tisdag, juni 21, 2005

Den gröna republiken

Idag dök det upp ett nytt inlägg hos Riverbend, en fascinerande Baghdad-blog. Det är en ”general update” som i sin vardaglighet är viktigare att ta till sig än alla de sedvanliga bombrapporterna och terroranalyserna. Läs! Mest av allt fastnar beskrivningen av hur ockupationsmakten och dess hantlangare bygger upp sina strukturer i en klassisk kolonial hierarki.
“What people find particularly frustrating is the fact that while Baghdad seems to be falling apart in so many ways with roads broken and pitted, buildings blasted and burnt out and residential areas often swimming in sewage, the Green Zone is flourishing. The walls surrounding restricted areas housing Americans and Puppets have gotten higher- as if vying with the tallest of date palms for height”.
Det är det här som skapar det antikoloniala medvetandet, som när det hat som oundvikligen kommer att riktas mot ockupanterna.
“The Green Zone is a source of consternation and aggravation for the typical Iraqi. It makes us anxious because it symbolises the heart of the occupation and if fortifications and barricades are any indicator – the occupation is going to be here for a long time. It is a provocation because no matter how anyone tries to explain or justify it, it is like a slap in the face. It tells us that while we are citizens in our own country, our comings and goings are restricted because portions of the country no longer belong to its people. They belong to the people living in the Green Republic”.
Hur länge förnedringen fortgår bestäms av många faktorer, varav det viktigaste blir hur väl motståndet lyckas organisera sig i fortsättningen.

31 kommentarer:

rgr sa...

För det första har den inledande ockupationen upphört sedan ett år tillbaks enligt FN och betraktas som sådan som en suverän stat. Det kanske du hade missat?

Sedan har ju den valde presidenten Talibani sagt om utländska truppers närvaro:
'Jag tror vi kommer ha ett stort behov av amerikanska och andra trupper tills vi har förmått återuppbygga våra militära styrkor.' Förr eller senare klarar väl irakierna själva att ta hand om säkerheten i landet och då ber de väl de utländska trupperna att ge sig av.

För det andra håller jag med dig en del i att motståndet kommer att bestämma hur länge förnedringen för irakierna kommer att vara. Ju snabbare de lägger av mig att attackera sina egna poliser och försöka attackera sina egna valda representanter och ämbetsmän desto snabbare kan irakierna få ett bättre och säkrare liv. Just det dagliga våldet försvårar återuppbyggnaden av deras land och satsningar på infrastruktrur i landet.

Anonym sa...

"Förr eller senare klarar väl irakierna själva att ta hand om säkerheten i landet och då ber de väl de utländska trupperna att ge sig av."

Bäste Rgr: Du behöver inte oroa dig. Om du läser mitt inlägg och mina nya länkar på den andra Irak-tråden så ser du att idag har 82 parlamentsledamöter i Baghdad just krävt att ockupationstrupperna ska lämna landet. Liksom ett antal fackföreningsledare i både Irak och USA. Men du verkar inte vara riktigt uppdaterad...

Självklart är Irak ockuperat, det kan inget FN-beslut i världen upphäva. Irak är lika ockuperat idag som Afghanistan var 1980 sedan Sovjetunionen gick in där 1979. Då liksom nu motiverade supermakten sin militära invasion med hotet från muslimsk extremism. Då liksom nu fanns det femtekolonnare och medlöpare som försvarade den militära inmarschen. Då var det Moskvatrogna sovjetkommunister i dåvarande APK som fjäskade för den ena av supermakterna, idag är det den svenska bombhögern representerad av bl. a. Rgr som försvarar den enda kvarvarande supermaktens militära närvaro i ett land där ingen bett dem intervenera.

Likheterna fortsätter: Sovjetunionen tvingades dra sig ur Afghanistan p. g. a. motståndet från afghanerna och en internationell och inhemsk opinion mot den militära närvaron. USA kommer givetvis också att tvingas lämna Irak, det är bara en tidsfråga eftersom motståndet mot deras ockupation av Irak växer, i USA, Irak och resten av världen.

Bobbo sa...

Erik S,

Var det 193 av 275 parlamentsledamöter i Baghdad som inte krävt att USA m.fl allierade ska lämna Irak? Låter som någon form av demokrati.

Upprepar mina frågor även i denna tråd. Kanske får jag svar av någon.

Vad är det som det sk motståndet kan erbjuda Irakierna? Vad vill de uppnå? Hur ska de klara att vinna hjärtat hos de 7-8 miljonerna som röstade?

Anonym sa...

Det verkar som om Rgr på allvar tror att USA-ockupationen kommer att avslutas SNABBARE om motståndet försvinner. I själva verket är det precis tvärtom: Ju hårdare motståndet från irakierna är mot ockupationen, desto starkare kritik kommer att riktas mot George W Bush på hemmaplan, vilket kommer att skynda på tillbakadragandet från Irak. Detta gäller såväl det väpnade motståndet, motståndet från fackföreningar och NGO:s i Irak samt från de parlamentsledamöter Erik S skriver om ovan.

Vi i Sverige och andra länder kan också påskynda USA:s tillbakadragande genom att ställa krav på en tidtabell och uppmärksamma de övergrepp som ockupationsmakten gör sig skyldig till, t. ex. de godtyckliga fängslanden av irakier utan rättegång och tortyren i bl. a. Abu Ghraib.

Funderar just på exemplet Afghanistan som Erik S nämner ovan: Tänk om man skulle ha uppmanat afghanerna på 80-talet att ge upp sitt motstånd mot ockupationsmakten Sovjetunionen, för då hade chansen att ockupationen skulle avslutas ökat. Förmodligen hade Rgr blivit utskrattad då, och det förtjänar han att bli nu när han för fram en minst lika absurd tes: Ge upp motståndet mot ockupationen - så försvinner den!!!!

Anonym sa...

Bobbo:

Du har fel om du tror att de 7-8 miljoner som röstade i Irak-valet stöder USA:s ockupation! I själva verket var det så att vinnarna i det irakiska parlamentsvalet, den shiamuslimska alliansen, vann valet på ett löfte om att avsluta ockupationen, och de byggde sin valkampanj på en anti-amerikansk retorik.

Som jag tidigare har nämnt så genomförde shiamuslimerna den största demonstrationen som hållits på många år i Baghdad på två-årsdagen av Saddam's fall (mellan 150 000 och 300 000 anhängare), där de krävde ett slut på ockupationen och brände dockor av Tony Blair och George W Bush. Intressant nog har denna demonstration förbigåtts med tystnad i den svenska press som bl. a. Bobbo anklagar för att vara vänstervriden (liksom nyheten att 82 parlamentsledamöter kräver ett slut på ockupationen ovan).

Att shia-alliansen vann valet på ett löfte att avsluta ockupationen betyder ju två saker:

a/Detta löfte var tillräckligt populärt för att nästan ge dem egen majoritet. Det bekräftar flera oberoende opinionsundersökningar att majoriteten av irakierna ser USA som ockupanter (tvärtemot vad som FN påstår) och vill att ockupationen ska avslutas. Denna majoritet omfattar såväl de röstande shia-muslimerna som de till stora delar icke-röstande sunni-muslimerna. En folkomröstning om USA:s närvaro hade resulterat i en kraftig majoritet mot ockupationen, med undantag bland kurderna.

b/Det finns uppenbarligen en klyfta mellan majoriteten av parlamentsledamöterna och majoriteten av Iraks befolkning i hur snabbt man vill avsluta ockupationen. Det är ju egentligen inte konstigare än att det finns en klyfta mellan de europeiska ledarna och EU-etablissemanget å ena sidan och de stora folkmajoriteter mot konstitutionen i Frankrike och Holland som visade sig nyligen.

c/Motståndet är brokigt och där finns såväl djupt religiösa, sekulära och nationalistiska krafter. En del av motståndsmännen är säkerligen reaktionära muslimska fanatiker. Men glöm inte att många av parlamentsledamöterna är lika reaktionära muslimska fanatiker, och en del av dem har synnerligen tveksam syn på kvinnors frigörelse. Det är nog bara att inse att de religiöst/reaktionära krafterna är starka i Irak idag, såväl inom som utanför parlamentet. Det gäller att stödja de sekulära och demokratiska krafterna, vare sig de befinner sig i eller utanför parlamentet. Jag är inte imponerad av eller stödjer en irakisk parlamentsledamot bara för att han kommit till makten i ett val som endast USA övervakade: Om han förespråker en shiitisk stat av den typ som finns i Iran så har jag inget till övers för honom, hur mycket parlamentsledamot han än är.

Anonym sa...

"Vad är det som det sk motståndet kan erbjuda Irakierna? Vad vill de uppnå? Hur ska de klara att vinna hjärtat hos de 7-8 miljonerna som röstade?"

Vad uppnådde motståndet mot Sovjetunionens ockupation av Afghanistan? Jo, att Sovjetunionen lämnade Afghanistan! Ingenting mer. Och ingenting mindre. Sedan gick det åt helvete, bl. a. för att USA hade pumpat in vapen och stött diverse suspekta muslimska fanatiker på den afghanska sidan. Men hade det blivit bättre idag i Afghanistan och hade det varit mindre muslimsk fanatism om Sovjetunionen stannat kvar? Tveksamt. Blir det mindre muslimsk fanatism, mindre terror och bättre för irakierna om USA stannar kvar. Lika tveksamt!

I Irak finns bara dåliga alternativ kvar: Antingen stannar USA kvar, och kaoset tilltar och lidandet hos irakierna fortsätter öka. Eller så drar sig USA ur, och det kanske också blir kaos. Valet handlar alltså just nu inte om demokrati å ena sidan, och muslimsk diktatur å den andra. Utan om ett land i kaos, med USA där eller ett land i kaos utan USA inom sina gränser. Endast i det sistnämnda fallet finns det någon förutsättning för att irakierna ska kunna forma sin egen framtid och själva bekämpa den muslimska fanatism som USA aldrig kommer att kunna besegra, hur många propagandabulletiner som än skickas ut från Vita Huset.

rgr sa...

Erik S: Vilken fin länk du hade om att en fackföreningsledare ville att USA skulle lämna landet. Jag citerar vad din fackföreningsledaren sa som du refererade till (http://cbs4boston.com/vtnews/VT--IraqiVisit-en/resources_news_html)

"Iraqi union leader Adnan A. Rashed told a crowd Sunday in Burlington that U.S. assistance has helped Iraq build a democracy, but troops should leave now so a truly free, self-governing Iraq can emerge."

Han argumenterar visserligen för att USA ska lämna landet men säger:

" The United States has helped democratic government emerge in a country once ruled by Saddam's ``most horrible regime,'' Rashed said. Your support is very important so as to help us be a free country,
"

Läste du bara vissa delar av texten och undvek noga hans referenser om demokrati i Irak eller? :) Om regeringen och parlamentet i stort tycker ungefär så visst kan irakierna kan ta hand om sitt land själva. Men hittills har ju inte regeringen inte sagt sig klara av säkerheten själva och sagt sig behöva utländsk hjälp ett tag till. Ska vi inte lyssna på folkvalda representanter mer än enstaka personer eller demonstranter ute på gatan?

Anonym sa...

Kofi Annan skriver om Irak.

There's Progress in Iraq
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/20/AR2005062001176.html

Peo Olsson, Stockholm

rgr sa...

Erik S och Demokrat ser paralleller med Afganistan. Hmm. Jobbade Sovjetunionen för att återlämna makten afganerna menar ni, där det t.ex uppmuntrades att afganerna själva skulle välja vilka ledare de ville ha? Hade Sovjet vidare stöd för processen att återlämna makten till afganerna hos FN t.ex? Bara för att nämna ett par saker....

Bobbo sa...

Erik S,

Tack för ditt svar.

Du har fel om du tror att de 7-8 miljoner som röstade i Irak-valet stöder USA:s ockupation!

De verkade stödja demokrati. Säkert många av dem som ville/vill att USA ska dra. Det vill ju jag med!!!! Men med tanke på att Iraks öde kommer att påverka hela mellanöstern så kan de inte dra NU.

I Irak finns bara dåliga alternativ kvar: Antingen stannar USA kvar, och kaoset tilltar och lidandet hos irakierna fortsätter öka. Eller så drar sig USA ur, och det kanske också blir kaos.

Intressant att du skriver ordet kanske på ena stället men inte andra. Vilka är det som kämpar för kaos i Irak? Kämpar USA m.fl i alliansen för kaos? Kämpar de 7-8 miljonerna som röstade för kaos? Kämpar interimsregeringen för kaos? Kämpar EU för kaos i Irak? Kämpar FN för kaos i Irak? Kämpar de som bygger sjukhus, skolor, kraftverk, avloppssystem för kaos i Irak?

Det är en sida som kämpar för kaos och det är den sida du stödjer. De kan aldrig vinna Irak längre. Allt de kan är att förstöra det.

Ditt svar på mina frågor som jag förstod det var att motståndet kan erbjuda kaos. Den Irakiska konstitutionen är nu färdigskriven till 80% och det går snabbare nu när sunnis börjat involvera sig på bred front. Kanske vore nåt att stödja istället.

Anonym sa...

Bobbo:

"Säkert många av dem som ville/vill att USA ska dra. Det vill ju jag med!!!! Men med tanke på att Iraks öde kommer att påverka hela mellanöstern så kan de inte dra NU"

Jaha. Och NÄR ska de dra då? Som jag gång på gång har påpekat har våldet ÖKAT i Irak, i synnerhet efter valen i januari. Det har bara blivit värre och värre, och ledande amerikanska militärer påpekar att USA inte kan vinna militärt över motståndsrörelsen, utan måste inrikta sig på någon form av avtal med delar av den. Tveksamt om det kommer att lyckas. Men det finns alltså ingen som helst anledning att tro att det kommer att bli mindre våld i Irak, eller att motståndet kommer att avta. Tvärtom pekar all statistik på att det accelererar.

Det är väl inte helt fel att anta att närvaron av utländska ockupationstrupper är en ORSAK till våldet, och att våldet riktat mot ockupationsmakten per definition kommer att försvinna den dag ockupationsmakten lämnar landet. Det våld och det kaos som säkerligen initialt kommer att finnas även efter att USA har lämnat, kommer dock att vara en bråkdel av det våld som sker dagligen nu. All statistik har tydligt visat att 75 % av motståndsrörelsens attacker riktas mot ockupationsmakten; dessa 75 % kommer per definition inte att finnas när det inte finns en ockupationsmakt kvar att attackera.

Våld och kriminalitet kommer säkerligen att finnas i Irak efter att USA har dragit sig ur, precis som det finns idag. Men det är ju naivt att tro att USA a/klarar av att militärt besegra motståndsrörelsen, b/klarar av att upprätthålla lag och ordning och c/genomföra demokrati om majoriteten av irakierna inte vill ha dem kvar och betraktar dem som ockupationstrupper.

Du retar dig på att jag använder ordet "kanske". Det är väl snarast ett uttryck för ödmjukhet, för varken du eller jag kan med säkerhet veta om våldet ökar eller minskar om USA drar sig ut ur Irak. Personligen tror jag att det inte kan bli värre än det är nu, och ytterst sett är det bara irakierna som kan bygga demokrati och ett fungerande samhälle.

Precis som på sikt afghanerna måste lösa sina problem utan utländsk inblandning (Ryssland, Pakistan, USA m. m.).

Du och andra krigsförespråkare har fortfarande inte svarat på min fråga: Hade Afghanistan varit ett bättre samhälle om Sovjetunionen hade stannat kvar "för att undvika kaos, anarki och islamisk fundamentalism", istället för att dra sig ur och avsluta ockupationen. Likheterna med Irak är faktiskt ganska många. Precis som i dagens Irak fanns det en reell risk för framväxandet av islamisk fundamentalism, och Sovjetunionen såg inmarschen som ett preventivt angrepp för att förhindra detta hot, precis som USA motiverade sitt angrepp på Irak. Vi vet att i sak hade ryssarna också rätt i sak: efter att de drog sig ur tog Talibanerna makten och införde ett funaamentalistiskt muslimskt styre. Men detta utgör givetvis inget hållbart argument för att ryssarna skulle stanna kvar, precis som den reella risken för ökad muslimsk fundamentalistiskt styre i Irak inte utgör ett hållbart argument för att USA ska fortsätta sin ockupation av landet.

I själva verket göder både USA:s nuvarande ockupation av Irak muslimsk fundamentalism och terrorism, på samma sätt som Sovjetunionens ockupation av Afghanistan skapade ett folkligt stöd för talibanerna (i kombination med USA:s stöd till de mest extrema delarna av den afghanska motståndsrörelsen).

Jag upprepar: Ni som försvarar USA:s ockupation av Irak är värda lika lite respekt som de sovjettrogna kommunister som försvarade Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan 1979.

Bobbo sa...

Erik S,

Jaha. Och NÄR ska de dra då?
När de folkvalda vill det och jag hoppas att en tidsplan kan upprättas om ett par år.

Det har bara blivit värre och värre, och ledande amerikanska militärer påpekar att USA inte kan vinna militärt över motståndsrörelsen, utan måste inrikta sig på någon form av avtal med delar av den.

Just det. Någon form. Delar av den. Men det handlar ju mer om att delar kan få amnesti och sluta sig till de Irakier som jobbar med att bygga landet. Och är det sant att det blivit värre och värre?

All statistik har tydligt visat att 75 % av motståndsrörelsens attacker riktas mot ockupationsmakten; dessa 75 % kommer per definition inte att finnas när det inte finns en ockupationsmakt kvar att attackera.
Varför gör du som Linderborg/Wijk och utesluter att 63% av de döda är civila??

Personligen tror jag att det inte kan bli värre än det är nu, och ytterst sett är det bara irakierna som kan bygga demokrati och ett fungerande samhälle.

Men det är ju det de gör NU med stöd av USA m.fl i koalitionen och 800 från FN och mängder av frivilligorganisationer.

Läs om du vill Koffis artikel i gårdagens Washington Post.

"There are, of course, those who wish to exacerbate communal tensions and prevent the emergence of a democratic, pluralist, stable Iraq. They seek to capitalize on the serious difficulties faced by ordinary people, and to exploit popular anger and resentment to promote hatred and violence. Their work is seen on the streets of Iraq every day.

I do not believe that security measures alone can provide a sufficient response to this situation. For such measures to be successful, they must be part of a broad-based and inclusive strategy that embraces the political transition, development, human rights and institution-building, so that all of Iraq's communities see that they stand to be winners in the new Iraq."

Enligt Freedom House för 2005:
USA
political rights: 1
civil liberties: 1
= Free
Russia
political rights:6
civil liberties: 5
= not free
Ju lägre värden desto bättre. Sverige ligger också på 1/1.
Tror du att Sovjetunionen hade bättre värden 1979 än vad Ryssland har nu? Nej. För Sovjet var en diktatur. USA är en demokrati.
Du jämför i sanning äpplen och päron och därför är din fråga märklig. Om man inte skiljer på diktatur och demokrati så är man fel ute från början enligt min åsikt.

Är det just USA som skall ut eller ska det inkludera alla utlänningar och FN?

Bobbo sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Bobbo sa...

Ännu ett försök att länka rätt till Freedom House och deras ranking av graden frihet i världens länder

Anonym sa...

bobbo: hur många procent av de som USA dödat i Irak är civila?

Anonym sa...

"Varför gör du som Linderborg/Wijk och utesluter att 63% av de döda är civila??"

Intressant att du använder andelen dödade civila som ett kriterium på vad som är "terrorism". Jag säger iochförsig inte emot dig, men undrar ändå om du inte gör det lite lätt för dig.

Som jag tidigare påpekat så bör man skilja på motståndshandlingar riktade mot den utländska ockupationsmaktens soldater som (oavsiktligt) dödar civila, och våldshandlingar som har som SYFTE att döda civila (t. ex. att spränga moskéer). De sistnämnda handlingarna är terrorattentat, men alla civila som dör i ett krig dör inte nödvändigtvis av terrorattentat. De kan t. ex. hamna i korseld mellan olika styrkor eller köra på minor som är avsedda för amerikanska militärfordon. Detta är en fundamental skillnad, och det måste du vara beredd att medge. Annars kommer i stort sett alla motståndsrörelser som har existerat genom historien att kunna klassas som terroristiska, även sådana som du är beredd att stödja: motståndsrörelserna mot nazisterna dödade även civila, och likaledes gjorde den afghanska motståndsrörelsen mot Sovjetunionen. Var de också terrorister?

Men OK, låt oss för en gångs skull använda oss av det kriterium du föreslår, nämligen att civila dödas av en part som ett kriterium på terrorism, alldeles oavsett om detta sker "avsiktligt" eller ej. Med din definition bedrev då USA terrorism i Vietnam när mellan 2 och 3 miljoner vietnameser dödades av flygbombningar, Agent Orange's avlövningsmedel och napalm. 90-95 % av dessa vietnameser var civila, en betydligt högre andel än de dödade civila i Irak du refererar till (63 %). Terrorhandlingar som antalsmässigt och andelsmässigt slår motståndsrörelsen i Irak med hästlängder. Är du det minsta konsekvent måste du erkänna att Vietnamkriget var ett terrorkrig, iallafall om du vill använda andelen dödade civila som kriterium på vad som är terrorism.

Men själv misstänker jag att du blundar för när demokratier dödar civila och tycker det är mer ursäktligt än när diktaturer gör det. Du kan ju försöka framföra dessa åsikter till de barn som växt upp i Vietnam och som drabbats av missbildningar p. g. a. de växtgifter som USA vräkte över landet. Eller barnen i Basra som drabbats av förhöjda leukemi-nivåer, p. g. a. användandet av upparbetat uran i USA:s bomber. Eller de ungar vars arm och benar sprängts bort när de har närmat sig några av de ton med odetonerade klusterbomber som ligger spridda runt om i Irak. "Tänk på att det är demokratiska vapen, mina barn". Är det det du tänker säga dem? Kan du se dem eller deras föräldrar i ögonen när du säger det?

Anonym sa...

Enligt Freedom House för 2005:
"USA
political rights: 1
civil liberties: 1
= Free
Russia
political rights:6
civil liberties: 5
= not free
Ju lägre värden desto bättre. Sverige ligger också på 1/1"

Tycker att det är lite lustigt när Bobbo som alltid hävdar att Sverige är så ofritt och "socialistiskt" kommer fram till att Sverige är ett lika fritt land som USA!

(Notera att jag fräschat upp min signatur)

Anonym sa...

Bobbo är ett cyniskt svin som vill se irakierna lida!

Bobbo sa...

Erik S,

Lite kortare denna gången. Måste hinna klämma en film till.

De sistnämnda handlingarna är terrorattentat, men alla civila som dör i ett krig dör inte nödvändigtvis av terrorattentat. De kan t. ex. hamna i korseld mellan olika styrkor eller köra på minor som är avsedda för amerikanska militärfordon. Detta är en fundamental skillnad, och det måste du vara beredd att medge.

Ja, det är en fundamental skillnad.
Men ta han som sprängde sig på en restaurang häromdagen och tog med sig 26 (?). Det finns många många många såna exempel. Det måste du å din sida medge. Ordet uppsåt saknas lite i debatten överhuvudtaget.

Bobbo sucks/Bobbo är ett kräk,

Ja nog är det fint att både Sverige och USA klarar de grundläggande kriterierna för att hamna på 1/1. Vi är demokratier båda två!! Sen kan man ju tänka sig fortsatta jämförelser i ekonomisk frihet vad gäller skatter och enkelhet att bilda företag. Då drar nog USA ifrån Sverige lite. Läs gärna på mer inne på freedom house och dra spännande slutsatser om demokratier vs diktaturer.

Angående din uppgradering av alias är jag lite kluven. Det nya har nästan mer bett men det förra var mer internationellt. Svårt val.

Bobbo sa...

demokrat,

När du och "bobbo sucks" drar igång era förolämpningar vet jag att jag i nån mån sagt något som gått fram så tack för uppmärksamheten. Vissa andra debattörer har faktiskt fått mig att backa en smula eller nyansera mina argument men dina sedvanliga förolämpningar åstadkommer inget för min del. Man vänjer sig märker jag.

Bobbo sa...

marcus,

Jag vet inte. Vi kan ju se vem som kommer fram till någon pålitlig källa först. Men jag ska se på film nu.

Anonym sa...

"Ja, det är en fundamental skillnad. Men ta han som sprängde sig på en restaurang häromdagen och tog med sig 26 (?). Det finns många många många såna exempel. Det måste du å din sida medge. Ordet uppsåt saknas lite i debatten överhuvudtaget"

Jodå, för en gångs skull håller jag helt, eller nästan helt med dig. Fantastiskt att två sådana antagonister som du och jag kan tycka likadant!!!? Finns det trots allt hopp om mänskligheten? Han som sprängde sig på en restaurant häromdagen är väl en terrorist med alla rimliga kriterier (med reservation för att jag inte läst historien; om det var en militärrestaurant med soldater så är det en mer komplicerat).

När vi nu ändå har hissat vit flagg och har en tillfällig vapenvila: Skulle du som en gest mot en okunnig medmänniska vilja berätta för mig hur jag gör så fina länkar som du kan, så att jag inte behöver klistra url-adressen i mina inlägg, utan mina kära meningsmotståndare bara kan klicka på en fetstilt länk och hitta de artiklar jag hänvisar till? Snälla! :) Jag vet att att det är pinsamt att vara 38 år och inte känna till hur man gör, men någon måste man komma ut ur garderoben och erkänna sin djupa okunnighet.

Varma hälsningar från din vän terroristkramaren och stalinisten (obs! självironi!)

Anonym sa...

Apropå min brist på kunskap om att göra länkar:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=431094

En artikel i DN som handlar om det trista faktum att det huvudsakligen är civila som drabbas i krig och militära konflikter. Något för oss alla att tänka på, eftersom det är ett av de starkaste argumenten mot att använda militärt våld som medel för att uppnå politiska mål. Gäller såväl USA:s militär som olika motståndsrörelser runt om i världen.

Militärt våld ska vara en "last resort", när ingenting annat fungerar och alla andra möjligheter är uttömda. Men vem kan på allvar säga att denna devis följs? I 99.99 % av alla militära konflikter har det funnits andra vägar, trots påståenden om motsatsen.

Bobbo sa...

Trevligt med en liten vapenvila!

Det är lite svårt att förklara html-grejor här eftersom sidan gör om mina förklaringar till länkar eller klagar på att det saknas en < eller en > typ..

Enklast blir att gå till Annica Tigers sida om hur man gör länkar

Sen är det bara att gå hit igen och experimentera o byta hennes exempellänkar mot dina egna. Denna commentssida protesterar och guidar om man gör fel.

Håller med om att DN-sidan var tänkvärd. Lycka till med länkmakeriet och vi syns väl på slagfältet framöver.. :-)

Varma hälsningar från Bushs privata Sverigemegafon Bobbo

Anonym sa...

Ungefär så här??

Netscape

Anonym sa...

Det fungerade!!!! Yippie!!!

Kamrat Bobbo:

Du förtjänar att få Lenin-orden för att i solidarisk anda ha hjälpt mänskligheten framåt och underlättat den framtida socialistiska propagandan på internet!

Anonym sa...

Att ens tro att den irakiska "motståndsrörelsen" ska kunna slå tillbaka på samma sätt som den afghanska är ofattbart! När den irakiska motståndsrörelsen får splitternya vapen från USA och CIA-tjänstemän som lär dem att använda dem och hjäper till att förstöra den irakiska regeringens infrastruktur och militära tillgångar så kommer jag att tro dig.

Utgången av Sovjets krig mot afghanistan beror till största delen på den amerikanska närvaron...

Bobbo sa...

Erik S,

Du förtjänar att få Lenin-orden för att i solidarisk anda ha hjälpt mänskligheten framåt och underlättat den framtida socialistiska propagandan på internet!

Yippie..... :-)

Anonym sa...

Kära anonym:

Jag påstår inte att situationerna i Irak och Afghanistan är identiska, men bara att det finns stora likheter i att bägge länderna riskerar att bli internationella terroristhärdar i spåren av utländsk militär närvaro. Detta är knappast mitt eget påhitt och ingen särskilt originell tanke, utan torde vara ganska okontroversiellt. Det är något som nu också diskuteras på allvar i USA, bl. a. av CIA. Om detta kan du läsa här.

Sedan tror jag att du gör det lite för lätt för dig om du tror att Sovjetunionen lämnade Afghanistan p. g. a. USA:s militära hjälp till motståndsrörelsen. Sovjetunionen är inte det första landet som tvingats lämna landet p. g. a. ett folkligt väpnat motstånd: samma sak drabbades Storbrittanien av på 1800-talet. Afghanerna är ett stolt folk som vägrar acceptera utländsk inblandning genom historien, men de är knappast ensamma. Jag känner faktiskt inte till ett enda historiskt exempel när utländsk militärmakt invaderat ett annat land och det INTE har uppstått en motståndsrörelse.

rgr sa...

Erik S,

Ja du och andra körde väl med samma retorik om att stödja motståndet även under Afganistankriget eller? Det var ju för synd att talibanerna inte fick vara kvar vid makten... Alla som därmed tog upp vapen när USA attackerade är väl då värda att automatiskt stödja antar jag. Det är detta som är obegripligt. Bara för att det finns någon procent som använder våld så följer det inte att vi ska hoppas att de vinner eller uppmuntra dem. Ta som (extremt) exempel när Sovjet, USA och andra stater ockuperade Tyskland under 2:a världskriget. Troligen fanns det en tysk motståndsrörelse då med men att säga typ att motståndet är fullt legitimt från utomståendes sida vore ju att uppmuntra till mer våld som jag ser det i alla fall.

I fallet med Irak har ju planen varit att irakierna hela tiden ska få tillbaks sitt land efter Saddams störtande. Och utveckligen som varit med att försöka anordna allmäna val där irakierna själva får bestämma vilka som ska styra är rätt väg.

Anonym sa...

Personangrepp är det enda vänsternissarna kan leverera.

Det är det ultimata beviset på att de har förlorat debatten. De har slut på argument och de måste ta till fula trix för att komma bort från ämnet.