lördag, oktober 02, 2010

Den mytiska tryckkokarteorin

Min spalt i norska Dagsavisen handlar om svenska valet och SD:s framgångar:
I norsk debatt har mange lagt seg til med en – nesten litt skadefro – standardforklaring på dette gjennombruddet. I Sverige har man «ikke tatt debatten», sies det, og SD har i dette kvelende intellektuelle klimaet vokst seg eksplosivt sterke.

Det er en ulogisk forklaring som savner forankring i virkeligheten. Hvis resonnementet stemte, burde man i land der debatten domineres av innvandring ha pratet hull i den innbilte fremmedfiendtlige trykkokeren. Det er tvert i mot. Danmark er et flagrant eksempel. I Sverige har man tidligere hatt en litt annerledes debatt. Det har rådet en viss selvbeherskelse i medier og blant ledende politikere når det gjelder å filtrere samfunnsdebatten gjennom etnisk alarmisme. I dette klimaet har et parti som SD beviselig vært mindre framgangsrikt.
Läs gärna hela.

1 kommentar:

Asterix Nykvist sa...

Hej, jag refererar till dig i mitt senaste blogginlägg (som, något klantigt kanske, men det var också på något sätt idén, har rubriken "Inlägg på SD-sättet"). Jag skrev det lite sådär som hastigast, så korrigera gärna om du anser att vissa rättelser eller klargöranden kunde göras i förhållande till det som sägs röra dig. Jag skriver bland annat om frågan att "ta debatten". Du är förstås också fri att kommentera om du skulle vilja.