fredag, juni 05, 2015

LO:s kongressrapport. Äntligen!

LO:s kongressrapport Full sysselsättning och rättvisare löner (som dessutom har åtföljts av en lång rad kvalificerade underlagsrapporter) är i alla fall potentiellt det viktigaste och fräschaste bidraget till den ekonomisk-politiska debatten i Sverige på länge.

Det är förvisso grundläggande saker som tas upp: de växande inkomstklyftorna, behovet av samordnad lönepolitik för att råda bot på könsorättvisorna, och inte minst det skriande behovet av en investerings- och efterfrågeledd politik för att trycka tillbaka arbetslösheten. Men i det inpyrda och verklighetsfrånvända debattklimat som vi har haft runt den ekonomiska politiken, så är det väldigt radikalt att utgå från faktiska förhållanden.

Nedan kan man se hela det seminarium där rapporten presenterades. Kolla gärna in! Första delen är en pedagogisk genomgång av rapportens innehåll. Sen är det en debatt om lönebildning. Sista delen, där jag är med, är en diskussion om förslagen om investeringar och finans- och penningpolitik. Man kan spola fram till 2:08 om man vill se den.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tolkningen av ramverken brister? Men inte ramverken i si? Ja det var märkligt.
ALIS 2010 analys är ju högsta grad aktuell idag. Vilket visar vilken politik man drivit i vårt nyliberala Europa.

http://esbati.blogspot.se/2010/05/i-rovstatens-garn.html

Jan Wiklund sa...

Det är uppmuntrande att de har hunnit så här långt! Men samtidigt lite oroande - jag kan vid en visserligen hastig genomläsning inte hitta ett enda frågetecken för den ständiga tillväxtens filosofi. Det är som om LO vill återvända till 60-talet.

Samtidigt finns det ju faktiskt enorma behov av omställning till ett fossilfritt och mindre råvaruberoende samhälle som skulle tillgodose LOs krav samtidigt som det skapar mindre tryck på miljön. Man skulle gärna ha sett detta utrett men det har LO såvitt jag kan se inte tänkt på alls. Möjligen kan det finnas i något litet stycke nånstans som jag har missat. Det vore mer värt än så.