onsdag, mars 04, 2015

När nyfascister erbjuder sina tjänster

I senaste numret av Magasinet Arena har jag skrivit om borgerlighetens vägval före och efter den så kallade Decemberöverenskommelsen. Det går lång tid mellan det att man skickar in sin text till Arena och att den kommer på tryck. Under denna tid har det varit en lång rad händelser som bekräftar precis den utveckling bland de borgerliga, som jag berör i texten; signalpolitiska utspel hit och dit om "integration" och om att "vi måste våga prata om" precis det som SD vill att vi ska prata om för att bekräfta deras förvridna problembeskrivningar.
Den rasistiska impuls som högerpopulister runt om i Europa nu bygger politisk rörelse kring, har den etablerade borgerligheten under efterkrigstiden hållit längre bort. Men tiderna ändras. Det blir lockande att försvara sina ekonomiska intressen, och möjligheten till regeringsmakt, med hjälp av rasistiskt anstruken högerpopulism. Därför ser vi nu hur partier som SD i land efter land inlemmas i regeringsunderlag och/eller starkt påverkar hur konservativa och liberaler orienterar sig.
Decemberöverenskommelsen satte på det rent parlamentariska planet ett hinder i vägen för en sådan utveckling som med turbofart var på väg att ”normalisera” Sverige. Men det är bara att följa debatten på högerkanten för att se att de kraftiga strömmarna fortsätter forsa.

Läs gärna hela.

Inga kommentarer: