måndag, september 30, 2013

Överklassen kräver social ordning

Min krönika i senaste numret av Arena handlar om de superrikas återhämtning och överklassens krav på en social ordning där de fortsatt sitter på toppen.
I USA, där den pågående globala krisen började och där planetens ekonomiska utveckling fortfarande får sin riktning, går det väldigt bra igen. Och väldigt dåligt.

2012 nådde bolagsvinsterna som andel av BNP sin högsta nivå sedan 1943. Löntagarnas andel av BNP var samtidigt den lägsta sedan 1955. Andelen av befolkningen som befinner sig i arbetskraften sjunker, en av sex amerikaner måste ha matkuponger.

Men vd-lönerna har vänt uppåt igen och närmar sig 300 gånger genomsnittlig arbetarlön, att jämföra med cirka 30 gånger före nyliberalismens genombrott på 80-talet.
Läs gärna.

Inga kommentarer: