lördag, februari 09, 2013

Vägval för välfärd


I tidningen Klassekampen skriver jag om en återkommande och viktig frågeställning: hur ska välfärden finansieras i framtiden? Eller, som det egentligen är frågan om, vad ska vi som samhälle göra mer av, vem ska få tillgång till det, och vem ska bestämma inriktningen?
Det er ikke vanskeligere, heller ikke i fremtiden, å finansiere velferden hvis vi legger sammen inntektene våre enn hvis vi betaler hver for oss. Det som trengs, er ansvarsfulle grep for å omfordele ressursene dit de trengs – det vil si til velferdstjenester som finansieres i fellesskap.
Läs gärna!

1 kommentar:

Jan Wiklund sa...

Att inte sjukvården bedrivs av vinstdrivande företag beror på att transaktionskostnaderna blir för höga, anser Douglass North i Understandning the process of economic change.

Naturligtvis blir det dyrare om välfärden är privatfinansierad. Då måste det ju till ett otal kontraktsskrivare och kontroller som vi slipper om den sköts på det gammaldags sättet, via ramlagstiftning och yrkesetik.