måndag, juli 07, 2008

Missförstånd kring missförstånd

När de borgerliga politikerna har motiverat massavlyssning av svenska folket, har argumentationen mycket ofta handlat om svenska soldater i utlandet. Allan Widman (fp) tog upp angreppet mot svenska soldater i Afghanistan 2005 och slog fast att ”sådana angrepp föregås med största säkerhet av någon form av kommunikation”. Else-Marie Lindgren sade i riksdagsdebatten: ”Genom att säga nej till förslaget i betänkandet riskerar vi, menar jag, livet för våra söner och döttrar som faktiskt står upp för demokrati och mänskliga rättigheter exempelvis i Afghanistan”. Folkpartisten Nina Larsson skrev om vikten av att kunna värja soldater i Afghanistan och ”i områden i Afrika”.

FRA:s generaldirektör tyckte senare att argumentet om att skydda svenska soldater i Afghanistan – som också användes av försvarsminister Sten Tolgfors (m) – var missvisande:
Det är inget bra argument för lagen. Kommunikationerna där sker mest i etern, säger Ingvar Åkesson.
Nu kliver överbefälhavaren Håkan Syrén in på banan. Som andra försvarare av FRA-lagen menar han att alla som har läst och analyserat lagen och därför förskräckts av och tagit ställning mot innehållet, har missförstått frågan.

Implicit verkar det också som att FRA:s generaldirektör i Afghanistan-fallet har missförstått missförstånden. Överbefälhavaren – vars intervjusvar antyder framtida framgångar inom postmaterialistisk poesi och/eller astrologi – säger såhär:
- I detta ögonblick flyger svenska Herculesflygplan i Afghanistan och för att våga uppträda där måste jag veta vad som kan förekomma där i form av missiler och dylikt, säger han.
- Den kunskapen bygger ofta på resultat av signalspaning. Jag är helt beroende av de kunskaperna. Man behöver dem för att ha uppfattningen om att något är på gång, så att man kan höja beredskapen.
ÖB får alltså kunskaper om vad som kan förekomma ”i form av missiler och dylikt”, genom sökordsbaserad kabelavlyssning av all kommunikation i Sverige.

Försvarsberedningen konstaterade för en tid sedan att ”centralt i detta nya koncept [för försvaret] måste vara skyddet av vårt samhälles grundläggande värden och funktioner”, varpå ÖB underströk att detta skulle betyda ” fortsatta behov av militära insatser i Irak, Afghanistan och på en rad platser i Afrika”

Skönt då, att vi nu får en lag som gör att Håkan Syrén kan ”våga uppträda” som understöd och underhållning åt USA med Herculesplan i Afghanistan, så att viktiga värden som personlig integritet och rätten att slippa kontrolleras utan konkret brottsmisstanke, kan försvaras här hemma.

7 kommentarer:

Tuomo sa...

Manegen är krattad, uppträdandet kan börja!

Farmorgun sa...

Det är väl fråga om en byteshandel med trafikuppgifter mellan Sveriges ÖB och kollegor i andra länder. Om man tänker på att utrikesministerns pondus stärkts med hjälp av FRA-lagen så betyder det att han också fått något i sin påse av intresse för andra i hans ställning. Och detta har den riksdag, som folket valde för att värna våra mänskliga rättigheter, möjliggjort. Som demokratisk stat befinner sig Sverige verkligen på ett sluttande plan.

JKL sa...

Det är läskigt hur makthavarna och FRA:s försvarare nonchalerar den kraftiga opinionen som finns mot lagen. Är de verkligen så vana att sparka folk i huvudet att det numera går av bara farten?

JKL sa...

Det är läskigt hur makthavarna och FRA:s försvarare nonchalerar den kraftiga opinionen som finns mot lagen. Är de verkligen så vana att sparka folk i huvudet att det numera går av bara farten?

Anonym sa...

Det finns en bred enighet över de politiska blockgränserna om att det ligger i Sveriges intresse att ägna sig åt signalspaning också i framtiden. Fram tills nu har det inte funnits någon särskild lagstiftning som reglerar hur signalspaningen ska gå till. Detta har varit ett problem inte minst med tanke på riskerna för den personliga integriteten. Lagförslaget om signalspaning innehåller flera regler till skydd för den enskildes integritet.
Signalspaningen får enligt lagförslaget bara avse utländska förhållanden och ska, liksom i dag, bara vara tillåten för kommunikation som går över Sveriges gräns. En viktig avgränsning är att kommunikation inte ska omfattas där både avsändaren och mottagaren finns i Sverige men som passerar Sveriges gräns, t.ex. när e-postservern ligger utomlands.

Scaber Nestor sa...

@anonym

Det du skriver verkar vara helt klippt från FRA's hemsida och inlagt här.

en egen åsikt hade varit att föredra.

Farmorgun sa...

Fick på min egen blogg nyss ett tips om en gammal artikel från AB:s kultursida där Mikael Nyberg skriver om Carl Bildts roll i världen. Den är värd en omläsning - i vart fall klarnade det för mig varför Carl Bildts pondus ökat med FRA-lagen: bifogar länk
http://www.aftonbladet.se/kultur/article451160.ab
Även om den är från hösten 2006 kan den vara värd att sprida då det förklarar för yrvakna människor, som jag, varför det ser ut som det gör. Bloggosfären och gammelmedia kan tillsammans göra en insats för folkbildningen.