söndag, juli 04, 2010

”Bensinskattechocksmock” och annat

Aftonbladets ledare i dag, med ”M:s hemliga valstrategi” är politisk satir på hög nivå och seriöst nödvändig läsning.

• Den turkiska hjälporganisationen IHH har nu sammanställt sin egen rapport om det israeliska terrorangreppet mot Freedom Flotilla till Gaza. Viktig tidsdokument.

• Hur definieras tortyr numera? Det rätta svaret är att det är vad andra gör. En uppsats på Harvard har gått igenom alla gånger waterboarding har omnämnts i några amerikanska tidningar från tidigt 1930-tal och framåt. New York Times karaktäriserade det som tortyr i 81,5% av artiklar till och med 2001. Efter 2001 kallades waterboarding för tortyr i 1,4% av artiklarna. Waterboarding genomfört av andra benämndes tortyr, medan tortyr genomfört av USA kallades tortyr i 7,7% av fallen. Expressen ska ha eloge för att man uppmärksammar det på ledarbloggen. Nån annan gång skulle man eventuelt också kunna fundera över sambandet mellan kriget i Afghanistan och denna utveckling.

• Vänsterekonomerna påminner om att det finns starkt empiriskt stöd för att offentlig vård är mer effektiv än privat. Läs!

Inga kommentarer: