torsdag, augusti 19, 2010

Installation i Göteborg: Arabiska mäns mobbade kroppar.

Arabiska mäns mobbade kroppar - en installation av Mellika Melouani Melani, Bengt Gomér och Daniel Andersson

Installationen äger rum på Röda Sten i Göteborg under Göteborgs Dans & Teater Festival den 26-29/8 kl 13-17 och i Tensta Konsthall den 23-26/9 kl 13-17

Läs mer på Teater Tribunalens hemsida

Inga kommentarer: