torsdag, september 11, 2008

Spela roll

Idag har jag även en krönika i Flamman:
Självklart måste man kompromissa i ett samarbete. Men inga parlamentariska piruetter kan trolla bort de sociala krafter som i hela Västvärlden utlöses i kampen om resursfördelningen mellan gemensam välfärd för flertalet och privat förmögenhetsuppbyggnad för fåtalet.
Läs gärna.


I veckans nummer av Flamman kan man även, bland annat, läsa en intervju med EU:s förste kommunistiske president och ett intressant USA-reportage, signerat Röda raketer.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det är rätt enkelt och rättvist. Ge resurserna till de som skapar resurserna. Eller rättare sagt, låt de behålla sina resurser. Det kommer ge upphov till arbete, välfärd och rikedom åt de andra med.

Anonym sa...

@Anonym 7:42

Kommunism, alltså. Biträdes.

Anonym sa...

Bifalles här med, för inte kan han mena människor som profiterar på värdet av andra människors resurser?

Hoppas han inte är en av dem som misstagit pengar för resurs istället för betalningsmedel i ett gemensamt värderingssystem AV resurser som varor och tjänster.