tisdag, februari 17, 2009

Den ironiska redaktionen?

Hmm… En märklig artikel med något slags skolpolitiska ambitioner, som bär rubriken ”Socialismens förakt för ambition”, och som handlar om att ”svensk socialism” har ”försökt forma samhället efter strukturer (och tidvis klichéer) som sätter sig över den enskilde – ofta försök att fabricera en ny mänsklig natur och social ordning”, och att om man inte hyllar högpresterande elever i skolan så kan mänskligheten gå under, illustreras av Newsmill med en bild av Albert Einstein, som ju avskydde skolans kadaverdisciplin – och var socialist:
This crippling of individuals I consider the worst evil of capitalism. Our whole educational system suffers from this evil. An exaggerated competitive attitude is inculcated into the student, who is trained to worship acquisitive success as a preparation for his future career.

I am convinced there is only one way to eliminate these grave evils, namely through the establishment of a socialist economy, accompanied by an educational system which would be oriented toward social goals. In such an economy, the means of production are owned by society itself and are utilized in a planned fashion. A planned economy, which adjusts production to the needs of the community, would distribute the work to be done among all those able to work and would guarantee a livelihood to every man, woman, and child. The education of the individual, in addition to promoting his own innate abilities, would attempt to develop in him a sense of responsibility for his fellow men in place of the glorification of power and success in our present society.

5 kommentarer:

Pär sa...

Jag trodde att vi sedan Einsteins levnad sett nog av vart planekonomiska experiment leder.

Petter sa...

--->Pär
Jag tycker nog snarare att vi både före och efter Einsteins levnad sett vart kapitalismen leder

Anonym sa...

--->Petter

Och enda rimliga slutsatsen är att kapitalismen är överlägsen den misslyckade socialismen!

När det gäller socialism, så finns ju inga framgångsexempel någonstans. Socialism är snarare att likna vid en myt än en ideologi att bygga ett samhälle efter.

David Linden sa...

Sen var det ju så att Einstein efter flykten från Nazisterna verkade vid Princeton Universitet i USA: Ett riktigt elituniversitet. Fast det har väl herr Esbati glömt bort. Han är ju själv en produkt av handelshögskolan.

Kamratliga hälsningar,
David Linden

Sven S sa...

Och det sista i Alberts skrivelse som Ali av begriplig anledning inte citerade hann inte ens Einstein lösa! :-)

The achievement of socialism requires the solution of some extremely difficult socio-political problems: how is it possible, in view of the far-reaching centralization of political and economic power, to prevent bureaucracy from becoming all-powerful and overweening? How can the rights of the individual be protected and therewith a democratic counterweight to the power of bureaucracy be assured?