tisdag, januari 26, 2010

Fail we can believe in

Krugman säger det koncist: Obama Liquidates Himself.

17 kommentarer:

Anonym sa...

Krugman tycker att Obama ökar storleken på skuldberget alldeles för långsamt. Du tycker att extrema underskott är en god idé?

Tycker du att Obama INTE bör vidta åtgärder för att minska budgetunderskottet.

Ali Esbati sa...

Det finns olika sätt att minska budgetunderskottet. Att göra det på ett fördelningsmässigt regressivt sätt är inte så bra. Extra problematiskt i det nuvarande läget för amerikansk ekonomi.

Anonym sa...

Hur föreslår du att man minskar budgetunderskottet? Höja skatterna?

Personligen tycker jag att man skall skära som fan i militärutgifterna men för guds skull höj inte skatterna.

Thomas sa...

Det heter "failure we can believe in".

Börja med att putsa och perfektionera din svenska. Sedan kan du börja att försöka pröva på engelska (om det nu plötsligt är nödvändigt av någon oförklarlig anledning).

Ali Esbati sa...

Visst är militärutgifterna en viktig del av problemet. Men USA har en skattenivå som inte är hållbar om man önskar sig en modern i-landsekonomi.

Anonym sa...

lmao @thomas
#språkpolisfail

Thomas sa...

Ovanstående var menat i all välvilja förstås, även om det lät strängt.

Anonym sa...

Ali Esbati: Det är bara världens högsta skatter som är hållbara för en modern ekonomi eller?

Anonym sa...

Thomas,

Du gör bort dig. Detta verkligen sagt i bästa välvilja.

Tom

Hugo sa...

Glöm inte att mentaliteten är helt annorlunda bland väljare i USA och att i jämförelse står demokraterna till höger om våra socialmoderater.

Att det mesta Obama orerat om blivit och kommer att bli till luft visste vi nog alla lite till mans på förhand. Sjukvårdsreformen är punkterad och det med rätta. Det vore som om en dylik skulle sjösättas inom EU från Bryssel. Alltså totalt vansinne. Varje medlemsstat bestämmer sitt. EU-politikerna har redan alldeles för mycket makt som istället skall minimaliseras.

Kriget i Afganistan kan han ej heller backa ut ur utan att helt förlora ansiktet. Som sagt, mycket snack och lite verkstad från denne man.
Sannolikt kommer Barack så småningom framstå som den sämste presidenten sedan jordnötskungen Jimmy Carters dagar. Den som lever får se.

Anonym sa...

Ja, den demokratiska mentaliteten i USA känner vi till:

http://www.youtube.com/watch?v=eG6X-xtVask

Anonym sa...

har ni lagt märke till den iver Esbati har att "göra ner" Obama- som är nog, med alla mått mätt, den minst dåliga president som europavänstern kunde leva med? Vad tror ni ivern beror på? Jag gissar på konkurrens. Obamas seger är ett hot mot demagogi-vänstern. När djävulen är borta blir prästerna arbetslösa. Eller flyttar till Norge :-)

Ali Esbati sa...

Hæ?

Anonym sa...

var det borgarna eller vänstermupparna som saknade humor?

Hugo sa...

Ja,...de omröstningarna såg inte friska ut. Så skall det inte gå till. Vi har kvittningssystem i riksdagen vid omröstningar så i bästa fall är detta en variant på samma sak.

Den som i sin frånvaro blivit felröstad kan i efterhand få upprättelse och omröstningen ogiltig förklarad. Men onekligen ser det jävligt slafsigt ut, men dock bättre än under kommunismens glansdagar då valdeltagandet var 99% och skenriksdagen alltid fullt enig.

Anonym sa...

Kommunismens glansdagar i USA?

Hugo sa...

Ja,....vad tror du Ano? Den enda demokrati som via konstitutionen avsatt en sittande president är USA. Nixon, du vet.

Tror du det någonsin händer i Europa eller annorstädes? Aldrig någonsin och för övrigt hur många svenska medborgare vet namnet på EU presidenten? Inte många, jag minns inte ens själv namnet på denna pappersfigur, det är för djävligt. Lissabonfördraget är en gigantisk flopp. Med 27 medlemsländer måste man hitta ämbetsområden för varje land vare sig det behövs eller inte, byråkratin växer och i takt med den, minskar legitimiteten med EU.

Det är numera ett enda stort dagis för avdankade politiker och den politiska adeln enligt min mening. Det behövs 4 kommissionärer, d v s var och en för de fyra stommarna i EG-rätten. Fri rörlighet av varor, kapital, tjänster och personer. Inget mer, punkt slut. En federation där beslut enligt fördraget skall ske lokalt och så nära medborgarna som möjligt.

Först då kan EU få förankring hos Unionens medborgarna. Detta är vare sig en vänster eller högerfråga och tror även extremvänstern skulle instämma såvida de har något demokratiskt sinnelag. Mindre stat och överhöghet, mera människa och individ.