måndag, maj 17, 2010

Ett råd: lägg ned!

I samband med sin första vårbudget tillsatte Anders Borg ett ”finanspolitiskt råd”, för att bland annat ”följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås, vilka inkluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket samt hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till målen och till konjunkturutvecklingen”

I praktiken handlar det om att man skapat en grupp med en aura av akademisk trovärdighet för att de med jämna mellanrum ska föreslå borgerlig politik – de ekonomiska grundantaganden som rådet opererar med pekar som ”default mode” åt det hållet. Det har ändå inte betytt att Finanspolitiska rådet har hyllat Anders Borg utan vidare. Vissa element i regeringens budgetar är så undermåligt presenterade och genomförda att de inte kan rättfärdigas med någon modell överhuvudtaget. Det finanspolitiska rådet har också ibland påmint om bristande grunder att tro på regeringens prognoser.

Det är inte ointressant läsning. Men likafullt är rådet en djupt problematisk konstruktion, vilket dagens utspel om att valrörelsen inte borde innebära några ekonomiska vallöften (det man kallar ”permanenta ofinansierade reformer” - vilket ju är dåligt om det man avser är de skattesänkningar regeringen ägnat sig åt och som leder till att offentliga tjänster urholkas, men som i ekonomverkligheten i praktiken betyder strukturellt utbyggd välfärd) visar med all önskvärd tydlighet. Ortodoxa ekonomer kan förstås delta i den ekonomisk-politiska debatten som alla andra – även om tung historisk empiri pekar på att man borde vara mycket restriktiv med att lyssna på dem – men att lyfta deras modellperspektiv till byråkratisk överrock på den politiska processen borde verkligen undvikas.

Vänsterpartiet var mot Finanspolitiska rådet från start och har därefter återkommande motionerat om att rådet skall läggas ned. I budgetmotionen för 2007/2008 skrev vänsterpartiet:
Inrättandet av ett finanspolitiskt råd är ännu en institutionell hämsko på de folkvaldas möjligheter att föra en ekonomisk politik för full sysselsättning och bidrar samtidigt till en allmän ekonomisk utveckling där löntagarnas positioner på arbetsmarknaden försvagas till förmån för arbetsgivarnas.
Och senast i den egna budgetmotionen för 2009/2010:
Det finanspolitiska rådet har tillsatts av regeringen för att ”årligen följa upp och granska måluppfyllelsen inom den ekonomiska politiken” och ”utvärdera kvaliteten i regeringens analysram för den ekonomiska politiken”. Rådet passar väl in i det förhållningssätt till den ekonomiska politiken som slog igenom i början 1990-talet och som den nuvarande högerregeringen står särskilt fast förankrad i. En rad institutionella inslag minskar de folkvaldas möjligheter att föra en ekonomisk politik för full sysselsättning och bidrar samtidigt till en allmän ekonomisk utveckling där löntagarnas positioner på arbetsmarknaden försvagas till förmån för arbetsgivarnas.

Den snäva ekonomiska teoribildning som ligger till grund för mycket av dagens etablerade ekonomisk-politiska debatt har uppenbara ideologiska utgångspunkter som borde vara föremål för en problematiserande samhällsdebatt, snarare än att ytterligare befästas i myndighetsform. Finanspolitiska rådet bör upplösas med omedelbar verkan.
Förhoppningsvis blir detta rödgrön regeringspolitik efter valet.


Om innehållet i rådets rapport: Alliansfritt, Ett hjärta rött.

32 kommentarer:

Johannes Forsblom sa...

Hej Ali Esbati.

Jag håller i stort med dig din kritik av de borgerliga och dina ekonomiska förlag men jag har en annan idé om en stat som inte kontrollerar medborgarna. Om en stat med tjänstemän som bara ansvarar för pengarna och där väljarna bestämmer fördelningen.

Läs gärna mer om mina tokiga tankar på: http://darenpagatan.blogspot.com/2010/05/vad-ar-en-god-och-en-ond-stat.html

jeppen sa...

Nu när vi har Europas starkaste statsfinanser medan Grekland ballat ur helt - känns det då inte som en belastning för vänsterpartiet att hela tiden ha varit emot budgettak och överskottsmål? Är det inte lite självmål att kalla sånt för "borgerlig politik" i det här läget?

Anonym sa...

Oavsett om det finanspolitiska rådet läggs ned (som VP vill) eller inte, så står Sverige inför stora problem i framtiden och Jeppens kommentar är högst relevant.

Det är inte fråga om borgerlig politik i traditionell mening om man är av åsikten att arbetaren och de med lägsta lönerna skall få behålla procentuellt mer av sin lön än de med högre inkomst. Vänsterns synsätt att allas inkomst i princip tillhör staten är märklig och vi vet att socialismen sedan länge spelat ut sin roll som ekonomisk kraft. Kuba, drömlandet för många på vänsterkanten, sparkar 1/4 av sina statsanställda. Hur förklarar du det Ali?

Den vänsterpartistiska politiken leder tvärtom oss tveklöst till ruinens brant och är både populistisk och ansvarslös. 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön! Vem skall betala den utgiften, liksom ytterligare 200 000 pärmbärare i offentlig sektor. Rätt till heltidsanställning, kraftigt höjd förmögenhetsskatt m fl.
Alla arbetsgivare blir säkert jätteglada av dessa besked och hoppar högt av glädje inför dessa brutala kostnadsökningar och anställer i drömmarnas värld folk så det bara ryker om det. Dream on ni där ute på vänsterkanten!!!!!!

Verkligheten ser annorlunda ut. 40-talisterna går nu i pension och trycket på välfärdsmodellen hårdnar dramatisk de kommande 10 åren med allt färre som skall försörja allt fler. Att i detta läge gå ned i arbetstid till 30 timmar visar hur mycket VP uppfattat om ekonomiska realiteter.
Tvärtom kommer den generella välfärdsstaten haverera av ekonomiska skäl och måste krympas. Vi har helt enkelt inte råd till allt som lovats av dåraktiga politiker och vi har trots allt redan intecknat 40% av BNP så utrymmet är ytterst begränsat oaktat Borgs skrytande om svenska finanser.
Euron är darrig och ett stålbad väntar EUs länder med stora underskott. Den Europeiska modellen har nått vägs ände och hårda tider väntar.
I ett sådant här läge behövs inte mer inslag av socialism utan färre för att lösa problemen. Att EU skulle gå i riktning mot ett nytt USSR leder oss bara snabbare ned i fördärvet och misären.

Hugo

vitkor sa...

Ännu härligare är väl det nyskapade Välfärdsutvecklingsrådet, där utveckling av välfärd betyder "att förbättra förutsättningarna för valfrihet, entreprenörskap och innovativt företagande".

Hoppas rödgröna gör processen kort med det också.

Simsalablunder sa...

Inte blev det bättre för att Hugo bemödade sig med många ord.

Först kommer påståendet att Jeppens kommentar skulle vara relevant. Vi väntar med spänning på Hugos utveckling av det.
Därefter följer Hugos sedvanliga dravel där vänstern tillskrivs åsikter som att "allas inkomst i princip tillhör staten","200 000 pärmbärare"osv.

Hugo anklagar sedan andra för både populism och ansvarslöshet. Jo tack.

Men det räcker inte. Hugo undervisar oss i att "verkligheten ser annorlunda".
Men nu vet vi ju att i Hugos "verklighet" har Västra Götalands sjukvård 45000 pärmbärare. En siffra som givetvis är helt uppåtväggarna men som uppstår i Hugos verklighet.

Anonym sa...

Simsalablunder, visst är siffrorna fel. VG-landsting har totalt 47 000 anställda varav 25 000 är s k administratörer. Det är lätt att kolla upp om du bemödar dig.
Min åsikt är fortsatt att landstingen läggs ned och de som är skickade för det får sköta vård och omsorg. Inte en drös okunniga politiker och pärmbärare.

Sedan tycker jag du skall bemöta mig i sak istället vad anbelangar Kuba, 30 timmars arbetsvecka, rätt till heltid, förmögenhetsskatt, EUs gigantiska underskott m m. Även den fåkunnige inser att med VPs politik hade vi redan varit ett nytt Grekland.

Hennes o Mauritz ägare m fl får väl som vanligt frisedel med förmögenhetsskatten. Allt är bara osmaklig retorik för röstboskapen.

Kilometerskatten hotar dessutom att flytta ut hela transportnäringen från Sverige för att undgå beskattning. Det är väl så man skapar jobb!
30 timmars arbetsvecka skärper ytterligare kraven på anställda och effektivisering. Mindre antal personer får utföra samma arbete och fler blir utan jobb eftersom förslaget innebär 25% löne- o kostnadsökning.

Hugo

Anonym sa...

Förlåt Simsa, jag räknade fel. Löne- och kostnadshöjningen är 33%.

Hugo

Pär sa...

Fast Vänsterpartiet förespråkar ju inte större "stimulanser" än vad Finanspolitiska rådet gör. Jämfört med regeringen handlade det i höstbudgeten om ca 0,2 procent av BNP för 2010-2012 och i den gemensamma vårbudgeten var det överhuvudtaget ingen skillnad. Att Vänsterpartiet trängs någonstans mellan Konjunkturinstitutet och Anders Borg tycker jag är ett betydligt mer allvarligt problem än att Finanspolitiska rådet gör det.

Simsalablunder sa...

25 000 administratörer är förstås lika mycket Hugoistisk "verklighet det.

Att Hugo tycker att Hugos osakliga dravel skall bemötas sakligt vet vi sedan tidigare. Men det är inte ekonomiskt försvarbart.

Anonym sa...

Snälla Simsa,... jönsa inte runt med floskler utan bemöt mig med sakliga argument.

Inget har du svarat med sakliga argument. Bara okunnig billig retorik. Bättre kan du väl än detta?

Bemöt det jag skrivit med relevanta motargument snälla. I annat fall tycker jag vidare diskussion är totalt meningslös, om du nu ursäktar.

Hugo

Anonym sa...

Simsa!!!!

"Att Hugo tycker att Hugos osakliga dravel skall bemötas sakligt vet vi sedan tidigare. Men det är inte ekonomiskt försvarbart".

Försvara nu sakligt med motivering varför en kostnadsökning på 33% skulle vara bra för Sverige?
Är ändamålet med denna politik att slå ut hela vår basindustri,.....eller?

Dream on..........

Anonym sa...

Sen igen Simsa,....kolla upp det där med landstinget i VG och bevisa mig att jag ljuger. Eller vågar du inte?

Snacka skit är en sak, men bemöt mig med sakliga argument, inte bara ditt eget önsketyckande.

Simsalablunder sa...

Så Hugo vill att Hugos skitsnack skall bemötas sakligt. Jag sa ju att det inte är ekonomiskt försvarbart.

jeppen sa...

Det blir ingen kostnadsökning med 33% - det blir en lönesänkning med 25%. Om man som vänsterpartiet vill inför 30h arbetsdag med "bibehållen lön" så blir det inflation/valutadepricering med 25% ändå. Att behålla reallönerna med 30 timmars arbetsdag är en omöjlighet.

Wonder Warthog sa...

Jeppen: Det blir i alla fall svårt eftersom dygnet bara har 24 timmar!

Fördelningen vinst-löner är ju ett alternativ att diskutera...

Anonym sa...

Wonder.......fördelningen vinst löner kan du ju be dem diskutera på Volvo o Saab som så sakta kommer igång igen. Men du ser väl helst att de flyttar härifrån. 33% lönehöjning blir spiken i kistan, de fattar vem som helst.

Hugo

jeppen sa...

Wonder Warthog: Eh, just det, arbetsvecka skulle det vara. Men nej, fördelningen vinst-löner är inget att diskutera i de här sammanhangen. De vinster som tas ur ruljansen (och inte bara återinvesteras) är för små för att spela roll. Vill du ta av investeringsmedlen till konsumtion så slaktar du gåsen som lägger guldägg.

Anonym sa...

Simsa...

"Så Hugo vill att Hugos skitsnack skall bemötas sakligt. Jag sa ju att det inte är ekonomiskt försvarbart".

___________________________

När vi då ändå är igång och spenderar pengar som inte finns, varför inte sänka pensionsåldern till sisådär 45-50 år och några extra månadslöner varje år, precis som föregångslandet Grekland. 2 månaders semester borde också vara ett minimikrav.
Allt efter den gyllene devisen,....ju mindre vi jobbar dessto mer finns det att dela på.

Hugo

Simsalablunder sa...

"45-50 år och några extra månadslöner varje år, precis som föregångslandet Grekland"

Hugoistiska nuffror direkt från verkligheten bakom köksgardinen.

Och här är ett påstående lika styrkt som Jeppens. Jorå, det finns plenty att fördela.

jeppen sa...

Simsalablunder - hur mycket finns det att fördela, då?

Grekiska är rena grekiskan för mig, så jag har lite svårt att plocka fram deras siffror. Men jag kan exemplifiera med de svenska siffrorna:

Lönesumman överskjutande 1 miljon/år är cirka 30 mdr, eller knappt 15 mdr efter skatt. Skatt på utdelningar och aktievinster summerade till cirka 25 mdr, vilket betyder att kapitalisterna (inklusive vanliga löntagare som pensionssparar) fick behålla 50 mdr efter skatt. Totalt 65 kapitalist-svins-mdr per år att "fördela", dvs 2% av BNP. Övriga vinstmedel stannar i produktionen. (Antagligen en stor del av de 2%-en också, som går till nyemissioner, sparande och riskkapital.)

Kapitalisterna skummar alltså av max 2% per år för sin egen lyxkonsumtion. Stoppar vänsterpartiet det kommer BNP rasa med mer än 2% per år, och nettot för alla blir negativt.

Greklands statsskuld kommer bli bortåt 150% av BNP om några år. Enda orsaken till det är att de inte haft samma budgetdisciplin som Sverige. Hur mycket grekerna jobbar och vad de har för pensionsåldrar är irrelevant.

Simsalablunder sa...

Jeppen analyserar och slänger sig med siffror på Sverigedemokratiskt manér.

jeppen sa...

Simsalablunder - det enda jag någonsin sett dig producera är varianter på "du har fel" utan motivering men kryddat med lite förolämpningar. Till vilken nytta?

Anonym sa...

Jeppen, håller med dig. Det enda svar man får av Simsa är att det finns "plenty" att fördela och att allt annat är ekonomiskt oförsvarbart!

Tydligen växer sedlarna på marken och i våra träd. Det är bara att skörda, eller alternativt låta ngn annan betala notan. Det är enkelt att vara kommunist, ...en som inget äger och vill dela med alla.......!

Hugo

Simsalablunder sa...

Nämen så oförutsägbart att Hugossen håller med Jeppen ännu en gång. Lika barn leker bäst eller?

Siffror som komna ur skrevet är lätta att producera. Att avkräva andra att vederlägga sådan gallimatias är identiskt med det Sverigedemokratiska tillvägagångssättet.
Sett ur det perspektivet blir Jeppens indignation över att inte bli tagen på allvar riktigt löjeväckande.

jeppen sa...

Ingen indignation, bara en stilla undran.

Du får gärna försöka trycka ner mig med guilt-by-association, men återigen - till vilken nytta?

Simsalablunder sa...

Syftet var givetvis att visa att Jeppens sprättande och siffermästrande egentligen bara är ett sketet trick i paritet med hur SD:s hanterar siffror.

jeppen sa...

Sista matbiten till trollet: Det är skillnad på att visa och att påstå.

Simsalablunder sa...

"Det är skillnad på att visa och att påstå."

Kan förstås vara en liten insikt men nu bara en floskel och stor sten i glashuset när det kommer ur Jeppen.

Anonym sa...

Simsa,...ärligt talat vad har SD med saken att göra förutom att du gillar att klistra etiketter på folk som du inte ens känner.

Jeppen är ingen SD medlem det fattar alla utom du. Du är en korkad totalidiot.

Hugo

Simsalablunder sa...

"Jeppen är ingen SD medlem det fattar alla utom du."

Det har jag förstås heller inte påstått utan det är återigen den Hugoistiska "verkligheten" som tränger utrymme i Hugossens huvud, den verklighet där byggklossarna består av vanföreställningar.

Anonym sa...

Snälla simsa ta en Valium o bli som folk.........Du har iofs inte påstått han är SD, men genom att hela tiden associera till detta parti blir dina kommentarer frånstötande o oväsentliga och hör inte till sakfrågan.

Lägg istället din energi på att förklara varför Kuba sparkar 25% av arbetskraften. Men det fixar du inte, enögd som du är........?

Hugo

Anonym sa...

Du gör en jämförelse med SD som är totalt irrelevant.

Hugo