tisdag, januari 20, 2009

”Bakgrunden är…”

Fredrik Reinfeldt har tydligen smugit sig iväg till Afghanistan för landsfadra de svenska soldaterna vid ”Camp Northern Lights”.

regeringskansliets hemsida kan man läsa att
Bakgrunden till besöket är att Sverige sedan länge har stött Afghanistan humanitärt och med utvecklingsinsatser. Detta har under 2000-talet skett parallellt med ett ökat svenskt engagemang för den säkerhetsmässiga stabiliseringen i landet. Något som sker genom militära och polisiära insatser inom ramen för den FN-mandaterade internationella säkerhetsstyrkan ISAF och EU:s polisinsats EUPOL.
Detta är naturligtvis bullshit. Bakgrunden till besöket är att svenska politiker – socialdemokrater och borgare hand i hand – har kletat in Sverige i USA:s kamp för kontroll över Mellanösterns olja och geostrategisk inringning av Kina, här konkret manifesterad i en katastrofal nykolonial, folkrättsvidrig expedition i Afghanistan, där det går riktigt jävla dåligt på alla sätt, varför USA nu ska flytta över trupper från Irak samt med ansträngd men bestämd husbonderöst begär in understöd från andra länder vars regeringar gärna svassar efter. Det är för övrigt fantastiskt att regeringen inte med ett ord nämner att Isaf är en integrerad del av den USA-ledda militära anfallspakten Nato och inte heller nämner att USA angrep och ockuperade Afghanistan 2001 på grund av att en kille som påstods ha legat bakom terrorangrepp i USA påstods ha befunnit sig i landet. Man får väl anta att ”engagemanget för den säkerhetsmässiga stabiliseringen” är så stor att sådana petitesser fallit bort.

Sista avsnittet i regeringens fanfarklingande pressmeddelande lyder:
Det svenska arbetet i Afghanistan görs av omsorg om såväl afghaner som svenskar och andra. Överger vi Afghanistan ökar risken för mer krig, ökad instabilitet i regionen och återskapandet av en nygammal bas för internationell terrorism som på ett eller annat sätt kommer drabba hela världen.
Ja, på ”ett eller annat sätt” måste man ju bortförklara att Sverige gått och anmält sig in i ett krig mot afghanerna. Ett annat sätt, antagligen lite bättre, är det man kunde läsa i en artikel på försvarsmaktens hemsida 2007:
Den som gillar historia, speciellt krigshistoria, har ett himmelrike i Afghanistan. Var man än åker finns minnen - ett monument här, en stridsvagn där, ett raserat hus som kanske är från stenåldern, kanske från förra året. Och så en mina här och lite oexploderad ammunition där, förstås.
Bakgrunden är viktig, som sagt.


[Tidigare om Afghanistan: här, och mer här]

5 kommentarer:

Fredrich Legnemark sa...

Vad som är jäkla intressant med Afghanistan är att alla imperier, oavsett fernissa tycks åka på moppo i Afghanistan....Nu USA, senast innan det Sovjetunionen...Någon gång diktade Rudyard Kipling om de dåtida brittiska kolonialäventyren;

"When you're wounded and left on Afghanistan's plains, and the women come out to cut up what remains, jest roll to your rifle and blow out your brains and go to your gawd like a soldier"

Och vad fick senare ockupanter att tro att det skulle gå annorlunda?

Nyliberal "mupp" sa...

Citatet från hemsidan är helt klart sjukt ytligt, obildat och okänsligt:

"Den som gillar historia, speciellt krigshistoria, har ett himmelrike i Afghanistan. Var man än åker finns minnen - ett monument här, en stridsvagn där, ett raserat hus som kanske är från stenåldern, kanske från förra året. Och så en mina här och lite oexploderad ammunition där, förstås."

Det är ett tydligt exempel på att talang i vilket ämne det vara månde antingen gör akademisk eller privat karaktär.

I detta fall är det någon av alla knappt dagiskompetenta historiker/statsvetare/administratörer etc. som hamnar på någon trist men trygg arbetsplats inom stat eller kommun. Spetskompetensen ligger främst i att motivera sin egen existens.

Visst en nykolonial attityd kan ha snappats upp, men det kan lika gärna ha varit någon insatt men ironisk som missat att sätta hörselskydd på den curlade högskolekycklingen.

Anonym sa...

det är inte folkrättsvidirgt att invadera ett land där kvinnor vägras utbildning, sjukvård och arbetsrätt. För att inte tala om rösträtt och frisexualitet. Det obrde gôras oftare och på fler platser.

Även individer har suvärenitet, och deras är överordnat staternas.

GnÄll gärna på Usa och på vad de gjort i Afghanistan, men blanda inte bort korten.

Petter sa...

Anonym så du gav stöd till Sovjets ockupation av Afghanistan?

De var ju där för att stöda en regim som just såg till att kvinnor utbildades.

Kriga mer?

Mange sa...

Ali, missar du inte något väldigt väsentligt i din analys av situationen i Afghanistan? Oberoende av var ens åsikter ligger är det de facto så att det afghanska folket hade lidit mer utan svensk/NATO-närvaro. Säkerheten hade varit sämre, bistånd hade inte kunnat kanaliseras osv. Anser du verkligen att det för Sverige finns övervägande skäl att lämna Afghanistan, och att detta beslut enbart ska baseras på ett ideologiskt motstånd mot USA? Finns det inte en humanitär sida som du helt och håller förbiser just i denna faktiska situation, och oberoende av vad som hänt tidigare?