hela LO-borgen skulle till sist erodera och maktbasen, medlemmarna tunnas ut.

Den som sitter i skruvstädet som småföretagare betalar oftast ett mycket högt pris vid konkurs. I många fall får de lämna både hus o grund, där är försäkringskyddet minimalt.

Märker du inte av ditt eget resonemang att löntagaren skall ha alla rättigheter, den som är dum nog att satsa hus o hem skall ställas på bar backe, för som du säger företaget inte var livskraftigt.

Volvo, SKF mm var en gång i tiden en liten skör planta på marken. Företagande måste underlättas och inte bestraffas som nu med ett vansinnigt regelverk som 3:12. Svara mig enkelt bara skälet till varför aktieutdelning i småföretag skall dubbelbeskattas, medan de med 100-tals millioner endast skall betala 30% på avkastningen.

Inser du inte det finns ett samband mellan det klena nyföretagandet och 3:12 finns det inget mer att diskutera.

Hyckleriet har dessutom varit totalt med den forna förmögenhetsskatten. De stora kanonerna med absolut mest pengar som H&M m fl har fått fribrev. Vad ger du mig för det.

Mr. JB

Anonym sa...

Jag borde ha tillagt i förra inlägget.

"Märker du inte av ditt eget resonemang att löntagaren skall ha alla rättigheter, den som är dum nog att satsa hus o hem skall ställas på bar backe, för som du säger företaget inte var livskraftigt."

Din utgångspunkt är alltså att någon annan skall satsa och riskera för att erbjuda dig och många andra ett livslångt och tryggt lönearbete. Du vågar inget själv satsa och riskera av egen kraft utan sätter dig tryggt på läktarplats med en diger kravlista som någon annan, arbetsgivaren, skall tillgodose.

Skall vi då få arbetsgivare som är villiga att ge dig arbete förstår även den fåkunnige att jorden måste gödslas där företag kan blomstra. I den kommunistiska öknen växer inget, det vet vi genom historien och jag behöver knappast ge några exempel.

Mr. JB